ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 mar 2021
Takvim: 03 Mart 2021

2021

1/3   PAZARTESİ 

Dan 9,4-10; Mez 78; Lk 6,36-38  [II]

Bağışlayın, siz de bağışlanırsınız  Lk 6,37

 

Biri, beni herkesin ortasında suçladı. İsa, davamı kendisine bırakmamı bana armağan etti. Birkaç gün sonra “düşmanımla” karşılaşıp durumu açıklığa kavuşturduk. Benden kendisini bağışlamamı istedi ve ben de onu, zor da olsa, İsa’nın adına bağışladım. Teşekkürler İsa: ben de bağışlayarak senin tarafından bağışlanabileceğim. Sen de benim günahımı görmemi sağlayacaksın.

 

2/3  SALI 

Aziz Cleonicus, Eutropius ve Basilius, †308 – Amasya

Yeş 1,10.16-20; Mez 49; Mt 23,1-12  [II]

Tek önderiniz var, O da Mesih’tir  Mt 23,10

 

İsa bu sözünü, ilk öğrencilerine gibi bize yöneltiyor. Kardeşlerimize öğretmenlik yapmamızdan ziyade, mütevazı bir şekilde, takip edilecek tek önder olan O’nu görebilmek, dinlemek için karşılıklı olarak birbirimize yardımcı olmamızı istiyor. Teşekkürler, bizim ile yaşayan İsa.

 

3/3  ÇARŞAMBA 

Yer 18,18-20; Mez 30; Mt 20,17-28  [II]

Sizin aranızda böyle olmayacak  Mt 20,26

 

Bu sözün için teşekkürler İsa. Senden mütevazı bir şekilde, kardeşlerimizin hizmetinde ve boş gururdan kurtulmuş bir şekilde yaşamayı öğrenmemizi istiyorsun. Sen Kutsal Ruh’un ışığı ve gücüyle bize yardım ediyorsun: Tekrar teşekkürler İsa!

 

4/3  PERŞEMBE 

Aziz Fotius ve 19 arkadaşı, † III–IV yy – İzmit

Yer 17,5-10; Mez 1; Lk 16,19-31  [II]

Ben Rab, yüreği yoklarım  Yer 17,10

 

İsa, daha derinleri görür. Bu Paskalya’ya Hazırlık Devresinde, sadece su ve ekmekle yapacağım bir oruç gününü İsa’ya sunmak isterdim. Ancak boş gurura olan eğilimimi bilen ruhsal rehberim, bunu onaylamadı. Rab’be daha önemli olan mütevazılık ve merhamet sunacağım.

 

5/3  CUMA 

Aziz Phocas, †320 – Antakya

Yar 37,3-4.12-13.17-28; Mez 104; Mt 21,33-43.45-46  [II]

Oğlumu sayarlar  Mt 21,37

 

Allah, halkıyla ilgilenmeyi seçili kişilere emanet etti. O kişiler ise kendi çıkarlarıyla ilgilendiler. Baba, onları yola getirmek için peygamberler gönderdi. Fakat onlar peygamberleri öldürdüler. Son olarak, saygı göreceğini düşünerek Oğlunu gönderdi, fakat Onu da sildiler. Kilisenin çobanlarının dirilmiş Oğlunu sevmelerini sağla ki imanlılara senin sevginde yaşayabilmeleri için yardımcı olabilsinler.

 

6/3  CUMARTESİ 

Aziz Evagrius, †378 – Istanbul’un Episkoposu

Mika 7,14-15.18-20; Mez 102; Lk 15,1-3.11-32  [II]

Kalkıp babasının yanına döndü  Lk 15,20

 

Bazı arkadaşlarla düzenli olarak buluşup İncil hakkında düşünmek ve lütuf içerisinde bir hayatın gereklilikleri bana fazla zahmetlice geliyordu. Birkaç yıl, boş verdim, fakat kendimi boş ve üzgün buldum. O zaman, İsa’nın içsel davetine tekrar icabet edip kendisine geri döndüm. Teşekkürler İsa: Baba ile birliğin bütünlüğünü tadabilmeyi sadece sen armağan ediyorsun.

 

7/3  PAZAR  3° P.H.D.  B Yılı  [III]

Çıkış 20,1-17; Mez 18; 1Kor 1,22-25; Yh 2,13-25 (veya A yılı okumaları)

Babam’ın evini pazar yerine çevirmeyin  Yh 2,16

 

İsa, Kudüs tapınağına girerken Rabbe kurban edilmek üzere hayvanları ve orada para bozanları görür. Hepsini kovar çünkü orası sadece duaya, Allah’ın sevgisi ile buluşmaya mahsus bir yerdi. Acaba kalbim dünyevi çıkarlarla mı meşgul, yoksa Baba’mın arzularını yerine getirebilmek için hür mü? İsa, sana yalvarırım, gerekli gördüğün zaman beni arıt!

 

8/3   PAZARTESİ 

Aziz Teofilaktus, †845 – İzmit

2Kr 5,1-15; Mez 41-42; Lk 4,24-30  [III]

İsa onların arasından geçerek uzaklaştı  Lk 4,30

 

İsa tam da büyümüş olduğu kentte gücendiriliyor ve reddediliyor! Onu tanıyanlar vaat edilmiş Allah’ın Kulu olduğunu kabul etmek istemiyor. Oysa, Kefernahum’da gerçekleştirdiği mucizeler sayesinde Onu çoktan tanımış olabilirlerdi.
İsa, evimden, yüreğimden gitmek zorunda kalmasın! Bugün kendisini daha canlı ve daha emin şekilde karşılıyorum.

 

9/3  SALI 

Kırk şehit askerler - Sivas

Dan 3,25.34-43; Mez 24; Mt 18,21-35  [III]

Mucizelerinle bizi kurtar  Dan 3,43

 

Bu, diğer iki kişi ile birlikte hükümlü olan bir gencin sürgündeki tüm Yahudiler adına okumuş olduğu mütevazı duadır; onların sadakati sayesinde Allah tarafından kurtarıldılar.
İsa, genç Hristiyanlara canlı bir iman, büyük ve duru bir yürek armağan et!

 

10/3  ÇARŞAMBA 

Yasa 4,1.5-9; Mez 147; Mt 5,17-19  [III]

Bu buyruklara uygulayan, Göklerin Egemenliğinde büyük sayılacak  Mt 5,19

 

İsa, oğulları olarak yaşayabilmemiz için Baba tarafından bildirilmiş olan buyruklardan bahsetmektedir. Bu buyrukları yerine getirir ve başkalarına bu konuda yardımcı olursak, bizden memnun kalacak ve hükümdarlığında bize bazı sorumluluklar emanet edecektir. Sen, Kutsal Ruh, bize yardım edeceksin!

 

11/3  PERŞEMBE 

Aziz Pionius ve arkadaşları, †250 – İzmir

Yer 7,23-28; Mez 94; Lk 11,14-23  [III]

İsa bir adamdan dilsiz bir cini kovuyordu  Lk 11,14

 

İsa, o adamdaki rahatsızlığın hastalık değil kendisini dilsiz yapan bir cine bağlı olduğunu gördü. Bugün de Hristiyanlar arasında, İsa’nın sözünü kabul etmekten ve başkalarına ilan etmekten aciz olanlar var. Ben de bunlardan biriydim. Şimdi İsa’ya çok teşekkür ediyorum çünkü sözünü arama, düşünme ve benden talep edildiğinde onu ilan etme arzusunu bana bağışladı. 

 

12/3  CUMA 

Aziz Petrus, †303 – İzmit

Hoşea 14,2-10; Mez 80; Mk 12,28-34  [III]

O tek Allah’tır, başkası yoktur  Mk 12,32

 

İsa bir din bilginine, cevap olarak, şöyle diyordu: “Allah’ımız Rab tek Rab’dir” ve o kişi de onaylıyordu. Biz de Havarilerle birlikte güvenle şöyle haykırıyoruz: “Allah, Rabbimiz Mesih İsa’nın Baba’sıdır”.
Bu güveni bize armağan ettiğin için teşekkürler Kutsal Ruh!

 

13/3  CUMARTESİ

Aziz Macedonius ve Modesta, †304 İzmit

Hoşea 6,1-6; Mez 50; Lk 18,9-14  [III]

Allah’ım, ben günahkâra merhamet et  Lk 18,13

 

Bu, Baba’nın hoşuna giden, mütevazı olanların duasıdır. Pişman kalbimle Ona yaklaşırsam, beni affedeceğinden eminim. Aynı şekilde, İtiraf Gizemi ile Onunla tekrar uyum içinde olur, barışının tadını çıkarırım.

 

14/3  PAZAR  4° P.H.D.  B Yılı  [IV]

2Tarih 36,14-16.19-23; Mez 136; Ef 2,4-10; Yh 3,14-21 (veya A yılı okumaları) 

Gerçeği uygulayan kişi ışığa gelir  Yh 3,21

 

Nikodim İsa’ya gece vakti gitmişti: Allah’ın ışığı olan İsa’ya doğru somut ve riskli bir yola girmişti. Bir dostum katıldığı dua grubunun alay edildiğini anlatmıştı. Acı çekti, ancak o kardeşlerle birlikte İsa’yı sevmeye devam etmekten vazgeçmedi. Şimdi İsa’ya çok teşekkür ediyor çünkü anlamayan o kişilere karşı merhamet duyguları verdi.

 

15/3   PAZARTESİ 

Aziz Loncinus, şehit, † I yy - Kapadokya

Yeş 65,17-21; Mez 29; Yh 4,43-54  [IV]

Oğlun yaşayacak  Yh 4,50

 

Putperest saray memuru İsa’ya gidip ölüm döşeğinde olan oğlu için şifa talep eder. Bunu da mütevazı bir şekilde ve büyük bir imanla yapar. İsa talebine karşılık verir ve ona hayat sözlerini armağan eder. Adam onları hemen kabul eder; böylece oğlu şifa bulur ve tüm aile imana varır.

 

16/3  SALI 

Aziz Julianus, †302 - Antakya

Hez 47,1-9.12; Mez 45; Yh 5,1-16  [IV]

İyileştin. Artık günah işleme  Yh 5,14

 

Günah, yani bizi çok seven Baba’ya itaatsizlik, vücudumuzu ve ruh halimizi de etkiler. Bizi günahtan ve sonuçlarından iyileştirmek için gelmiş olan İsa bize bugün şunu tembih eder: “Artık günah işleme...

Ey Kutsal Ruh, İsa’ya sevgi ve azim ile itaat etmem için bana yardım edeceksin.

 

17/3  ÇARŞAMBA 

Yeş 49,8-15; Mez 144; Yh 5,17-30  [IV]

Oğul dilediği kimselere yaşam verir  Yh 5,21

 

Bir genç İsa’nın çağrısını anlatırken bana sordu: “Nasıl olur da İsa, binlerce kişi arasından, tam da beni seçti?” Esasında Dirilmiş İsa, herkesi kendisini izlemeye, kendisiyle yaşamaya çağırır, farklı biçimlerde de olsa, fakat ortamızda birçok dikkat dağıtıcı unsur mevcuttur. Bunlar, hayatını almak için sesini tanıyıp, Onun için karar vermeyi zorlaştırır.

 

18/3  PERŞEMBE 

Çıkış 32,7-14; Mez 105; Yh 5,31-47  [IV]

Musa'ya iman etseydiniz, bana da iman ederdiniz  Yh 5,46

 

Rakiplerine sabır ve sevgi ile seslendiğin için ve bu sevgiyi bize de iletmek istediğin için teşekkürler İsa. Eski çağlardan beri başlamış olan Baba’nın kurtuluş planını kavramamızı sağlayacak olan Kutsal Ruh’unu senden almayı bize sen öğreteceksin. Teşekkürler!

 

19/3  CUMA  AZİZ YUSUF, Bakire Meryem Ana'nın eşi

2Sam 7,4-5.12-14.16; Mez 88; Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24 veya Lk 2,41-51  [Ö]

Nişanlısı Yusuf, doğru bir adamdı  Mt 1,19

 

Meryem’in nişanlısı Yusuf, Kutsal Ruh’un kendisine rehberlik etmesine izin veriyordu böylelikle her zaman sevgi içerisinde yaşıyordu. Allah’ın arzusunu yerine getirmeye çalışarak önceden İsa’ya benziyordu. Mütevazıydı, öyle ki Meryem ile ne yapacağını bilemediğinde Baba ona ışık verebildi.

 

20/3  CUMARTESİ 

Yer 11,18-20; Mez 7; Yh 7,40-53  [IV]

Beklediğimiz peygamber budur  Yh 7,40

 

İsa’nın karşısında herkes görüşünü belli etmeye davetlidir. Mütevazı ve temiz bir kalbi olan, Kutsal Ruh sayesinde, İsa’yı olduğu gibi yani Allah’ın Oğlu, Mesih, aramızda olan Allah olarak tanıyabilir.

Gel Kutsal Ruh, nurun ve sevginle!

 

21/3  PAZAR  5° P.H.D.  B Yılı  [I]

Yer 31,31-34; Mez 50; İbr 5,7-9; Yh 12,20-33  (veya A yılı okumaları)

Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak  Yh 12,26

 

Bu sözler bana Kutsal Hafta ve Paskalya günlerini hatırlatıyor. Bunlar dua, oruç ve kardeşlerimize merhamet günleri olacaktır. Rabbin çileli tecrübesini paylaşacağımız günler olacaktır. Bu günler olmadan, Diriliş bayramını tatma aşamasına geçmemiz mümkün değildir.

Teşekkürler İsa; acı yolunda seni takip edenlere sen, şanının sonsuz neşesini hazırlıyorsun.

 

22/3   PAZARTESİ 

Aziz Basilius, †362 - Ankara

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Mez 22; Yh 8,1-11  [I]

Ben de seni yargılamıyorum  Yh 8,11

 

Günah işleyen kadını taşlamak isteyen günahkarlar onu taşlamadılar. İsa kendilerinin de günahkar olduklarını hatırlatınca vazgeçtiler.

İsa bana günahımı hatırlattığı zaman ben de merhametli oluyorum.

 

23/3  SALI 

Aziz Domice ve arkadaşları, †300 - Diyarbakır

Say 21,4-9; Mez 101; Yh 8,21-30  [I]

Birçokları O’na iman etti  Yh 8,30

 

İsa Peder’e sadakatini kanıtlarken, Onu dinleyenler arasından birçokları O’na iman etmeye başladı. Fakat, sonra, sınandıkları zaman, birçokları vazgeçti.

İsa, Hristiyan halkta sana imanı ve sana sevgiyi canlandır.

 

24/3  ÇARŞAMBA 

Dan 3,14-20.46-50.91-92.95(24-25.28); ezgi: Dan 3,52-56; Yh 8,31-42  [I]

Kendisine güvenen kullarını kurtardı  Dan 3,95(28)

 

Bunlar, İsrail’in Allah’ının, kullarını kurtaran eylemini gören ve onları kızgın fırına atmak isteyen Kral Nebukadnessar’ın sözleridir. Rabbe güvenen, hayal kırıklığına uğramaz. Bu gerçeği birçok defa deneyimledim.

Teşekkürler Baba, teşekkürler İsa, sadık sevginiz için.

 

25/3  PERŞEMBE  MÜJDE BAYRAMI

Yeş 7,10-14; 8,10; Mez 39; İbr 10,4-10; Lk 1,26-38  [Ö]

Sevin, ey Allah’ın lütfuna erişen kız!  Lk 1,28

 

Mütevazi olduğumuz ve Allah’ın Sözüne itaat ettiğimiz zaman, lütufla dolu Anamız Meryem’e benzeriz. Onunla ve onun gibi sevinebiliriz!

 

26/3  CUMA 

Aziz Petrus, †390 - Sivas

Yer 20,10-13; Mez 17; Yh 10,31-42  [I]

Davamı senin eline bırakıyorum!  Yer 20,12

 

İsa, “Baba ruhumu senin ellerine bırakıyorum!” demeyi Yeremya’dan öğrendi. Ben de İsa’dan kendimi Baba’nın ellerine bırakmayı öğreniyorum, hem birlikte yaşamayla ilgili zorluklarda hem de ruhani yada maddı zorluklarda. Aynı bir çocuğun her şey için kendini ebeveynlerinin ellerine bıraktığı gibi ben de kendimi ellerine bırakıyorum, Baba’m!

 

27/3  CUMARTESİ 

Hez 37,21-28; ezgi: Yer 31,10-13; Yh 11,45-57  [I]

İsa... birleştirmek için ölmesi gerekiyordu  Yh 11,51

 

“İsa, Allah’ın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için ölmesi gerekiyordu.”

O yılın baş kâhini fesatlığını doğrulamak için bu gerekliliği zikretmişti. Biz İsa’ya teşekkür ediyoruz; haçta ölümü ve dirilişi ile O bu sözleri bir kehanetmiş gibi yerine getiriyor. İsa’yı severek, göksel Peder’in evlatları olarak birbirimizle gerçekten birleşmiş bulunuyoruz!

 

28/3  PAZAR  MESİH İSA’NIN KÜDÜS’E GİRİŞ BAYRAMI  B Yılı

Mk 11,1-10 veya Yh 12,12-16; Yeş 50,4-7; Mez 21; Fil 2,6-11; Mk 14,1 - 15,47-52 [Ö]

Dua edin ki, ayartılmayasınız  Mk 14,38

 

İsa bize Getsemani bahçesinde örneği verdi; tüm insanların, günahlarından kurtuluşu olan Baba’nın arzusunu yerine getirmek istedi.

Günlük bencillik tarafından ayartılmaktan bizi kurtaran dua şudur: “Baba, sevgini yaşamaya hazırım!”

 

29/3  KUSTAL PAZARTESİ

Yeş 42,1-7; Mez 26; Yh 12,1-11  [II]

Yoksullar daima aranızdadır, ben olmayacağım  Yh 12,8

 

Lazar’ın kardeşi Meryem, İsa’nın ayaklarına değerli yağ sürdü. İsa bu hareketi beğeniyor ve kendisinin gömülmesiyle ilgili bir kehanet olarak algılıyor. O herkes için, yoksullar için de ölüyor. Ölümünün ve dirilişinin müjdesine ilk olarak onlar seviniyor. Onlar, herkesten çok Meryem’e, Kurtarıcıları İsa’yı sevmiş olduğu için müteşekkirler!

 

30/3  KUTSAL SALI

Yeş 49,1-6; Mez 70; Yh 13,21-33.36-38  [II]

Seni uluslara ışık yapacağım  Yeş 49,6

 

Allah’ın Kuluna vermiş olduğu bu söz, öğretilerine sadık olan herkes için de geçerlidir. İsa bu sözü tamamen gerçekleştiriyor ve öğrencileri için de gerçek kılıyor. O “Ben dünyanın ışığıyım”, öğrencilerine de “Siz dünyanın ışığısınız” diyor.

 

31/3  KUTSAL ÇARŞAMBA

Yeş 50,4-9; Mez 68; Mt 26,14-25  [II]

Sizden biri bana ihanet edecek  Mt 26,21

 

Yahuda, otuz gümüşü, İsa’nın sevgisine ve dostluğuna tercih etti. Ve bunu Rabbin, kendisini yeğlediğinin işareti olarak lokmayı kendisine uzattıktan hemen sonra yaptı.

İsa, bana merhamet et!

In primo piano