ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

Aral覺k 12/2011
Takvim: Aral覺k 12/2011

ANNO B 2012

1/12 SAB XXXIVa T.O. [II]

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36

Kendinize dikkat edin Lc 21,34

襤sa, teekkürler: sen uyan覺k olmam覺z覺 ve dua etmemizi istiyorsun, böylece yaam覺m覺z覺 mahveden denenmelere maruz kalmayaca覺z. Böylece sana hizmet etmeyi bilecek ve her an seni bekleyeceiz.

2/12 DOM Ia T.A. Anno C [I]

Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12 - 4,2;

Lc 21,25-28.34-36

Her an uyan覺k durun ve dua edin Lc 21,36

Dua, uyan覺k kalmam覺z için çok büyük bir yard覺md覺r: s覺k s覺k dua ederken, bana verilmi görev ve yapmam gereken hizmetleri hat覺rl覺yor ve onlar覺 sevgi ile ya覺yorum.

3/12 LUN Ia T.A. [I]

(m: S. Francesco Saverio, sac., † 1552)

Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11

Gelip onu iyiletireceim Mt 8,7

襤sa, ne kadar iyisin ve her zaman yard覺m etmeye haz覺rs覺n! Yard覺m覺n覺 almak için sana alçakgönüllülükle geleni hiç bir zaman hayal k覺r覺kl覺覺na uratmayan umutsun.

4/12 MAR Ia T.A. [I]

(mf: S. Giovanni Damasceno, sac. e dott., † 749; Proprio dioc. TN: m: S. Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, vesc., † 1860)

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24

Rabbin ruhu Onun üzerine konacakt覺r Is 11,2

Bu sözle peygamber Yeaya, 襤sa hakk覺nda kehanette bulunuyor ve biz, 襤ncilleri okurken, onda gerçekten de Baba'n覺n sevgi ve bilgelik dolu Ruh'unun var olduunu görüyoruz.

5/12 MER Ia T.A. [I]

Is 25,6-10; Sal 22; Mt 15,29-37

Halka ac覺yorum Mt 15,32

襤sa, sana güvenle gelen herkese Allah'覺n sevgisini gösteriyorsun ve senin ard覺ndan gelip eylemlerinin, Allah’覺n eserleri olduklar覺n覺 anlad覺klar覺nda mutlu oluyorsun; onlara merhamet duyuyor ve örencilerin ile birlikte günlük ekmeklerini sal覺yorsun. Rab 襤sa, teekkürler!

6/12 GIO Ia T.A. [I]

(mf: S. Nicola, vesc., † 326 )

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27

Rabbe daima güvenin Is 26,4

Peygamber Yeaya bugün Baba'ya tamamen güvenmemizi söylüyor. O bizim güvenli, güçlü ve her zaman için sad覺k desteimizdir. Kurtuluumuz ve bar覺覺m覺z ey Allah, teekkürler!

7/12 VEN Ia T.A. [I]

(m: S. Ambrogio, vesc. e dott., † 397)

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31

襤man覺n覺za göre olsun Mt 9,29

襤sa, teekkürler: sen her durumda kurtulu ümidisin! Sen, iki körü dinlediin gibi, bizim de yard覺m ç覺l覺klar覺m覺z覺 duyuyorsun. Sadece yard覺m覺m覺za koaca覺n konusunda inanmam覺z覺 istiyorsun!

8/12 SAB IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA [P]

Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12;

Lc 1,26-38

Ey Tanr覺'n覺n lütfüne erien k覺z, Rab seninledir! Lc 1,28

Meryem, sevincin sayesinde, Allah Baba’n覺n çeitli ekillerde gösterdii sevgisini minnettarl覺k ve mutluluk ile kabul ediyorum. Lütuf dolu sen, Kilise’nin ilk k覺z kardei ve ilk annesisin. Kilise’de, dikkatli ve her eye haz覺r anne gibi yak覺nl覺覺n覺n tad覺n覺 ç覺kar覺yorum. Sen, beni Gizemlere yaklat覺r覺yor ve Olunun Sözüne dikkatli olmam覺 sal覺yorsun, zaman覺m覺 sevgi dolu k覺l覺yor, kardelerimin deerini bilmemi sal覺yorsun.

9/12 DOM IIa T.A. Anno C [II]

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6

Tüm insanlar Allah’覺n salad覺覺 kuruluu görecektir Lc 3,6

“Kurtuluu görecektir” ne demek? öyle dersek daha iyi anlar覺z: «Kurtar覺c覺y覺 görecektir»! Allah’覺n Kurtar覺c覺s覺 襤sa’d覺r! Bu isim zaten «Allah kurtar覺r» demek oluyor. Her insan 襤sa ile kar覺lat覺覺nda bar覺 ve mutlulukla dolacakt覺r. Gel, Rab 襤sa, sadece benim için deil, ama yak覺nlar覺m, i arkadalar覺m, arkadalar覺m ve dümanlar覺m için de gel! Herkesin bak覺lar覺n覺n 覺覺覺 ve yüreklerinin bar覺覺 olman覺 istiyorum.

10/12 LUN IIa T.A. [II]

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

Bugün a覺lacak iler gördük

Lc 5,26

Herkesin hayranl覺kla bakt覺覺 en olaanüstü ey felçlinin iyilemesi deil, günahlar覺n覺n affedilmesidir. 襤yileme sadece insan覺n Allah ile bar覺mas覺n覺n kan覺t覺 oldu. Bu olaanüstü olay覺n sadece ahidi olmamal覺y覺m, ayr覺ca bundan faydalanmal覺y覺m da. 襤sa, beni kaç kez affettin!

11/12 MAR IIa T.A. [II]

(mf: S. Damaso, papa, † 384)

Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14

Yükselt sesini, ba覺r Is 40,9

Peygamber, Allah'覺n iyi niyetlerini aç覺klamak için sesini yükseltmelidir. Allah halk覺n覺 kurtarmay覺 arzular ve ister, ona sert bir ekilde ceza verdikten sonra onu teselli etmek ister. imdi halk piman olduu için, Allah ile yeniden ibirlii yapacak, onun sevgisinin güvencesini herkese getirecektir.

12/12 MER IIa T.A. [II]

(mf: S. Giovanna Fr. De Chantal, rel, † 1641)

Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30

Rabbe umut balayanlarsa, koar ama yorulmazlar Is 40,31

Yüreine bu sözleri koy. Neden can覺n覺 s覺k覺yorsun, neden huzursuzsun, neden umutsuzsun ve neden zor durumlarda s覺k覺nt覺 çekiyorsun? Allah'覺n覺 unuttun mu? Allah’覺n Baba'n olduunu unuttun mu? Elini reddedecek kadar ondan uzaklat覺n m覺? Yoksa Onun kollar覺ndan dümeyi mi becerdin? Ona tekrar ümit et... o zaman yeniden nefes almaya balayacaks覺n.

13/12 GIO IIa T.A. [II]

(m: S. Lucia, verg. e mart., † 404 ca)

Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15

Korkma, sana yard覺m edeceim Is 41,13

Cesaret verici sözlerin için teekkürler, Allah'覺m. Sen her zaman, özellikle de üzgün ve moralim bozuk olduumda vars覺n. Sen her eyin yarat覺c覺s覺 Allah's覺n, ve benimlesin, ben nas覺l korkabilirim?

14/12 VEN IIa T.A. [II]

(m: S. Giovanni della Croce, sac. e dott., † 1591)

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19

Ben bu kua覺n insanlar覺n覺 neye benzeteyim? Mt 11,16

襤sa ikâyet ediyor. Vaftizci Yahya'n覺n ahitlik yapm覺 olmas覺na ramen, ona güvenmeyen insanlar aras覺nda bulunduunu fark ediyor. Alçakgönüllü olmayan, Allah'覺n bile yard覺m etmesine izin vermez: bu sebeple onlar覺n kurtuluu için Allah'覺n yollam覺 olduu kiileri tan覺yam覺yorlar.

15/12 SAB IIa T.A. [II]

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13

襤lyas, gerçekten gelecek ve her eyi yeniden düzene koyacak Mt 17,11

Peygamber 襤lyas, saf iman覺n ve yaam覺 uruna iman etme cesaretinin peygamberidir. O, kral putperestlie izin verdiinde, 襤srail halk覺n覺n iman覺n覺 yeniden ina etti. Hala 襤lyas’a ihtiyaç vard覺r, onun iman覺na ve cesaretine ihtiyac覺m覺z var. Sen de yaam覺nda onun ruhunu kabul et!

16/12 DOM IIIa T.A. Anno C [III]

Sof 3,14-18; Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18

Öretmenimiz, biz ne yapal覺m? Lc 3,12

Sorgulanan Vaftizci Yahya'd覺r. O da özgür bir ekilde cevap veriyor. Mesih'襤 kabul etmek için yürei egoistlikten, dierlerini sömürme al覺kanl覺覺ndan kurtarmak gerekir. Alçakgönüllü ve cömert olal覺m, ac覺 çekene dikkatimizi verelim, yetkiye itaat edelim. Gözeteceimiz menfaat yok ise, 襤sa'y覺 takip edebileceiz.

17/12 LUN Inizio NOVENA di NATALE [P]

Gn 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17

Krall覺k asas覺 Yahuda’n覺n elinden ç覺kmayacak Gn 49,10

Yakup, olu Yahuda’y覺 kurtulu sözünün gerçeklemesi için kutsad覺. Onun soyundan biri sonsuza dek hükmedecektir.

Gerçekten de 襤sa, Yahuda kabilesindendi ve Allah insanlara rehberlik etmesi ve imanl覺lar覺 tek bir millet olarak toplamas覺 için onu görevlendirdi. Onun hükümdarl覺覺na, her kim kendisi ve herkes için bar覺 istiyorsa kat覺labilir.

18/12 MAR prima del Natale [P]

Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24

Davut olu Yusuf, Meryem'i kendine e olarak almaktan korkma Mt 1,20

Aziz Yusuf, bu cesaretlendirici sözü Allah’覺n meleinden al覺yor, inan覺yor ve evine hamile Bakire’yi al覺yor. Bugün bu sözlerin bana yöneltilmi gibi düünmek houma gidiyor: ben de Meryem’i evime al覺yorum, o benim için anne ve k覺z karde olacak, beni herhangi birinden daha çok sevecek ve Olu 襤sa’y覺 kabul etmem ve sevmem için bana yard覺mc覺 olacak.

19/12 MER prima del Natale [P]

Gdc 13,2-7.24-25; Sal 70; Lc 1,5-25

Duan kabul edildi Lc 1,13

Dua ne zaman kabul ediliyor? Birkaç y覺l önce vefat etmi olan M覺s覺rl覺 kei, Matta el Meskin, gerçek duan覺n kabul edilen dua olduunu ve dua ettikten sonra daha cömert, mutlu, sab覺rl覺, bar覺ç覺l, sad覺k, uysal ve dikkatli olduumuzda gerçekletiini söyler. Ruh’un meyvesi bize gelmise, bu dualar覺m覺z覺n kabul edildiinin iaretidir.

20/12 GIO prima del Natale [P]

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38

Ey Tanr覺n覺n lütfüne erien k覺z, sevin Lc 1,28

Bizi, 襤sa’n覺n Douuna haz覺rlamak için yard覺m edecek olan en önemli kii kukusuz annesi Meryem’dir. Bugün ona sevinçli olmas覺n覺 söyleyen meleklerin sözlerini dinlemekteyiz. Gerçekten de Meryem’in sevinci çok büyük, çünkü Allah, dünyaya en güzel ve en büyük hediyeyi göndermek için onu kullan覺yor. Günahkârlara yard覺m etmek için Allah bizi de kulland覺覺nda, biz de en derin sevinç içinde oluruz.

21/12 VEN prima del Natale [P]

(comm.: S. Pietro Canisio, sac. e dott., † 1597)

Ct 2,8-14 opp.: Sof 3,14-18; Sal 32; Lc 1,39-45

Karn覺nda ta覺d覺覺n çocuk da mübarektir Lc 1,42

Elizabet, Meryem ile kar覺lama ve onun arac覺覺 ile Allah'覺n Olu'nu evinde a覺rlaman覺n verdii mutluluu çifte belirtmektedir. Meryem biz de sana öyle diyoruz: “Sen kad覺nlar覺n en mübareisin ve karn覺nda ta覺d覺覺n çocukta mübarektir! Tüm milletler için kutsamad覺r. Seninle biz de mutluyuz ve birkaç haftad覺r karn覺nda ta覺d覺覺n olunu sevmemiz için bizi yönlendirmene izin veriyoruz!".

22/12 SAB prima del Natale [P]

1Sam 1,24-28; Sal: 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55

Yaam覺 boyunca Rabbe adanm覺 olacakt覺r 1Sam 1,28

Samuel'in annesi Anna, mucize sayesinde sahip olduu olunu Allah'覺n hizmetine sunmaktan memnun. Bir anne için, olunun Rabbe hizmet ettiini, onun için yaad覺覺n覺 ve tüm insanlar için onun sevgisinin arac覺 olduunu görmek kadar büyük onur verebilecek bir ey yoktur!

23/12 DOM IV° T.A. Anno C [IV]

Mic 5,2-5 (ebr. 1-4); Sal 79; Ebr 10,5-10; Lc 1,39-48

Can覺m Rabbi yüceltir Lc 1,46

Büyük bayrama yaklat覺k: ticaretin dikkat da覺tmas覺na çok da izin vermeden, bugün 襤sa'n覺n Annesi'nin bize önermekte olduu dua ile haz覺rlan覺yoruz. Yaam覺m覺za kurtarmaya gelene sevincimizi sunuyoruz!

24/12 LUN Vigilia di Natale [P]

2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Sal 88; Lc 1,67-79

Bizim için güçlü bir kurtar覺c覺 ç覺kard覺 Lc 1,69

Bu, olunun doumundan ve ayr覺ca olunun herkesin kurtar覺c覺s覺n覺n sözü ve kehaneti olmas覺ndan çok mutlu olan Zekeriya'n覺n duas覺d覺r. Yar覺n doacak olan kurtar覺c覺 çok güçlüdür, insanlar覺n düman覺n覺 bile yenebilecek kudrettedir. Kuvvetini sevgide gösterecektir!

25/12 MAR NATALE del SIGNORE [P]

Messa della notte: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

Messa del giorno: Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18

Kelam beden olup aram覺zda yaad覺 Gv 1,14

襤te, bebek 襤sa bizimlesin! Biz zavall覺 günahkârlarlas覺n gerçekten de! Biz seni lay覺k bir ekilde kabul edemiyoruz: elbette bizimle iken kendini kaybolmu hissediyorsun.

Yak覺nda egoizmlerimizi görerek ac覺 çekmeye balayacaks覺n; biz ise, senin sevginden mutlu olaca覺z, kalbimize dökecein bu sevgi ilikilerimizi düzeltecek ve yüzlerimizdeki gülüü ayd覺nlatacakt覺r.

26/12 MER S. STEFANO, Primo Martire [P]

At 6,8-10; 7,54-59; Sal 30; Mt 10,17-22

Benim ad覺mdan ötürü herkes sizden nefret edecek Mt 10,22

襤sa'n覺n gelii, bir masal kahraman覺n gelii deildir. Onu kabul eden, yaam覺n覺 deitirir ve yaam deitirmek egoistliine devam etmek isteyen için mahkûmiyet gibidir. 襤sa'y覺 kabul eden, zulme urar: buna a覺rma! Bugün çok H覺ristiyan’覺n ba覺na geldii gibi, Stefanus da öldürülmütü. Rabbinin ahitliini yapmaya haz覺r m覺s覺n?

27/12 GIO S. GIOVANNI, ap. ed ev. [P]

1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8

Gördü ve iman etti Gv 20,8

Havari Yuhanna 襤sa'n覺n dirilmi olduuna inanan ve kendisini ona adayan ilk kiiydi. Yuhanna 襤sa’y覺 sevdi ve onun, sevgi olan Allah'覺n beden alarak insan olduunu anlad覺. Hatta Yuhanna’n覺n ad覺n覺n kelime anlam覺 udur: «Allah merhametlidir, Allah sevgidir»!

28/12 VEN Ss. INNOCENTI Martiri [P]

1Gv 1,5 - 2,2; Sal 123; Mt 2,13-18

Allah 覺覺kt覺r ve Onda karanl覺k hiç yoktur 1Gv 1,5

Herodes’in öldürttüü çocuklar, 襤sa'n覺n kral ve kurtar覺c覺 olarak geliinin ahitleridir. Bu sebepten, biz onlar覺 hürmetle an覺yoruz, onlar her ne kadar da kendilerini bekleyen iddetli ölümlerinin fark覺nda olmasalard覺 da tüm dünyaya kral覺n ahitliini yapt覺lar.

29/12 SAB V° giorno dell’Ottava [P]

(comm.: S. Tommaso Becker, vesc. e mart., † 1170)

1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35

Bu çocuk, birçok kiinin dümesine ya da yükselmesine yol açmak için buradad覺r Lc 2,34

Simeon, Kutsal Yaz覺lardan, vaat edilmi olan Allah'覺n Olu'nun geliinin deerini iyi anlad覺. Asl覺nda, peygamberler gelecek olan覺n, sevgi ile bekleyenleri kurtaraca覺n覺 ama kendi kaprislerinin yani kendi putlar覺n覺n istekleri dorultusunda yaamaya devam etmek isteyenler için bir mahkûmiyet olaca覺n覺 söylemekte 覺srar etmektedirler.

30/12 DOM S. FAMIGLIA di GESÙ, MARIA e GIUSEPPE Anno C [P]

1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52

Babam覺n ileriyle uramam gerektiini bilmiyor muydunuz? Lc 2,49

Çocuk 襤sa, ailesinin onu merak etmesi üzerine, onlar覺 bu ekilde azarlamaktad覺r. Onlara, zaten bildiklerini söylemektedir: ancak onlar, oullar覺n覺n özgürlüüne sayg覺 duyman覺n ne demek olduunu bilmiyorlar. Tehlikelerin her gün olduu ve büyük olduu bir dünyada onun sorumluluunu hissediyorlar!

Meryem ve Yusuf, günümüzdeki anne ve babalara kendi sorumluluk bilincinizi verin!

31/12 LUN VII° giorno dell’Ottava [P]

(comm.: S. Silvestro I, papa, † 335)

1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18

Kendi yurduna geldi Gv 1,11

Bize yaln覺z olmad覺覺m覺z覺n, fakirliimiz ve beceriksizliklerimizle terk edilmediimizin güvencesini veren bu sözle y覺l覺 bitiriyoruz. Allah'覺n Olu bizimledir ve Onda Allah bizimledir.

Ona tam güvenimizi vererek ve ona minnettar olarak onunla yaayal覺m. Allah, ükran覺m覺z覺 takdir ediyor ve bu bize de yar覺yor. Gerçekten de teekkür etmek, kendi üzerimize dümememize yard覺mc覺 olur ve her zaman bizimle olan bak覺lar覺n覺n fark覺na varmam覺z覺 salar.