ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

Kas覺m 2011
Takvim: Kas覺m 2011

2011

1/11 SALI TÜM AZ襤ZLER襤N BAYRAMI

Esin 7,2-4.9-14; Mez 23; 1Yh 3,1-3; Mt 5,1-12 [Ö]

Ne mutlu yasl覺 olanlara! Onlar teselli edilecekler Mt 5,4

襤sa dünyaya geldiinden beri cesaretimizi kaybetmemiz için sebep kalmam覺t覺r. Zor ve ac覺l覺 zamanlar da O’nun sayesinde durumun deieceine; sevinç ve teselliye dönüeceine emin olabiliriz. Bu sebepten 襤sa’n覺n yan覺m覺zda olduunu garantileyen iman覺m覺zdan vazgeçmeyeceiz. 襤sa’ya yaralar覺m覺z覺 gösterelim: O, eserini gerçekletirecektir. Bugün bu yolu kat etmi ve ebedi mutluluuna erimi aziz kardelerimizi kutlamaktay覺z; onlar da bize elik etmektedirler!

2/11 ÇARAMBA Ölüleri Anma Günü

Eyüp 19,1.23-27; Mez 26; Rom 5,5-11; Yh 6,37-40 [Ö]

Bana geleni ben asla kovmam Yh 6,37

襤sa’n覺n geçmi yaam覺m覺z覺 yarg覺lamad覺覺n覺; tövbe etmek ve O’nun olmak imdiki isteyiimizi kabul etmesini duymak güzel. O’na gidersek, O bizi reddetmeyecek, O’nunla Baba aras覺ndaki birlie kabul edecek, bundan daha güzel ve istenebilecek ne olabilir ki!

Teekkürler, 襤sa!

3/11 PEREMBE

Aziz Germanus, Theophilus ve Cyrillus, †250 - Kayseri

Rom 14,7-12; Mez 26; Lk 15,1-10 [III]

Tövbe eden tek bir günahkâr için, büyük sevinç duyulacakt覺r Lk 15,7

襤yi Baba, sen beni çok sevdin. Seni inciten ve sana sayg覺s覺zl覺k eden davran覺lar覺, hareketleri, sözleri deitirerek, bugün senin için ve herkes için sevinç kayna覺 olmak istiyorum. Sen bana yard覺mc覺 ol, bana merhamet et!

4/11 CUMA

Aziz Nicandrus ve Hermes, † IV yy - Demre

Rom 15,14-21; Mez 97; Lk 16,1-8 [III]

Bu dünyan覺n çocuklar覺, nurun çocuklar覺ndan daha ak覺ll覺 oluyorlar Lk 16,8

“Bu dünyan覺n çocuklar覺”, gerektii anda “arkada” bulmakta çok becerikliler!

襤sa, bizim de yarg覺 gününde bizim için iyi konuacak “arkadalar” edinmemizi söylüyor. Bunu nas覺l yapal覺m? Kaynaklar覺m覺z覺 fakirlerle bölüelim, onlar Tanr覺’n覺n arkadalar覺d覺r! Kilise onlar için çok yard覺mlar organize ediyor; katk覺da bulunal覺m!

5/11 CUMARTES襤

Rom 16,3-9.16.22-27; Mez 144; Lk 16,9-15 [III]

Tanr覺 yüreinizi biliyor Lk 16,15

En içsel olarak tan覺n覺yor olmam覺z düüncesi bize huzur veya endie verebilir, bu, durumumuza bal覺d覺r: sevgi içersinde ya覺yorsak veya günahta isek! Her iki durumda da sevildiimizi anlayabiliriz. Teekkürler, iyi Baba!

6/11 PAZAR 32° O.D. A Y覺l覺 [IV]

Bilgelik 6,12-16; Mez 62; 1Sel 4,13-18; Mt 25,1-13

襤te güvey geliyor, onu kar覺lamaya ç覺k覺n! Mt 25,6

Bu haber üzerine bir bölünme gözüktü: 覺覺klar覺 yak覺l覺 olan genç k覺zlar güvey ile birlikte içeri girdiler, dierleri ise d覺ar覺da kald覺lar... Kutsal Ruh, sana yalvar覺yoruz, hep bizimle birlikte kal: 襤sa gelirken senin sevginin alevini yüreimizde görsün ve O’na ait olduumuzdan bizi yan覺na als覺n!

7/11 PAZARTES襤

Aziz Athenodorus, episkopos, †III yy - Niksar

Bilgelik 1,1-7; Mez 138; Lk 17,1-6 [IV]

Yaay覺覺n覺za dikkat edin! Lk 17,3

襤sa kimseye kötü örnek olmamam覺z için kendimize dikkat etmemizi tavsiye ediyor. Bakas覺n覺n O’na olan iman覺n覺 engellememeliyiz.

襤sa, senin sevginde, alçakgönüllülüünde ve uysall覺覺nda yaamam覺z için yard覺m et!

8/11 ÇARAMBA

Bilgelik 2,23–3,9; Mez 33; Lk 17,7-10 [IV]

Biz yarars覺z kullar覺z Lk 17,10

Bir eyi iyi yapt覺覺m覺zda kendimizi beenmemiz ve yüreimizde kendimizi övmemiz kolayd覺r: güzel bir ey yapmaktan mutluyuz. 襤sa bizleri O’na bakmaya davet ediyor; gerçekte bize hiç ihtiyac覺 olmayan böyle büyük bir Rab’be hizmet etmekten mutlu olmal覺y覺z! O bizim miras覺m覺zd覺r, O’nun cömertliini hiç kimse aamaz!

9/11 ÇARAMBA Roma'daki Ana Kilisenin Takdis Edilii

Hez 47,1-2.8-9.12 yada 1Kor 3,9c-11.16-17; Mez 45/46; Yh 2,13-22 [Ö]

Senin evin için gösterdiim gayret beni yiyip bitirecek Yh 2,17

Kurtar覺c覺ya adanm覺 ilk Bazilika’n覺n örnek olduu gibi, her kilise, 襤sa’n覺n iaretidir. 襤sa, tüm insanlar覺 içine kabul eden yeni mabettir, sayesinde Baba’n覺n efkatini ve yaam taml覺覺n覺 tecrübe ederiz.

襤sa, beni kardelerimle toplad覺覺n kilisenin güzel, temiz, çiçekli, dua ve karde sevgisi ile dolu olmas覺 için gayret edeceim.

10/11 PEREMBE

Büyük Leo, Papa ve Kilise Doktoru †461

Bilgelik 7,22 - 8,1; Mez 118; Lk 17,20-25 [IV]

Tanr覺’n覺n Hükümranl覺覺 içinizdedir Lk 17,21

Ferisiler ve tüm 襤srail halk覺 襤sa’n覺n zaman覺nda Tanr覺’n覺n Hükümranl覺覺n覺n geliini bekliyorlard覺, fakat onu dünyevi bir krall覺k gibi bekliyorlard覺. 襤sa onlar覺n gözlerini açmaya çal覺覺yor: 襤sa nerede ise orada Tanr覺’n覺n Hükümranl覺覺 vard覺r; orada sevgiyle, sevinçle ve huzurla yaanabilir: orada Baba hükmeder.

11/11 CUMA

Aziz Tours'lu Martinus, †397

Bilgelik 13,1-9; Mez 18; Lk 17,26-37 [IV]

Can覺n覺 esirgemek isteyen onu yitirecek Lk 17,33

Hepimiz yaam覺m覺z覺 kurtarmak, hiç yok olmayan bir mutluluun güveni içinde yaamak isteriz. Ebedi yaam覺m覺z çok önemli bir konudur: bunu düünmeden veya insanlar覺n uydurduklar覺 eylere dayanarak yaamamal覺y覺z. Sadece 襤sa ilerlememiz gereken yolu gösterebilir. O, Gerçek’tir!

12/11 CUMARTES襤

Aziz Nilus, †430 - Ankara

Bilgelik 18,14-15;19,6-9; Mez 104; Lk 18,1-8 [IV]

襤nsan-Oul geldii zaman acaba yeryüzünde iman bulacak m覺? Lk 18,8

Bir zamanlar H覺ristiyan yaam覺 ile dolu baz覺 uluslar覺n imdi hiçbir iman izi ta覺mad覺klar覺n覺 görüyoruz. Bu bizi düündürmeli ve dua ettirmeli.

襤sa, bu durumun kar覺s覺nda senin yard覺m覺nla elimden geleni yapmak istiyorum; yeryüzünde iman var, bunu sana sözlerle ve eylemlerimle ispatlamak istiyorum: ben sana iman ediyorum!

13/11 PAZAR 33° O.D. A Y覺l覺 [I]

Özd 31,10-13.19-20.30-31; Mez 127; 1Sel 5,1-6; Mt 25,14-30

Sen küçük ilerde güvenilir olduunu gösterdin Mt 25,21

Bizi yaratan Baba, küçük olduumuzu ve yaam覺m覺z覺n küçük eylerden ibaret olduunu iyi biliyor: sabahlar覺 kalkmak, giyinmek, yüreimizi O’na yönlendirerek ayd覺nlatmas覺n覺 ve sevgi ile doldurmas覺n覺 salamak, ie gitmek, sevdiklerimizle ilgilenmek, i ve dier arkadalar覺m覺z ile kar覺lamak... Bütün bu küçük eylerle ve hatta her düünce ve sözle Baba’ya sevgimizi söyleyebiliriz: biz O’na küçük yaam覺m覺z覺 veriyoruz ve O bize harika, sevgi, sevinç, huzur dolu yaam覺n覺 veriyor.

14/11 PAZARTES襤

Azize Clementina, Theodota ve Philomena, ehitler, †III yy - Marmaraerelisi

1Makabeler 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Mez 118; Lk 18,35-43 [I]

Tanr覺’y覺 yücelterek 襤sa'n覺n ard覺ndan gitti Lk 18,43

Gerçek ve yaayan Tanr覺’n覺n Olu 襤sa, yüreimi ve akl覺m覺 iyiletir ki sevgini göreyim; sevinç ve minnettarl覺kla ard覺ndan gelmeye balayay覺m, seni ve tüm insanlar覺 kurtarmak için Yollayan覺 öveyim!

15/11 SALI

Aziz Gurias ve Samonas, †305 - Urfa

2Makabeler 6,18-31; Mez 3; Lk 19,1-10 [I]

襤sa'n覺n kim olduunu görmek istiyordu Lk 19,3

襤sa, günahlar覺 yüzünden d覺lanm覺 dolay覺s覺yla zenginlie kar覺n zavall覺 Zakkay’覺n arzusunu gerçekletirdi: yapt覺覺 adaletsizlikleri, para h覺rs覺n覺, sahtekârl覺覺n覺 göz önünde tutmad覺 ve evine gitti!

襤te, Zakkay 襤sa’n覺n kim olduunu gördü. 襤sa’n覺n sevgisi yüreini ve yaam覺n覺 deitirdi!

16/11 ÇARAMBA

2Makabeler 7,1.20-31; Mez 16; Lk 19,11-28 [I]

Ben dönünceye dek bu paralar覺 iletin Lk 19,13

襤sa Zakkay’覺n evinde ve az zaman sonra Yerualim’e doru yola ç覺kacak ve “yolculuunu” tamamlayacakt覺r. Haçta ölerek bu dünyadan Baba’ya geçecek. O, sözünün ve sevgisinin tohumunu bereketle ekti. Tekrar anla döneceinde, akirtlerine verdikleri çoalt覺lm覺 olacak m覺? O bunun hesab覺n覺 soracakt覺r ve O’nun ileriyle ilgilenenleri mükâfatland覺racakt覺r.

 

17/11 PEREMBE

ifac覺 Aziz Gregorius episkopos, †270 - Niksar

1Makabeler 2,15-29; Mez 49; Lk 19,41-44 [I]

Keke bugün sen de esenlie giden yolu bilseydin Lk 19,42

Yüce Rabbimiz 襤sa! Esenlie giden ve götüren yol, Sensin. Yüreimde ve yaam覺mda Seni ve arzunu kabullenmedikçe huzurlu yaayamam ve etraf覺mdakilere huzur veremem.

18/11 CUMA

Aziz Romanus, †303 - Antakya

1Makabeler 4,36-37.52-59; ezgi: 1Tarih 29,10-12; Lk 19,45-48 [I]

Bu ev bugün kurtulua kavutu Lk 19,9

襤sa, seni kulaklar覺m覺z ve tüm yüreimizle dinledikten sonra Senin için bir merhamet eylemi yapmak, Sana, kendimize ve herkese bir sevgi eylemi yapmakt覺r... Kurtulu bana ve yaad覺覺m yere benimle geliyor!

19/11 CUMARTES襤

Aziz Maximus, ehit, † III yy - Kayseri

1Makabeler 6,1-13; Mez 9; Lk 20,27-40 [I]

Tanr覺 ölülerin deil, yaayanlar覺n Tanr覺’s覺d覺r Lk 20,38

襤sa, Sadukileri Kutsal Yaz覺lar覺 ve Tanr覺’n覺n gücünü bilmedikleri için azarl覺yor.

Kim Kutsal Yaz覺lar覺 okumak için Kutsal Ruh taraf覺ndan yönlendirilmiyorsa, onun hakk覺nda yan覺lg覺ya düebilir ve ebedi yaam覺 tan覺yamaz. Kim Kutsal Ruh’a yalvar覺yorsa ve O’na güveniyorsa, ebedi yaam armaan覺na kavuacakt覺r.

20/11 PAZAR 34° O.D. A Y覺l覺

EVREN襤N KRALI, MES襤H 襤SA BAYRAMI

Hez 34,11-12.15-17; Mez 22; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 [Ö]

Uluslar覺n hepsi O'nun önünde toplanacak Mt 25,32

Herkesin Gerçek’i görecei günün geleceini düünmek beni mutlu ediyor. Rab 襤sa, o gün hiç kimse senin hükümranl覺覺n覺 tan覺mazl覺ktan gelemeyecektir. Seni kim yaam覺nda kral olarak kabul ettiyse, senin bar覺 ve sevgi krall覺覺na girecektir.

21/11 PAZARTES襤

Meryem Ana'n覺n Mabette Tanr覺’ya Sunulmas覺

Dan 1,1-6.8-20; ezgi: Dan 3,52-56; Lk 21,1-4 [II]

Oraya iki bak覺r para atan fakir bir dul kad覺n gördü Lk 21,2

襤sa sevap ileyenleri izliyor: miktara bakm覺yor, verenin yüreine bak覺yor. Yüree bakan bak覺lar覺n için ve doru ödüllerin için teekkürler, 襤sa.

Bugün yine Meryem Ana’y覺 da anal覺m, o da bu dul kad覺n覺n yapt覺klar覺n覺 çok genç yata iken yapt覺, yani tamamen hayat覺n覺 Tanr覺’ya sundu.

22/11 SALI

Azize Çeciliya, bakire ve ehit, †250

Dan 2,31-45; ezgi: Dan 3,57-61; Lk 21,5-11 [II]

Sak覺n sizi sapt覺rmas覺nlar Lk 21,8

Bu çar覺y覺 bugün 襤sa bize yap覺yor. O’na nas覺l itaat edebiliriz? Bak覺lar覺m覺z覺 O’na çevirelim, yüreimizde öretilerini muhafaza edelim, episkoposumuza ve iman kardelerimize bal覺 kalal覺m: o zaman bütün kand覺r覺lmalardan korunmu olaca覺z. Kutsal Ruh, bize yard覺m et!

23/11 ÇARAMBA

Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; ezgi: Dan 3,62-67; Lk 21,12-19 [II]

Benim ad覺mdan ötürü herkes sizden nefret edecek Lk 21,17

Geçmite bir kiiye sevgi göstermeme ve ona yard覺m etmeye çal覺mama ramen kar覺l覺覺nda hep negatif söz ve hareketler ald覺覺mda a覺r覺yordum... imdi art覺k a覺rm覺yorum. 襤sa’n覺n ad覺ndan ötürü zulüm edildiimde O’na teekkür ediyorum, çünkü O beni kendisiyle birlik içersinde tutuyor.

24/11 PEREMBE

Aziz Andreas Dung-Lac ve arkadalar覺, †XVI-XVIII yy.

Dan 6,11-28; ezgi: Dan 3,68-74 ; Lk 21,20-28 [II]

Daniel'i aslanlar覺n pençesinden kurtaran O'dur Dan 6,28

Kötü insanlar ona bunu yasaklad覺ysa da Daniel, duada sebatl覺 oldu. Bu sebepten, aslanlar覺n bulunduu yere at覺ld覺覺nda Rab onu kurtard覺. Sonra Rab, kral覺n yüreine el att覺 öyle ki kral tüm halk覺 gerçek Tanr覺’ya, Daniel’in dua ettii Tanr覺’ya yönlendirdi. Kutsal Ruh, denenme an覺nda bizi de 襤sa’ya imanda güçlü ve sad覺k k覺l!

25/11 CUMA

Aziz Mercurius, †250 - Kayseri

Dan 7,2-14; ezgi: Dan 3,75-81; Lk 21,29-33 [II]

Sözlerim asla ortadan kalkmayacakt覺r Lk 21,33

Rabbin tüm vaatleri gerçekleti, bu da gerçeklemek üzere. O sad覺kt覺r ve sözleri bizler için baba sevgisidir. 襤sa, seni duyabildiimiz için sana teekkür ediyoruz. Yüreimizde kabul ettiimiz sözlerin bize yaam覺n覺 veriyor; bar覺, güven ve sevgi kazand覺r覺yor.

26/11 CUMARTES襤

Aziz Alipus, † VII yy - Bolu

Dan 7,15-27; ezgi: Dan 3,82-87; Lk 21,34-36 [II]

Kendinize dikkat edin! Lk 21,34

Rab 襤sa, bu uyar覺na çok ihtiyac覺m var. Gerçekten de ne kolayl覺kla sersem gibi davran覺yorum ve yaam覺m覺 bo ve zararl覺 eylerde kullan覺yorum. Beni gökte beklediini hat覺rlatt覺覺n için, teekkürler. Orada bana senin yan覺nda, harika bir yer haz覺rlamaktas覺n.

27/11 PAZAR 1° N.H.D. B Y覺l覺 [I]

Ya 63,16b-17.19b; 64,2-7; Mez 79; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37

Herkese söylüyorum; uyan覺k kal覺n! Mk 13,37

Bugünkü k覺sa 襤ncil metninde 襤sa üç kere için u emri tekrar ediyor: “Uyan覺k kal覺n!” Bu devaml覺 yap覺lan güçlü bir davettir: nitekim bu, ebedi yaam覺m覺zla ilgilidir! Ya ebediyen mutlu olaca覺z ya da mahvolaca覺z. Tanr覺’n覺n Sözü herkes için gerçektir, sadece iman edenler için deil!

28/11 PAZARTES襤

Aziz Hirenarcus ve arkadalar覺, ehitler, †305 - Sivas

Ya 2,1-5; Mez 121; Mt 8,5-11 [I]

Rabbin 覺覺覺nda yürüyelim Ya 2,5

“Rabbin 覺覺覺nda yürüyelim!”: bu peygamber Yeaya’n覺n çar覺s覺d覺r. Noel Bayram覺na Haz覺rlan覺 Devresinin her gününü Baba’n覺n Sözünün 覺覺覺nda yaayal覺m. Eylemlerimizi yönlendiren, tutkular覺m覺z覺n zevkli ve aldat覺c覺 覺覺覺 olmas覺n, bizi Baba’ya yönlendiren itaatkâr sevgi ilikimiz olsun.

29/11 SALI

Azize Philomenas, ehit †275 - Ankara

Ya 11,1-10; Mez 71; Lk 10,21-24 [I]

Baba, sana ükrediyorum! Lk 10,21

襤sa Baba’n覺n davranma eklinden dolay覺 sevinç doludur. O’nu övüyor çünkü Baba küçük olanlara gizemlerini aç覺kl覺yor!

O halde bu Noel Bayram覺na Haz覺rl覺k Devresinde kendimizi “küçük” yapal覺m, Baba’n覺n ve kardelerin önünde alçakgönüllü, sözlerine ise dikkatli ve uysal olal覺m... Baba bize durmadan sevgisinin Gizemi olan 襤sa’y覺 yüreimize gönderecek!

30/11 ÇARAMBA Aziz Andreas, Havari

Rom 10,9-18; Mez 18; Mt 4,18-22 [Ö]

O'na iman eden utand覺r覺lmayacak Rom 10,11

Bugün bir Havarinin bayram覺n覺 kutluyoruz: Aziz Andreas! Ona ükrediyoruz, çünkü sözlerle ve yaam覺n覺 sunarak bize 襤sa’n覺n Kurtar覺c覺 olduunu müjdeledi.

Bizler de, iman ettik ve hiç bir zaman 襤sa taraf覺ndan utand覺r覺lmad覺覺m覺z覺n tan覺kl覺覺n覺 yapabiliriz: O’na yalvard覺k, O bizi kurtard覺; O’nu arad覺k ve O yan覺m覺za gelip, bizi teselli etti!

Bugün, Aziz Andreas’覺 en büyük koruyucu azizi olarak kutlayan Ortodoks Kilisesi için dua edelim!