ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 nov 2022
Takvim: 11 Kaşım 2022

11 KASIM 2022

1/11 MAR TUTTI I SANTI [P]

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12

Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Mt 5,7

Her gün, benim de, merhamete ihtiyacım var. Onu nerede bulabilirim? Başkalarıyla merhametli olursam, ben de merhamet bulurum. Bugün bunu meleklerle Tanrı'yı ​​öven tüm azizler bana söylüyor. Hepsi affedilmiş günahkarlardır. Binlerce şekilde, büyük hayal gücüyle merhametlerini kullandıkları için merhamet aldılar!

2/11 MER COMMEMORAZIONE di tutti i FEDELI DEFUNTI [P]

Messa 1: Gb 19,1.23-27; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40

Messa 2: Is 25,6.7-9; Sal 24; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46

Messa 3: Sap 3,1-9; Sal 41; Ap 21,1-5.6-7; Mt 5,1-12

Bana geleni asla kovmam. Gv 6,37

İsa'ya kim giderse riske girmez. Bu sözü bize O taahhüt ediyor. Bugün, sevdiklerimizi, bize sabredenleri ve sabır gösterdiklerimizi yanımıza alarak ona gidiyoruz: İsa bizi uzaklaştırmazsa, onları da kovmayacaktır!

3/11 GIO XXXI° T.O. [III]

(mf: S. Martino de Porres, relig., † 1639)

Fil 3,3-8; Sal 104; Lc 15,1-10

Tövbe eden bir tek günahkâr için sevinç duyacaklar. Lc 15,10

Meleklerin müdahil oldukları sevinç, Babamızın sevincidir. Ona döndüğümüzü görmekten hoşlanıyor. Ve varlığımızdan ötürü yüzünü parlak ve mutlu görmekten keyif alacağız. Bugün, tövbe etmeye, kendi arzularım yerine onunkileri kabul etmeye çalışıyorum. Melekler Tanrı'nın neşesini görecek!

4/11 VEN XXXI° T.O. [III]

(m: S. Carlo Borromeo, vesc., † 1584)

Fil 3,17 - 4,1; Sal 121; Lc 16,1-8

Bizim vatanımız göklerdedir. Fil 3,20

Aziz Pavlus, İsa'nın Sözünü yaşamamıza yardım etmek istiyor, sık sık cennetin krallığından, yani babaya doğru yönelen ve krallığın kralı olan onun rehberlik ettiği bir yaşam şeklinden söz ediyordu. Dünya krallıkları bizi ne büyülemeli, ne de yıkmalıdır: onlar yok olacaklar. Biz, her kanunun sevgi olduğu farklı bir krallık için yaratıldık.

5/11 SAB XXXI° T.O. [III]

Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15

Tanrım da her ihtiyacınızı karşılayacaktır. Fil 4,19

Filipililer cemaatine güvenen yine Aziz Pavlus'tur. Ona maddi olarak yardım ettiler ve iyi iş çıkardılar, çünkü hayırseverlik armağanını yaşamak için kendilerini dünyevi mallardan nasıl ayıracaklarını biliyorlardı: Tanrı'nın hayatının nasıl olduğunu bu şekilde ortaya koyuyorlar ve Tanrı onlara babalığını tattıracaktır.

6/11 DOM XXXII° T.O. Anno C [IV]

2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38

Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısı’dır. Lc 20,38

Gelecekteki hayata inanmayan zenginler olan Sadukilerin kışkırttığı bir tartışmaya tanık oluyoruz. Bugün hala söylenenlere benziyorlardı: Ben öldüm, her şey bitti. İsa onlara bir ders veriyor: Tanrı'nın Musa'ya kendisini tanıttığı aynı isim, bizi ölüleri ölü olarak görmediğine ikna ediyor. O İbrahim'in Tanrısı mı? O halde İbrahim sadece bir kemik yığını değil!

7/11 LUN XXXII° T.O. [IV]

(Proprio dioc. TN: m: S. Prosdocimo, vesc., † sec. II)

Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6

Yaşantınıza dikkat edin! Lc 17,3

İsa bu tavsiyeyi üşütmemeye özen göstermemiz için değil, skandala yol açma riskini almamamız için veriyor. Zengin adam ve fakir Lazarus hikayesini daha yeni anlatmıştı. Zengini fakirden daha fazla önemseyecek şekilde konuşup hareket edersek skandala neden olurduk...

8/11 MAR XXXII° T.O. [IV]

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10

Biz değersiz kullarız. Lc 17,10

Kul asla değersiz değildir, ancak övünürse, artık güvenilir bir kul olmaz. Tanrı'nın önünde biz çocuğuz, kul değiliz. Baba'ya evlat sevgisiyle hizmet etmezsek, hizmetimiz gerçekten yararsızdan da kötü olacaktır.

9/11 MER DEDICAZIONE della BASILICA LATERANENSE [P]

Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45; Gv 2,13-22

Tanrı’nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı’nın Ruhu’nun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? 1Cor 3,16

Bugün, Katedral Bazilikası'nın bayramını kutlayan Papa ile birlikte dua ediyoruz. Taş bir bina için kutlanan bayram, Tanrı'nın taşların arasında değil, bedenlerdeki yüreklerde yaşadığını sevinçle hatırlamak için bir fırsattır. Tanrı'nın, sevgi Tanrısının meskenleri bizleriz, yaşadığımız sevgi sayesinde kendisini herkese duyurabiliriz.

10/11 GIO XXXII° T.O. [IV]

(m: S. Leone Magno, papa e dott., † 461)

Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25

O’nun çok acı çekmesi gerekir. Lc 17,25

İsa, insanların kendi krallıklarına benzer olduğunu düşündükleri Tanrı'nın Krallığından söz eder. Halbuki, oldukça farklıdır. Kral, alkış ve rahatlık bulmayacak, reddedilme ile karşılaşacak ve ıstırap çekecektir. Bu nedenle öğrencileri, kendilerini içsel olarak güçlü ve iyi motive olmuş halde hazırlamalıdır.

11/11 VEN XXXII° T.O. [IV]

(m: S. Martino di Tours, vesc., † 397)

2Gv 1.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37

Sevgi yolunda yürüyün. 2Gv 1,6

Aziz Yuhanna, bu öğütleri zaten hakikatte yürüyen Hıristiyanlara sunar. İsa'yı tanıdılar, gizemlerini derinleştirdiler, ancak onun Baba'nın sevgisi olduğunu ve bu nedenle onlar da İsa’yı dünyaya yalnızca sevgiyle gösterebileceklerini unutmamalılardır.

12/11 SAB XXXII° T.O. [IV]

(m: S. Giosafat, vesc. e mart., † 1623)

3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8

Her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı.

Lc 18,1

Her zaman dua etmelisin! Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Hakim gibi insanların da yerine getirebilmek için sürekli talepler almaları gerekir. Öte yandan, Tanrı, bizi sürekli olarak kendisine sevgiyle uzandığımızı gördüğünde sevinir, böylece kendisi gibi biz de sevgi oluruz. Her zaman dua etmek, daima kendini onun kollarına atmaktır.

13/11 DOM XXXIII° T.O. Anno C [I]

Ml 3,19-20(ebr. 4,1-2); Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19

Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız. Lc 21,19

İsa öğrencilerine son talimatlarını veriyor. Ve bunlar dinlemesi zor talimatlardır. Her zaman onları aldatmak isteyenler olacaktır. Bu nedenle dikkatli olacaklar: çarmıhsız bir yol gerçek olmayacak, çünkü o, öğretmen, hatta Rab, her zaman dünyanın nefretinin çarmıhını omuzlarında taşıyacak.

14/11 LUN XXXIII° T.O. [I]

Ap 1,1-4; 2,1-5; Sal 1; Lc 18,35-43

Bunu gören bütün halk Tanrı’ya övgüler sundu. Lc 18,43

Halk ne gördü? Başkalarının yönlendirmesine gerek kalmadan İsa'yı takip eden kör bir adam gördü. O kör dilenci, inancı yüzünden kötü bir izlenim bırakma korkusu olmadan çığlık atmıştı. Bu tür şeyler kişinin ağzını gerçekten Tanrı'yı ​​yüceltmek için açmasını sağlar!

15/11 MAR XXXIII° T.O. [I]

(mf: S. Alberto Magno, vesc. e dott., † 1280)

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10

İşte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Lc 19,8

Ama ne karar! Zengin bir adamın fakir olmaya karar vermesi bir mucize değil mi? Onu bu aşamada ikna eden şey nedir? Bir sevgi hareketi. Hoş bir davranış. İlgi. İsa ona güvendi ve şöyle dedi: Beni gerçekten görmek istiyor musun? Ben senin evine geliyorum. Seninle yemeye geliyorum Ve Zakkay kendini açgözlülük şeytanından kurtulmuş olarak buldu.

16/11 MER XXXIII° T.O. [I]

(mf: S. Margherita di Scozia, † 1093; S. Geltrude, verg., † 1302)

Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28

Ben dönünceye dek bu paraları işletin. Lc 19,13

Eğer sen İsa, şimdi dönersen, sana sunacağım bir "meyve" olur muydu? Bilmiyorum... Bu yüzden her gün yeniden başlamak ve her şeyi, hatta her küçük şeyi, senin sevgin için yapma isteğini, an be an, yenilemek istiyorum. O zaman meyveler orada olacak: sevgi, barış, ve bağışlama meyveleri...

17/11 GIO XXXIII° T.O. [I]

(m: S. Elisabetta d’Ungheria, relig., † 1231)

Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44

Kenti görünce ağladı. Lc 19,41

İsa'nın insanlara olan sevgisi, onlar tarafından reddedilmesine rağmen devam eder. Baba ve anne sevgisi ile dolu olan kalbi acı çeker ve ruhlarının sertliği ve mahvoluşu karşısında duygusallaşır. Tanrım, hayatımla sana teselli vermek istiyorum!

18/11 VEN XXXIII° T.O. [I]

Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48

A Trento: Dedicazione della Basilica Cattedrale [P]

1Re 8,22-23 opp. 1Pt 2,4-9; Sal 83; Lc 19,1-10

Evim dua evi olacak. Lc 19,46

Bu sefer katedralimizin bayramı. Piskoposumuzun etrafında toplanıyoruz, onun için ve Piskoposluk inananlarının birliği için dua ediyoruz. Sadece katedral kilisesi değil, tüm cemaat bir dua evi olmalıdır. Ve bunun olması için, ruhumun Baba Tanrı'nın ve Oğlu İsa'nın arzusuyla dolmasını sağlamaya çalışıyorum.

19/11 SAB XXXIII° T.O. [I]

Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40

Musa bile ölülerin dirileceğine işaret etmişti. Lc 20,37

Musa, kendisiyle konuşan ve hayatını değiştiren yaşayan Tanrı'nın kendisine "İbrahim'in Tanrısı" dediğini söyledi. İbrahim sadece bir kemik yığını olsaydı, nasıl bir Tanrı olurdu? Gerçekten çok saçma! Bu Tanrı yaşıyorsa, İbrahim de yaşıyor: bizim henüz bilmediğimiz bir hayat yaşıyor ve bu nedenle biz ona "diriliş" diyoruz.

20/11 DOM XXXIV° T.O. N.S. GESU' CRISTO, RE dell'UNIVERSO Anno C [P]

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43

Ey İsa, beni an. Lc 23,42

Bunlar çarmıhta ölen bir günahkarın sözleridir. Ve İsa da ölüyor. Böylece bu günahkar, İsa'nın yaşayacağından ve yeni bir krallığın kralı olarak yaşayacağından emindir. Ben de bu inancı itiraf etmek istiyorum: İsa kraldır ve sonsuza kadar öyle kalacaktır. Onunla dalga geçenler benimle de alay etseler bile ona itaat edeceğim.

21/11 LUN XXXIV° T.O. [II]

(m: Presentazione della B. V. Maria)

Ap 14,1-3.4-5; Sal 23; Lc 21,1-4

Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Lc 21,3

Herkesten çok mu? Elbette! Diğerleri altını, parayı, dünyevi serveti çöpe attılar. O ise, sevgi, iman açısından zengin ve Tanrı'ya kendini terk eden bir sevgi attı. Bu hareketle, Tanrı'nın fakirleri sevebilecek gerçek, güvenilir bir Baba olduğunu itiraf etti.

22/11 MAR XXXIV° T.O. [II]

(m: S. Cecilia, verg. e mart., † 250 ca)

Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11

Sakın sizi saptırmasınlar. Lc 21,8

Bu dünyanın hoş şeylerine sarıldığımda, Rabbin varlığının daha büyük ve daha güzel gerçekliğini gözden kaçırarak kendimi aldatıyorum. Bu dünyanın sonunu panikle düşünerek, beni şimdiki zamanı, anı, sorumluluk ve huzurla yaşamaya çağıran İsa'nın sesine dikkat etmediğimde de kendimi aldatıyorum.

23/11 MER XXXIV° T.O. [II]

(mf: S. Clemente I, papa e mart., † 101; S. Colombano, abate, † 615)

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19

Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız. Lc 21,19

İsa, Kendisini izleyen ve O'na sevgiyle hizmet edenlere zulmü önceden bildirdi; ama ona sadık kalmak, ona tanıklık etmek için bir fırsattır, barış ve kurtuluş kaynağıdır. Kutsal Ruh, bize yardım ettiğin için teşekkür ederiz!

24/11 GIO XXXIV° T.O. [II]

(m: Ss. Andrea Dung-Lac, sac. e Compagni, martiri vietnamiti, 16°-18° sec.)

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9; Sal 99; Lc 21,20-28

Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımız’a özgüdür. Ap 19,1

Bu ilahiyi söyleyen muazzam bir kalabalıktır. Ben de sesimi onlarınkiyle birleştirmek istiyorum, çünkü gerçekten yaşamımdaki Tanrı eylemi, dünyanın kötülüklerinden, sevgiyi baltalayan günahlardan, zenginlik aldatmacalarından arınmaktır. Tanrımız İsa'yı, çarmıhı ve dirilmiş varlığıyla kurtarması için gönderdi.

25/11 VEN XXXIV° T.O. [II]

(mf: S. Caterina di Alessandria, verg. e mart., † sec. III-IV)

Ap 20,1-4.11 - 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33

Ölüler yaptıklarına göre yargılandı. Ap 20,12

Vahiy kitabı tuhaf bir kitap gibi görünür. Okumaktan korkanlar vardır, halbuki inananların tesellisi ve sevinci için yazılmıştır. Eylemlerimiz için yargılanıyoruz. Hangileri bunlar? Yargıç olan Tanrı hangi eylemleri görür? İsa'yı sevdiğimizi, onun sevgisi için kardeşlerimizi sevdiğimizi ve onun çarmıhını taşıdığımızı görür. Onun sevgisi için, onun Kilisesi'nde birleştik. Bu yargılamaya sevinçle gidelim!

26/11 SAB XXXIV° T.O. [II]

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36

Her an uyanık kalın, dua edin. Lc 21,36

İsa, dünyanın durumunun trajik olduğunu az önce duyurdu. Cennet ve dünya geçip gidecek. Hristiyan, bu daimi belirsizlik içinde nasıl yaşayabilir? Baştan çıkarıcı şeylere kapılmamaya dikkat edecek ve bu nedenle sürekli dua etmeye devam edecektir. Bu, İsa ile birlikte an be an Baba'ya ulaşacağı anlamına gelir!

27/11 DOM I° T.A. Anno A [I]

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44

Hazır olun! Mt 24,44

Neye hazır? Sevgiyle, efendiyle tanışmaya. 'Efendi' bana sorumluluk verdi, dolayısıyla bana büyük bir güven gösterdi. Ona sadakatimi göstermek için geri gelmesini iple çekiyorum!

28/11 LUN I° T.A. [I]

Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11

Gelip onu iyileştireceğim. Mt 8,7

İsa yüzbaşının isteğini yerine getirmeye hazır. Ancak, bir sorun var. İsa Yahudi, yüzbaşı ise bir pagandır. Yahudiler putperestlerin evine ayak basmazlar. Çözüm, yüzbaşıya inancındadır: "Sadece bir söz söyle". İsa'nın Sözü duvarları aşacak ve mucizeyi gerçekleştirecektir. Çok etkili bu Sözü her zaman arayacağım!

29/11 MAR I° T.A. [I]

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24

Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu! Lc 10,23

Noel’e hazırlık devresindeyiz: yeni bir yüz görmeyi, yeni bir söz duymayı bekliyoruz. Onu gördüğümüzde ve duyduğumuzda, kutsanmış olacağız, çünkü yüzünü gören ve Oğul'un sesini işiten tek kişi olan Baba Tanrı ile birleşmiş olacağız.

30/11 MER S. ANDREA, Ap. [P]

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

Ardımdan gelin. Mt 4,19

Balıkçıydılar. Onun peşinden gitmek için tekneyi ve ağlarını terk etmek zorundaydılar: servetlerini, işlerini. İsa'nın sesinde ne kadar sevgi duyduklarını kim bilebilir ki, o kadar ki hemen fethedildiler ve asla arkalarına bakmadan aşık gibi koştular. Andreas, kardeşine kanmaz. Şimdi iki kardeş arasında tek bir sevgi var: Birlik içerisinde ilk gerçek deneyimlerini yaşıyorlar.