ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 gen 2023
Takvim: Kapak 2023

 2023

“Beş Arpa Ekmeği”

2023

Kapak İkonası Açıklaması

İsa, Tomas’a merhamet ediyor” İkonası

  

"Sekiz gün sonra öğrenciler yine evdeydiler. Tomas da onlarla birlikteydi" (Yh 20,26). İsa, öğrencilerini kendisi yanlarında olmadan yalnız yaşamaları için bıraktı. Ama bugün, dirilmiş olarak ilk görünüşünden sekiz gün sonra, yine aralarındadır. Böylece onları, Şabat gününden sonraki gün, yani tam da diriliş gününde haftalık bir toplantıya alıştırır. Bu günde, Bedeni ve Kanı ile daima onların arasında olacaktır.

Bugün bir de ilk seferinde orada olmayan öğrenci Tomas da var. Diğer havarilerin sevincine ve sözlerine inanmayı reddediyor. Görüyor musun? Onun mertebesi inananların mertebesine ulaşmaz. O, imanının parmaklarının, ellerinin ve gözlerinin tecrübe ettiklerine dayanabileceğini zannediyor. Ama öyle değildir. Ancak güven varsa iman vardır. Fakat kendisine değil, başkalarına olan bir güven lazım.

İsa'nın merhametli sevgisiyle karşılaştığında Tomas’ın yüreğinde de iman doğacaktır.

Ve işte İsa aralarındadır. O her zaman olduğu gibi değildir; tanınmak için sesini veya elbisesini değil, ellerini ve böğrünü, yani haç yaralarını gösterir.

Kapalı yere, üst kattaki kapıları kapalı salona girer. Binayı saran ve ilahi hikmetin rengi kırmızı olan perdeler içeride olduğumuzu söylüyor. İsa tahtta duruyor; Pilatus'a bildirdiği gibi o kraldır. Mintanı kırmızıdır, çünkü bedeni tanrısallığın, yani kendini veren sevginin tamlığını gösterir. Kutsal dağda olduğu gibi Ruh'un rüzgarıyla hareket eden mantosu beyazdır; O, insanın son düşmanı olan ölümü yenmiştir. Artık insanın onu korkutup yenebilecek düşmanları yok; İsa artık ölmüyor. İnanmayan Tomas'ın parmağının kendisine dokunmasına izin veriyor, diğer On havari ise Onu Tomas’tan daha hayretle izliyor: dirilen İsa'ya dokunulabilir mi? Ama Tomas’ı şaşırtan İsa’nın kendisidir: "Parmağını buraya koy... ve imansız değil, imanlı ol" (27). Mızrak yarası Tomas'ın elini kabul ediyor. Ardından Tomas diz çökerek "Rabbim ve Allah'ım!" diye haykırıyor. (28) İman birdenbire zekayı aşan bir alçakgönüllülükle gelmiştir.

Şimdi Tomas yaşamaya başlıyor; elbisesi yeşildir, bu yaşayanın rengidir, pelerini kırmızıdır, çünkü itaatkar alçakgönüllülük ona Allah’ın bilgeliğini giydiriyor.

Şimdi Tomas yerini sana veriyor; dokunmak için yaklaş...

KAPAK 2023 Arkası

Kapak: “İsa, Tomas’a merhamet ediyor” İkonası

(Dua Evi’nde, Tavodo, Tn, İtalya)

Dirilmiş ve yaşayan İsa,

yeniden aralarındadır,

imansız Tomas’ı Ona dokunmaya davet eder.

Onun merhameti

iman etmeyenin yüreğini

kavrayan kederden ve bölünmeden kurtarır.

Rab’bim ve Allah’ım!

Alleluya!

Takvimdeki kısaltmalar:

N.D. = Noel Devresi

O.D. = Olağan Devre

P.H.D.= Paskalya’ya Hazırlık Devresi

P.D. = Paskalya Devresi

N.H.D.= Noel’e Hazırlık Devresi

Kilisenin resmi duası için: [ I, II, III, IV ] haftayı, [Ö] ise o günkü kendi Özel dualarını belirtir.

Bu takvim Hıristiyanların duası için

“Dirilmiş İsa” Kardeşliği tarafından

hazırlanmıştır.

Bu takvim www.cinquepani.it de

bulabilirsiniz.

In primo piano