ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 nov 2017
Takvim: 11 Kaşım 2017

11 KASIM 2017


1/11  ÇARŞAMBA  TÜM AZİZLERİN BAYRAMI

Vahiy 7,2-4.9-14; Mez 23; 1Yh 3,1-3; Mt 5,1-12 [Ö]

Ne mutlu merhametli olanlara! Merhamet bulacaklar Mt 5,7

“Mutlulukları” nasıl dinlemeliyiz? Onlar İsa’nın kişiliğini değişik yönlerden yansıtmaktadırlar. O ruhta fakirdir, o merhametlidir. Onu örnek alan mutludur, gerçek insan boyutuna ulaşmıştır. Azizler de Onu örnek aldılar, biz de Onu örnek alıyoruz; yüreğimizde fakirler, acı çekenler, müdafaasız olanlar için yer olacaktır. Bunu yapmak zorumuza gitse de yapacağız: Tanrı da yüreğini bize açacaktır.

2/11  PERŞEMBE  Ölüleri Anma Günü

Bilgelik 3,1-9; Mez 41; Vahiy 21,1-5.6-7; Mt 5,1-12 [Ö]

İşte, her şeyi yeniliyorum  Vahiy 21,5

İsa, insanların yaşamını yenilemek için geldi. “Yeni” önceden olmayan ve tanımadığımız bir şey anlamına gelir, o halde bunu tanımak için İsa’dan öğrenmeliyiz. Her şeye yeni gözlerle bakacağız, yaşayana ve ölene de başka gözlerle bakacağız. Bugün özellikle ölmüş olanlara başka türlü bakıyoruz, onları Baba’nın ellerinde görürüz, bunun için ağlayışımız huzurlu. Öleceğimiz zaman da daima Baba diye çağırdığımız Tanrı bizi karşılayacaktır.

3/11  CUMA 

Aziz Germanus, Theophilus ve Cyrillus, †250 - Kayseri

Rom 9,1-5; Mez 147; Lk 14,1-6 [II]

İsa adamı tutup iyileştirdi  Lk 14,4

İsa daima dikkatlidir, her gün, Şabat Günü de merhametle davranır; Baba’nın da öyle davrandığını bilmektedir. Acı çekene karşı merhametli olmak herhangi başka bir kuraldan daha güçlüdür, hatta tüm kuralların temelidir. İsa, başkalarının acılarına karşı senin gibi dikkatli olmamı sağla.

4/11  CUMARTESİ 

Aziz Nicandrus ve Hermes, † IV yy – Demre

Rom 11,1-2.11-12.25-29; Mez 93; Lk 14,1.7-11 [II]

Kendini alçaltan yüceltilecektir Lk 14,11

Alçaltılmak güzel değildir, ama alçalmak iyidir. Kendisini alçaltan kişi, doğru yerdedir ve herkes tarafından özellikle de Tanrı tarafından sevilebilir. Bir Azize şöyle diyordu: Ben zayıf ve kırılgan bir solucandan başka neyim ki? Solucan eğer yerinde, yer altında, kalırsa ona kimse kötülük yapamaz. Ama yerinden çıkarsa herkes farkına bile varmadan onu ezebilir.

5/11  PAZAR  31° O.D.  A Yılı  [III]

Mal 1,14 - 2,2.8-10; Mez 130; 1Sel 2,7-9.13; Mt 23,1-12

Hepiniz kardeşsiniz  Mt 23,8

Onursal unvanlar ne işe yararlar ki? İsa onları sevmez. Kendini beğenenlere, yalakalara yararlar, insanların birbirlerini ayırmasına sebep olurlar. Aslında gerçek durumumuz Tanrı’nın gördüğüdür; O’nun gözünde biz küçüğüz ve birbirimizin hizmetkarıyız. En güzel unvanlar, “kardeş” gibi birleştirici olanlardır. Ancak bu bir unvan değil, bir gerçektir!

6/11  PAZARTESİ  

Aziz Pavlus episkopos, †351 - Göksun

Rom 11,29-36; Mez 68; Lk 14,12-14 [III]

Her şeyin kaynağı O'dur   Rom 11,36

Aziz Pavlus, doksolojilerinden birini aynen böyle sonlandırmaktadır. Doksoloji Tanrı’ya şan verilmek istenen bir ifadedir. Tanrı’yı her düşündüğümüzde O’nun bilgeliğine hayran olmaktan, O’nu övmekten ve bizi koruduğu, zenginleştirdiği sevgisinin derinliğine ve güzelliğine şükretmekten başka bir şey yapamayız.

7/11  SALI 

Aziz Athenodorus, episkopos, †III yy - Niksar

Rom 12,5-16; Mez 130; Lk 14,15-24 [III]

Umudunuzla sevinin  Rom 12,12

İsa düğüne bizleri davet ediyor yani Tanrı’nın büyük sevgisine sevinmeye çağırıyor. Havari bu aynı daveti yeniliyor. Önce birbirimizi sevmemizi istemişti, şimdi ise sevinçli olmamızı istiyor: gerçekten de seven başkasının ve kendi gözyaşlarını silmektedir.

8/11  ÇARŞAMBA 

Rom 13,8-10; Mez 111; Lk 14,25-33 [III]

Sevmek Kutsal Yasayı yerine getirmektir  Rom 13,10

Emirler sevginin değişik yönlerini yaşamamıza yardım etmektedir. On emri hala hatırlıyor musun? Aziz Pavlus bize birkaçını hatırlatmaktadır. Her gün onları tekrar et; çocuklarına tekrar et, böylece unutmalarını engellersin; aralarından birini bile unuturlarsa onlara olan güvenin azalacaktır. Ya sen unutursan, onlar sana nasıl güvenecek?

9/11  PERŞEMBE  Roma'daki Ana Kilisenin Takdis Edilişi

Hez 47,1-2.8-9.12 veya 1Kor 3,9-11.16-17; Mez 45; Yh 2,13-22 [Ö]

Babam’ın evini pazar yerine çevirmeyin Yh 2,16

İsa ikiyüzlülüğe tahammül edemiyor. Mabette insanlar Tanrı’ya tapıyor, ancak arzularının başında para geliyor. İsa bunu sözlerden çok somut bir eylemle gösteriyor; pazarcıları oradan kovuyor! Pazarlıkları yüreğinden çıkar: Tanrı ile sözleşmeler yok! O’nun sevgisini almak için O’na bir şey mi, belki de küçük bir şey mi vermek istiyorsun? Yanılıyorsun: Tanrı bunu istemez. O zaten seni seviyor: O’na kendini vererek şükret!

10/11  CUMA 

Büyük Leo, Papa ve Kilise Doktoru, †461

Rom 15,14-21; Mez 97; Lk 16,1-8 [III]

Efendime ne kadar borcun var Lk 16,5

Hepimiz borçluyuz ve Tanrı’ya karşı iyi niyetlerimize rağmen dürüst değiliz. Kurnazlık yapabiliriz. Ne gibi? Fakirlere yardım edebiliriz öyle ki onlar Tanrı’nın önünde bizi övsünler ve O bizi mükâfatlandırsın.

 

11/11  CUMARTESİ 

Aziz Tours'lu Martinus, †397

Rom 16,3-9.16.22-27; Mez 144; Lk 16,9-15 [III]

Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın  Rom 16,16

İmanlıların selamı “kutsal öpüş”tür: Tanrı’nın sevgisinden doğan ve sevgisiyle devam eden bir öpücük.

Bu şekilde günahkâr olanı, günahkar olsak da, öpmeyi beceriyoruz. Bu öpücük ne benim ne de senin cüzdanına bağlıdır. Bunu bize İsa da hatırlatmaktadır!

12/11  PAZAR  32° O.D.  A Yılı  [IV]

Bilgelik 6,12-16; Mez 62; 1Sel 4,13-18; Mt 25,1-13

Sizi tanımıyorum   Mt 25,12

İsa’nın sevgisinden dışlayıcı bir sözün gelmesi mümkün mü? Nasıl olur? Kime yöneliktir? Onsuz yaşayan insanlara, Sözünü ciddiye almayanlara, Ona bir saatlerini bile vermeden ve Onunla karşılaşmaya çalışmadan Ondan yardım bekleyenlere söylenmiştir. Gerçekte bunlar kendi kendilerini o düğün şöleninden dışlamışlardır.

13/11  PAZARTESİ  

Bilgelik 1,1-7; Mez 138; Lk 17,1-6 [IV]

Tanrı'nın Ruhu her sözü bilir  Bil 1,7

Bu söz İsa’nın af ve skandallar hakkındaki öğretisine eşlik etmektedir. Tanrı’nın oğlu olarak yaşayan Hristiyan, Tanrı’yı dinler ve O’nun önerilerini ciddiye alır yoksa skandal yaratır yani başkalarına yanlış yolu gösterir. Doğru yolu seçmeyi bilemeyen küçükler de kötü yola sürüklenmiş olurlar.

14/11  SALI  Azize Clementina, Theodota ve Philomena, şehitler, †III yy – Marmara Ereğlisi

Bilgelik 2,23 - 3,9; Mez 33; Lk 17,7-10 [IV]

Erdemli kişilerin ruhları Tanrı'nın elindedir   Bil 3,1

Erdemli kişiler kimlerdir? Bilgelik Kitabı şöyle der: Tanrı’nın sınadığı ve bu denemeyi aşan kişilerdir. Bu sebepten Tanrı onları beğendi. Onlar da, O’na güvendiler. Erdemli kişi yaşamını işe ve tasarruf üzerine inşa etmiş kişi değildir, yaşamını, Baba’nın bilgeliğini göstermek için bir fırsat olarak yaşamış olanlardır. Böyle yaşayanları görüyor musun? O halde Tanrı’nın ellerini de görüyorsun.

15/11  ÇARŞAMBA 

Aziz Gurias ve Samonas, †305 - Urfa

Bilgelik 6,1-11; Mez 81; Lk 17,11-19 [IV]

Herkesi kayıran O'dur  Bil 6,7

Tanrı’nın bakışları kimseyi kayırmaz. O herkese aynı sevgiyle bakar ama küçüğü korur, kendini beğenmişi ise azarlar, belki de cezalandırır; daha doğrusu günahın sonuçlarını tecrübe etmesine izin verir. Sevgi mükâfatlandırır ama yolun dışına çıkanı da düzeltir öyle ki o da, Tanrı’nın evladı olarak yaşasın. Biz cüzamlı Samiriyeli gibi sadece teşekkür edebiliriz.

16/11  PERŞEMBE 

Bilgelik 7,22 - 8,1; Mez 118; Lk 17,20-25 [IV]

Tanrı'nın dostu yapar Bil 7,27

Bunu Tanrı’nın bilgeliği gerçekleştirir. Tanrı’dan gelir ve onu kabul eden insanı zenginleştirir. Onu kabul eden de artık eskiden olduğu gibi değildir; yavaş yavaş Tanrı’nın dostu, hatta peygamber olur. Tanrı’nın bilgeliğinde yaşayandan, aldatılma korkusu olmadan tavsiye isteyebilirsin. Sakın, bilge olmayan kişiden tavsiye isteme!

17/11  CUMA 

Şifacı Aziz Gregorius episkopos, †270 - Niksar

Bilgelik 13,1-9; Mez 18; Lk 17,26-37 [IV]

Canını esirgemek isteyen onu yitirecek   Lk 17,33

Canını esirgemek: İsa çölde ve sonra haçta iken bu denenmeyi aştı. Ona şöyle diyorlardı: “Kendini kurtar.” Biz kendimizi kurtarmayı denersek bunu kendi yöntemlerimizle ve hırslarımızla yaparız; sonuç olarak pek çok egoizm şekillerini kullanarak günahımızı büyütürüz.

18/11  CUMARTESİ 

Aziz Romanus, †303 - Antakya

Bilgelik 18,14-16;19,6-9; Mez 104; Lk 18,1-8 [IV]

İnsanoğlu geldiğinde iman bulacak mı?  Lk 18,8

Bu cevaplandıramayacağımız bir sorudur. Sadece şunu söyleyebiliriz: İsa, sana olan imanımı canlı bulmanı arzu ediyorum! Sözüne olan sadakatte ve imanda güçleneceğime söz veriyorum. Sonrasında iman, sevgimin temeli olacaktır, saf ve karşılıksız sevgi de senden kurtarılmış birçok kişide imanı doğuracaktır.

19/11  PAZAR  33° O.D.  A Yılı  [I]

Özd 31,10-13.19-20.30-31; Mez 127; 1Sel 5,1-6; Mt 25,14-30

Küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin  Mt 25,23

O hizmetkârın sadık olduğu küçük işler nedir? Kendisine emanet edilen talantlardır, dünyevi, maddi zenginlikler. Bu şeylerde sadık ve dürüst olanlara ruhani zenginlikler de emanet edilebilir, örneğin yayılması gereken Söz, Tanrı’nın sevgisini gösterebilmek için güç veren Gizemler, hizmet edilmesi ve büyütülmesi gereken Hıristiyan Cemaatler...

20/11  PAZARTESİ  

Aziz Gregorius, keşis, †842 - İstanbul

Aziz Basilius, şehit, † III yy - Antakya

1Makabeler 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Mez 118; Lk 18,35-43 [I]

Senin için ne yapmamı istersin?  Lk 18,41

Kör, yüksek sesle böyle bağırarak birçok kişinin duyarlılığını rahatsız etmişti. Onları rahatsız eden, körlüğü ve dilenmesiydi ama çok kişinin Herodes’e bilgi yetiştirdiği bir ortamda, böyle yüksek sesle bildirilen bir iman da rahatsız etmişti. İsa merak etmiyor; o adamla karşılaşmak ve onu konuşturmak istiyor. Onun imanını birçok kişi duymalı, bu bazı riskler doğursa da...

21/11  SALI 

Meryem Ana'nın Mabette Tanrı’ya Sunulması

2Makabeler 6,18-31; Mez 3; Lk 19,1-10 [I]

Bugün senin evinde kalmam gerekiyor  Lk 19,5

Zakkay, kısa boylu olmaktan, ağaca tırmanmış olmaktan ve günahkâr olmaktan utanmamalı. Şimdi İsa onunla birliktedir: İsa onunla birlikte olalı, o başka biri oldu. Benim için ve senin için de aynı şey oldu. İsa bizi yeniliyor, değiştiriyor, kurtarıyor. O, Zakkay’a yaptığı gibi bizim de yaşamımızın amacını değiştiriyor. Artık o, zenginleşmek için değil de cidden sevmek için yaşamaya başladı.

22/11  ÇARŞAMBA 

Azize Çeciliya, bakire ve şehit, †250

2Makabeler 7,1.20-31; Mez 16; Lk 19,11-28 [I]

Kimde varsa ona daha çok verilecek   Lk 19,26

İmanı, ümidi, sevgisi olana Tanrı; cesaret, sevinç, sadakat, barış, ışık, bilgelik ve cömertlik verecektir. Ama imanı, ümidi ve sevgiyi geliştirip yaşamayana ne sahip olduğu zenginlikler, ne de zekâsı, becerileri fayda etmeyecektir.

23/11  PERŞEMBE 

Aziz Anfilokius, epişkopos, †400 - Konya

1Makabeler 2,15-29; Mez 49; Lk 19,41-44 [I]

Kralın buyruklarına uymayacağız  1Mak 2,22

Matatiyas ve ailesi kararlıdır. Onlar ilahi bilgeliğe ters düşen kralın emirlerinin, halkı mahvedeceğini biliyorlar. İnsani parlamentoların kanunlarını, daima Tanrı’nın Sözü ile karşılaştırmak gerekir. Bunları yapmazsan meydana gelecek felaketlerden sen de sorumlu olursun; şiddet, haksızlık, sefalet, zulüm... İsa, peygamberlerin sözünü önemsememiş olan Kudüs için ağlıyor.

24/11  CUMA 

Aziz Andreas Dung-Lac ve arkadaşları, †XVI-XVIII yy.

1Makabeler 4,36-37.52-59; ezgi: 1Tarih 29,10-12; Lk 19,45-48 [I]

Evim dua evi olacak  Lk 19,46

İsa, mabede “evim” diyor! O, Tanrı’nın Oğlu olduğunu ve evi üzerinde otoriteye sahip olduğunu biliyor. Orası sadece Baba ile karşılaşma yeri olmalı, kısacası “dua evi” olmalı. Tanrı ile karşılaşma olmayan diğer bütün aktiviteler istismardır. Şimdi ben de Tanrı’nın mabedi sayılırım; içimdeki birçok söz ve eylem istismardır! İsa beni arındır!

25/11  CUMARTESİ 

Aziz Mercurius, †250 - Kayseri

1Makabeler 6,1-13; Mez 9; Lk 20,27-40 [I]

Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır  Lk 20,38

İsa, Kutsal Yazıları okumayı ve çok iyi anlamayı biliyor. Benim de Tanrı’nın Sözlerini anlamam için aklımı açabilen O’dur. Tanrı, İbrahim’in Tanrı’sıdır; bunu söyleyerek yüzyıllar önce ölmüş olan İbrahim’in hala yaşadığını ifade ediyorum. Elbette henüz gizemli bir yaşamdır ama düşünebileceğimden daha gerçek ve üstündür: Aziz Pavlus buna “göksel yaşam” diyordu. Azizlerin bu yaşamını kıskanıyorum ve ümitle bekliyorum!

26/11  PAZAR  34° O.D.  A Yılı  EVRENİN KRALI MESİH İSA BAYRAMI

Hez 34,11-12.15-17; Mez 22; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 [Ö]

Tüm uluslar Onun önünde toplanacak  Mt 25,32

Bu sözü birçok kez işittim ama sonuç doğurmadı. Şimdi durup düşünüyorum; ulusların hepsi İsa’nın önünde mi? Herkesi o mu yargılayacak? Budistleri de mi? Ateistleri de mi? Müslümanları da mı? Hinduları da mı? Herkesi! Herkesin yargıcı tek, o halde Sözü herkes için geçerli. Kimse İsa ile aynı değerde değil, İsa’nın sözlerini Buda’nınkilerle karıştırmıyorum, çok mühim kişilerin felsefelerini takip etmiyorum. İsa, sen benim tek kralımsın!

27/11  PAZARTESİ  

Dan 1,1-6.8-20; ezgi: Dan 3,52-56; Lk 21,1-4 [II]

Oraya iki bakır para attığını gördü   Lk 21,2

İsa’nın gözünden hiç bir şey kaçmıyor. O güzel şeyleri görüyor ve bunları arkadaşlarının dikkatine sunuyor. Fakir bir kadının hiç bir şeyi yoktu ama herkese mühim bir öğretisi vardı. Ondan, Baba’ya güvenin nasıl olması gerektiğini öğreniyoruz. İşte, bu güven insanın gerçek zenginliğidir!

28/11  SALI 

Aziz Hirenarcus ve arkadaşları, şehitler, †305 - Sivas

Dan 2,31-45; ezgi: Dan 3,57-61; Lk 21,5-11 [II]

Hiç yıkılmayacak bir krallık kuracak Dan 2,44

Krallıkların kurulup yok olduklarını görmeye alışığız; artık hiç bir hükümet bize güven vermiyor, çünkü sabit değiller. Sadece kayanın üzerine, canlı Tanrı’nın imanına dayanan, Onun emirlerine itaat eden, sabittir. Yıkılamayacak bir krallık var, o da İsa’nın kral olduğu krallıktır; ben de ona hemen dahil olmak istiyorum, bu sebepten İsa’nın Sözünü ve öğretisini arıyorum.

29/11  ÇARŞAMBA 

Azize Philomenas, şehit †275 - Ankara

Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; ezgi: Dan 3,62-67; Lk 21,12-19 [II]

Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız Lk 21,19

Gerçek yaşamımız, birkaç yıl sonra sona erecek olan değildir, Tanrı’nın bizi yanında ebediyen tutmak için düşündüğü yaşamdır. Kurtarmaya çalıştığımız yaşam, budur. Oğul’a sadık kalarak, Sözüne bağlı kalarak, Ekmeği ile beslenerek, Ruhunu kabul ederek, bu yaşamımızı kurtarıyoruz. Bizimle alay mı edecekler? Dışlayacaklar mı? Çalışmamızı engelleyecekler mi? Zorluklarımız olacak ama dayanıklı olmak için gerekeni yapacağız.

30/11  PERŞEMBE  Aziz Andreas, Havari

Rom 10,9-18; Mez 18; Mt 4,18-22 [Ö]

Ya Rab, verdiğimiz habere kim inandı?  Rom 10,16

Havari, “Herkes İncil’e itaat etmedi” diyor. Peygamber de şöyle yazdı: “Bizi dinledikten sonra kim inandı Rabbim?” Biz, önce Vaftizci Yahya’yı sonra İsa’yı dinlemiş olan Aziz Andreas’ı taklit edelim. O; yaşam, sevinç ve güç kazandığı Sözü müjdeledi; bugün tüm Doğu ve Batı Kiliselerinin, insanlarını kurtaracak Sözü yaymaları ve her geçen gün birliğe doğru yürümeleri için dua etmektedir.