ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 ott 2021
Takvim: 10 Ekim 2021

10 EKIM 2021

1/10  CUMA 

Azize Lisieux'lü Tereza, bakire ve Kilise doktoru, †1897

Baruk 1,15-22; Mez 78; Lk 10,13-16  [II]

Sizi dinleyen beni dinlemiş olur  Lk 10,16

 

İsa, önünden gönderdiği yetmişiki öğrenciye bunu söylüyor. Bunlar, bugün sadece episkopos ve misyonerler değildir, İsa’nın öğrencisi olan ben de bunların arasındayım. Benim aracılığımla da karşılaştığım beraber yaşadığım insanlara bir şeyler söylemek istiyor. O halde, her şeyden önce, İsa’yı dinliyorum. Öyle ki O, benim aracılığımla konuşabilsin ve ben de Onun sözünü kardeşlerin sözünde duyabileyim.

 

2/10  CUMARTESİ  Koruyucu Meleklerin Bayramı

Çıkış 23,20-23; Mez 90; Mt 18,1-5.10  [Ö]

Bir çocuğu... kabul eden, beni kabul etmiş olur  Mt 18,5

 

İsa, bizi tövbe etmeye, yüreğimizde çocuklar gibi saf, mütevazı ve sade olmaya davet ediyorsun. Onları sevmeye bizi davet ediyorsun çünkü gökte her zaman Baba’yı gören koruyucu melekleri, onlara dikkat ediyorlar. Onlardan birini senin adın ugruna kabul ettiğimizde, seni kabul etmiş olduğumuzu bize temin ediyorsun.

 

3/10  PAZAR  27° O.D.  B Yılı  [III]

Yar 2,18-24; Mez 127; İbr 2,9-11; Mk 10,2-16

Allah’ın birleştirdiğini insan ayırmasın  Mk 10,9

 

İsa kararlı. İnsan nasıl olur da Allah’ın eylemini feshedebilir? Sevgide gerçekleşen, birlik olan adam ile kadının evliliği, Allah’ın eylemidir. Zaten Sevginin kaynağı her zaman Baba’nın yüreğidir. Evli çiftler için dua etmek ne kadar gerekliyse, Allah’ın armağanına sadık olmak için, kendilerinin de duaya dalmış olmaları o kadar gereklidir!


4/10  PAZARTESİ  Assisi'li Aziz Fransua, †1226

Gal 6,14-18; Mez 15; Mt 11,25-30  [Ö]

Boyunduruğumu taşımak kolay  Mt 11,30

 

Fransua’nın hayatına baktığımızda, babası tarafından sunulmuş ve dayatılmış olan zenginliğin boyunduruğundan kurtulmuş olduğunu görüyoruz. Fransua İsa’nın Sözünün boyunduruğu altına girdi, böylece Kiliseyi yeniledi. Bunun için acı çekti ancak sonunda “Rabbim, tüm yarattıkların için sana övgüler olsun” diyebildi. Hükümdarlığını ilan edenlerin zahmetini fazlasıyla ödeyen sevgin için övgüler sana Baba’m.

 

5/10  SALI

Azize Charitina, †304 - Amasya

Aziz Thraseas, şehit, †171 - İzmir

Yunus 3,1-10; Mez 129; Lk 10,38-42  [III]

Gerekli olan tek bir şey vardır  Lk 10,42

 

İsa, bu sözleri, “iyi Samiriyeli’nin” cömertliğini anlattıktan az sonra Betanya’da, Marta’ya söyledi.

Böylece, ancak Allah’a kulak verdikten sonra diğerlerine hizmet ve yardım etmenin öneminin altını çizdi. Marta’nın durumu gibi olmasın; o coşkun bir karşılamadan sonra, kız kardeşini azarladı, hatta İsa’ya emretmeye kalkıştı. Kilisede, imanlılar, kendi emellerine değil İsa’ya itaat ederek, birbirlerine yardımcı olurlar.

 

6/10  ÇARŞAMBA 

Aziz Sagar, episkopos, şehit, †170 - Eskihisar Denizli

Yunus 4,1-11; Mez 85; Lk 11,1-4  [III]

Günahlarımızı bağışla  Lk 11,4

 

Bize dua etmeyi, bağışlanmaya ihtiyacımız olduğunu görmemizi, Baba’dan ve diğer insanlardan af dilemeyi öğrettiğin için teşekkürler İsa. Bu affı bizi incitenlere vermemiz için de bizi teşvik ediyorsun. Bize böylece barış ve sevme gücü verdiğin için teşekkürler.

 

7/10  PERŞEMBE 

Tesbih Bayramı

Mal 3,13-20; Mez 1; Lk 11,5-13  [III]

Arayan bulur  Lk 11,10

 

İsa, Göklerdeki Pederimiz duasını yeni öğretmişti. O, Kutsal Ruh olmadan söylediklerimizi gerçekleştiremeyeceğimizi bilir. O bizi, Kutsal Ruh’u Peder’den istemeye, onu azimle “aramaya” davet eder. Onu, Ayine katıldığımız, tek başımıza dua etmek için kenara çekildiğimiz, Tespih ile beraber dua ettiğimiz, kendimizi inkar edip kendimizi İsa’nın sevgisi ile yakınlarımıza adadığımızda alıyoruz.

 

8/10  CUMA 

Azize Pelagia, †302 - Antakya

Yoel 1,13-15;2,1-2; Mez 9; Lk 11,15-26  [III]

Benimle toplamayan dağıtıyor  Lk 11,23

 

İsa, kendisini Baalzevul’un, yani Şeytanın suç ortağı olmakla suçlayan Ferisilere eylemlerle cevap veriyor. Bir dilsizden cini kovdu ve o adam şimdi düzgün konuşuyor. İsa, “en güçlü” Olan’dır. Onunla birlikte olan, her kötü saldırıya karşı savunulacak, hatta hayatında çok meyve toplayacaktır: neşe, barış, sabır meyveleri... ve kutsanacaktır.

 

9/10  CUMARTESİ 

Azize Publia, †362 - Antakya

Yoel 4,12-21; Mez 96; Lk 11,27-28  [III]

Rab, halkı için bir sığınaktır  Yoel 4,16

 

Peygamber, Allah’ın sadakatini belirtiyor. Halkını, günahları için aşağıladıktan sonra, tövbe edip kendisine döndükleri zaman, onları savunuyor ve kendilerine zulmedenlerden kurtarıyor.

Teşekkürler Baba, Kilisen olan bizlere de Oğlun İsa aracılığıyla konuşarak aynı şekilde davranıyorsun.

 

10/10  PAZAR  28° O.D.  B Yılı  [IV]

Bilgelik 7,7-11; Mez 89; İbr 4,12-13; Mk 10,17-30

Allah için her şey mümkündür  Mk 10,27

 

İsa, zenginliğe bağlı olanların Hükümdarlığına girmelerinin mümkün olmadığını belirtmişti, aynı bir devenin bir iğne deliğinden geçmesinin imkansız olduğu gibi. O halde, kim girebilir, kim kurtarabilir kendini? Bunu ancak Allah mümkün kılar. Oğlu İsa’yı kabul edenlere, Zakkay gibi zenginliklerini yardım etmek için kullanma lütfunu bahşeden O’dur.

Seni Allah’ın Oğlu olarak tanıma ve böylece paranın egemenliğinden kurtulabilme armağanı için teşekkürler İsa.

 

11/10  PAZARTESİ  Aziz XXIII. Yuhanna, Papa - †1963

Azize Zenais ve Filonil, †I yy - Tarsus

Rom 1,1-7; Mez 97; Lk 11,29-32  [IV]

Size lütuf ve esenlik olsun  Rom 1,7

 

Havari Pavlus, Romalı Hristiyanlara kendisini ve çağrılmış olduğu görevi tanıtmak için yazıyor ve bu sözlerle onları takdis ediyor. Takdis, rahiplerimiz aracılığı ile de imanla kabul edildiğinde, her zaman, büyük bir armağandır.

 

12/10  SALI 

Azize Donnina, †303 - Adana

Rom 1,16-25; Mez 18; Lk 11,37-41  [IV]

Sadaka olarak verin... her şey temiz olur  Lk 11,41

 

İsa, bir Ferisi tarafından yemeğe davet edilmiştir. Bu Ferisi, yemekten önce yıkanmadığından İsa hakkında kötü düşünmektedir. İsa biliyor ki Ferisiyi Allah’ı önünde kirli kılan, savunmasız dullardan para isteyeme götüren açgözlülüğüdür; onu, biriktirdiğini sadaka olarak vermeye davet ediyor, ancak o zaman, suyla arınması, kalbini Baba’ya gerçekten dua edebilmek için temiz kılacaktır.

 

13/10  ÇARŞAMBA 

Antakyalı Aziz Theophilus, †180

Rom 2,1-11; Mez 61; Lk 11,42-46  [IV]

Adaleti ve Allah sevgisini ihmal edersiniz  Lk 11,42

 

Ferisiler, konmuş olan tüm kurallara dikkatliydiler, ama İsa, Allah’a ve insanlara sevgiyi ihmal ettiklerini görüyor, bu yüzden sitem ediyordu. Bu sitem, gerçek sevgiydi. Rabbe layık olmaya değil, kendilerine ve diğerlerinden daha iyi görünmeye dikkat ediyorlardı.

İsa, ben de böyle yaşıyorsam, Ferisiler gibi beni de düzelt!

 

14/10  PERŞEMBE 

Rom 3,21-30; Mez 129; Lk 11,47-54  [IV]

Öteki ulusların da Allah’ıdır  Rom 3,29

 

Evet, tüm insanlar için bir tek Allah olduğuna inanıyorum: Ona imanımız sayesinde aklandığımız Rabbimiz Mesih İsa’nın Babası’dır. Günahtan kurtulduğumuz zaman Baba’nın evlatları olarak yaşayabiliriz. Baba olmayan o Allah, Allah olarak çağrılsa da, yoktur!

 

 

15/10  CUMA 

Azize Avila'lı Tereza, bakire ve Kilise doktoru, †1582

Rom 4,1-8; Mez 31; Lk 12,1-7  [IV]

Bedeni öldürenlerden korkmayın  Lk 12,4

 

Bu söz bana, 1800’lerin sonunda, Boxer isyanı sırasında, Çin’e misyoner olarak gitmiş olan Aziz Yusuf Freinademetz’i hatırlatıyor. Köy yolu boyunca çamurun içinde sürüklendikten sonra, hala çamur içinde oturup İsa’nın Sevgisini, affını ve merhametini müjdelemeye devam etti ve herkes şaşa kaldı. O, onlardan korkmuyordu, onları seviyordu.

 

 

16/10  CUMARTESİ

Rom 4,13.16-18; Mez 104; Lk 12,8-12  [IV]

Miraşçi olma vaadi imana bağlıdır  Rom 4,13-17

 

İsa’ya, ölümüne ve dirilişine inandığım ve sözlerine neşe ile itaat ettiğim zaman; işte o zaman Göklerin Hükümdarlığının mirasından istifade ederim: Onun barışı, neşesi, Onun ile ve kardeşlerle birliktelik...

 

17/10  PAZAR  29° O.D.  B Yılı  [I]

Yeş 53,2.3.10-11; Mez 32; İbr 4,14-16; Mk 10,35-45

Birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun  Mk 10,44

 

Baba’nın Evine ulaşmış olan bir kardeşimizi memnuniyetle hatırlıyorum. Aramızdan biri üzgün veya çökmüş olduğunda yaklaşıp teselli ederdi. Zor bir görev söz konusu olduğu zaman, hemen kabul ederdi. Önemli kararlarla ilgili gerilimler söz konusu olduğu zaman, tartışmalar çıkınca, ortamı yumuşatırdı. Her zaman, mütevazı bir şekilde, hizmet ruhuyla yaklaşırdı.

 

18/10  PAZARTESİ  Aziz Luka, İncil yazarı

2Tim 4,10-17; Mez 144; Lk 10,1-9  [Ö]

Sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum  Lk 10,3

 

Kuzular çobanlarıyla birlikte kalarak kendilerini savunurlar. Ve o, kurdun saldırılarından kendisini izlemek isteyenleri korumak için çalışır.

Bugün, İncil yazarı Luka’ya yakaralım; o ki bu sözün gücünü ve gerçeğini tecrübe etti, Kilise için şefaat etsin, öyle ki Kilise, misyonerlerinin Rableri ile birlikleri konusuna özen göstersin.

 

19/10  SALI 

Rom 5,12.15.17-19.20-21; Mez 39; Lk 12,35-38  [I]

Efendilerini bekleyenler gibi olun  Lk 12,36

 

Bu teşvikin için teşekkürler İsa: buna her zaman ihtiyacım var. Önüme çıkardığın kardeşlerde, bana yaşattığın olaylarda, sözlerinde ve son olarak, ölümde, seni karşılamak için hazır olmak istiyorum. Beni sana dikkatli, seni karşılamaya hazır kıl.

 

20/10  ÇARŞAMBA 

Aziz Andreas Calybite, †767 – İstanbul

Rom 6,12-18; Mez 123; Lk 12,39-48  [I]

Kime çok şey emanet edilmişse... Lk 12,48

 

“... kendisinden daha fazlası istenecektir”.

İsa’nın bu sözünü bir ikaz olarak görüyorum. Doğal yeteneklere sahip miyim? Bana toplumda veya Kilisede bir görev için talimat mı verildi? Rabbe teşekkür ediyorum ve aldığım görevi Onun sevgi hükümdarlığı ve herkesin iyiliği için yapmaya çalışıyorum.

 

21/10  PERŞEMBE 

Aziz Dasius, Zoticus, Caius, şehitler, †303 - İzmit

Rom 6,19-23; Mez 1; Lk 12,49-53  [I]

Dünyaya ateş yağdırmaya geldim  Lk 12,49

 

Teşekkürler İsa, sevginin ve affın ateşini, yani senin sözlerini yaşamamız için bize yardımcı olan Kutsal Ruh’u getirmek için dünyaya geldin. Senin sözlerin, ışık veren, ısıtan, kötülüğü yakıp eriten ateştir.

 

22/10  CUMA 

Aziz II. Yuhanna Pavlus, Papa, †2005

Aziz Abercius, †167 – Pamukkale

Rom 7,18-25; Mez 118; Lk 12,54-59  [I]

Doğru olana neden kendiniz karar vermiyorsunuz?  Lk 12,57

 

Yanımızdakiler, iletişim araçları, olaylara yüzeysel bir yaklaşım, bizi kolaylıkla etkileyebiliyor. Sen, Kutsal Ruh, İsa’yı ve sözünü daima göz önünde tutmam ve Baba’nın arzusuna göre yaşamam için verdiğin tavsiyelerini sessizlikte dinlemem için bana yardım ediyorsun.

 

23/10  CUMARTESİ 

Aziz Theodoret, rahip, şehit, †362 - Antakya

Rom 8,1-11; Mez 23; Lk 13,1-9  [I]

Tövbe etmezseniz, hepiniz mahvolacaksınız  Lk 13,3

 

İsa, Pilatus’un tapınakta bazı Celileliler’i öldürttüğünü ve Şiloah’taki kulenin on sekiz kişinin üzerine yıkıldığını duymuştu. Yaygın görüşe göre bu, günahlarından ötürü hakkettikleri bir cezaydı. İsa’nın yorumu ise farklıdır. Bu ölüm bir felakettir; ancak tek gerçek Allah’ın armağanı olan kendisini kabul etmemek, daha da büyük bir felaket olacaktır.

 

24/10  PAZAR  30° O.D.  B Yılı  [II]

Yer 31,7-9; Mez 125; İbr 5,1-6; Mk 10,46-52

İsa’nın yanına geldi  Mk 10,50

 

Kör olan Bartimay, İsa’yı çevreleyen kalabalıktan utanmadan Ona “Ey Davut Oğlu” diye bağırmıştı! Kördü, ancak yüreği iyi görüyordu. İsa kendisini çağırınca ekonomik güvencesi olan sadaka ile abasını üzerinden fırlattı ve insanların yargısını bir kenara attı.

Beni çağırdığında, bana da bu cesaretten biraz verdiğin için teşekkürler İsa!

 

25/10  PAZARTESİ 

Aziz Martirius ve Marcianus, şehitler, †351 - İstanbul

Rom 8,12-17; Mez 67; Lk 13,10-17  [II]

Sizi ikiyüzlüler!  Lk 13,15

 

Zulüm görenlerin dostu, destekçisi, savunucusu İsa, teşekkürler. Sen her zaman Baba’nın arzusuna uygun şekilde yaşıyorsun. İçsel özgürlüğün, kararlılığın, Allah’ın sözünü yanlış yorumlayanları düzelten gücün için teşekkürler. Sen, ikiyüzlü ve sahtekar olmamızı istemiyorsun.

 

26/10  SALI 

Azize Lucianus ve arkadaşları, †250 – İzmit

Rom 8,18-25; Mez 125; Lk 13,18-21  [II]

Görmediğimize umut bağlarsak, sabırla gözleriz  Rom 8,25

 

Biz Hristiyanlar Baba ve İsa’nın sevgisini tecrübe ediyoruz ve onlarla, bir gün, yüz yüze karşılaşmayı bekliyoruz, her zaman onlarla kalmak için. Bu lütfu beklemek ve bu kesin ümit bu dünyada karşımıza çıkan sayısız zorluk ve haç taşımamıza yardımcı olur.

 

27/10  ÇARŞAMBA 

Aziz Thraseas, episkopos, şehit, †175 - İzmir

Rom 8,26-30; Mez 12; Lk 13,22-30  [II]

Dar kapıdan girmeye gayret edin  Lk 13,24

 

Teşekkürler İsa, çünkü sen merakları gidermiyorsun, temel olanı, kurtuluş yolunu gösteriyorsun. Kurtuluş gerçekten sensin: Sana sevgiyle itaat ettiğimiz zaman barış ve neşe içinde oluruz. Zor zamanlarda, bizimle dalga geçildiği veya zulüm gördüğümüzde de seninle kalacağız.

 

28/10  PERŞEMBE  Aziz Şimon ve Yahuda, Havariler

Ef 2,19-22; Mez 18; Lk 6,12-19  [Ö]

On iki kişiyi seçti  Lk 6,13

 

Bugün İsa, bize örnek oluyor; kişisel hayatımız, Kilise hayatı veya toplumsal hayat için önemli kararlar karşısında nasıl hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor. İsa geceyi dua ederek geçiriyor ve ancak sonra Kilisenin temelleri olan havarilerini seçiyor.

Aziz Şimon ve Yahuda, bizim için dua edin.

 

29/10  CUMA 

Aziz Abraham, †366 - Urfa

Rom 9,1-5; Mez 147; Lk 14,1-6  [II]

Adamı tutup iyileştirdi  Lk 14,4

 

İsa Ferisiler’in ileri gelenlerinden birinin evindedir: Yahudiler için kutsal olan Şabat günüdür. İsa, Kutsal Yasa uzmanlarına o gün bir hastayı iyileştirmek Kutsal Yasa’ya uygun mudur diye sorar. Buna karşıdırlar ancak konuşmazlar. İsa, Baba’nın Şabat günü de sevmeye ve bize hayat bağışlamaya devam ettiğini biliyor o yüzden adamı tereddüt etmeden iyileştiriyor.

 

30/10  CUMARTESİ 

Aziz Asterius, †400 - Amasya

Rom 11,1-2.11-12.25-29; Mez 93; Lk 14,1.7-11  [II]

Düğünde... başköşeye kurulma  Lk 14,8

 

İsa, bizi ne kadar da çok seviyorsun! Kendinin yaşadığın mütevazılığı bize de öğretiyorsun. Bizi eğitmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun, teşekkürler. Senin tavsiyene uymak istiyorum: Senin her sözün bir armağandır, iyi ve güvenli bir patikadır, barış yoludur. Sen, başköşede otur çünkü sen Güvey’sin!

 

31/10  PAZAR  31° O.D.  B Yılı  [III]

Yasa 6,2-6; Mez 17; İbr 7,23-28; Mk 12,28-34

Allah’ın Egemenliğinden uzak değilsin  Mk 12,34

 

İsa, din bilginiyle olan konuşmasını bu şekilde sonlandırıyor. Bu kişi İsa’nın, Emirler hakkında bir sorusuna verdiği cevabı onaylıyor. Sevgi emri en büyüktür, çünkü onu yerine getiren hem Allah’a hem insanlara yakın olur. Bunu bilen, Allah’ın Egemenliğinden uzak değildir, ancak bunu uygulayan, Allah’ın Egemenliğindedir, Baba’nın sevgisinin armağanı olan Allah’ın Oğlu ile birlik içerisindedir!