ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 nov 2012
Takvim: Ka覺m 11/2012

B 2012

1/11 PEREMBE TÜM AZ襤ZLER襤N BAYRAMI [Ö]

Vahiy 7,2-4.9-14; Mez 23; 1Yh 3,1-3; Mt 5,1-12

Göklerdeki ödülünüz büyüktür Mt 5,12

Sevgili Aziz Kardeler, Rabbin sizler için haz覺rlam覺 olduu ödüllerle mutlu olurken, gerçek sevgiyi bana öretin, her eyi sadece 襤sa için yapmam覺 öretin; sorulmam覺ken içinden affetmek, teekkür bile edemeyen hastay覺 ziyaret etmek, yard覺m etme s覺ras覺 k覺z kardeimde de olsa anneme yard覺m etmek... 襤sa, ben Sözüne, cennete, sonsuz yaama inan覺yorum!

2/11 CUMA Ölüleri Anma Günü

Eyüp 19,1.23-27a; Mez 26; Rom 5,5-11; Yh 6,37-40 [Ö]

Ben onlar覺 son günde dirilteceim Yh 6,40

Güçsüzlüüme ramen, ya da tam onun sayesinde - çünkü her güçsüzlük O’nun sevgisini çekiyor - Baba olan Tanr覺'y覺 tan覺d覺m ve Rabbin dirilten, canland覺ran, yeniden yaam veren gücünü gördüm. Bu sebepten 襤sa'n覺n son günde bizi dirilteceine inanmakta zorlanm覺yorum. Bu, büyük bir güven ve sevinç veriyor, hatta 襤sa ile devaml覺 birlikte olma arzusunu yarat覺yor içimde.

3/11 CUMARTES襤

Aziz Germanus, Theophilus ve Cyrillus, †250 - Kayseri

Fil 1,18-26; Mez 41; Lk 14,1.7-11 [II]

Benim için yaamak Mesih'tir, ölmek kazançt覺r Fil 1,21

Ben henüz bu olgunlua, ya da daha dorusu bu özgürlüe erimedim; dünyan覺n güçlü çekimini hala hissediyorum... Ama havarinin bu beyan覺, sadece Azizlere uygun deil; ben bu dünyada da sevinçlerin ve güzel eylerin tad覺na vararak yaayan, ama 襤sa ile kal覺c覺 buluman覺n daha büyük sevinç vereceine inananlar覺n olduunu görüyorum.

Ayaklar覺 yerde, ama kalpleri tamamen Sende olan bu kardeler için teekkürler, 襤sa.

4/11 PAZAR 31. O.D. B Y覺l覺 [III]

Yasa 6,2-6; Mez 17; 襤br 7,23-28; Mk 12,28-34

Tanr覺m覺z Rab, tek Rab’dir Mk 12,29

Teekkürler 襤sa, çünkü Sende, 襤srail halk覺n覺n tan覺maya balad覺覺 "Tek Rab", aram覺za geldi. Art覺k Tanr覺'n覺n kim olduunu biliyoruz; bizi seven ve bizi hep yan覺nda isteyen bir Baba'd覺r; bize bu armaan覺 hediye edebilmek için paha biçilmez bir bedel ödedi, yani O’nun yaam覺 olan seni verdi, 襤sa!

5/11 PAZARTES襤

Fil 2,1-4; Mez 130; Lk 14,12-14 [III]

Hiçbir eyi bencil tutkularla yapmay覺n Fil 2,3

Bu duygulardan etkilenmi bir ekilde yapt覺覺m herhangi bir ey, ne bana ne de bakalar覺na iyi bir ey getirebilir. Sadece sevgi ile yap覺lan her eylem baka sevgi dourur, bar覺, sevinç ve birlik getirir, çünkü o zaman Rabbin kutsamas覺 gelir ve eytan覺n parma覺n覺n izi bile görülmez.

6/11 SALI

Aziz Pavlus episkopos, †351 - Göksun

Fil 2,5-11; Mez 21; Lk 14,15-24 [III]

Tanr覺’n覺n Egemenliinde yiyecek olana ne mutlu! Lk 14,15

襤sa, yaam覺n覺 vererek herkese bu mutluluun kap覺lar覺n覺 açt覺n ve Baba'n覺n sevgisinin sonsuz sofras覺na oturmak için gereken 'bileti' sen ikram ettin; teekkürler! Hemen, sevinçle, geliyorum: geriye kalan hiçbir ey ne bana ne de kardelerime yaam salayabilir!

7/11 ÇARAMBA

Aziz Athenodorus, episkopos, †III yy - Niksar

Fil 2,12-18; Mez 26; Lk 14,25-33 [III]

Her eyi söylenmeden yap覺n Fil 2,14

Aziz Pavlus ve onunla birlikte tüm Azizler, bize daima itaat ve iyiliin yolunu tavsiye ediyorlar. Armaan olarak ald覺klar覺 büyük iman sayesinde Tanr覺'n覺n tüm yaam覺m覺zda var olduunu görüyorlar; her ey ya O’nun izni ya da arzusuyla olur. Biz, oul olarak her eyi, bakalar覺n覺n sebep olduu ac覺lar覺 bile kabul ederek, kendisine “Her eye kadir Tanr覺” olduunu gösterme f覺rsat覺n覺 veriyoruz.

8/11 PEREMBE

Fil 3,3-8; Mez 104; Lk 15,1-10 [III]

Bu adam günahkârlar覺 kabul ediyor Lk 15,2

襤sa'n覺n bu davran覺覺na a覺ran Ferisiler, O’na kar覺 konuarak böyle diyorlard覺. Ben ise, öyle diyorum: "Teekkürler, 襤sa!". Ben, Baba'n覺n arzulad覺覺ndan çok farkl覺 olduumu hissediyorum, eer 襤sa sadece, O’nunla olmaya lay覺k olanlar覺 kabul etseydi ne yapard覺m?

Beni aramaya ve Baba'ya geri götürmeye geldin; sana teekkür ediyorum, 襤sa.

9/11 CUMA Roma'daki Ana Kilisenin Takdis Edilii

Hez 47,1-2.8-9.12 veya 1Kor 3,9c-11.16-17; Mez 45; Yh 2,13-22 [Ö]

Evin için gösterdiim gayret beni bitirecek Yh 2,17

Tanr覺'n覺n gerçek evi imanl覺lar覺n birlii olan Kilise'dir. Kilise için, Baba'n覺n O’na vermi olduu göreve sad覺k olan Kurtar覺c覺 襤sa, kendisini tamamen adad覺. Bugün de O’nu haç üzerinde, gösünden kan ve su akarken an覺yoruz. 襤sa, Kilisen için teekkürler: Sen onun evisin, o da senin evindir!

10/11 CUMARTES襤

Büyük Leo, Papa ve Kilise Doktoru, †461

Fil 4,10-19; Mez 111; Lk 16,9-15 [III]

Hiçbir uak iki efendiye kulluk edemez Lk 16,13

Baba her eyi senden al覺yorum; yaam, sevgi, bar覺! Kendimi de sana armaan etmek istiyorum! Yorgunluumu, kardelerime yapt覺覺m hizmetleri, yaam覺m覺… her an覺m覺 sana sunuyorum, kabul et. Seni her an sevebilme sevincini verdiin için ve bunu en büyük armaan覺n olan Olun 襤sa ile yapabileceim için teekkür ederim!

11/11 PAZAR 32. O.D. B Y覺l覺 [IV]

1Kr 17,10-16; Mez 145; 襤br 9,24-28; Mk 12,38-44

Bir dul kad覺n iki bak覺r para att覺 Mk 12,42

O kad覺n覺n verdii iki bozuk paran覺n, ona ait olan her ey olduunu biliyoruz. Ancak o, kendisini seven ve varl覺覺n覺 emanet edebilecei bir Tanr覺'n覺n olduunu biliyordu. Sadece iki bozuk paras覺 olmayan ben, tüm güvenimi vermeye lay覺k bir Baba'm覺n olduunu biliyor muyum?

12/11 PAZARTES襤

Aziz Nilus, †430 - Ankara

Titus 1,1-9; Mez 23; Lk 17,1-6 [IV]

襤man覺m覺z覺 artt覺r Lk 17,5

襤sa'n覺n, Havarilerinin bu isteklerine cevap verme ekli onlar覺n imanlar覺n覺n az olduunu, hatta olmad覺覺n覺 gösteriyor. Nitekim iman, yani Rabbe güven, ya vard覺r ya yoktur. Zor durumlarda O’na güvenemiyorsam, küçük olaylarda da, asl覺nda O’na deil, daha çok kendime güveniyorumdur. 襤sa, içimde iman覺n domas覺n覺 sala!

13/11 SALI

Titus 2,1-8.11-14; Mez 36; Lk 17,7-10 [IV]

Biz deersiz kullar覺z Lk 17,10

Alçakgönüllülük akirtlerine en çok yak覺an özelliktir, Rab 襤sa! Sana hizmet etmek çok büyük bir onur deil midir? 襤yi bir eylem ile meyve getirmek senin lütfun deil mi yoksa? Teekkürler, 襤sa, senin merhametin sayesinde ben de, sana hizmet edebilirim, çünkü sen Kurtar覺c覺m ve Güveyimsin!

14/11 ÇARAMBA

Azize Clementina, Theodota ve Philomena, ehitler, †III yy - Marmaraerelisi

Titus 3,1-7; Mez 22; Lk 17,11-19 [IV]

襤sa, Efendimiz, bize ac覺 Lk 17,13

Oradaki on cüzaml覺, 襤sa'ya, Tanr覺’ya lay覺k bir soru yöneltiyorlar: o zamanlarda, cüzaml覺 birini iyiletirmek, birini ölümden kald覺rmakla e deer say覺l覺rd覺, çünkü onu günahlar覺ndan 'temizlemek' gibiydi. Bugün, 襤sa, sana imanla gelen benim; ben zay覺f ve muhtac覺m; gerçekten de günahkâr覺m! Ama sevgine ve merhametine inan覺yorum; bana sonsuz yaam覺, Baba ile birlii vereceini biliyorum; o zaman ben de sevebilecek, hizmet edebilecek, affedebilecek ve övebileceim! Teekkürler, 襤sa!

15/11 PEREMBE

Aziz Gurias ve Samonas, †305 - Urfa

Filem 7-20; Mez 145; Lk 17,20-25 [IV]

Tanr覺’n覺n Egemenlii içinizdedir Lk 17,21

襤sa, kibrin kör etmi olduu ve sadece kendi menfaatlerini düünen o Ferisiler, senin onlar için ve tüm halk için Tanr覺'n覺n armaan覺, O’nun Egemenlii olduunu anlamam覺lard覺. Senin sözlerine göre yaayarak seni kabul ettiimde, o zaman Baba bana gerçek hayat覺 verebilir, bana O’nun bar覺 ve sevinç Egemenliini açabilir. 襤sa, gerçekten sen içimizdesin.

16/11 CUMA

2Yh 1.3-9; Mez 118; Lk 17,26-37 [IV]

Sevgi yolunda yürüyünüz 2Yh 6

Bu, bugün akl覺mda tutabileceim bir söz. K覺sa, ama her hareketi, her düünceyi, bugün alaca覺m her karar覺, hatta tüm yaam覺m覺 ayd覺nlatmaya ve yönlendirmeye yeterli. Aziz Augustinus “sev ve istediini yap” derdi.

Gerçek sevginin ne demek olduunu 襤sa'dan öreniyorum; bugün, bu sebeple, 襤sa, seninle yürümeye çal覺aca覺m!

17/11 CUMARTES襤

ifac覺 Aziz Gregorius episkopos, †270 - Niksar

3Yh 5-8; Mez 111; Lk 18,1-8 [IV]

襤nsanolu geldiinde yeryüzünde iman bulacak m覺? Lk 18,8

襤sa, bugün boyunca da beni ziyaret edeceksin: Sen sad覺ks覺n! Geldiinde özel eyler beklemediini söylüyorsun; sadece sana güvenen bir kalp! 襤sa, sen gerçekten de beni kar覺l覺ks覺z sevensin, kurtarans覺n! Gel!

18/11 PAZAR 33. O.D. B Y覺l覺 [I]

Dan 12,1-3; Mez 15; 襤br 10,11-14.18; Mk 13,24-32

Sözlerim asla ortadan kalkmayacakt覺r Mk 13,31

Aç覺kça belirttiin bu teminat için teekkürler, 襤sa. Teekkürler çünkü herhangi birisinden gelen bo bir söz deil, ama tüm insanl覺k için ölümü yenmi olan senden geliyor. Sözlerin, karmakar覺覺k olan bu dünyada bize bar覺 ve güven verdii için ayr覺ca bu huzurla bugün de Halleluya diye ilahiler söylememizi salad覺覺 için teekkürler!

19/11 PAZARTES襤

Aziz Maximus, ehit, † III yy - Kayseri

Vahiy 1,1-4; 2,1-5; Mez 1; Lk 18,35-43 [I]

Senin için ne yapmam覺 istiyorsun? Lk 18,41

襤sa, O’nu sevgiyle ve tam bir güvenle arayana kendisini buldurur. O, en gerekli ve derin ihtiyaçlar覺m覺z覺 gidermeyi bilir; bize yard覺m etmeye her zaman haz覺rd覺r. Rab 襤sa, teekkürler!

20/11 SALI

Vahiy 3,1-6.14-22; Mez 14; Lk 19,1-10 [I]

Bugün senin evinde kalmam gerek Lk 19,5

襤sa, bugün benimle kal覺yorsun! Bana yak覺n olduuna inan覺yorum! Bu sevinç benim de bakalar覺 için sevgi armaan覺 olmam覺 salayacakt覺r.

21/11 ÇARAMBA

Meryem Ana'n覺n Mabette Tanr覺’ya Sunulmas覺

Vahiy 4,1-11; Mez 150; Lk 19,11-28

(veya Zek 2, 14-17; Mez 44; Mt 12,46-50) [I]

Ben dönünceye dek bu paralar覺 iletin Lk 19,13

Benim tüm varl覺覺m ve elimde olan her ey senin armaan覺nd覺r, Rab! Senin geri geliini beklerken, Egemenliinin inas覺n覺n arac覺 olabilsinler. Bugün, ateli olarak yatakta yatarken, senin için ne yapabileceim? Sana yaln覺zl覺覺m覺 ve hasta vücudumun ar覺lar覺n覺 sunaca覺m: 襤sa, bizi kurtarm覺 olduun Kutsal Ist覺rab覺n ile onlar覺 da birletir!

22/11 PEREMBE

Azize Çeciliya, bakire ve ehit, †250

Vahiy 5,1-10; Mez 149; Lk 19,41-44 [I]

Kudüs’e yakla覺p kenti görünce alad覺 Lk 19,41

Bugün de, Rab 襤sa, seni kabul etmeyen ve bu yüzden sadece senin verebildiin gerçek bar覺 armaan覺ndan yararlanamayan oullar覺n için ac覺 çekiyorsun. Bugünkü gözyalar覺m覺, Baba'n覺n arzusunu yerine getirmek için çabalar覺m覺 sana sunuyorum; bu küçük bir ey, ama senin ellerinde, senin beklediin birisinin sana doru gerçek bir ad覺m atmas覺n覺 salayabilir.

23/11 CUMA

Vahiy 10,8-11; Mez 118; Lk 19,45-48 [I]

襤sa her gün tap覺nakta öretiyordu Lk 19,47

襤sa, Baba'n覺n sana emanet ettiini, kaç覺n覺lmaz bir görev gibi görüyordun; senin için zulüm ve nefret nedeni olmas覺na ramen, buna sad覺k kald覺n. 襤sa, bugün, Kilise'de, hala öretiyorsun: bu deerli hizmetten yararlanmak istiyorum; sen, bana Baba'y覺 tan覺tarak benim yaam覺m覺 ayd覺nlat覺yor ve deerli k覺l覺yorsun!

24/11 CUMARTES襤

Aziz Andreas Dung-Lac ve arkadalar覺, †XVI-XVIII yy.

Vahiy 11,4-12; Mez 143; Lk 20,27-40 [I]

Tanr覺 ölülerin deil, dirilerin Tanr覺s覺’d覺r Lk 20,38

Bir H覺ristiyan覺n dirilii reddetmesi (ki maalesef bu da oluyor) gerçekten saçma! 襤sa'n覺n ölmü ve dirilmi olduuna inan覺p, sonra da... "oradan kimse geri gelmedi" denebilir mi? Ayr覺ca, gerçekten de dirili olmasayd覺, Tanr覺'n覺n kendisini üç ölünün ad覺 olan “襤brahim’in, 襤shak’覺n ve Yakup’un Tanr覺’s覺” diye ça覺rtmas覺 saçma olurdu.

Dirilerin Tanr覺's覺, sana övgüler olsun!

25/11 PAZAR 34. O.D. B Y覺l覺

EVREN襤N KRALI, MES襤H 襤SA BAYRAMI

Dan 7,13-14; Mez 92; Vahiy 1,5-8; Yh 18,33-37 [Ö]

Benim krall覺覺m bu dünyadan deildir Yh 18,36

襤sa, sen, Baba'n覺n kalbine göre Kral's覺n, hizmet eden ve herkesin bar覺tan, birlikten ve huzurdan zevk alabilmesi için kendini sunan Kral's覺n. Kral'覺m, 襤sa, senden her eyi örenmek istiyorum!

26/11 PAZARTES襤

Aziz Alipus, † VII yy - Bolu

Vahiy 14,1-3.4-5; Mez 23; Lk 21,1-4 [II]

A覺zlar覺ndan hiç yalan ç覺kmam覺t覺r Vahiy 14,4

Sen, Baba'n覺n gösterdii sevgi olan 襤sa, Gerçek'sin! Az覺mdan ç覺kan sözler senden geliyorsa gerçektir, çünkü o zaman merhamet, iyilik, mütevazilik, bar覺 ile dolu olacaklar. Az覺mdan hala ne kadar yalan ç覺k覺yor! Rab 襤sa, beni ar覺t!

27/11 SALI

Vahiy 14,14-19; Mez 95; Lk 21,5-11 [II]

Sak覺n sizi sapt覺rmas覺nlar Lk 21,8

Kurnaz olmayan ben, bunu nas覺l becereceim Rab 襤sa? Her ad覺m覺m için gerçek 覺覺k olan sözlerine bal覺 kalaca覺m; dua sayesinde senle bir olaca覺m ve dünyan覺n sonuna kadar var olaca覺na söz verdiin Kilisen ile de birlik içerisinde kalaca覺m. Rabbim, huzurla seni bekleyeceim!

28/11 ÇARAMBA

Aziz Hirenarcus ve arkadalar覺, ehitler, †305 - Sivas

Vahiy 15,1-4; Mez 97; Lk 21,12-19 [II]

Dayanmakla canlar覺n覺z覺 kurtaracaks覺n覺z Lk 21,19

O zaman yorulmayal覺m, cesaretimizi k覺rmayal覺m! Zaten, sadakat s覺nav覺n覺 geçemeyen sevgi, sevgi deildir. S覺nav çok zor ya da uzun olduunda bile, 襤sa'ya güven ile bal覺 kalal覺m: O’nun bizim için haz覺rlamakta olduu kurtuluu göreceiz ve büyüklüü kar覺s覺nda a覺raca覺z.

29/11 PEREMBE

Azize Philomenas, ehit †275 - Ankara

Vahiy 18,1-2.21-23; 19,1-3.9; Mez 99; Lk 21,20-28 [II]

Göksel güçler sars覺lacak Lk 21,26

Baba, günein ve y覺ld覺zlar覺n 覺覺覺, etraf覺m覺z覺 saran evrenin sessiz uyumu için sana teekkür ediyoruz; bunlar senin sevginin armaan覺. Ama özellikle de biz oullar覺n için haz覺rlamakta olduun yeni gök ve yeryüzü için teekkürler: orada hep sevgin hüküm sürecek!

30/11 CUMA Aziz Andreas, Havari

Rom 10,9-18; Mez 18; Mt 4,18-22 [Ö]

Rab’bi ad覺yla ça覺ran herkes kurtulacakt覺r Rom 10,13

Yaam覺m覺n baz覺 küçük olaylar覺nda, senin ad覺n覺 hayk覺rd覺m, 襤sa; her zaman yard覺m ve bar覺 buldum. Bu yüzden son günümde de, bana kurtuluu, sonsuz kurtuluu vereceine eminim. Aziz Havari Andreas'覺n bayram覺n覺 kutlad覺覺m覺z bugün, bizimle birlikte sana inanan ve kutsal ad覺na güvenen Ortodoks kardeler için özellikle teekkür ediyorum.