ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 dic 2013
Takvim: Aral覺k 2013

2013


1/12 PAZAR 1° N.H.D. A Y覺l覺 [I]
Ye 2,1-5; Mez 121; Rom 13,11-14; Mt 24,37-44
Siz de haz覺r olun! Mt 24,44

Rab 襤sa, ite buraday覺m, haz覺r覺m! Sevgini ve kurtuluunu kabullenmeye haz覺r覺m. Günahkâr, zay覺f ve sadakatsiz olduumu biliyorum, ama senin, kaybolan kuzuyu arayan çoban gibi, günahkârlar覺 aramak istediini de biliyorum. Bekliyorum; Rab 襤sa, gel bana!

2/12 PAZARTES襤
Azize Natalia, †310, 襤stanbul
Ye 4,2-6; Mez 121; Mt 8,5-11 [I]
Gelip onu iyiletireceim Mt 8,7

襤sa’n覺n cevab覺 haz覺r! Güven dolu bir imanla 襤sa’ya ihtiyaçlar覺m için sesleniyorum. Eer gerçek iyiliim içinse eminim ki O beni bekletmeyecektir. Yüzba覺 gibi 襤sa’dan yapabileceinden fazlas覺n覺 istemiyorum: nas覺l ki bir pagan覺n evine girecei düünülemezdi, ayn覺 ekilde, benim tüm yapt覺klar覺m覺 onaylamas覺n覺 da bekleyemem. Ben yine de arzular覺m覺 Ona güvenle yöneltiyorum.

3/12 SALI
Aziz Francesko Saverio, rahip, †1552
Ye 11,1-10; Mez 71; Lk 10,21-24 [I]
Kurtla kuzu bir arada yaayacak Ye 11,6

Peygamberin vaadi imkans覺z geliyor. Gerçeklemesi için kurt al覺kanl覺klar覺n覺 deitirmeli. Bir kii 襤sa ile kar覺la覺nca ite bu gerçekleiyor; o kii uysal ve itaatkâr oluyor. Bunu Zakkay’覺n yaam覺nda, tarih boyunca da birçok azizin ve mehur kiinin yaam覺nda gördük. Buna yine tan覺k olaca覺z ve Rabbi yücelteceiz!

4/12 ÇARAMBA
Ye 25,6-10; Mez 22; Mt 15,29-37 [I]
O da onlar覺 iyiletirdi Mt 15,30

襤sa’ya yaklaanlar hayal k覺r覺kl覺覺na uram覺yorlar. Onu dinlemek için takip eden kalabal覺k doyuncaya kadar o ekmei yiyerek Tanr覺’n覺n sevgisini ald覺lar. Ben de Rabbin ard覺ndan gitmek için azim göstereceim; yüreimin tüm yaralar覺 iyileecektir! Ben içimde mevcut olan kötülüü tam olarak bilmiyorum, fakat 襤sa’ya yak覺n olmak beni tamamen iyiletirecek.

5/12 PEREMBE
Aziz Johannes Taumaturgo, †760 - Frijia
Ye 26,1-6; Mez 117; Mt 7,21.24-27 [I]
Evini kaya üzerinde kurdu Mt 7,24

襤sa’n覺n Sözü kaya, salam temel, istikrar garantisi ve kurtulutur. Önemli bir karar alman gerekiyor mu? Kaya gibi seçimlerinin temeli salam olsun. Bir aile kurmak istiyor musun? Sak覺n, bunu 襤sa’ya itaat etmeden yapma; O’nun az覺ndan ç覺kan söze güven, kendini O’na teslim et.

6/12 CUMA
Aziz Nicolas, episkopos, †350 - Myra/ Demre
Ye 29,17-24; Mez 26; Mt 9,27-31 [I]
Adamlar覺n gözleri aç覺ld覺 Mt 9,30

襤ki körün gözü aç覺l覺nca 襤sa’y覺 görüyorlar. Onlar覺 tamam覺yla kar覺l覺ks覺z sevmi olan kiiyi, onlar覺 karanl覺ktan, güçsüzlükten, tüm tehlikelerden kurtarm覺 olan覺 görüyorlar. 襤sa! Seni görebilmem, kardeleri senin 覺覺覺nla görebilmem ve böylece yolumu görüp tak覺l覺p dümemem için benim de gözlerimi aç.

7/12 CUMARTES襤
Aziz Ambrosius, Episkopos ve Kilise Doktoru, †397
Ye 30,19-21.23-26; Mez 146; Mt 9,35–10,1.6-8 [I]
襤srail halk覺n覺n kaybolmu koyunlar覺na gidin Mt 10,6

襤sa on iki havariyi ça覺r覺yor ve gönderiyor. Onlar覺n bu ilk görevi s覺n覺rl覺; 襤ncil’i sadece 襤srail halk覺na, hatta halk覺n kaybolmu, d覺lanm覺 olanlar覺na müjdeleyecekler. Bu ekilde 襤sa havarileri daha büyük ve evrensel bir görev için haz覺rl覺yor. Büyük bir misyona haz覺r olmak için çok alçakgönüllü olmak gerekiyor!

8/12 PAZAR 2° N.H.D. A Y覺l覺 [II]
Ye 11,1-10; Mez 71; Rom 15,4-9; Mt 3,1-12
Halk günahlar覺n覺 itiraf ediyordu Mt 3,6

Vaftizci Yahya, halk覺 Mesih ile kar覺lamaya haz覺rlamak istiyor. Her haz覺rl覺k temizlikle balar. Biz de Mesih’in Bedeniyle komünyon yapmadan önce günahlar覺m覺z覺 güzel ve içsel bir tövbe ile itiraf etmeye ihtiyaç duyuyoruz.

9/12 PAZARTES襤 MERYEM ANA’NIN GÜNAHSIZLII BAYRAMI
Yar 3,9-15.20; Mez 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38 [Ö]
Bana dediin gibi olsun Lk 1,38

Bugünkü Bayram bizi gerçekten teselli etmektedir. Meryem, saf ve lekesizdir. Günah onu bozmam覺t覺r. Bu sebepten anne olarak efaati çok etkilidir. Biz ona güvenle yöneliyoruz, çünkü o kendisini, Tanr覺’ya vaatlerini gerçekletirmesi için sundu.

10/12 SALI
Aziz Cemellus, † IV yy - Ankara
Ye 40,1-11; Mez 95; Mt 18,12-14 [II]
襤te Egemen Rab gücüyle geliyor Ye 40,10

Peygamber halk覺 teselli etmek istiyor. Halk günah sebebiyle Tanr覺’dan çok uzaklat覺 ve çok ac覺 çekti. imdi Tanr覺 merhamet etmeye karar veriyor ve bu mutsuz halk覺 kendisine çekmeye çal覺覺yor. Onlar覺 korumak için geleceine söz veriyor!

11/12 ÇARAMBA
Aziz Daniel, †493 - 襤stanbul
Ye 40,25-31; Mez 102; Mt 11,28-30 [II]
Canlar覺n覺z huzur bulacakt覺r Mt 11,29

Kurtar覺c覺 襤sa ile kar覺lamaya haz覺rlan覺yoruz. O, bizi kendisine ümit ve güvenle yönelmeye davet ediyor. Hayal k覺r覺kl覺覺na uramayaca覺z; her s覺k覺nt覺m覺z ve ac覺m覺z için O’nun yürei bar覺, merhamet, teselli kayna覺d覺r. Haydi cesaretle gidelim!

12/12 PEREMBE
Aziz Spyridon, †348 - K覺br覺s
Ye 41,13-20; Mez 144; Mt 11,11-15 [II]
Sense Rab'de sevinç bulacaks覺n Ye 41,16

Rab’bin gelii yaklat覺kça, korkmas覺 gerekenler var, çünkü O dürüst yarg覺çt覺r! Ama sen ki, O’nu seviyorsun, dinliyorsun, O’nun için ya覺yor, O’nu arzuluyor ve bekliyorsun, sen korkmamal覺s覺n: O senin sevinç kayna覺nd覺r.

13/12 CUMA
Azize Lucia, bakire ve ehit, †404 civar覺
Ye 48,17-19; Mez 1; Mt 11,16-19 [II]
襤nsanolu vergi görevlileri ve günahkârlarla dost oldu! Mt 11,19

Noel Bayram覺na Haz覺rl覺k devresi boyunca, Tanr覺’n覺n Sözünü dikkatlice dinlediimizde, 襤sa ile kar覺lamay覺 daha çok arzuluyoruz. 襤çsel fakirliimiz, hatta günah覺m覺z bu arzumuzu engellememeli. 襤sa, affa ve yeni bir güce ihtiyac覺 olan ve bunun bilincinde olanla kar覺lamay覺 arzular.

14/12 CUMARTES襤
Aziz Yuhanna de La Kruz, rahip ve Kilise doktoru, †1591
Sirak 48,1-4.9-11; Mez 79; Mt 17,10-13 [II]
Sevgiyle uykuya dalanlar mutlu olacak Sir 48,11

Bir kiinin öldüünü söylemek için yeni sözcükler icat ediyoruz: örnein “aram覺zdan ayr覺ld覺” diyoruz. Tanr覺’n覺n Sözü ise, uykudan bahsetmektedir ve bu çok güzeldir. Ölenler yok olmad覺lar, onlar bekleyiteler. Tanr覺 onlar覺 hala sevgisine yani yaam覺na kat覺lm覺 olarak görüyor. Eer onlar gerçekten bu sevgiyi yaad覺larsa, onlara “ne mutlu”! Böylece ölüm bizi art覺k korkutmuyor, yak覺nlar覺m覺z覺n kayb覺 veya kendi ölümümüz bizi ümitsizlie götürmüyor.

15/12 PAZAR 3° N.H.D. A Y覺l覺 [III]
Ye 35,1-6.8.10; Mez 145; Yakup 5,7-10;
Mt 11,2-11
Göklerin ülkesinde en küçük olan, ondan üstündür Mt 11,11

Noel bayram覺na Haz覺rl覺k Devresinde Vaftizci Yahya’y覺 dinliyoruz, çünkü 襤sa’y覺 Tanr覺’n覺n Olu ve günahtan Kurtar覺c覺 olarak kar覺lamalar覺 için halk覺, o, haz覺rlad覺. 襤sa’n覺n kendisi Yahya’n覺n tan覺kl覺覺n覺n önemini vurgulad覺. Ancak 襤sa’y覺 kim takip edip yaam覺n覺 O’na veriyorsa, o, Vaftizci’den de üstündür.

16/12 PAZARTES襤
Say 24,2-7.15-17; Mez 24; Mt 21,23-27 [III]
Tanr覺’n覺n Ruh’u üzerine indi Say 24,2

Peygamberlikleri söyleyen Balaam ad覺nda bir pagan hakk覺nda konuuluyor. Tanr覺 istedii kiinin az覺na sözlerini koyabilir. Tanr覺’y覺 yücelten insan deildir, ama Tanr覺, insan fark etmeden de, bazen insan arac覺l覺覺yla sevgi eserleri meydana getirir, örnein, Balaam arac覺l覺覺yla halk覺n覺 kutsad覺. Tanr覺’m覺z ne kadar yüce, ne kadar iyidir!

17/12 SALI
Bugün Noel için 9 günlük dua süreci bal覺yor
Yar 49,2.8-10; Mez 71; Mt 1,1-17 [Ö]
Davut olu 襤sa Mesih'in soyu öyledir Mt 1,1

襤sa gerçek insand覺r. Bu sebepten bir aile eceresi var ve o da birçok kiiye yaam覺 için minnettard覺r. O, gerçek insand覺r; O’nun soy aac覺 önemlidir çünkü ilahilii insanl覺a tam olarak girmitir. Bizler bile, O’nun akrabas覺 olmasak da, O’nun gerçekten insan olmas覺ndan ve bunun belgelenmi olmas覺ndan gurur duyuyoruz.

18/12 ÇARAMBA
Aziz Auxentius, †325 - Yak覺p覺nar
Yer 23,5-8; Mez 71; Mt 1,18-24 [Ö]
Ad覺n覺 襤sa koyacaks覺n Mt 1,21

Melek, uykusunda bile s覺k覺nt覺l覺 olan Aziz Yusuf’un rüyas覺na giriyor. Aziz Yusuf, Meryem’i ei olarak yan覺na almal覺 m覺yd覺, yoksa bundan vazgeçmeli miydi? 襤te cevap: Meryem’in olu bir sorun tekil etmiyor, tersine O, tüm insanl覺k için büyük bir armaand覺r. Yusuf Meryem’i yan覺na alabilir, hatta almal覺 ve bebei de tan覺yarak ona isim vermeli. Biz Yusuf’a minnettar覺z!

19/12 PEREMBE
Aziz Çiriyakus, †303 - 襤zmit
Hak 13,2-7.24-25; Mez 70; Lk 1,5-25 [Ö]
Zekeriya, duan kabul edildi Lk 1,13

Tanr覺’n覺n, gençlikte yap覺lan dualar覺 yal覺l覺kta gerçekletireceini kim tahmin edebilirdi? Tanr覺’m覺z覺n ne yapaca覺 tahmin edilemez. Eskiden ettiim ve unuttuum bir duam覺 bugün O gerçekletirebilir!

20/12 CUMA
Aziz Filigonius, †324 - Antakya
Ye 7,10-14; Mez 23; Lk 1,26-38 [Ö]
Tanr覺’n覺n yapamayaca覺 hiçbir ey yoktur Lk 1,37

Meryem bu Sözü dinlediinde kendisini Baba’n覺n arzusuna emanet eder. Tanr覺’n覺n verdii sözlerin gerçeklemeleri imkâns覺z gibi gözükse de, O bunlar覺 hiç unutmaz. O bize bir Kurtar覺c覺 verebilir. O bizi günahtan ar覺nd覺rabilir. O bizimle, sevgi ve iyilik hükümdarl覺覺n覺 balatabilir.

21/12 CUMARTES襤
Aziz Glycerius, †303 - 襤zmit
Ezg 2,8-14 veya Sef 3,14-17; Mez 32; Lk 1,39-45 [Ö]
Rahmindeki çocuk hoplad覺 Lk 1,41

Meryem’in Elizabet ile kar覺lamas覺 kutsanm覺 bir kar覺lamad覺r. Meryem, iman覺 ve sevgisi sayesinde kuzenini ziyaret etmek için yola ç覺kt覺. Melein sözüne inand覺 ve hizmet etmek istedi. 襤man ve sevgi, Elizabet’in bar覺ndaki çocua bile sevinç vermektedir.

22/12 PAZAR 4° N.H.D. A Y覺l覺 [IV]
Ye 7,10-14; Mez 23; Rom 1,1-7; Mt 1,18-24
Onun rahminde oluan, Kutsal Ruh'tand覺r Mt 1,20

Bu sözleri dinlediimde anneleri taraf覺ndan reddedilen ve doktor taraf覺ndan öldürülen bebekler akl覺ma gelmektedir. Böyle bir olas覺l覺k, Meryem ve Yusuf’un akl覺ndan hiç geçmedi! Her bebek, anne rahminde yaama kavutuu andan itibaren Tanr覺’n覺n hükümdarl覺覺nda özel bir misyona sahiptir.

23/12 PAZARTES襤
Mal 3,1-4.23-24; Mez 24; Lk 1,57-66 [Ö]
Ad覺 Yahya’d覺r Lk 1,63

Tanr覺 bebein ad覺n覺, anne ve babas覺 daha takmadan bilmektedir. Anne ve baba bebeklerine hangi ad覺 vereceklerini “seçmeleri” gerekmiyor, Baba’n覺n yüreinde sakl覺 olan ismi “kefetmeleri” gerekiyor. 襤sim telaffuz edildiinde bunu ta覺yan覺n yaam覺na anlam veren Tanr覺’n覺n sevgisini ifade eder.

24/12 SALI Noel Arifesi
2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Mez 88; Lk 1,67-79 [Ö]
Yücelerden doan Güne yard覺m覺m覺za gelecektir Lk 1,78

Yar覺n, hiç batmayacak 覺覺k doacakt覺r. 襤sa, parlak 覺覺nlar覺yla her eye anlam veren günetir. Onun önünde her eyi Tanr覺’n覺n gördüü gibi göreceiz, her eyi sevginin meyvesi olarak tan覺yaca覺z, herkesin sevgimizi nas覺l beklediini anlayaca覺z. Gel, Rab 襤sa!

25/12 ÇARAMBA RAB’B襤N DOU GÜNÜ BAYRAMI
Gece: Ye 9,1-6; Mez 95; Titus 2,11-14; Lk 2,1-14 [Ö]
Gündüz: Ye 52,7-10; Mez 97; 襤br 1,1-6; Yh 1,1-18

Kelam, dünyaya gelerek her insan覺 ayd覺nlatan gerçek 覺覺kt覺 Yh 1,9

襤sa, sen geldin. Bizimlesin. Sana tap覺yor, sana hayranl覺kla bak覺yor, seni seviyoruz. Senin varl覺覺n, her insan覺n Sen içime koyduun sevgiyi beklemekte olduunu görmemi sal覺yor. Sen art覺k burada olduun için dünya deiebilir; art覺k buras覺 bir cennet olabilir, çünkü varl覺覺n her yere sevgi da覺t覺yor.

26/12 PEREMBE N.D.
Aziz 襤stefanos, 襤lk din ehidi
Elç 6,8-10.12; 7,54-60; Mez 30; Mt 10,17-22 [Ö]
Konuan, içinizdeki Baban覺z’覺n Ruhu’dur Mt 10,20

襤stefanos konuurken kimse onun dediklerini tart覺amazd覺. O, 襤sa’ya olan sevgisi sayesinde kendisine verilen Kutsal Ruh’a güveniyordu. Ne zaman kendini Kutsal Ruh’a emanet etsem, k覺zg覺n ve merak içinde de olsam, sözlerim uysal ve alçakgönüllü, basit ve sayg覺l覺 oluyorlar. Tanr覺’ya itaat ederek yaamak çok güzel!

27/12 CUMA N.D.
Aziz Yuhanna, Havari ve 襤ncil Yazar覺
1Yh 1,1-4; Mez 96; Yh 20,2-8 [Ö]
Gördüümüzü ve iittiimizi size ilan ediyoruz 1Yh 1,3

Aziz Yuhanna’n覺n, bu sözleri, büyük bir sevinçle yazd覺覺n覺 tahmin ediyorum. Gözleri önünde 襤sa’n覺n çehresi ve bak覺覺 vard覺, eylemleri, sesinin tonu… Bu içsel zenginlikleri bakas覺yla paylamak kadar büyük bir sevgi yoktur! 襤sa herkes için daima en sevgili ve en güzel hediyedir!

28/12 CUMARTES襤 N.D.
Masum Çocuk ehitler Bayram覺
1Yh 1,5-2,2; Mez 123; Mt 2,13-18 [Ö]
Olumu M覺s覺r'dan ça覺rd覺m Mt 2,15

Bugün Herodes’in öldürttüü çocuklar覺 anal覺m. Onlar ölümleriyle, bilinçsizce dünyan覺n gerçek Kral覺n覺n geldiinin müjdeleyicileri oldular. Beytlehem’de yeni domu bu Kral otuz sene sonra krall覺覺n覺 gerçekletirmek için ölecektir. imdilik M覺s覺r’da, ülkesinden uzakta, Tanr覺’n覺n kendisini misyonunu gerçekletirmeye balamas覺 için ça覺rmas覺n覺 beklemektedir.

29/12 PAZAR 襤sa, Meryem ve Yusuf’un Kutsal Ailesi
Sirak 3,2-6.12-14; Mez 127; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 [Ö]
Çocuu ve annesini al ve M覺s覺r'a kaç Mt 2,13

Kutsal Ailenin ac覺s覺na bakal覺m ve bundan cesaret alarak iman覺m覺z覺 zor olduunda da yaayal覺m. Kaç kii 襤sa’ya olan iman覺n覺 yaayabilmek için ailelerinden veya ülkelerinden kaçmak zorunda kald覺. Sürgün ve zulüm ac覺lar覺na ramen 襤sa onlar覺n sevincidir. Ayine kat覺lmak için yata覺m覺zdan veya koltuumuzdan kalkmak zor geldiinde, imanlar覺 için ac覺 çeken bu kardelerimizi düünelim.

30/12 PAZARTES襤 N.D.
Aziz Anisiyus, †406 - Tessalonika
1Yh 2,12-17; Mez 95; Lk 2,36-40 [Ö]
Tanr覺’n覺n isteini yerine getiren sonsuza dek yaar 1Yh 2,17

Y覺l覺n sonuna vard覺k ve daha uzun zaman yaamay覺 umuyoruz..., ama bunun için doktora gitmeden önce Rabbe yönelmemiz daha doru olur. Ona çok ey sormam覺z da gerekmiyor; sadece öretilerini yaayabilmemiz ve Onu sevmemiz için gereken gücü dileyelim.

31/12 SALI N.D.
1Yh 2,18-21; Mez 95; Yh 1,1-18 [Ö]
I覺k karanl覺klar içinde parlar Yh 1,5

Bu y覺l覺 ümit dolu bir sözle tamaml覺yoruz. Dünyan覺n karanl覺覺 yukar覺dan gelen 覺覺kla ayd覺nlanmaktad覺r. 襤sa benim, senin, bizim 覺覺覺m覺zd覺r; bugün Onunla yürümek istiyorum, önümüzdeki y覺l da ve yaam覺m覺n sonuna kadar da Onunla yürümek istiyorum. Ben de Onun sayesinde bakas覺 için iyi bir rehber olaca覺m. Teekkürler Rab 襤sa!

In primo piano