ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 set 2022
Takvim: 09 Eylul 2022

09 EYLÜL 2022

1/9 GIO XXII° T.O. [II]

1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11

Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın. Lc 5,10

Sadece başkaları için bir armağana dönüştüğünde hayat güzeldir. Petrus bunu, teknesini İsa'ya sunduğu gün deneyimledi.

Orada kaldı ve kendisini dinledi. Daha sonra, sözüne güvenerek, tekrar balık tutmayı denedi. İsa'yı dinler ve ona güvenirsem, hayatımı bir armağana dönüştürebilir.

2/9 VEN XXII° T.O. [II]

1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39

Yeni şarabı yeni tulumlara doldurmak gerek. Lc 5,38

Yeni şarap ve yeni tulumlar! İsa, sadece seninle birlikte olanların deneyimleyebileceği yeni bir dindarlıktan bahsediyorsun: bu adam, yeni bir şarap tulumu gibi, senin Baba ile ilişkini karşılıyor, bir oğul ilişkisi, ve hayatın somutluğunda yaşanan bu sevgi ilişkisi, onun tüm manevi taahhüdü, orucu, armağanıdır.

3/9 SAB XXII° T.O. [II]

(m: S. Gregorio Magno, papa e dott., † 604)

1Cor 4,6-15; Sal 144; Lc 6,1-5

Mesih İsa’da manevi babanız oldum. 1Cor 4,15

Bir anne, bir çocuğu dünyaya getirmek için ne kadar çaba sarf etmesi gerektiğini bilir ve aynı zamanda kendisinde hayat bulacak olan o çocuğun kendi kendine büyüdüğünü de bilir. Aziz Pavlus da, bir baba gibi, tüm enerjisini İsa'yı ilan etmeye ve ruhani çocuklarının yaşamında kabul ettirmeye adar. Bu yaşamları düzeltmek, imanda olgunlaştırmak için. Ama sonra, onları, güvenle Tanrı'ya emanet etmeyi de bilir.

4/9 DOM XXIII° T.O. Anno C [III]

Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9-10.12-17; Lc 14,25-33

Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen, öğrencim olamaz.

Lc 14,27

İsa, senin yanında sadece neşe var: Bizi seviyorsun, bizi bugün ve sonsuza dek kurtarıyorsun. Yine de, öğrencinin her gününde mevcut olan çarmıh hakkında sık sık bizimle konuşuyorsun. Bize acı çektiren yaşlı adamımızın ölmesidir: Onu huzurla karşılarsak, senin ve kardeşlerin yardımına güvenirsek, dirilmiş hayata seninle birlikte ulaşacağımızı bize temin ediyorsun. Teşekkürler İsa!

5/9 LUN XXIII° T.O. [III]

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11

Aranızda fuhuş olduğu söyleniyor. 1Cor 5,1

Aziz Pavlus, içinde hala pagan davranış kalıntıları bulunan yeni doğmuş Hıristiyan Korint topluluğunu uyarıyor. Aynı uyarı bugün, iki bin yıldan sonra, içinde bulundukları paganizmin zihniyetini özümseme eğiliminde olan birçok Hıristiyan için de yapılabilir. Buna, bugün hak ve özgürlük denen ahlaksızlıklar da dahil! Gel, Kutsal ve Saf Ruh!

6/9 MAR XXIII° T.O. [III]

1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19

İsa’yı dinlemek ve hastalıklarına şifa bulmak için gelmişlerdi. Lc 6,18

İsa, o kalabalığın içinde, kurtaran ve iyileştiren Sözüne muhtaç olan tüm insanlığı görmüştü. Bunun için tüm halklara göndereceği Oniki'yi seçmişti. Ayrıca, ve her şeyden önce, İsa'ya gelemeyenlere ulaşılması ve bunlara sevgisinin Müjdesinin duyurulması ve bundan yararlanabilmeleri sağlanmalıydı.

7/9 MER XXIII° T.O. [III]

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26

İsa, gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi: “Ne mutlu size, ey yoksullar! Lc 6,20

İsa öğrencilerini karşısına aldı. Onları "yoksul" olarak gördü: her şeyi bırakmışlar artık sadece ona sahiplerdi; onları "kutsanmış", yani Baba'nın yüreğine yakın ilan etti. İsa, dingin ve uysal gözlerini kaldırdığında beni her zaman karşında, yoksul olarak bulabilesin!

8/9 GIO NATIVITA' B. V. MARIA [P]

Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23

Adını İmmanuel koyacaklar. Mt 1,23

Tanrı bizimle anlamına gelen "İmmanuel", diye ekliyor Matta. Bugün, Meryem'in doğumunu kutlarken, İlk Ahit'in tamamında yer olan kurtuluş vaadinin yerine getirilmesinin yaklaşmasını kutluyoruz. Bugün, Yusuf’un evet’i ile birlikte, kişisel ve kendinden emin evet’i ile, Tanrı'nın sevdiği insanlar arasında varlığını, kendisinin istediği gibi yapan Meryem’i kutluyoruz: görünür, vücut almış, yaklaşılabilir.

9/9 VEN XXIII° T.O. [III]

(mf: S. Pietro Claver, sac., † 1654)

1Cor 9,16-19.22-27; Sal 83; Lc 6,39-42

Seni ikiyüzlü! Önce kendi gözündeki merteği çıkar. Lc 6,42

Ben de senin tarafından azarlanmak istemem İsa! Bunun yerine, kendilerinin ne oldukları bilenler için her zaman anlayışla dolu olduğunu biliyorum: kırılgan bir yaratık, her zaman senin ve kardeşlerin merhametine ihtiyaç duyan. Beni arındır ve ben de sevginin iyileştiren ve aydınlatan bir aracı olabileyim!

10/9 SAB XXIII° T.O. [III]

1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49

Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz. 1Cor 10,17

Kutsal Ruh'un gücüyle Mesih'in Bedenine dönüştürüldükten sonra paylaştığımız o Ekmek, hepimizi birleştirir ve Mesih İsa'da bizi bir kılar. Efkaristiya, İsa ile ve tüm Kilise üyeleriyle bir birlikteliktir. Hayatımız böylelikle birlik, hayırseverlik, barış, ve istikrarın güzel meyvelerini verebilir... Bu nedenle, yarın dirilmiş İsa'nın Pazar sofrasına sevinçle katılacağım!

11/9 DOM XXIV° T.O. Anno C [IV]

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32

Koyunumu buldum! Lc 15,6

O iyi Çoban sensin, İsa! Ve ben asi ve kaprisli koyunun parçası olan bir insanım! Babasına güvenmeyerek büyük bir hata yaptı... Ve onu uçurumdan, sadece Rabbi ve Çoban'ın çarmıha gerilmiş ve delinmiş elleri kurtardı: sitemsiz, cezasız, yalnızca sevgisinin ebedi kucaklaması ile. Teşekkürler İsa!

12/9 LUN XXIV° T.O. [IV]

(mf: Ss.mo Nome di Maria)

1Cor 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10

Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. 1Cor 11,24

Çok Kutsal Meryem, bugün benim ismim de olmasını istediğim güzel isminizi kutluyoruz; aslında şu anlama gelir: Tanrı benim Rabbimdir! Ve bugünün Sözü bize yardım eder: İsa'nın kutsal Bedenini beslediniz ve doğurdunuz, bu bizim için neşe, umut, sonsuz yaşamdır. Teşekkürler Meryem!

13/9 MAR XXIV° T.O. [IV]

(m: S. Giovanni Crisostomo, vesc. e dott., † 407)

1Cor 12,12-14.27-31; Sal 99; Lc 7,11-17

Tanrı, halkının yardımına geldi! Lc 7,16

Bayrama dönüşen cenaze töreninde bu sözlerin nasıl da neşeyle yankılanmış olduklarını düşünüyorum; Tek çocuğunu kaybetmiş ve onu geri almış olan dul kadının sevincine. Dirilmiş İsa tekrar aralarında olduğunda Meryem'in ve havarilerinin sevincini düşünüyorum. Ben de bu sevinci yaşıyorum, çünkü sadece bir peygamber değil, gerçekten Tanrı'nın kendisi de tüm insanlığı ziyaret etti ve ona yaşamı geri getirdi.

14/9 MER ESALTAZIONE della S. CROCE [P]

Nm 21,4-9; opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17

Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Gv 3,16

Bugün sonsuz olarak sevilmemizin Bayramı! Bizi sevgi için yaratan, kendisini reddettiğimizi görünce, bizi aramaya geldi... Bu, sevgili Oğlunu vermesine mal oldu: çarmıhta yaptığı fedakarlık bizim için yeni bir yaşam kaynağı oldu. Teşekkür ederim Peder, teşekkürler, İsa!

15/9 GIO B. V. Maria Addolorata (m) [P]

Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35

Anne, işte oğlun! Gv 19,26

Çarmıhının dibinde kalan "İsa'nın sevdiği" öğrenci, benim, sensin, Sözünü yaşayan kişidir. Ve Meryem, İsa'nın çarmıhta kendisine emanet ettiği görevi yerine getirmeye devam ediyor: O, bizi anlayan ve rahatlatan, İsa'yı takip etmekte kullanmış olduğu gücü bize iletmeye hazır Annedir. Meryem, Bakire Meryem, çok sevilen, çok çağrılan, biz de kendimizi sana emanet ediyoruz!

16/9 VEN XXIV° T.O. [IV]

(m: Ss. Cornelio, papa, † 253 e Cipriano, vesc., martiri, † 258)

1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3

Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır. 1Cor 15,17

İsa, dirildiğine ve seni sevenlerin kalbinde yaşadığına inanıyorum. Bu şekilde hayatıma, ölümüme ve sevdiklerime huzurla bakabilirim: sen bizi terk etmiyorsun! Büyük iman armağanı için teşekkür ederim, sana dua edenler için teşekkür ederim, öyle ki imanda kararlı kalabileyim.

17/9 SAB XXIV° T.O. [IV]

(mf: S. Roberto Bellarmino, vesc. e dott., † 1621)

1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15

Denendikleri zaman imandan dönerler. Lc 8,13

İsa'dan böyle olmamasını rica ediyoruz. Gücendiğimizde affedebilmeyi, başkalarını içgüdüsel olarak yargıladığımızda ve kınadığımızda alçakgönüllü ve merhametli olabilmeyi, çıkarlarımızı gözetmeksizin cömert olmayı, ona ve insanlara ne pahasına olursa olsun sadık kalabilmeyi istiyoruz. Kutsal Ruh, sadece ondan neşe ve huzur aldığımda değil, aynı zamanda kendimi sunmamı gerektirdiğinde de İsa'nın Sözünü yaşamama yardım et.

18/9 DOM XXV° T.O. Anno C [I]

Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13

Hem Tanrı’ya, hem paraya kulluk edemezsiniz. Lc 16,13

Baba beni henüz genç iken her şeyi bırakıp İsa'yı takip etmem için çağırdı. O zamandan beri param yok... Bununla birlikte, bugünkü çağrının bana da hitap ettiğini hissediyorum: Memnuniyetim için bir şey aradığımda, sanki Rabbe hizmetimi engelleyen bir servete değer veriyorum. İsa, sevgili kilisen olan hepimize sadece sevginde zengin bir yürek ver!

19/9 LUN XXV° T.O. [I]

(mf: S. Gennaro, vesc. e mart., † sec. IV)

Pr 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18

Rab sapkınlardan tiksinir. Pr 3,32

İlk Antlaşma'nın bu ifadesini Yeni Antlaşma’nın diliyle tercüme etmeye çalışalım: Baba kötüleri kollarının arasına alamaz, çünkü ışığın varlığında karanlık yoktur. Bu nedenle, kötülük yapan ve bolluk içinde yaşayanlara kıskançlıkla bakmayın; yoksul, ama Baba'ya güvenerek, O'nun sevgisi için mutlu olun ve henüz onu tanımayanlar için kendinizi sunarak dua edin.

20/9 MAR XXV° T.O. [I]

(m: S. Andrea Kim, sac. e Comp., martiri, † 1839-1866; Proprio dioc. TN: mf: B. Adelpreto, vesc., † 1172)

Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21

Tanrı’nın sözünü duyup yerine getirenlerdir. Lc 8,21

İsa bunların kendisi için anne, kardeş hatta aile olduklarını söylüyor. O halde Söz ne kadar da değerlidir! Sevgiyle dinlendiği ve yaşandığı zaman, Tanrı'nın Oğlu İsa ile birliğin anahtarı olur. Bu birlikten daha büyük hazine de yoktur: o sonsuz yaşamdır. Her gün Sözünü arayacağım İsa!

21/9 MER S. MATTEO, Ap. ed Ev. [P]

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13

Ben kurban değil, merhamet isterim. Mt 9,13

İsa ve Ferisiler aynı Kutsal Yazıyı okudular, ancak günahkar insana karşı çok farklı bir tavırları vardı! İsa, Sözünü yaşamaya istekli bir Oğul'un kalbiyle Baba'yı dinledi: Kutsal Yazılar bu şekilde okunduğunda, kalbimizi değiştirir. Havari ve İncil yazarı Aziz Matta, Halleluya ilahisini oku ve bizim için dua et.

22/9 GIO XXV° T.O. [I]

Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9

İsa’yı görmenin bir yolunu arıyordu. Lc 9,9

Hirodes, yarattığı harikalar karşısında şaşkına dönmüş, İsa'yı görmeye çalışıyordu. Onu ancak Pilatus kendisine gönderdiğinde, bir suçlu gibi, zincirlenmiş olarak görecektir. O zaman bile sadece mucizeler bekleyecek, ama sevgisini göremeyecek ve dolayısıyla kim olduğunu anlayamayacak. İsa, İncil’i açtığımda, dış ve iç sessizlikte seninle olduğumda, sözlerinde, hareketlerinde, dualarında, sunduklarında ve dirilişinde "seni görebildiğim" için teşekkür ederim İsa.

23/9 VEN XXV° T.O. [I]

(m: S. Pio da Pietrelcina, religioso, † 1968)

Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22

İsa tek başına dua ediyordu. Lc 9,18

İsa dua ediyordu, yalnız yerlerde Babasıyla birlikteydi ... Dua etmezsem, neden yaşadığımı, neden acı çektiğimi, neden sevdiğimi artık bilmediğimi fark ediyorum ve çabucak dua etme gücünü ve sevincini kaybediyorum. Ben, günümde ilk yeri duaya ayırmak istiyorum. Kutsal Ruh, bana yardım ettiğin için teşekkür ederim.

24/9 SAB XXV° T.O. [I]

Qo 11,9 - 12,8; Sal 89; Lc 9,43-45

Seni yaratanı anımsa Qo 12,1

Bu sözler gençlere… ve farklı şekilde genç olanlara, dolayısıyla herkese hitap ediyorlar! Bununla birlikte, gençlik zamanının tüm yaşamın temelini oluşturduğu doğrudur ve onu iyi ayarlamak önemlidir. Yaratıcımı hatırlamak beni onunla bir arada tutuyor, varlığımı mahveden şeylerden korunuyor ve her şeyden önce beni seven birine ait olmanın, dünyada asla yalnız olmamanın sevincinde yaşamamı sağlıyor!

25/9 DOM XXVI° T.O. Anno C [II]

Am 6,1.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31

O burada teselli ediliyor, sen de azap çekiyorsun. Lc 16,25

Bu Söz, bilgelikle yaşamamıza yardım eder. Burada, her şeyin geçtiği yerde değil, gök yüzünde, Baba'nın tam kalbinde sevinç ararız. Orada her karşılıksız sevgi eylemi, İsa ile ve onun yoksullarıyla paylaşılan her haç, ebedi bir ödül bulacaktır. Biz de Aziz Filippus Neri ile birlikte sevinçle şöyle diyoruz: “Cenneti tercih ederim!”.

26/9 LUN XXVI° T.O. [II]

(mf: Ss. Cosma e Damiano, martiri, sec. IV)

Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50

Aranızda en küçük kim ise, işte en büyük odur. Lc 9,48

Kilisede, herhangi sağlıklı bir Hıristiyan ailede olduğu gibi, en büyük kim? İlgi ve sevginin merkezinde kim var? En çok ihtiyacı olan değil mi? O zaman kendini yoksul hissettiğinde, Babanın sana uzandığını bileceksin. Güçlü hissettiğinde ise, kendini onun babalığının bir aracı haline getireceksin: her zaman onun kalbinin merkezinde olacaksın!

27/9 MAR XXVI° T.O. [II]

(m: S. Vincenzo de’ Paoli, sac., † 1660)

Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87; Lc 9,51-56

Yeruşalim’e doğru gidiyordu. Lc 9,53

Samiriyelilerin, Yahudilerle araları pek iyi değildi ve bu nedenle Kudüs'e gidecek olan İsa'yı karşılamayı reddettiler.

İsa’nın ulaşmaya kararlı olduğu son, Kudüs’te haçta ölümüdür ve buna ulaşıncaya kadar çekeceği acıları kabullenmişti.

Bizim için acı çekmeyi memnuniyetle karşılayan sevgisi, acının çoğu zaman anlaşılmaz gizemine bir cevaptır.

28/9 MER XXVI° T.O. [II]

(mf: S. Venceslao, mart., † 935; Ss. Lorenzo Ruiz e Comp., martiri, † 1633-1637)

Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62

Sen gidip Tanrı’nın Egemenliği’ni duyur. Lc 9,60

İsa, öğrencin olmak, Hıristiyan olmak ne büyük bir lütuf! Kalbimin özgürlüğünde herkes için gerçek sevgiyi yaşamamı sağlıyor: her durumda tek görevim seni, zavallı kalbimde bulunan Tanrı'nın krallığını getirmek ve sonra seninle barış içinde kalmaktır.

29/9 GIO Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE [P]

Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12; Sal 137; Gv 1,47-51

Rabbi, sen Tanrı’nın Oğlu’sun. Gv 1,49

Natanel'in İsa'yla tanışır tanışmaz ağzından ve kalbinden çıkan bu eksiksiz inanç açıklaması, nereden geliyor? Şüphesiz, Natanel'in Mesih'i beklerken kendisini adadığı Kutsal Yazıları dinleyerek olgunlaşmıştı imanı. Yukarıdan gelen ışık bu açık kalpliliği sayesinde ona girmiş ve harekete geçebilmişti. Göksel güçler, melekler ve baş melekler, bizim "açık kalbimizde" de Tanrı'nın Oğlu'nun şanı adına hareket etmeye hazırdırlar.

30/9 VEN XXVI° T.O. [II]

(m: S. Girolamo, sac. e dott., † 420)

Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16

Vay haline, ey Horazin! Vay haline, ey Beytsayda! Lc 10,13

İsa, ziyaretinin armağanını alıp, tövbe ve sevginin meyveleriyle karşılık veremeyen şehirleri kınamaktadır. İsa kutsal Kilisesi aracılığıyla bana da kaç tane armağan veriyor: Sözü, kutsal Bedeni, kardeşlerle birlik… Kutsal Ruh, onları boşuna karşılamamam ve onun Krallığının gelişi için onların meyveler vermelerini sağlamam için bana yardım et!

In primo piano