ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 giu 2020
Takvim: 06 Haziran 2020

06 Haziran 2020

1/6  LUN dopo Pentecoste: MARIA, MADRE della CHIESA

Gen 3,9-15.20; cant. Gdt 13,18-19; Gv 19,25-27

Oppure At 1,12-14; Sal 86; Gv 2,1-11

Oppure Ap 21,1-5; cant. Is 12,2-6; Lc 1,26-38

Sonra örenciye: ”襤te Annen” dedi Gv 19,27

Kutsal Ruh ilk Kilise üzerine indiinde orada 襤sa’n覺n annesi Meryem de vard覺. Orada, Yuhanna ile birlikteydi, art覺k onunla ya覺yor, tüm dikkatini ona veriyordu. O, 襤sa’ya itaat ederek kendisini bir anne gibi seviyor ve bize örnek oluyordu: bu sebepten ona Kilisenin Annesi diyoruz. O, ne havari, ne peygamber ne de doktordur, onun unvanlar覺 yoktur, ama o annedir. Bu çok daha fazlad覺r, her birimize daha yak覺nd覺r ve Baba’n覺n yüreinde daha da k覺ymetlidir!

2/6  MAR  IX° T.O. [I]  (mf: Ss. Marcellino e Pietro, martiri, † 304)

2Pt 3,11b-15.17-18; Sal 89; Mc 12,13-17  

Kararl覺l覺覺n覺zdan sapmamak için bunlar覺 önceden bilerek sak覺n覺n 2Pt 3,17

襤sa, kötü insanlar taraf覺ndan nas覺l denendiyse bizler de denenmelerin ve tuzaklar覺n üstesinden ayn覺 ekilde gelmeliyiz. Aziz Petrus uyan覺k olmam覺z覺 tavsiye etmektedir, böylece imanla ilgili hatalar覺 görebileceiz. Bu sebepten Rab 襤sa’y覺 tan覺may覺 derinletirmeye devam edeceiz!

 

3/6  MER  IX° T.O. [I]  (m: Ss. Carlo Lwanga e Compagni, martiri, † 1886)

2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 12,18-27 

Rabbimize tan覺kl覺k etmekten de utanma  2Tm 1,8

Dünyam覺zda Rab 襤sa’ya daima kar覺 ç覺k覺lmaktad覺r ve ona itaatsizlik edilmektedir. Sevincin düman覺 olarak düünülür, çünkü tüm arzular覺n覺z覺 onaylamamaktad覺r. Aziz Pavlus, Timoteus’a utanmadan Rabbe itaat etmesini tavsiye etmektedir, çünkü O, daima herkesin gerçek iyiliini istemektedir, hatta kendilerini düman olarak gösterenlerin de.

 

4/6  GIO  IX° T.O. [I] 

2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28-34  

Komunu kendin gibi seveceksin  Mc 12,31

Baz覺lar覺 her eyden önce kendini sevmek gerektiini düünmektedirler, dolay覺s覺yla kendi arzular覺n覺 tatmin etmeleri gerekir. 襤sa bunu mu söylemek istiyordu? Hay覺r, O: “Nas覺l sevilmek istiyorsan öyle sev” veya: “Komunu 襤sa’n覺n seni sevdii gibi sev” demek istiyordu.

 

5/6  VEN  IX° T.O. [I]  (m: S. Bonifacio, vesc. e mart., † 754)

2Tm 3,10-16; Sal 118; Mc 12,35-37 

Sense örendiin ve güvendiin ilkelere bal覺 kal  2Tm 3,14

Aziz Pavlus, sad覺k örencisine Rab 襤sa ad覺na katland覺覺 büyük ac覺lar覺 hat覺rlatmaktad覺r. Bu örnei göz önünde tutarak Timoteus imanda sad覺k ve güçlü kalmak için cesaret bulacakt覺r. Ben de denenmeler kar覺s覺nda, Rabbe sad覺k olan kiilerin büyük ac覺lara ramen sabrederek verdikleri tan覺kl覺ktan güç al覺yorum.

 

6/6  SAB  IX° T.O. [I]  (mf: S. Norberto, vesc., † 1134)

2Tm 4,1-8; Sal 70; Mc 12,38-44  

Müjdeci olarak iini yap, görevini tamamla  2Tm 4,5

襤sa, dul kad覺n覺n mabede yapt覺覺 küçük ba覺覺 izlerken bizler de kendini ölüme yak覺n gören Aziz Pavlus’un teviklerini dinliyoruz: örencisi kendi eserini devam ettirecektir. Bizler de herkese Baba’n覺n sevgisinin güzel haberini vereceiz, bu sevgi 襤sa kiisinde somutlat覺 ve görülür oldu!

 

Se desideri il calendario per il 2021, puoi già richiederlo! Trovi il foglietto dopo il 31 agosto.

Ci fai un favore a richiederlo subito, grazie!

 

7/6  DOM  SS. TRINITA' Anno A [P] 

Es 34,4b-6.8-9; cant. Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18  

Çünkü Tanr覺 dünyay覺 o kadar çok sevdi ki, biricik Olunu verdi. Öyle ki, Ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmas覺n   Gv 3,16

Allah’覺 tan覺ma gizemine tapmak için kutlama yap覺yoruz. Baba Allah’覺n sevgisi, ‘insan’ 襤sa taraf覺ndan tam olarak yaand覺覺n覺 ve üzerimize Kutsal Ruh’u üflediini, görmemize izin verildi. Böylece bizler de kendimizi Allah’覺m覺z覺n yaam覺 içerisinde buluyoruz. Ona teekkür ediyoruz ve kardelerimizi severek Allah’覺n sevgisi ile dolduumuzu ve kapland覺覺m覺z覺 fark edeceiz.

 

8/6 LUN  X° T.O. [II] 

1Re 17,1-6; Sal 120; Mt 5,1-12 

Ne mutlu doruluk uruna zulüm görenlere  Mt 5,10

Aziz Matta’ya göre 襤ncil’i okumaya bal覺yoruz ve bunu mutluluklar sayfas覺yla bal覺yoruz. 襤sa, sekiz kere, hatta dokuz kere “ne mutlu” sözünü kullan覺yor: bunlar kimlerdir? Örencileri! Onlar yüreklerinde fakirler, zengin olmay覺 arzulam覺yorlar; onlar uysal, temiz, merhametliler. Yaamlar覺 bakalar覺n覺nkinden çok deiik olduundan sevilmiyorlar, hatta baz覺 durumlarda nefret ediliyorlar. Onlar, o zamanlarda da mutlular çünkü göklerde yaayan覺n hükümdarl覺覺na dahiller!

 

9/6  MAR  X° T.O. [II]  (mf: S. Efrem, diac. e dott., † 373)

1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 

Dünyan覺n 覺覺覺 sizsiniz Mt 5,14

Dünya karanl覺kta m覺? Evet, o kadar ki herkese benzeyerek yaayanlar s覺k s覺k yönlerini kaybediyorlar ve bundan dolay覺 birçok eyi sebebini bilmeden yap覺yor ve yapt覺klar覺na anlam veremiyorlar. Hatta zarar veriyorlar ve birçok kiiye ac覺 çektiriyorlar ama kötülük yapt覺klar覺n覺n fark覺nda deiller. I覺ktan yoksunlar. 襤sa’n覺n örencileri 襤sa’y覺 ta覺yan lambalard覺r, herkese gerçek 覺覺覺 verirler!

 

10/6  MER  X° T.O. [II] 

1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19 

Ya RAB, bu halk senin Tanr覺 olduunu anlas覺n 1Re 18,37

Bu 襤lyas’覺n duas覺d覺r, o tek ba覺na halk覺 gerçek Allah’a götüren büyük peygamberdir. Onun duas覺 bizim için eiticidir. Biz ne için endie etmeliyiz? Etraf覺m覺zdaki kiilerin Baba’y覺 tan覺mas覺n覺 ve onu 襤sa’n覺n bize aç覺klad覺覺 gibi tan覺mas覺n覺. Bu gerçek sevgidir.

 

11/6  GIO  S. Barnaba, Ap. (m) [P] 

At 11,21b-26;13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 

Kar覺l覺ks覺z ald覺n覺z, kar覺l覺ks覺z verin Mt 10,8

Barnabas 襤sa’y覺 sevdi. Bu sevgisini gösterdi, tarlas覺n覺 sat覺p kazanc覺n覺 Kiliseye fakirler için verdi. Bu eylemi kendisine büyük bir içsel hürriyet verdi, o kadar ki tüm yaam覺n覺 襤ncil’e adad覺.

 

12/6  VEN  X° T.O. [II] 

1Re 19, 9.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 

RAB, «Daa ç覺k ve önümde dur, yan覺ndan geçeceim» 1Re 19,11

Bunlar, peygamber 襤lyas’a yönlendirilmi sözler. Ölüme mahkum edildii için kaç覺yordu. Rab ile kar覺lamas覺 için tamam覺yla gizemli bir ekilde davet edildi.  Sonra Allah onu zor bir görevle geriye gönderdi.

襤lyas itaat ediyor: Allah’a itaat edenin onun korumas覺 alt覺nda olaca覺n覺 biliyor.

 

13/6  SAB  X° T.O. [II]  (m: S. Antonio di Padova, sac. e dott., † 1231)

1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37 

‹Evet›iniz evet, ‹hay覺r›覺n覺z hay覺r olsun. Bundan fazlas覺 eytandand覺r Mt 5,37

Sözlerimiz önemlidir: Allah’覺n evlatlar覺n覺n sözleridir! 襤sa konumada k覺sa olmam覺z覺 ve her eyi basitçe söylememizi tembihliyor. Çok konuan, konumas覺nda Baba’m覺z覺n sevgisine yabanc覺 duygular ve arzular kar覺t覺rabilir. Fark覺nda olmasak da, onun sevgisinden gelmeyen mutlaka Dümandan gelir.

 

14/6  DOM  SS. CORPO e SANGUE di CRISTO Anno A [P] 

Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

Bedenimi yiyen de benim arac覺l覺覺mla yaayacak  Gv 6,57

Yemek yemek, bize enerji ve sal覺k veren bir eyi içimize koyma eylemidir. 襤sa bu kelimeyi imaj olarak kullanarak kendisini, kiisini, yaamak için sebebini, bilgeliini içimize almam覺za davet etmektedir. O içimizde olduunda Baba’ya itaat etmenin getirdii yorgunluu amak için gereken gücü al覺r覺z.

 

15/6  LUN  XI° T.O. [III] 

1Re 21,1-16; Sal 5; Mt 5,38-42 

Sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin  Mt 5,42

襤sa nas覺l yaamam覺z gerektiini, Allah’覺n evlatlar覺 olarak nas覺l yaamam覺z gerektiini öretmektedir. Allah’覺n Olu, herkes gibi bakalar覺n覺n bazen kötü davran覺lar覺na aynen cevap vermemektedir. O her an babas覺ndan ald覺覺 sevgi ile hareket etmektedir. Kendi mal覺na h覺rsla bal覺 deildir, ama sevmek ve neelendirmek için kullanmaktad覺r: gerçekten de onlar覺 son yarg覺da yan覺nda ta覺mayacakt覺r, çünkü onlar dar kap覺dan geçmesi gerektii her zamanda ona engel olacaklard覺r.

 

16/6  MAR  XI° T.O. [III] 

1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 

Ama ben size diyorum ki, dümanlar覺n覺z覺 sevin Mt 5,44

襤sa bize bu emri niçin vermektedir? Sadece bizi sevdii için. Bizim için dümanlar覺m覺z düman deildir, ama kötünün onlar覺 düürmeye çal覺t覺覺 tuzaktan kurtar覺lacak kiilerdir. Onlara Baba’n覺n sevgisinin iaretlerini vereceiz, böylece tövbe edip ona dönecekler ve onunla ibirlii yaparak bizi de seveceklerdir.

 

17/6  MER  XI° T.O. [III] 

2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 

Gizlide olan Baban覺za dua edin Mt 6,6

Dua etmeyi biliyor musun? Bunu sana kim öretti? 襤sa m覺 öretti? Dua etmek sorumluluk isteyen bir eydir, bunu her gün yeniden örenmek gerekir. Dua etmek, onu görmesek de Baba’n覺n varl覺覺n覺n önünde durmakt覺r. O kendini göstermedii için de yüreimin gizli yerinde onunla kal覺yorum.

 

18/6  GIO  XI° T.O. [III] 

Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15 

Sevgiyle uykuya dalanlar mutlu olacakt覺r Sir 48,11

襤lyas peygambere iltifat ite böyle tamamlanmaktad覺r. Bu sözleri, bugünkü 襤ncil’in kapan覺 sözleri ile birlikte düünüyoruz. 襤sa bize diyor ki, kim bakalar覺n覺n suçlar覺n覺 affediyorsa onun suçlar覺 da Baba taraf覺ndan affedilecektir. Ölmeden önce her eyi ve herkesi affetmek istiyoruz, böylece gerçekten de en tam sevgide uyuyakalaca覺z!

 

19/6  VEN  SACRATISSIMO CUORE DI GESU' Anno A [P] 

Dt 7,6-11; Sal 102; 1Gv 4,7-16; Mt 11,25-30 

Bana gelin, ben size rahat veririm Mt 11,28

Bu 襤sa’n覺n günlük davetidir. O, her gün deiik yorgunluklar ve ac覺lara katland覺覺m覺z覺 biliyor. O zaman örencilerini kendisi ile dinlenmeye nas覺l ça覺r覺yor idiyse aynen bugün de bizi kendisine yanamaya davet ediyor. Onun varl覺覺yla, rahatlama hissediyoruz ve güven duyuyoruz. Kilisede kendimizi günahkar ya da karmaa yaratan olarak görüyor muyuz? Bizi ça覺ran O’dur: Ona güvenle gidelim! Onun yüreinde karmaa yaratan günahkarlar için de yer var.

 

20/6  SAB  XI° T.O. [III]  (m: Cuore Immacolato della B. V. Maria)

2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34  (opp. Is 61,9-11; cant.: 1Sam 2; Lc 2,41-51) 

Siz hem Tanr覺’ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz  Mt 6,24

Sadece Allah’a hizmet etmeyi kimden örenebiliriz? Bugün Meryem’den örenelim. Onun ‘günahs覺z’ yürei yani Allah’a itaatsizlikten doan lekeleri olmayan yürei, bizim için güçlü ve sabit bir örnektir. Ondan, duas覺yla bize daima Baba’n覺n arzusunu arama sevincini dileyebiliriz.

 

21/6  DOM  XII° T.O. Anno A [IV] 

Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 

Size gelince, ba覺n覺zdaki bütün saçlar bile say覺l覺d覺r  Mt 10,30

Saç覺m覺z覺n say覺s覺 önemli deildir! 襤sa Baba’ya güvenmemiz için bu ifadeyi kullanmaktad覺r. Ona güvenerek korkuda yaamayaca覺z, bu korku gerekenden mahrum kalma korkusu ve insanlar覺n adaletsizliinden ac覺 çekmekten gelebilir.  Onun için yaam覺m覺z deerlidir, büyük bir hazinedir. Hep neeli ve huzurlu olabilirim.

 

22/6  LUN  XII° T.O. [IV]  (mf: S. Paolino da Nola, vesc., † 431; Ss. Giovanni Fisher, vesc., e Tommaso Moro, martiri, † 1535)

2Re 17,5-8.13-15.18; Sal 59; Mt 7,1-5 

Önce kendi gözündeki mertei ç覺kar  Mt 7,5

襤sa, Allah gibi sevgi olmam覺z覺 istemektedir. Engelleri amam覺z için her çeit ey icat etmektedir.
Sevgiye bir engel kardei yarg覺lamak ve eletirmektir. Geçmiinde ve geleceinde her eyi görmesek de onu eletirmek doal gelmektedir. 襤çimizde biraz egoizm her zaman mevcuttur ve bu muhakememizi sapt覺rmaktad覺r. Önce kendimi düzeltmeliyim sonra belki kardeime yard覺m edebilirim.

 

23/6  MAR  XII° T.O. [IV] 

2Re 19,9-11.14-21.31-35.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 

Dar kap覺dan girin Mt 7,13

襤sa kutsal tedbiri önerdikten sonra bizi Baba’y覺 kucaklamak için hiçbir yorgunluktan kaç覺nmamaya davet etmektedir: bu yorgunluk onunla kar覺lamam覺z覺 engelleyen tüm eyleri b覺rakmam覺z覺 içerir. O, dar kap覺dan bahseder, bununla her eyin, zenginliklerin, mülklerin engel olduklar覺n覺 söylemektedir. Biri bana kap覺n覺n haç eklinde olduunu söylüyordu!

 

24/6  MER  NATIVITA' di S. GIOVANNI BATTISTA [P] 

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 

Ad覺 Yahya’d覺r Lc 1,63

Bu Zekeriya ve Elizabet’in ailesi için yeni bir isimdi: yüzy覺llar içerisinde hep yenilik olarak kalacak bir isim. Anlam覺 da budur: Allah sevgidir! Bu isim ümit, güç, cesaret, sevinç kayna覺d覺r. Bu her birimizin ismidir: birçok ekilde bu ismi gerçek ve görünür k覺larak yaam覺m覺z覺 yenilemesine izin veririz.

 

25/6  GIO  XII° T.O. [IV] 

2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29 

Çünkü onlara yetkili biri gibi öretiyordu Mt 7,29

襤sa, insanlar覺n yaam覺 için büyük bir bilgelik ta覺yan ‘da konumas覺n覺’ bitirdi. Onu dinleyen insanlar da sözlerinin yetkili birinden geldiini anlad覺lar, bunlar覺 sözleri iddetle söyleyip korkuttuu için deil, Allah’覺n sevgisini veren ve Allah gibi sevmeye yard覺m ettikleri içindir: onlar gerçek sözlerdir!

 

26/6  VEN  XII° T.O. [IV]  A Trento solennità: S. VIGILIO v. e m., † 400, patrono della diocesi [P]

2Re 25,1-12; Sal 136; Mt 8,1-4;
a Trento: Ez 34,11-16; Sal 39; Ef 2,11-22; Gv 10,11-16 

Ya Rab, istersen beni temiz k覺labilirsin  Mt 8,2

Bu söz bugün kutlanan Aziz Vigilius’un litürjisinden al覺nma deildir, günlük okumadand覺r.  Bu 襤sa’ya ümitle yaklaan ve duas覺 kabul olan cüzaml覺n覺n duas覺d覺r. Ama Aziz Vigilius’un da kentinin halk覺 için söyledii duad覺r: bu halk覺n putperestlikten ve sonuçlar覺n覺n yaratt覺覺 her çeit ahlaks覺zl覺ktan ar覺nmaya ihtiyac覺 vard覺. Yaam覺n覺 sunmas覺 vas覺tas覺yla Kilisemizin ar覺nmas覺n覺 ve dünyada 襤sa’n覺n 覺覺覺n覺 getiren tuz ve 覺覺k olmas覺n覺 diliyoruz.

 

27/6  SAB  XII° T.O. [IV]  (mf: S. Cirillo di Alessandria, vesc. e dott., † 444)

Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17 

Ya Rab, evime girmene lay覺k deilim Mt 8,8

襤sa bu duaya hayran kald覺: çünkü alçakgönüllü ve gerçek. Eer kendimi buna lay覺k görüyorsam iddial覺 oluyorum ve Allah’覺n yüreinden uzakla覺yorum. 襤sa’n覺n suna覺na yaklamadan önce ben de bu duay覺 tekrar ediyorum: lay覺k deilim; lay覺k deilim; lay覺k deilim. Ona yakla覺yorum çünkü Kilise beni davet ediyor ve kutsuyor, yoksa bunu yapamam, yapmam: 襤sa’dan hiçbir hak iddia edemem.

 

28/6  DOM  XIII° T.O. Anno A [I] 

2Re 4,8-11.14-16; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42 

Can覺n覺 benim uruma yitiren ise onu kurtaracakt覺r  Mt 10,39

Baba taraf覺ndan yenilenen, dünyaya yay覺lan günahtan ar覺nm覺, yeni insan, 襤sa’y覺, bu yeryüzündeki yürüyüünde tek referans noktas覺 olarak görür: baka biri olsa art覺k Allah’覺n istedii gibi olmaz. Bu para kaybetmek, arkada kaybetmek, itibar kaybetmek anlam覺na gelebilir... ama çok daha fazla kazan覺lacakt覺r!

 

29/6  LUN  Ss. PIETRO e PAOLO App. [P] 

At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 

«Siz ne dersiniz» dedi, «Sizce ben kimim?»  Mt 16,15

襤sa bu soruyu sadece bir defa sordu. Örenci kendini aç覺kl覺kla ifade etmelidir. Kimi takip ettiini, kimin için yaad覺覺n覺, kimin için yorulup kimin için öldüünü bilmelidir. Kimi sevdiini de bilmelidir. Eer aç覺k deilsem, Rabbimin kim olduunu tam bilmiyorsam, öretmenim, arkada覺m kim bilmiyorsam ne biçim bir örenciyim? Kim üphe bildirmeye devam ediyorsa yalanc覺l覺k ekmektedir.

 

30/6  MAR  XIII° T.O. [I]  (mf: Santi primi Martiri della Chiesa di Roma, † 64)

Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 

Tanr覺n覺 kar覺lamaya haz覺rlan, ey 襤srail  Am 4,12

Peygamber bir seri soruyla halk覺n Rabbini, Allah’覺n覺 tan覺maya ça覺r覺yor: o imanl覺lar覺n kaderini elinde tutmaktad覺r. 襤sa bunu biliyordu, bu sebepten kay覺k üzerindeyken, örencilerini korkutan f覺rt覺naya ramen uyumaya devam ediyordu: onlar imans覺zd覺 ve 襤sa onlar覺 uyand覺rmal覺yd覺!

In primo piano