ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 ott 2015
Takvim: 10 Ekim 2015

10 Ekim 2015

1/10 PER┼×EMBE
Azize Lisieux'lü Tereza, bakire ve Kilise doktoru, †1897
Neh 8,1-4.5-6.7-12; Mez 18; Lk 10,1-12 [II]
Yas tutup a─člamay─▒n Neh 8,9

Bu ça─čr─▒y─▒ vali Nehemya ve rahip Ezra, tüm halka yapmaktad─▒r. Sebebi, yeniden bulunan Kutsal Yaz─▒lar arac─▒l─▒─č─▒yla Tanr─▒’n─▒n onlara konu┼čmu┼č olmas─▒ ve bunlar─▒n herkesin önünde okunmu┼č olmalar─▒d─▒r. E─čer Tanr─▒ bize Sözü ile konu┼čuyorsa korkmaya ya da üzgün olmaya gerek yoktur.

2/10 CUMA Koruyucu Meleklerin Bayram─▒
Ç─▒k─▒┼č 23,20-23; Mez 90; Mt 18,1-5.10 [Ö]
Kim bu çocuk gibi alçakgönüllü olursa... Mt 18,4

“...Göklerin ülkesinde en büyük odur”. ─░sa’n─▒n ö─čretileri özeldir, beklenmediktir ve bizleri ┼ča┼č─▒rt─▒rlar. Herkesin öne ç─▒kmaya çal─▒┼čt─▒─č─▒ bir dünyada Tanr─▒’n─▒n, kendilerini küçük yapanlar─▒, büyük sayd─▒─č─▒n─▒ görüyoruz. Sadece alçakgönüllüler bu sözleri minnettarl─▒kla kabul ediyorlar. Alçakgönüllüler herkesin en çok sevdi─či ki┼čilerdir.

3/10 CUMARTES─░
Baruk 4,5-12.27-29; Mez 68; Lk 10,17-24 [II]
Size sonsuz bir sevinç verecektir Bar 4,29

─░sa bu peygamberli─či gerçekle┼čtirdi. O, Tanr─▒’n─▒n eylemlerini gerçekle┼čtirdi─či yol için sevinçli, çünkü O, gizemleri küçüklere aç─▒kl─▒yor. Sevinci bize de geçiyor. Tanr─▒ bize Kurtar─▒c─▒ ile gerçek ve tam sevinci verdi.

4/10 PAZAR 27° O.D. B Y─▒l─▒ [III]
Yar 2,18-24; Mez 127; ─░br 2,9-11; Mk 10,2-16
Onlar art─▒k iki de─čil, tek bedendir Mk 10,8

Tanr─▒’n─▒n arzusu ne kadar güzeldir! Bunu ya┼čayan evli çiftler öyle bir birliktelik tecrübe ediyorlar ki yeni, mükemmel, sevinç kayna─č─▒ bir ya┼čam ya┼č─▒yorlar. ─░ki ki┼činin tek bir beden olmas─▒, sevginin taml─▒─č─▒n─▒ ve mükemmelli─čini gösterir. Tanr─▒’ya yak─▒n olan evliler, ─░sa’ya itaat ederek ve O’nu severek, bu güzelli─či tecrübe ediyorlar.

5/10 PAZARTES─░
Azize Charitina, †304 – Amasya
Yunus 1,1-2,1.11; ezgi: Yunus 2,3-5.8; Lk 10,25-37 [III]
Yunus bal─▒─č─▒n karn─▒nda kald─▒ Yun 2,1

Yunus’un hikâyesi güzel bir masala benziyor. Ancak bu bir masal de─čil, Tanr─▒’ya itaatsizlik eden herkesin ba┼č─▒na gelebilecekler tasvir edilmektedir. Ayr─▒ca, uysal itaatin, zor da olsa, ne kadar de─čerli ve ba┼čkalar─▒na faydal─▒ oldu─ču da anlat─▒lmaktad─▒r. Bu anlat─▒m ayn─▒ zamanda ─░sa’n─▒n bir peygamberli─čidir; O, kendisinin de─čil, bizlerin itaatsizli─čimiz yüzünden yeryüzünün derinliklerine indi ve Tanr─▒’n─▒n arzusuyla dirilerek bizi tövbeye ça─č─▒rd─▒.

6/10 SALI
Aziz Sagar, episkopos, ┼čehit, †170 – Eskihisar Denizli
Yunus 3,1-10; Mez 129; Lk 10,38-42 [III]
Herkes var gücüyle Tanr─▒'ya yakars─▒n Yun 3,8

Bu emri, Ninova kentinin pagan kral─▒ vermektedir. Ke┼čke bu emri bizim yöneticilerimiz de verse, ne güzel bir örnek vermi┼č olurlard─▒. Bu tövbe yoludur, dolay─▒s─▒yla halk─▒n yok olmay─▒p kurtulmas─▒d─▒r. Dua etmeyen bir halk hemen parçalan─▒r ve kendi kendini yok eder.

7/10 ÇAR┼×AMBA
Tesbih Bayram─▒
Yunus 4,1-11; Mez 85; Lk 11,1-4
veya Hav 1,12-14; ezgi: Lk 1,46-55; Lk 1,26-38 [III]
Sen lütfeden, ac─▒yan bir Tanr─▒’s─▒n Yun 4,2

Yunus, dua ederken Tanr─▒’y─▒ merhametli ve mü┼čfik olmas─▒ndan dolay─▒ azarl─▒yor. Yunus günahkârlar─▒n kurtulu┼čunu de─čil, yok olmalar─▒n─▒ istemektedir. ─░yi ki Tanr─▒ böyle de─čil: O, gönderdi─či Yunus’u, azarlamak durumunda kal─▒yor, çünkü Yunus kendisinin, Tanr─▒’n─▒n cezaland─▒raca─č─▒n─▒ ilan etti─činden iyi oldu─čunu san─▒yor ve tövbe edenlerin affedilmesinden mutlu olmuyordu.

8/10 PER┼×EMBE
Azize Pelagia, †302 - Antakya
Mal 3,13-20; Mez 1; Lk 11,5-13 [III]
Bir baba o─člunu nas─▒l esirgerse ben de onlar─▒ esirgeyece─čim Mal 3,17

Bu sözler bizi, ─░sa’n─▒n hikâyesini dinlemeye haz─▒rlar. Bu hikâye, Baba’n─▒n, ─▒srarla Kutsal Ruh’u isteyen evlatlar─▒n─▒n duas─▒n─▒ dinledi─čini anlat─▒r. O merhamet doludur ve bizleri tam olarak sevmek ister. Ac─▒lar─▒m─▒z─▒ dindirmek için O’na ─▒srarl─▒ yalvar─▒┼člar─▒m─▒z, sihirbaz veya falc─▒ gibi ba┼čkalar─▒na de─čil, sadece O’na yönelece─čimizi gösterir. Yalanc─▒ tanr─▒lar arzular─▒m─▒z─▒ gerçekle┼čtiriyor gibi yaparlar, ancak sadece Baba gerçek iyili─čimiz için gerekli olanlar─▒ verir.

9/10 CUMA
Azize Publia, †362 - Antakya
Yoel 1,13-15;2,1-2; Mez 9; Lk 11,15-26 [III]
Ey Tanr─▒’m─▒n hizmetkârlar─▒, çul içinde geceleyin Yoel 1,13

Dü┼čman─▒m─▒z olan ┼čeytandan etkilenen bir dünyada ya┼č─▒yoruz. Her gün büyük denenmeler ve ayartmalar oluyor ve güçlü olmazsak bunlar─▒ yenemeyiz. Güçlü olmak için de arzular─▒m─▒z─▒ ve h─▒rslar─▒m─▒z─▒ yenmeye al─▒┼čmal─▒y─▒z ve H─▒ristiyanlar─▒n Tanr─▒’ya hizmet etme arzusu canl─▒ olsun diye dua etmeliyiz!

10/10 CUMARTES─░
Azize Eulampia ve karde┼či Eulampius, †305 - ─░zmit
Yoel 3,12-21; Mez 96; Lk 11,27-28 [III]
O zaman bileceksiniz ki, Tanr─▒n─▒z Rab Ben’im Yoel 3,17

Rab’bin, dü┼čman ve korkunç dünyada bir s─▒─č─▒nak oldu─čunu anlad─▒─č─▒n─▒zda “Tanr─▒n─▒z Rab'bin Ben” oldu─čumu anlayacaks─▒n─▒z, diyor peygamber Yoel. ─░sa da, kendisine kulak verip itaat etti─čimiz için bugün bizi mutlu ilan ediyor. Çünkü O, bizi ça─č─▒ran, teselli eden, e─čiten, ┼čekil veren, ┼čenlendiren Baba’n─▒n Sözüdür. ─░sa sayesinde Baba’n─▒n tek ve ya┼čayan Tanr─▒ oldu─čunu anl─▒yoruz!

11/10 PAZAR 28° O.D. B Y─▒l─▒ [IV]
Bilgelik 7,7-11; Mez 89; ─░br 4,12-13; Mk 10,17-30
─░yi olan tek biri var, O da Tanr─▒’d─▒r Mk 10,18

Bu, kendisine “iyi Rab” diye hitap eden birine ─░sa’n─▒n cevab─▒d─▒r. “─░yi” kelimesi Tanr─▒’y─▒ hat─▒rlatmaktad─▒r. E─čer ─░sa’ya, “iyi” diyorsan, sözünün ilahi bir otoriteye sahip oldu─čunu ve senin O’na itaat etmek istedi─čini söylemi┼č oluyorsun. Tanr─▒’n─▒n iste─čine göre olmayan hiçbir ┼čeye veya hiç bir projeye “iyi” dememeyi ö─črendim.

12/10 PAZARTES─░
Azize Donnina, †303 - Adana
Rom 1,1-7; Mez 97; Lk 11,29-32 [IV]
Babam─▒z Tanr─▒’dan ve Mesih'ten size lütuf olsun Rom 1,7

Aziz Pavlus, daha tan─▒mad─▒─č─▒ Roma H─▒ristiyanlar─▒na yazd─▒─č─▒ mektuba bu sözlerle ba┼čl─▒yor. Onlara Tanr─▒’n─▒n tüm iyiliklerini, Tanr─▒ ile tam birli─či diliyor. Mektubu ile onlara ne kadar çok ┼čey söyleyecektir! Tanr─▒’n─▒n kendisi onlar─▒ kutsayacak ve her türlü lütfu bah┼čedecektir. Bunlar─▒, ─░sa sayesinde Baba diye hitap etti─čimiz ve bizi sevdi─čini ve teselli etti─čini bildi─čimiz Tanr─▒ verecektir.

13/10 SALI
Antakyal─▒ Aziz Theophilus, †180
Rom 1,16-25; Mez 18; Lk 11,37-41 [IV]
─░manla aklanan insan ya┼čayacakt─▒r Rom 1,17

Aziz Pavlus, peygamber Habakkuk’un bu sözlerini iman─▒n önemini belirtmek için, yani kurtulu┼čumuzun, ölen ve dirilen ─░sa’dan geldi─čini anlamam─▒z için tekrar eder. Aziz Yuhanna da iman ederek ya┼čama kavu┼čtu─čumuzu söylemektedir. Ayr─▒ca iman sayesinde adil oluruz çünkü iman, hayvan gibi davranmam─▒z önler ve aram─▒zda derin bir birliktelik sa─člar.

14/10 ÇAR┼×AMBA
Rom 2,1-11; Mez 61; Lk 11,42-46 [IV]
Tanr─▒ insanlar aras─▒nda ayr─▒m yapmaz Rom 2,11

Aziz Pavlus, hiçbir ┼čekilde kimseyi yarg─▒lamamam─▒z─▒ ve kendimizi ba┼čkalar─▒ndan üstün görmememizi tembih ediyor. Yahudi, Yahudi oldu─čundan pagandan daha iyi oldu─ču anlam─▒na gelmez. Ben okudu─čum veya faydal─▒ bir ┼čey yapt─▒─č─▒m için ba┼čkas─▒ndan iyi de─čilim. Tanr─▒ herkesi sever ve O’na itaat eden herkesi kendisine ait kabul eder.

15/10 PER┼×EMBE
Azize Avila'l─▒ Tereza, bakire ve Kilise doktoru, †1582
Rom 3,21-30; Mez 129; Lk 11,47-54 [IV]
─░nsanlar, Tanr─▒’n─▒n lütfuyla, kar┼č─▒l─▒ks─▒z olarak aklan─▒rlar Rom 3,24

Kurtulu┼čumu ve Baba’n─▒n sevgisini, iyili─čimden veya itaatimden dolay─▒ hak etmiyorum. Baba’n─▒n kendisi, beni ─░sa sayesinde sevdi ve kurtard─▒, ben de O’na te┼čekkür etmek için O’na lay─▒k bir ┼čekilde davran─▒yorum. Yapt─▒─č─▒m her sevgi eylemini minnettarl─▒k göstermek için ve beni evlad─▒ olarak isteyen Tanr─▒’m─▒ yüceltmek için yap─▒yorum!

16/10 CUMA
Rom 4,1-8; Mez 31; Lk 12,1-7 [IV]
Suçlar─▒ ba─č─▒┼članm─▒┼č olanlara ne mutlu! Rom 4,7

Aziz Pavlus, mezmurun sözlerini kullanarak, Tanr─▒’n─▒n sevgisinin kar┼č─▒l─▒ks─▒z oldu─čunun alt─▒n─▒ çiziyor: Tanr─▒ bizi sevdi─činde biz hala günahkârd─▒k. O’nun aff─▒ bize iyili─čini gösteriyor ve O’nu taklit etme arzusunu do─čuruyor. Bu ┼čekilde iman─▒m─▒z bizi O’na yakla┼čt─▒r─▒yor ve kendimizi Baba’n─▒n iyili─čine emanet ediyoruz.

17/10 CUMARTES─░
Antakyal─▒ Aziz ─░gnatius episkopos, ┼čehit, †107 - Roma
Rom 4,13.16-18; Mez 104; Lk 12,8-12 [IV]
─░brahim, ümitsiz bir durumdayken ümitle iman etti Rom 4,18

Bu ┼čekilde iman eden ─░brahim’dir. Bu, Tanr─▒’n─▒n ho┼čuna giden imand─▒r, daha do─črusu bu iman insan─▒ Tanr─▒’n─▒n arkada┼č─▒ k─▒lar. Biz de ─░brahim gibi iman ediyoruz ve ─░sa’ya tan─▒kl─▒k ederek bizi bekleyen iftiralara, zulümlere dayan─▒yoruz.

18/10 PAZAR 29° O.D. B Y─▒l─▒ [I]
Ye┼č 53,2.3.10-11; Mez 32; ─░br 4,14-16; Mk 10,35-45
Birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun Mk 10,44

─░sa, kendisinden ilk iki s─▒ray─▒ isteyen karde┼člere k─▒zan havarilerle konu┼čuyor. ┼×unu söylüyor gibi; Hepiniz e┼čitsiniz, siz insanlar taraf─▒ndan be─čenilmeyi arzuluyorsunuz. Tersine herkese, Baba’n─▒n sevgisini getirmeye ve sevgiyle hizmet etmeye çal─▒┼čmal─▒s─▒n─▒z. Bu, kendisinin bize verdi─či örnektir.

19/10 PAZARTES─░
Rom 4,20-25; ezgi: Lk 1,69-75; Lk 12,13-21 [I]
Her türlü açgözlülükten sak─▒n─▒n Lk 12,15

─░sa, miras için kavga eden iki karde┼če konu┼čmaktad─▒r. Her ikisi de kördü; her ┼čeyin hesab─▒n─▒ Tanr─▒’ya, belki de bu ak┼čam, vermeleri gerekti─čini unutuyorlar.
Yüre─čini zenginliklerden ayr─▒ tutan ki┼či bilgedir, çünkü bunlar─▒ ba┼čkalar─▒n─▒ sevmek için kullanabilir.

20/10 SALI
Aziz Andreas Calybite, †767 – ─░stanbul
Rom 5,12.15.17-19.20-21; Mez 39; Lk 12,35-38 [I]
Bir adam─▒n söz dinlemesiyle birço─ču do─čru k─▒l─▒nacakt─▒r Rom 5,19

─░sa, bizi Baba’n─▒n gözünde do─čru k─▒lan, sensin. Biz sana te┼čekkür ediyoruz, çünkü bunun sana neye mal oldu─čunu biliyoruz. Günah─▒m─▒z─▒n zarar vermesini ve yüre─čimize zehir dökmesini önlemek için ölüme kadar itaatkâr oldun. ─░sa, sen olmasan, hepimiz cehennemde olurduk. Te┼čekkürler!

21/10 ÇAR┼×AMBA
Aziz Dasius, Zot─▒cus, Ca─▒us, ┼čehitler, †303 - ─░zmit
Rom 6,12-18; Mez 123; Lk 12,39-48 [I]
Kime çok verilmi┼čse, ondan çok istenecek Lk 12,48

Tanr─▒’n─▒n arma─čanlar─▒ onlara sahip olal─▒m diye de─čil, tersine sevebilmemiz için veriliyorlar. Severek Tanr─▒’ya benzer oluyoruz ve bu ┼čekilde herkese, Tanr─▒’n─▒n sevgi oldu─čunu gösteriyoruz.

22/10 PER┼×EMBE
Aziz Abercius, †167 – Pamukkale
Rom 6,19-23; Mez 1; Lk 12,49-53 [I]
Günah─▒n ücreti ölümdür Rom 6,23

Bu sözü akl─▒m─▒zda tutmak, Tanr─▒’n─▒n her sözüne itaat etmemize yard─▒mc─▒ olacakt─▒r. Günah, kötü arzular─▒m─▒z─▒, tutkular─▒m─▒z─▒ veya h─▒rslar─▒m─▒z─▒ tatmin etmektir; bunlar─▒n bizi ölüme yakla┼čt─▒ran birer ad─▒m olduklar─▒n─▒ bilirsek, daha uyan─▒k olaca─č─▒z ve Baba’n─▒n arzusunu arayaca─č─▒z.

23/10 CUMA
Aziz II. Yuhanna Pavlus, papa, †2005
Aziz Theodoret, rahip, ┼čehit, †362 - Antakya
Rom 7,18-25; Mez 118; Lk 12,54-59 [I]
Do─čru olan─▒ neden kendili─činizden ay─▒rt etmiyorsunuz? Lk 12,57

Ço─ču kez, bilge ve olgun oldu─čunu dü┼čündü─čümüz baz─▒ ki┼čilerin yarg─▒s─▒na güveniyoruz. Ö─črenciler de Yaz─▒c─▒lar─▒n ve Ferisilerin fikirlerine güvenme tehlikesiyle kar┼č─▒ kar┼č─▒yayd─▒lar. Ancak Kutsal Ruh baz─▒ insan kategorilerine ba─čl─▒ de─čildir. O’na daima güvenebilirsin; özellikle ─░sa’n─▒n ö─čütlerini kabul etmek söz konusu iken...

24/10 CUMARTES─░
Aziz Proclus, †446 – ─░stanbul
Rom 8,1-11; Mez 23; Lk 13,1-9 [I]
Benli─če dayanan dü┼čünce ölümdür... Rom 8,6

“...Ruh'a dayanan dü┼čünceyse ya┼čam ve esenliktir”. Aziz Pavlus, “benlik” kelimesiyle dünyevi e─čilimlerimize de─činmektedir. Do─čal olarak bedenimizi mutlu eden ┼čeyin aray─▒┼č─▒nday─▒z, fakat bu, bize gerçek huzur sa─člamaz. Tanr─▒’n─▒n Ruhuna göre ya┼čamak ise bizi mutlu k─▒lar!

25/10 PAZAR 30° O.D. B Y─▒l─▒ [II]
Yer 31,7-9; Mez 125; ─░br 5,1-6; Mk 10,46-52
Gidebilirsin, iman─▒n seni kurtard─▒ Mk 10,52

─░sa, Eriha’daki köre cevap veriyor. Onun iman─▒ nas─▒ld─▒? O iman─▒ sayesinde a─čz─▒n─▒ açt─▒ ve ─░sa’ya tüm güvenini belirtti, onu susturmak isteyen di─čerlerinin ne dü┼čündü─čü umurunda de─čildi; onun gibi bir fakirle kar┼č─▒la┼čman─▒n, ─░sa’y─▒ rahats─▒z edece─čini dü┼čünüyorlard─▒. Ama o, ─░sa ile kar┼č─▒la┼čma f─▒rsat─▒n─▒ kaç─▒rm─▒yor.

26/10 PAZARTES─░
Azize Lucianus ve arkada┼člar─▒, †250 – ─░zmit
Rom 8,12-17; Mez 67; Lk 13,10-17 [II]
Abba! Baba! Rom 8,15

Bu sözleri Tanry─▒’a söylememizi Kutsal Ruh sa─čl─▒yor. Tanr─▒’dan korkmuyoruz, tam tersine! O bizi seviyor; bunu bize ─░sa söyledi, biz O’na inan─▒yoruz, Ruh’undan da esinlenerek, güven ve samimiyetle O’nu Baba olarak görüyoruz. Böylece O’nun arzusunu yapma iste─čimiz de art─▒yor.

27/10 SALI
Aziz Thraseas, episkopos, ┼čehit, †175 - ─░zmir
Rom 8,18-25; Mez 125; Lk 13,18-21 [II]
Yarat─▒l─▒┼č, Tanr─▒ o─čullar─▒n─▒n aç─▒klan─▒┼č─▒n─▒ özlemle bekliyor Rom 8,19

Bunlar anla┼č─▒lmas─▒ zor sözlere benziyor. Bana göre, Aziz Pavlus ┼čunu söylemek istiyor: gerçekten Tanr─▒’n─▒n evlatlar─▒ gibi ya┼čad─▒─č─▒m─▒zda, yani O’na itaat etti─čimizde, yarat─▒lm─▒┼č her ┼čey daha ayd─▒nl─▒k oluyor ve yarat─▒l─▒┼č─▒n─▒n amac─▒na ula┼č─▒yor.

28/10 ÇAR┼×AMBA Aziz Simon ve Yahuda, Havariler
Ef 2,19-22; Mez 18; Lk 6,12-19 [Ö]
Havar' diye adland─▒rd─▒─č─▒ on iki ki┼čiyi seçti Lk 6,13

Aziz Simon ile Aziz Yahuda, havariler listesinde hep sonuncu gelirler. Elbette bu onlar için sorun de─čildir, çünkü ─░sa için hem birinciler hem sonuncular ayn─▒ ┼čekilde sevilirler. Onlar da havaridir, yani ─░sa’n─▒n dirili┼činin tan─▒klar─▒ olarak gönderildiler. Biz onlar─▒ sevgiyle an─▒yoruz, çünkü iman─▒m─▒z onlar─▒n tan─▒kl─▒klar─▒na dayan─▒r.

29/10 PER┼×EMBE
Aziz Abraham, †366 - Urfa
Rom 8,31-39; Mez 108; Lk 13,31-35 [II]
Mesih'in sevgisinden bizi kim ay─▒rabilir? Rom 8,35

Hiçbir ac─▒ bizi ümitsizli─če dü┼čürmemeli, hatta iman─▒m─▒z için zülüm edilsek bile. ─░sa’y─▒ seviyorsak, daima güvendeyiz. Senin hastal─▒klar─▒n veya aile içerisindeki bölünmelerin ve ihanetlerin de sana zarar─▒ dokunamaz: ─░sa’n─▒n sevgisi sana güven verir!

30/10 CUMA
Aziz Asterius, †400 - Amasya
Rom 9,1-5; Mez 147; Lk 14,1-6 [II]
─░sa Ferisilerin ba┼čkanlar─▒ndan birinin evine yeme─če gitti Lk 14,1

─░sa davetleri kabul ediyor, ama onlardan etkilenmiyor. O’nu yeme─čin ortas─▒nda kovsalar da, O gerçe─či söyleyecektir, kendisini gönderen Baba’n─▒n sevgisini göstermek için gerekeni yapacakt─▒r.

31/10 CUMARTES─░
Rom 11,1-2.11-12.25-29; Mez 93; Lk 14,1.7-11 [II]
Bilgiçli─če kap─▒lman─▒z─▒ istemem Rom 11,25

Hiçbir ┼čey kendimizi üstün görmemize veya gururlanmam─▒za sebep olmamal─▒d─▒r. ─░ncil gerçe─čini bilmemiz bizim için bir ayr─▒cal─▒k de─čildir, tan─▒kl─▒k için sorumluluktur. Gerçe─či bilmem, Tanr─▒’n─▒n gerçek çehresini gösterebilmek için daha büyük sorumlulukla sevmemi sa─člar. Bundan sonra her zamankinden daha alçakgönüllü olaca─č─▒m.