ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 set 2013
Takvim: Eyl羹l 2013

2013

1/9 PAZAR 22° O.D. C Y覺l覺 [II]

Sirak 3, 17-20.28-29 (19-21.30-31);
Mez 67; 襤br 12,18-19.22-24; Lk 14,1.7-14
Kendini yücelten alçalt覺lacak, kendini alçaltan yüceltilecektir Lk 14,11

Burada, alçaltan ve yücelten Rab’dir! Rab bizi alçaltt覺覺nda da, bizi sever, çünkü bunu hatalar覺m覺z覺 düzeltmek için yapar; bize, Kendisinin, Tanr覺 olduunu ve bizlerin Onun yaratt覺klar覺 olduumuzu hat覺rlat覺r. Sadece O iyidir; her eyi Ondan al覺r覺z! Bu gerçei hat覺rlay覺p alçakgönüllülükle yaarsak, sal覺k, bar覺, sevinç içerisinde yaar覺z! Bizi “büyük” yapan Rab’in kendisidir!

2/9 PAZARTES襤
Azize Zenon, Concordius ve Theodorus, †302 - 襤zmit
1Sel 4,13-18; Mez 95; Lk 4,16-30 [II]
襤sa, büyüdüü Nas覺ra'ya geldi Lk 4,16

襤sa, hemerilerine, yaanm覺 Tanr覺’n覺n sözünün tan覺kl覺覺n覺 ediyor ve bu O’na düman olmalar覺na neden oluyor; sözlerine hayran kalm覺 da olsalar, onlar覺n kalbinde alçakgönüllülük yoktur. Alçakgönüllü olmayan Tanr覺’n覺n varl覺覺n覺n iaretlerini tan覺yamaz.

3/9 SALI
Aziz Büyük Gregorius, Papa ve Kilise Doktoru, †604
1Sel 5,1-6.9-11; Mez 26; Lk 4,31-37 [II]
Kardeler, siz karanl覺kta deilsiniz 1Sel 5,4

Bu yüzden, Havari H覺ristiyanlara, Rab’bin gelecei günden korkmay覺n, diyor. Bugün de, bu dünyan覺n geçici olduunun belirgin iaretleri önünde, H覺ristiyanlar tek bir eyi önemli görüyorlar: 襤sa ile birlii her zaman daha salam k覺lmak. Onun sözüne itaat ederek Onda yaayan, yaam 覺覺覺n覺 al覺r.

4/9 ÇARAMBA
Kol 1,1-8; Mez 51; Lk 4,38-44 [II]
Halk ise O’nu ar覺yordu Lk 4,42

襤sa, ac覺 çekenler, yaamlar覺n覺n ellerinin alt覺ndan kay覺p gittiini hissedenler ve insanlardan hiçbir beklenti içerisinde olmamalar覺 gerektiini anlayanlar覺n hepsi, seni ar覺yor. Seni ar覺yorlar çünkü senin onlar覺n her efkat, bilgelik, bar覺 boluunu doldurabileceini biliyorlar. 襤sa, ben seni buldum; bana durmaks覺z覺n arkadal覺覺n覺 armaan ettiin için teekkürler!

5/9 PEREMBE
Aziz Urbanus, Theodorus ve arkadalar覺, ehitler, †370 - 襤zmit
Kol 1,9-14; Mez 97; Lk 5,1-11 [II]
Senin sözün üzerine alar覺 ataca覺m Lk 5,5

襤sa, senin ya da seni temsil edenin arac覺l覺覺yla bana söylediklerini imanla yaamay覺 arzuluyorum; hayal k覺r覺kl覺覺na uramayaca覺m覺 ve sevginin harika ilerini göreceimi biliyorum.

6/9 CUMA
Aziz Onesiphorus, †I yy - Efes
Kol 1,15-20; Mez 99; Lk 5,33-39 [II]
襤sa, görünmez Tanr覺’n覺n görünümüdür Kol 1,15

Aziz Pavlus’un bu sözleri çok anlaml覺. 襤sa, Tanr覺’n覺n çehresini görmemizi sal覺yor. Kendisi, yans覺mas覺d覺r, aynas覺d覺r hatta daha fazlas覺d覺r: kendisi Tanr覺’d覺r, bizi Baba’n覺n tüm sevgisinin tad覺na varmam覺z覺 salar. Kendisi havarilere öyle demiti: “Beni gören, Baba’y覺 görür!”. 襤sa, gözlerimi sana sabitliyorum ve deitiimi görüyorum.

7/9 CUMARTES襤
Aziz Sozon, †304 -Viranehir]
Kol 1,21-23; Mez 53; Lk 6,1-5 [II]
abat Günü yasak olan覺 neden yap覺yorsunuz? Lk 6,2

Ferisiler, bu soruyu, ac覺km覺 ve buday tanelerini yemek için baaklar覺 ay覺klayan 襤sa’n覺n akirtlerine soruyor. 襤sa, abat Günü yasas覺n覺 yerine getirmeden önce, herkese kar覺 sevgi duyulmas覺 gerektiini söylüyor. Cumartesi gününün kural覺 asl覺nda, insan覺n dinlenmeye olan ihtiyac覺na ve insan覺n iyiliini isteyen Tanr覺’n覺n ellerine kendini teslim etme gerekliliine yard覺m olarak verildi.

8/9 PAZAR 23° O.D. C Y覺l覺 [III]
Bilgelik 9,13-18; Mez 89;
Flm 9-10.12-17; Lk 14,25-33
Çarm覺h覺n覺 yüklenip ard覺mdan gelmeyen, akirdim olamaz Lk 14,27

Yaad覺klar覺 durumu kabul etmeyen ve durmaks覺z覺n ikâyet eden kiilerin büyük s覺k覺nt覺lar yaad覺覺n覺 çok kez görmüümdür. Biz, 襤sa’dan kendimizi ve dierlerini kabul etmeyi ve böylece haç覺m覺z覺 ta覺may覺 örenelim. O’nun, yaamlar覺m覺z覺 bar覺覺yla doldurarak, günlerimizi nas覺l tekrardan güzelletireceini göreceiz.

9/9 PAZARTES襤
襤znik’li ehitler, IV yy
Kol 1,24 - 2,3; Mez 61; Lk 6,6-11 [III]
abat günü O'nu gözlüyorlard覺 Lk 6,7

襤sa, sen tamamen kutsal ve yeni bir yaam ya覺yorsun; sen Baba’n覺n merhametisin! Egoist ve hükmetme arzusuyla yaayanlar, seni kabul etmeyi bilmiyorlar; herkesi sevginle yan覺na çekip onlar覺 bask覺 yapanlardan kurtard覺覺n覺 görenler, seni yok etmeye çal覺覺yor. Sen ise korkusuzca Baba’ya itaat etmeye devam ediyorsun.

10/9 SALI
Azize Menodora, Metrodora, Nymphodora, †306 - Yalvaç
Kol 2,6-15; Mez 144; Lk 6,12-19 [III]
襤sa, dua etmek için daa ç覺kt覺 Lk 6,12

襤sa, tepeye dua etmek için ç覺k覺yor: On iki havariyi seçmek üzereydi, bu yüzden Baba’n覺n 覺覺覺na ihtiyac覺 vard覺. Tanr覺 ile dua içerisinde kalarak, tüm dünyay覺 yönetebilen ve her eye yeten Olan’a kendimizi emanet etmeyi örenebiliriz. Bizi sevenin ellerine kendimizi teslim edersek - ki bu da bir duad覺r!- tüm gün boyunca yorulmadan Baba’dan gelen bilgelikle kardelerimize yard覺m edebileceiz ve akam olunca hala enerjilerimiz olacak.

11/9 ÇARAMBA
Kol 3,1-11; Mez 144; Lk 6,20-26 [III]
Ne mutlu size ey yoksullar... Lk 6,20

“...Çünkü Tanr覺’n覺n Egemenlii sizindir!” Kendi s覺n覺rlar覺n覺 alçakgönüllülükle kabul eden ve Rabbin yard覺m覺na ihtiyac覺 olduunu hisseden, kalbinde bar覺a kavuur. O, 襤sa’n覺n ve Baba’n覺n sevgisini tecrübe etmenin sevincine sahiptir. Onun, cennetin biraz tad覺na vard覺覺n覺 söyleyebiliriz!

12/9 PEREMBE
Aziz Autonomus episkopos, ehit, †306 - Bitinya
Kol 3,12-17; Mez 150; Lk 6,27-38 [III]
Sevgiyi giyinin Kol 3,14

Burada Az覺z Pavlus’un kulland覺覺 kelime, yenidir; bu ‘sevgi’, tanr覺sal sevgidir, Tanr覺’n覺n tüm insanlar için kalbinde bulundurduu sevgidir: Hem anasal hem de babasal sevgidir.
Ey Kutsal Ruh, yaam覺m覺zda bu sevgiyi her durumda her insana göstermemize yard覺m et!

13/9 CUMA
Aziz Yohannes Chrysostomus, Episkopos ve Kilise Doktoru, †407 - 襤stanbul
1Tim 1,1-2.12-14; Mez 15; Lk 6,39-42 [III]
Kör köre k覺lavuzluk edebilir mi? Lk 6,39

襤sa, gözlerimi ayd覺nlat ve kalbimi alevlendir, böylece senin gördüün gibi görebilecek, senin sevdiin gibi sevebileceim! Kardelerimi yarg覺lamadan, gerçek yard覺mda bulunabilecek, onlar覺 teselli edebileceim. Teekkürler, Rab 襤sa!

14/9 CUMARTES襤 KUTSAL HAÇ BAYRAMI
Say 21,4-9 veya Fil 2,6-11; Mez 77; Yh 3,13-17 [Ö]
O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmas覺n Yh 3,16

襤yi Baba, sen, bizi kurtarmak için haç覺 reddetmeyen Olun 襤sa’y覺 armaan ettin: O’nu sevgi ve canl覺 bir imanla kabul etmemize yard覺m et! Yaam覺m覺z senin için sevinç olacak, sana an verecek ve herkes için yararl覺 olacakt覺r.

15/9 PAZAR 24° O.D. C Y覺l覺 [IV]
Ç覺k覺 32,7-11.13-14; Mez 50; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32
Baba, Tanr覺’ya ve sana kar覺 günah iledim... Lk 15,18-19

“...Ben art覺k senin olun olarak an覺lmaya lay覺k deilim”. Bu sözler, günahkâr bir olun tövbe etmesini ve alçakgönüllülük göstermesini anlat覺yor, babaya ise dönüüyle sevinç veriyor. Gerçekten de 襤sa öyle diyor: “Tanr覺’n覺n melekleri de tövbe eden bir tek günahkâr için sevinç duyacaklar.”
Bana, piman olma lütfu verdiin için, teekkürler, 襤sa!

16/9 PAZARTES襤
Azize Eufemia, †303 – 襤stanbul
1Tim 2,1-8; Mez 27; Lk 7,1-10 [IV]
襤srail'de bile böyle iman görmedim Lk 7,9

襤sa, putperest yüzba覺da gördüü imandan memnun ve bunu kendisini takip eden kalabal覺a söylüyor. 襤sa ben de sana, her zor durumda, tam olarak güvenmek istiyorum.

17/9 SALI
1Tim 3,1-13; Mez 100; Lk 7,11-17 [IV]
Alama Lk 7,13

襤sa bu sözü, tek olunu gömmeye götüren dul kad覺na söylüyor ve O’nun yüreindeki merhameti yans覺t覺yor. 襤sa bize sevgiyle bak覺p ac覺d覺覺n için ve ac覺lar覺m覺z覺 merhametle paylat覺覺n için teekkürler. Senin sözün bizi avutup yaat覺r.

18/9 ÇARAMBA
Aziz Metot, Anadolu’da episkopos, ehit, †312
1Tim 3,14-16; Mez 110; Lk 7,31-35 [IV]
Bu kua覺n insanlar覺n覺 neye benzeteyim? Lk 7,31

襤sa, yürei sert olup, sevgisini ve akirtlerinin sevgisini görmeyi istemeyenlerden, memnun olamaz. Kutsal Ruh, Tanr覺’n覺n sevgisinin iaretlerini görmeme ve O’na ükretmeme yard覺m et.

19/9 PEREMBE
Aziz Trophimus, ehit - Frijia
1Tim 4,12-16; Mez 110; Lk 7,36-50 [IV]
Kendine dikkat et 1Tim 4,16

襤sa’n覺n yaam覺n覺 yans覺tan Aziz Pavlus, bu faydal覺 sözleri bugün bana ve sana yöneltiyor. 襤sa’n覺n arzusunu gerçekletirmek ve sevgisinde, bar覺覺nda, an覺nda yaamak için uyan覺k olmak istiyorum.

20/9 CUMA
Aziz Hypatius, Asianus ve Andreas, †740 - 襤stanbul
1Tim 6,2-12; Mez 48; Lk 8,1-3 [IV]
襤man urunda yüce mücadeleyi sürdür 1Tim 6,12

襤man sayesinde bizi seven bir Baba’n覺n olduunu ve bizlerin kendisine benzememizi istediini biliyoruz. 襤mandan doan bu “yüce mücadeleyi” sayesinde, günlük çabam覺z ve Rabbin lütfuyla yüreimizdeki egoizmi, gururu, güvensizlii yenebiliriz. Eer çaba göstermezsek bu duygular bizde ve çevremizde anlamazl覺k, ac覺 ve hastal覺k douracaklard覺r. Sana yak覺n kal覺rsak 襤sa, baar覺p, Hükümdarl覺覺n覺n sevgisini ve bar覺覺n覺 kazanaca覺z.

21/9 CUMARTES襤
Aziz Matta, Havari ve 襤ncil Yazar覺
Ef 4,1-7.11-13; Mez 18; Mt 9,9-13 [Ö]
Ben kurban deil, merhamet isterim Mt 9,13

襤sa günahkârlar覺 kabul ediyor ve onlarla yemek yiyor; bunun için gururlu dinciler taraf覺ndan yarg覺lan覺yor. 襤sa, gerçek dindar覺n Tanr覺’dan uzak olanlara gösterdii merhametle ay覺rt edilebileceini söylüyor. Aziz Matta, sana da merhamet gösterildi; bizim için dua et!

22/9 PAZAR 25° O.D. C Y覺l覺 [I]
Amos 8,4-7; Mez 112; 1Tim 2,1-8; Lk 16,1-13
Hiçbir uak iki efendiye hizmet edemez Lk 16,13

Biz H覺ristiyanlar da yeryüzünde bu kadar çok gücü olan “efendi” ile uramal覺y覺z. Bu efendi, parad覺r. Kutsal Ruh’un yard覺m覺yla bu efendinin de, sevgi olan Baba’ya hizmet etmesi için uraal覺m: Evet, zenginlikleri de sevmek için kullanal覺m! Kutsal Ruh bizi yönelt! Sevinçle mal覺m覺z覺 Baba’n覺n ellerine teslim edebilmemizi sala, böylece kardelerimiz için yaam kayna覺 olacaklard覺r!

23/9 PAZARTES襤
Azize Tekla, †I yy - Konya
Pietrelcina’l覺 Aziz Pio, rahip, †1968
Ezra 1,1-6; Mez 125; Lk 8,16-18 [I]
Nas覺l dinlediinize dikkat edin Lk 8,18

Verdiin örnek için, teekkürler 襤sa! Sen Baba’n覺n sözlerini daima sevgiyle dinledin ve yaad覺n. Ben de senin sözüne itaat etmek istiyorum, günlük hayat覺mda bunu yaamay覺 arzuluyorum.

24/9 SALI
Kadiköy’un 49 ehiti, †304 – 襤stanbul
Ezra 6,7-8.12.14-20; Mez 121; Lk 8,19-21 [I]
Annenle kardelerin d覺ar覺da duruyor, seni görmek istiyorlar Lk 8,20

襤sa’y覺 arzulaman覺n egoist bir yolu, bir de sevgiyle yaklaman覺n yolu var. Ne zaman ki 襤sa’ya sözünü dinlemek ve yaamak için yakla覺yoruz, O sevildiini anl覺yor ve bizleri sevinçle kabul ediyor. O zaman 襤sa’y覺, Ondan bir ey istemek için deil de, kendimizi Ona sunmak için, aramaya dikkat edeceiz.

25/9 ÇARAMBA
Ezra 9,5-9; ezgi: Tobit 13,2-5; Lk 9,1-6 [I]
Yolculuk için yan覺n覺za hiçbir ey almay覺n Lk 9,3

Kim 襤sa taraf覺ndan bir misyonla görevlendirilip, gönderildiyse, sadece O’nun dediklerine ve her konuda Baba’ya güvenmeli. Böylece Baba’n覺n gösterecei özeni tecrübe edecek ve iyi meyve verecektir. Bizi yönelttiin için teekkürler 襤sa.

26/9 PEREMBE
Hagay 1,1-8; Mez 149; Lk 9,7-9 [I]
Tuttuunuz yollar覺 iyi düünün! Hag 1,5

Bu sözler yapt覺klar覺m覺z覺n Tanr覺’n覺n arzular覺na uygun olup olmad覺覺na bakmak için çar覺d覺r. Bunu, içimizde doan meyvelerden anlayabiliriz: Bar覺, sevinç, sevgi, sadakat, sab覺r, kendine hâkim olma… Kutsal Ruh’un meyveleridir!

27/9 CUMA
Aziz Vincentius de Pauli, †1660
Hagay 1,15 – 2,9; Mez 42; Lk 9,18-22 [I]
Halk benim kim olduumu söylüyor? Lk 9,18

襤sa, akirtlerine gösterdiin özel ilgi için teekkürler, onlar覺 ibirlikçilerin olarak eitiyorsun; bu sebepten kar覺lat覺klar覺 insanlar覺 dinleyip dinlemediklerine ve Kutsal Ruh’un sesine dikkat edip etmediklerine bak覺yorsun.

28/9 CUMARTES襤
Zek 2,5-9.14-15; ezgi: Yer 31,10-12.13; Lk 9,43-45 [I]
Herkes 襤sa’n覺n yapt覺klar覺 kar覺s覺nda hayret içindeydi Lk 9,44

襤sa sen her eyi iyilikle yapt覺n, her eylemin sevgi eseriydi; sana baz覺lar覺 hayranl覺kla bakt覺lar, baz覺lar覺 ise, k覺skançl覺k ve sert yüreklilikleri sebebiyle sana ac覺 çektirip hor gördüler. Sen benim Efendim ve Rabbimsin!

29/9 PAZAR 26° O.D. C Y覺l覺 [II]
Amos 6,1.4-7; Mez 145; 1Tim 6,11-16;
Lk 16,19-31
Onlarda Musa'n覺n ve peygamberlerin sözleri var, onlar覺 dinlesinler Lk 16,29

襤sa, 襤brahim’in az覺na u sözü koyuyor: bu sözle Kutsal Yaz覺lara ne kadar çok önem verdiini anlar覺z. Kutsal Yaz覺lar önünde mucizeler, görünümler bir hiçtir. Kutsal Yaz覺lar, günümüzde Kilise taraf覺ndan verildii ekilde kabul edildiinde ve yaand覺覺nda bizleri bugünden, ebedi yaama, yani Tanr覺’n覺n yaam覺 olan sevgi taml覺覺na ulat覺rma gücü vard覺r.

30/9 PAZARTES襤
Aziz Hiyerenimus, †420
Zek 8,1-8; Mez 101; Lk 9,46-50 [II]
Size kar覺 olmayan, sizden yanad覺r Lk 9,50

襤sa, sen Kutsal Ruh’un eylemini Kilisenin d覺覺nda da görmeyi biliyorsun. Bugün, senin nas覺l bakt覺覺n覺 anlamam覺z ve bunu ay覺rt edebilmemiz için k覺staslar veriyorsun. Düüncelerimizi aan eylemlerine yüreimizi açmam覺za yard覺m ettiin için teekkürler.