ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 ott 2017
Takvim: 10 Ekim 2017

10 EKIM 2017

1/10  PAZAR  26° O.D.  A Y覺l覺  [II]

Ez 18,25-28; Mez 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32

Fahieler, Tanr覺 Egemenliine sizden önce giriyorlar  Mt 21,31

Evet, eer büyük hatalar ilemediime ve Tanr覺’n覺n önünde kendimi doru gördüüme ikna olmu ekilde yaarsam böyle olacakt覺r. Asl覺nda, benden daha büyük günahkârlar; günahkâr olduklar覺n覺 bilip af dilediklerinde, deiebilecekler ve yaamlar覺n覺 Tanr覺’n覺n yönlendirmeleriyle dorultabilecekler. Hayal k覺r覺kl覺覺na uramaktansa tövbe etmek daha iyidir!

2/10  PAZARTES襤 

Koruyucu Meleklerin Bayram覺

Ç覺k覺 23,20-23; Mez 90; Mt 18,1-5.10 [Ö]

Bir çocuu, ad覺ma kabul eden...  Mt 18,5

 

“... beni kabul etmi olur.” 襤sa,“Benim ad覺ma” deyip kendisini her eylemin, küçük de olsa, merkezine koymam覺z覺 istiyor, bu, küçüklere efkat ve ilgi göstermek olabilir. Onlar (sadece onlar deil de!) bize kar覺l覺k veremeyecekler, ancak sevgi eylemine bizi iten 襤sa’n覺n kendisi sevinciyle bize gelecektir. Bugün çocuklar覺m覺za, Baba’n覺n, onlar覺 daima koruyan, onlara elik eden, onunla konuabilecekleri harika bir melek armaan ettiini hat覺rlatal覺m!

3/10  SALI 

Zek 8,20-23; Mez 86; Lk 9,51-56 [II]

襤zin verin, sizinle gidelim Zek 8,23

“Çünkü Tanr覺'n覺n sizinle olduunu duyduk.” Biz Hristiyanlar覺n tan覺kl覺覺 ve bugün benimki de 襤sa’n覺n hayat覺n覺n ve sözünün yani H覺ristiyan iman覺n覺n gerçeini gösterebilsin; sevgi ve bar覺 Tanr覺’s覺n覺n yak覺nl覺覺n覺 ve sevgi dolu varl覺覺n覺 birisine hissettirebilsin!

4/10  ÇARAMBA 

Assisi'li Aziz Fransua, †1226

Gal 6,14-18; Mez 15; Mt 11,25-30 [Ö]

Yüküm hafiftir Mt 11,30

Bu sözün doruluunu Aziz Fransua tecrübe etti, bugün Kilise bunu kutluyor. O, kendi h覺rs ve tutkular覺n覺n sert buyruuna hizmet ettikten sonra, huzurlu ve hür, derin ve sars覺lmaz sevinci tecrübe etti. Bu tecrübe kendisini bir bebek gibi 襤sa’ya ve sevgisine emanet ettikten sonra geliti. Aziz Fransua, büyük s覺k覺nt覺larda dahi neeyle 襤sa’y覺 övdün, bizim için dua et!

 

5/10  PEREMBE 

Azize Charitina, †304 – Amasya

Neh 8,1-4.5-6.7-12; Mez 18; Lk 10,1-12 [II]

Sizi kuzular gibi gönderiyorum Lk 10,3

Kuzular, kurtlara kötülük yapamazlar. 襤sa’n覺n örencileri kimseye kötülük yapmak istemiyor, çünkü onlar覺n yasas覺 Baba’ya sonsuz sevgidir ve onlar覺n silah覺 aft覺r. Bu ekilde, sadece ölüm ekebilen “kurt”u, yenebilecekler. 襤ki sene önce genç baban覺n, eini öldürenlere dediklerini hat覺rl覺yorum: “Ne benim ne de olumun nefreti olacak; nefretimizi görme sevinciniz olmayacak”.

6/10  CUMA 

Aziz Sagar, episkopos, ehit, †170 - Eskihisar Denizli

Baruk 1,15-22; Mez 78; Lk 10,13-16 [II]

Tanr覺'n覺n sesini dinlemedik Bar 1,21

Tanr覺’n覺n sesini dinlememenin sonucunda, halk a覺r s覺k覺nt覺larla kar覺lat覺. Bizim için de Rabbin sesini dinlemek, gerçekten iyi olman覺n, aram覺zda ve içimizde bar覺覺n olmas覺n覺n tek yoludur. Rab, yaam覺m覺zla ilgilendiin için teekkürler. Ad覺na topland覺覺m覺zda, senin sevginin görevlendirdii çobanlar arac覺l覺覺yla ve saf olduunda kalbimizin derinliklerinde bize konutuun için teekkürler!

7/10  CUMARTES襤 

Tesbih Bayram覺

Baruk 4,5-12.27-29; Mez 68; Lk 10,17-24

veya Hav 1,12-14; ezgi: Lk 1,46-55; Lk 1,26-38 [II]

Felaketleri ba覺n覺za getirdii gibi...  Bar 4,29

“...sizi kurtaracak.” Baruk, Tanr覺’y覺 cezaland覺r覺c覺 olarak düündürtebilir. Kutsal Kitap’ta, her ey Tanr覺’ya atfedilir böylece Onun her eyin üzerinde olduu belirtilir. Ancak günahlar覺m覺z覺n sonuçlar覺n覺 ceza gibi görmememiz gerekiyor. O bizi özgür yaratt覺 ve daimi bir sevinç imkân覺 sunuyor. Bu teklifi reddedip bizi mahvedecek olan覺 seçersek, ba覺ndan beri Onun bizi korumak istedii kötülüklerin ortas覺nda bulunaca覺z. Lütuf ve sevinç dolu Meryem, biz günahkârlar için dua eyle!

8/10  PAZAR  27° O.D.  A Y覺l覺  [III]

Ye 5,1-7; Mez 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43

Yap覺c覺lar覺n reddettii ta, ba ta覺 oldu  Mt 21,42

Bu Söz, her hareketimizde, Rabbin onay覺n覺 aramam覺za yard覺mc覺 olur. Asl覺nda, bizim yaam覺m覺z sadece O’nun ellerindeyse, onun bir anlam覺 vard覺r ve meyve getirir. Biz, moda ve yalanc覺 gelimeler peinde komuyoruz; Kutsal Kilisesi’nin temel ta覺 襤sa ile birlik içerisinde kal覺yoruz!

9/10  PAZARTES襤

Azize Publia, †362 - Antakya

Yunus 1,1–2,1.11; ezgi: Yunus 2,3-5.8; Lk 10,25-37 [III]

Komum kim?  Lk 10,29

Ben her insan覺n “komu”suyum, kardeiyim çünkü her insan Tanr覺 taraf覺ndan seviliyor. Her insan deyince sadece iyilikle dolu olan覺n deil, kötülüün bozduu, nefret dolu ve ölüm yayan覺n da yan覺nday覺m. Çünkü 襤sa, o kii için de kan覺n覺 sundu. Onunla da ilgilenip onun üzerine “yala arap” yani duam覺 dökeceim, böylece tövbe edip iyileebilecek.

10/10  SALI

Azize Eulampia ve kardei Eulampius, †305 - 襤zmit

Yunus 3,1-10; Mez 129; Lk 10,38-42 [III]

Tanr覺 kötü yoldan döndüklerini gördü  Yun  3,10

“O, Ninoval覺lar’a ac覺d覺, yapaca覺n覺 söyledii kötülükten vazgeçti.” Belki, Tanr覺’n覺n diktatör gibi olduunu ve bir eyi kararlat覺rd覺ktan sonra bir daha deitirmeyeceini düünüyoruz... Hay覺r, böyle deil! Tanr覺 Baba’d覺r, bizimle uyum içerisinde olmak ister; tüm yapt覺klar覺m覺z Onun gözünde önemlidir. Hatta öyle söyleyebiliriz: O gerçek bir a覺k gibidir, sevgimizle ona her eyi yapt覺rabiliriz!

11/10  ÇARAMBA 

Aziz XXIII. Yuhanna, Papa - †1963

Yunus 4,1-11; Mez 85; Lk 11,1-4 [III]

Günahlar覺m覺z覺 ba覺la  Lk 11,4

襤sa, örettiin duaya, bu küçük ama önemli cümleyi eklediin için teekkürler! Bazen, belki de fark覺nda bile olmadan, senin kan覺n beni, egoizmimden ve gururumdan doan eylerden ar覺tt覺覺nda, kendimi özgür ve mutlu hissederim, gerçek ve derin ilikileri yaayabilirim. Her zaman güvenle, “Günahlar覺m覺z覺 ba覺la” diyeceim!

12/10  PEREMBE 

Azize Donnina, †303 - Adana

Mal 3,13-20; Mez 1; Lk 11,5-13 [III]

Bir baba gibi... onlar覺 esirgeyeceim Mal 3,17

Malaki’nin az覺 arac覺l覺覺yla, Tanr覺’n覺n verdii bu söz ne kadar güzel huzuru, bar覺覺 ve güveni içimizde iletiyor! 襤sa, gerçekten Tanr覺’n覺n, bize kar覺, çocuklar覺na kar覺 düünceli, ilgili bir Baba olduunu gösterdiin için teekkürler: “Sizler kötü yürekli olduunuz halde çocuklar覺n覺za güzel armaanlar vermeyi biliyorsan覺z, göklerdeki Baban覺z覺n, kendisinden dileyenlere güzel armaanlar verecei çok daha kesin deil mi?

13/10  CUMA 

Antakyal覺 Aziz Theophilus, †180

Yoel 1,13-15;2,1-2; Mez 9; Lk 11,15-26 [III]

Rabbin günü yak覺nd覺r Yoel 1,15

Rabbim, günün yaklat覺覺nda, yani yaam覺ma, kardeleriminkine veya bir ulusunkine müdahale ettiinde, bir kurtulu zaman覺d覺r: Sen her zaman bizi seversin! Senin düzeltmelerin de sevgidir. Bunlar için sana ükrediyorum. Bazen sana bunu söylemekte zorlan覺yorum, o zaman sana imdiden teekkür ediyorum.

14/10  CUMARTES襤 

Yoel 4,12-21; Mez 96; Lk 11,27-28 [III]

Ne mutlu Tanr覺’n覺n sözünü uygulayanlara Lk 11,28

Ben de 襤sa’n覺n bütün efkatini tadabilirim; bir annenin evlad覺 ile yapt覺覺 gibi ben de O’nu düünebilir, O’nunla ilgilenebilirim. Ben de O’nun kalbinde ‘büyük’ olabilirim! O’nun Annesi bana yolu gösteriyor: Baba’n覺n her sözüne kar覺 dikkatli olmam ve benim için her arzulad覺覺n覺 kabul etmem gerekiyor.

15/10  PAZAR  28° O.D.  A Y覺l覺  [IV]

Ye 25,6-10; Mez 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

Çar覺lan çok, ama seçilenler azd覺r Mt 22,14

襤sa’n覺n bugün bahsettii ve seçilme iareti olan ziyafet elbisesi bizi düündürmekte ve Kutsal Ruh’tan 覺覺k istememizi salamaktad覺r. 襤sa’y覺 beyaz ve 覺覺kl覺 bir elbise olarak düünebiliriz çünkü O, kendisini vaftizle kabul eden ve her gün ondan düünce, arzu yani yaam alan kiiyi sarar.

 

16/10  PAZARTES襤 

Rom 1,1-7; Mez 97; Lk 11,29-32 [IV]

Elçilik görevine sahip olduk  Rom 1,5

Havariler; Onikiler ve onlar覺n halefleri olan episkoposlard覺r. Ancak 襤sa’n覺n her örencisi, Kilisesi’nin her üyesi, “havari”dir, elçidir yani halklar aras覺nda Tanr覺’n覺n sevgi olduuna tan覺kl覺k etmek için “gönderilmi”tir. 襤nsan覺n, Tanr覺’ya güvenmesini, dolay覺s覺yla sözlerini ciddiye al覺p, emirlerine itaat etmesini salayacak tek ey, O’nun sevgisini tecrübe etmektir.

17/10  SALI 

Antakyal覺 Aziz 襤gnatius episkopos, ehit, †107 - Roma

Rom 1,16-25; Mez 18; Lk 11,37-41 [IV]

O’nu Tanr覺 olarak yüceltmediler  Rom 1,21

Aziz Pavlus’un tüm sayfas覺n覺 okursak, onun tan覺mlad覺覺 durumu bugün nas覺l tekrar yaad覺覺m覺z覺 görürüz; birçoklar覺, kalplerinin görüünü karartan tutkular覺 yüzünden, iyi gören göze parlayan Gerçek’ten uzakla覺r. 襤nsana yak覺mayan ekilde davranarak, Yarat覺c覺lar覺n覺 yüceltmezler. Kimseyi yarg覺lamak bize dümez ama tabii kendimizi ve çocuklar覺m覺z覺 korumak ve onlar için çok dua etmek görevimizdir.

18/10  ÇARAMBA  Aziz Luka, 襤ncil yazar覺

2Tim 4,10-17; Mez 144; Lk 10,1-9 [Ö]

Ürün bol, ama içi az Lk 10,2

襤yi Baba, Olun 襤sa’n覺n istedii gibi, bugün sana hasatta içiler göndermen için dua ediyorum; gerçekten çok i var! Beni, yaam覺m覺 kabul et; onu Ruh’la doldur, böylece her nefesim, hareketim ve düüncem, sana sevgi ile sunulabilsin ve hasat için faydal覺 bir i gibi olsun!

19/10  PEREMBE 

Rom 3,21-30; Mez 129; Lk 11,47-54 [IV]

襤nsan, iman ederek aklan覺r  Rom 3,28

Bu konu hakk覺nda çok tart覺ma var... 襤sa, sana inan覺yorum! Ruh’unun 覺覺覺 ve gücüyle, bana gösterdiin gibi sevgide yaamam için yard覺m et. Bunu «puan» kazanmak için deil (gurur dolu bir talep olurdu!); beni zaten sevmi, benim için kendini sunmu ve bana imdiden yan覺nda bir yer ayarlam覺 olduundan dolay覺 sana teekkür etmek için arzuluyorum. Çok kez sevmeyi beceremeyeceim ama kurtuluum olan merhametli sevgine güveniyorum.

20/10  CUMA 

Aziz Andreas Calybite, †767 – 襤stanbul

Rom 4,1-8; Mez 31; Lk 12,1-7 [IV]

Korkmay覺n, serçelerden daha deerlisiniz  Lk 12,7

 

“Korkmay覺n!”: Bu davet - emir, Kutsal Kitap’ta üç yüz altm覺 be kere vard覺r, y覺l覺n her günü için bir tane! Rab, göün ve yerin Tanr覺s覺 olan kendisi taraf覺ndan çok sevildiimizi hat覺rlamam覺za yard覺mc覺 olmak istiyor. Yaam覺m覺z覺, her gün, güvenle, O’nun ellerine koymam覺za yard覺mc覺 olmak istiyor. Bunu, bugün yeniden yapmaya balamak istiyoruz!

21/10  CUMARTES襤

Aziz Dasius, Zot覺cus, Ca覺us, ehitler, †303 - 襤zmit

Rom 4,13.16-18; Mez 104; Lk 12,8-12 [IV]

Kutsal Ruh’a küfreden ba覺lanmayacakt覺r Lk 12,10

Kutsal Ruh’a küfür etmek, iaretlerini alm覺 olmas覺na ramen, onun, Baba’n覺n sevgisi ve gücü olduunu ve 襤sa’da hareket ettiini, tan覺mak istememektir. Bu günah affedilemez çünkü sadece 襤sa kurtar覺c覺d覺r ve O’nun d覺覺nda hiç kimse kurtaramaz. O’nun, Baba taraf覺ndan gönderildiini kabul eden ise a覺r günahlar覺n da aff覺n覺 dilemek için O’na güvenle gidebilir.

22/10  PAZAR  29° O.D.  A Y覺l覺  [I]

Ye 45,1.4-6; Mez 95; 1Sel 1,1-5; Mt 22,15-21

Sezar’a vergi vermek caiz mi? Mt 22,17

襤sa, bu tuzak soru ile dümanlar覺n seni zor duruma düürmek istiyor. Onlara da kendi bilge sözlerini vererek cevap veriyorsun; Sezar’覺n hizmetlerinden faydalan覺rsak, onun hakk覺n覺 vermeliyiz. Ama kar覺覺kl覺k yaratmayal覺m; yaam, sevgi, Baba’n覺n armaanlar覺d覺r ve bunlar sadece O’na dönmelidir! Düzen neredeyse, orada da bar覺 olabilir.

23/10  PAZARTES襤 

Aziz Theodoret, rahip, ehit, †362 - Antakya

Rom 4,20-25; ezgi: Lk 1,68-75; Lk 12,13-21 [I]

Biriktirdiin bu eyler kime kalacak  Lk 12,20

襤sa, bana çocuk vermeyi düünmediysen de, benim de ilgilenebileceim biri, hatta pek çoklar覺 var. Seninle kar覺lamalar覺 için onlara yolu haz覺rlamak istiyorum! Bu tabii ki her H覺ristiyan anne baban覺n arzusudur. Hepimiz Baba’n覺n kalbinde mutlu olaca覺z!

24/10  SALI 

Aziz Proclus, †446 – 襤stanbul

Rom 5,12.15.17-19.20-21; Mez 39; Lk 12,35-38 [I]

Günah覺n çoald覺覺 yerde...  Rom 5,20

“...Tanr覺’n覺n lütfu daha da çoald覺.” Bu Söz, günahlar覺m覺z覺n önünde cesaretimizin k覺r覺lmamas覺na yard覺mc覺 olur; onlar覺 eer, alçakgönüllülük ve güvenle 襤sa’ya emanet edersek, sevgisinde büyümemiz için f覺rsat olacakt覺r. Bir gün bir kardeime kar覺 sevgisizce davrand覺覺m için üzgündüm. Birisine anlatt覺m, o da bana, 襤sa’n覺n her eyi düzeltebileceini hat覺rlatt覺. Hemen bir 覺覺k yand覺: 襤sa’n覺n ad覺yla, o kardeten özür dileyecektim! Kalbime hemen bar覺 döndü.

25/10  ÇARAMBA 

Aziz Martirius ve Marcianus, ehitler, †351 - 襤stanbul

Rom 6,12-18; Mez 123; Lk 12,39-48 [I]

Kime çok emanet edilmise...   Lk 12,48

“...ondan daha çok istenecektir.” Herkesin birbirini sevdii bir aile gibi Kilise’de de, birbirimize k覺skançl覺kla bakmayaca覺z. Kim Rab’den daha çok ald覺ysa, daha büyük sorumluluklar da ta覺yordur ve hesap vermesi gerekecektir. Birbirimiz için dua edelim, öyle ki birbirimize sevgi ile hizmet ederek, bu dünyada ve sonras覺nda sonsuza dek gökte, Baba’n覺n tatl覺l覺覺n覺 tadabilelim!

26/10  PEREMBE 

Azize Lucianus ve arkadalar覺, †250 – 襤zmit

Rom 6,19-23; Mez 1; Lk 12,49-53 [I]

Bedeninizin üyelerini dorulua köle olarak sunun  Rom 6,19

Ergenlik ve gençlik y覺llar覺nda, çok kez s覺k覺l覺r, zaman覺m覺 nas覺l dolduraca覺m覺 bilmezdim. 襤sa, gözlerimi açma lütfunda bulundu; O’nu gördükten sonra, çevremdeki kardeleri de gördüm. Dierleri için, kar覺l覺k istemeden, zaman ve enerji sarf etmeye ve sevinç duygusu ile tan覺maya balad覺m.

27/10  CUMA 

Aziz Thraseas, episkopos, ehit, †175 - 襤zmir

Rom 7,18-25; Mez 118; Lk 12,54-59 [I]

襤yi olan覺 yapmak isterken...   Rom 7,21

“...kar覺mda hep kötülük vard覺r.” Aziz Pavlus, büyük alçakgönüllülükle, kar覺lat覺覺 zorluklar覺 aç覺kl覺yor... Bu ayn覺 zorluklar覺 her insan gibi biz de yaamaktay覺z! Ancak, biz H覺ristiyanlar, içimizde güçlü olan ve bizi seven, yani 襤sa’n覺n yaad覺覺n覺 unutamay覺z! Onunla biz galipleriz. Küçükleri bu deneyimle büyütmeye yard覺mc覺 olmak görevimiz ve sevincimizdir; onlar覺n da 襤sa’ya ihtiyac覺 vard覺r! 

28/10  CUMARTES襤  Aziz Simon ve Yahuda, Havariler

Ef 2,19-22; Mez 18; Lk 6,12-19 [I]

Havari ad覺n覺 verdii on iki kiiyi seçti  Lk 6,13

Bugün, On ikilerden Aziz Simon ve Yahuda’y覺 kutluyoruz. Onlarla ilgili detayl覺 bilgimiz yok. 襤sa’n覺n onlar覺, dierleri ile birlikte, bir gece süren duadan sonra seçtiini biliyoruz. Onunla yaam覺lar, Onun öretilerini duymular, eserlerini, ölümünü ve diriliini görmülerdir.

襤man覺m覺z onlar覺n iman覺na, sevgisine ve tan覺kl覺覺na dayan覺r. Onlara teekkür ediyor, onlardan bizim için dua etmelerini diliyoruz.

29/10  PAZAR  30° O.D.  A Y覺l覺  [II]

Ç覺k覺 22,20-26; Mez 17; 1Sel 1,5-10; Mt 22,34-40

Kutsal Yasada en önemli buyruk hangisidir? Mt 22,36

Çok mehur hahamlar覺 uzun tart覺malarla megul tutan bu soruya 襤sa emin ve rahat bir ekilde cevap veriyor. 襤sa’n覺n akl覺 ve kalbi, ruhu ve bedeni, Kutsal Ruh’un 覺覺覺yla doluydu ve O, Baba’y覺 tan覺yordu; Baba’n覺n her buyruunda kardelerimize armaan edebilelim diye, sadece sevgi olduunu görüyordu.

30/10  PAZARTES襤 

Aziz Asterius, †400 - Amasya

Rom 8,12-17; Mez 67; Lk 13,10-17 [II]

Kad覺n, hastal覺覺ndan kurtuldun Lk 13,12

襤sa, merhametinden f覺k覺ran bu sözler, yönetici ve öretmen gibi görülenlerin seni sinagogdan d覺ar覺ya atma riskini üstlenmene sebep oldu. Bu ayn覺 merhamet, seni kan kapl覺 olarak, hac覺n üzerinde, dünyan覺n günahlar覺n覺n ve benim günah覺m覺n lanetini alm覺 olarak kalmana sebep oldu! Biz zavall覺lar覺 seven merhametli 襤sa, sana tap覺yorum!

31/10  SALI 

Rom 8,18-25; Mez 125; Lk 13,18-21

Bu umutla kurtulduk Rom 8,24

襤sa’ya inanan bizler, Onun bizi kurtard覺覺na, göksel Baba ile birlii tekrar kurduuna inan覺yoruz. Bu ekilde, huzurlu bir umutla ya覺yoruz; sevgisinin bizim için haz覺rlad覺klar覺n覺 henüz tamamen tatmam覺 olmam覺za ramen, Onunla s覺k覺 bir iletiim içinde, dua sayesinde ve birbirimize hizmet ederek, en karanl覺k zamanlarda bile, güvenle ilerliyoruz, hayal k覺r覺kl覺覺na uramayaca覺m覺za eminiz: O bizi elimizden tutuyor!