ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 dic 2022
Takvim: 12 Aralık 2022

12 ARALIK 2022

1/12 GIO I° T.A. [I]

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27

RAB’be sonsuza dek güvenin. Is 26,4

Yeşaya peygamber, bu sözlerle, Babil'de köle olan halkında, Yeruşalim'e dönüp onu yeniden inşa edebilecekleri ümidini canlandırmak istiyor. Bu Noel’e hazırlık döneminde, İsa'nın sözüne itaat ederek kendisini bekleme arzusunu yoğunlaştıralım. Bizi, O, başkalarının korkusundan ve, her şeyden önce, onu Rabbimiz ve Babamız olarak görmemizi engelleyen zihniyetten kurtarabilecek. Böylece, kardeş olarak yaşayacağız. Gel Rab, İsa.

2/12 VEN I° T.A. [I]

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31

Ey Davut Oğlu, halimize acı! Mt 9,27

İsa insanların yolunda yürür. Bugün de yanımıza ve ona birlikte hizmet eden, onu seven insanların olduğu yerlerde ruhuyla mevcut. O merhametlidir ve kendisine haykıran iki kör adama yardım ettiği gibi, iman ve sevgiyle onu çağıranlara yardım eder.

3/12 SAB I° T.A. [I]

(m: S. Francesco Saverio, sac., † 1552)

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35 – 10,1.6-8

Ürün bol, ama işçi az. Mt 9,37

İsa çeşitli kasaba ve köylerde ders veriyor; yönünü şaşırmış, gerçeğe susamış, sevgiye muhtaç insanlar görüyor, ama ona yardım edebileceklerin sayısı çok az. O halde öğrencileri, yeni işçiler göndermesi için Baba'ya dua etmeye davet et. Biz de bu duaya devam edelim.

4/12 DOM II° T.A. Anno A [II]

Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır. Mt 3,2

Bizi Tanrı'nın Oğlu'nun doğumunu yeniden yaşamaya hazırlayan bu hazırlık dönemine yeni girdik. Vaftizci Yahya, kralın müjdecilerinin yetkisiyle cennetin krallığının yakın olduğunu ilan ediyor, çünkü Kral geliyor. O, bugün bizi, "tövbe etmeye layık bir meyve" yapmaya, yani kendimizi açığa çıkarmaya, ikiyüzlülükten çıkıp gerçekten Kral'ın bizi vaftiz etmiş olduğu Kutsal Ruh'a göre yaşamaya davet ediyor.

5/12 LUN II° T.A. [II]

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

Dostum, günahların bağışlandı. Lc 5,20

Günah nedir? Tanrı'nın sözünü yaşamaktan bizi alıkoyan tavırlar ve eylemlerdir... Bugün kardeşçe yaşam ile ilgili sözü hatırlıyorum.

Sinirlenmekten, kötü tepki vermekten, kendimi ilgi odağı yapmaktan ve fikrimi empoze etmekten kaçınmamı söylüyor… İsa, rahibin sesi aracılığıyla, günahları siler ve üstelik yeni ayartmalar karşısında daha güçlü olma lütfunu verir.

6/12 MAR II° T.A. [II]

(mf: S. Nicola, vesc., † 350)

Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14

Tanrımız’ın sözü sonsuza dek durur. Is 40,8

Yeşaya, Rab'den esinlenerek, insanlara, onların tehlikeli yaşamlarına, Kurtarıcının gelişini duyurarak umut verir. Ancak kalbi onu karşılamaya hazırlamak gerekir. İyileştiren ve onaran, yeni bir hayat veren sözleri vardır. Gel Tanrım, İsa!

7/12 MER II° T.A. [II]

(m: S. Ambrogio, vesc. e dott., † 397)

Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30

Benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Mt 11,29

İsa, Noel'de bize uysallığın ve alçakgönüllülüğün ne olduğunu gösterecek. Göğü ve yeri yaratan, evreni yöneten Tanrı olan O, Çocuk oldu. Bu şekilde hiç kimse artık Tanrı'dan korkmayacak, bilakis Tanrı onları kendisine çekecektir.

Teşekkürler İsa, seni karşılayarak küçülüyoruz, kendimizi senin ellerine bıraktığımız için mutlu oluyoruz.

8/12 GIO IMMACOLATA CONCEZIONE della B.V. MARIA [P]

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Lc 1,37

Meryem, meleğin İsa'nın annesi olacağına dair duyurusu karşısında ona sorar: "Bu nasıl olacak...?". Bu Kutsal Ruh'un işi olacak, diye yanıtlıyor melek ve "Tanrı için hiçbir şey imkansız değildir" diye de ekliyor. Meryem, direnmeden, kuşku beslemeden, yani günahın gölgesi olmadan, meleğin sözünü alçakgönüllülükle kabul eden sen, bizim de Baba'yı uysal bir şekilde dinlememize yardım edeceksin.

9/12 VEN II° T.A. [II]

(mf: S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin, † 1548)

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19

Gitmeniz gereken yolda sizi yürüten Tanrınız RAB benim. Is 48,17

Yeşaya, topraklarına dönmelerine yardım edilecek umudunu içlerinde uyandırmak için, halkın çocuklarına yönelir. Sayıca az ve istikrarsız bir durumda olsalar bile, korkacak hiçbir şeyleri yok. Bugün Kilise'nin gerçeği budur. Biz "küçük sürüyüz”, ama Dirilmiş İsa, eğer kendisini dinlemek için geri dönersek, mucizelerini tekrar gerçekleştirmeye hazırdır. Onun Ölümünü ve Dirilişini kutlamak için her Pazar günü toplanmaya ve cemaatte ihtiyacı olanlara daha fazla yardım etmeye çalışacağız.

10/12 SAB II° T.A. [II]

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13

İnsanoğlu da onların elinden acı çekecektir. Mt 17,12

Tanrım, bencillik ve güç arayışı içinde yaşayan ve saf bir kalbe sahip olmayanlar için hayatın rahatsızdır. Sana yakın olacağım, bana yardım edeceksin, seni ve kardeşlerimi sevmekten beni alıkoyan her şeyden beni arındıracaksın.

11/12 DOM III° T.A. Anno A [III]

Is 35,1-6.8.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

Gelecek Olan sen misin? Mt 11,3

Vaftizci Yahya'nın müritleri İsa'ya bu soruyu soruyorlar. İsa, onları gözlerini açmaya ve ne yaptığını, ne duyurduğunu dinlemeye davet ederek karşılık veriyor. Eserleri, Yeşaya'nın Mesih için öngördükleridir. Vaftizci Yahya için şu açıktır: İsa, Tanrı'nın Mesihidir ve Kutsal Yazıları yaşamıyla ilişkilendirerek bu sonuca varabilir. İşte bu Dirilmiş olanın, Emmaus'taki iki kişiye öğrettiğidir. Bize öğrettiği de budur.

12/12 LUN III° T.A. [III]

(mf: B.V. Maria di Guadalupe - 1531)

Nm 24,2-7.15-17; Sal 24; Mt 21,23-27

Umudum sendedir. Sal 24

İşte baba, gözlerinin hoş karşıladığı bir eylem: sana umut ve güven duymak! Kendimle gurur duymama izin vermiyor, bunun yerine, senin affetme ve yaşam verme konusunda harika bir Baba olarak kendini göstermeni sağlıyor. Beni huzur ve neşe içinde yaşatan bir eylem: gel Tanrım, umudum sensin!

13/12 MAR III° T.A. [III]

(m: S. Lucia, verg. e mart., † 404 ca)

Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32

Vergi görevlileriyle fahişeler, Tanrı’nın Egemenliği’ne sizden önce giriyorlar. Mt 21,31

Günahkarlar nasıl öne geçiyor? Evet, İsa'yı yaşamına davet eden kişi Baba Tanrı'nın kalbindedir! Kendi kendilerini kurtarabileceklerine inananlar, tıpkı düğün kıyafetini reddeden adam gibi yalnız kalıyor. İsa'yı dinleyen Ferisiler, ona ihtiyaçları olmadıklarından emindiler. Ben ise yalvarıyorum: Marana tha!

14/12 MER III° T.A. [III]

(m: S. Giovanni della Croce, sac. e dott., † 1591)

Is 45,6-8.18.21-25; Sal 84; Lc 7,19-23

Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu! Lc 7,23

Bugün İsa da bu sözü bana, sana söylüyor. İsa bizim gibi insan olmuş olsa da - hatta, tam da bu nedenle! - hayatı beni şaşırtıyor, beni sorguluyor, beni cesaretlendiriyor, bana umut, huzur, ışık, rahatlık veriyor. Tanrım, ben her zaman seninle olmak istiyorum: Alçakgönüllülükle geldiğin sevgi beni korkutmuyor!

15/12 GIO III° T.A. [III]

Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30

Çöle ne görmeye gittiniz? Lc 7,24

İsa, Yahuda çölünde Mesih'in gelişini vaaz eden Vaftizci Yahya'dan söz ediyor. Mevcut zihniyet tarafından bozulmamış, ve yoksul olarak yaşayan biri olarak onu takdir etmeye davet ediyordu: Tanrı'nın kendisine hizmet edenlere gerekeni sağladığını biliyordu. Fark edilmek istemeyen biriydi, o kadar ki elbise onun için sadece vücut için savunma ve ona saygıydı.

16/12 VEN III° T.A. [III]

Is 56,1-3.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36

O da gerçeğe tanıklık etti. Gv 5,33

İsa bu sözlerle Yahudi liderlere yardım etmeye çalışıyor: Mesih'i karşılamak için yürekleri hazırlamaya çalışan Vaftizci Yahya'ya güvenmiyorlardı. Onları eylemlerinden ötürü kendisinin beklenen Mesih olduğunu anlamaya davet ediyor. Gel, Kutsal Ruh, İsa'yı karşılamamız için, bize ve uzak olanlara da yardım et.

17/12 SAB Inizio NOVENA di NATALE [P]

Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17

İbrahim'den Davut'a kadar toplam on dört kuşak var. Mt 1,17

İncil yazarı Matta bugün bize İbrahim'den başlayarak İsa'nın soyağacını sunuyor. Böylece bize, günahsız İsa'nın günah dolu insanlık tarihine, onu iyileştirmek ve onu Baba’ya geri getirmek için eklendiğini gösterir. Onun, yol göstericisi, kuvveti ve güvenli yolu oldu. Onu ağırlamak ve onu takip etmek bizim elimizde!

18/12 DOM IV° T.A. Anno A [IV]

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

Bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Mt 1,21

Meryem gibi Tanrı Sözünü kendimizi tamamen sunarak yaşadığımızda, biz de İsa’ya, Söze hayat vermiş olur ve böylece Tanrı'nın işbirlikçileri oluruz. Bir şey bizi rahatsız ettiğinde, Baba bizi rahatlatmak ve itaatimizi desteklemek için nasıl müdahale edeceğini bilir ve tekrar huzurunu bulmamızı sağlar.

19/12 LUN Ferie Avvento [P]

Gdc 13,2-7.24-25; Sal 70; Lc 1,5-25

Korkma, Zekeriya, duan kabul edildi. Lc 1,13

Tüm kalbimizle Baba Tanrı'ya dönersek ve ona sevgiyle itaat edersek, zamanı geldiğinde dualarımıza cevap verecektir. Zekeriya ve Elizabeth'in başına gelen tam olarak buydu. Baba onların beklentilerini ve umutlarını aştı!

20/12 MAR Ferie Avvento [P]

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38

Ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir. Lc 1,28

Noel’e hazırlık duasındayız, İsa'yı bekliyoruz, Meryem'e oğlu olarak verilmiş olanı bekliyoruz. Sevinmesi için nasıl davet edildi ise, bize de onun sevinci verilecektir. Meryem’in beklediği aynı sevgiyle, zamanımızı ve tüm enerjimizi ona vermek için bekliyoruz.

21/12 MER Ferie Avvento [P]

(comm: S. Pietro Canisio, sac. e dott., † 1597)

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45

Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun, rahminin ürünü de kutsanmıştır! Lc 1,42

Kutsal Ruh, bu sözleri Elizabeth'e önerdi ve Elizabeth, bu sözleri, ziyareti sırasında Meryem'e söyledi. Gerçekten Meryem, Baba Tanrı tarafından tüm kadınlardan daha çok kutsanmıştır ve hatta rahminin meyvesi olan İsa da öyledir. Kutsal Meryem Ana'ya dua ettiğimizde, biz de bu gerçeği onaylıyor ve bu kutsamayı tekrarlıyoruz!

22/12 GIO Ferie Avvento [P]

1Sam 1,24-28; sal: 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55

O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. Lc 1,48

Meryem, Tanrısı için sevincini ifade eder: Tanrı ona güvenle dönerse, onun hizmetini isterse, gerçekten sevecen bir Tanrı'dır. Onun önünde hiçbir dehşet yok, tıpkı içinde bunalım da olmadığı gibi. Küçükleri, hiçbir şey olmayanları nasıl göreceğini ve onlara nasıl saygı duyulacağını bilir. O harika bir Tanrıdır !

23/12 VEN Ferie Avvento [P]

(comm: S. Giovanni da Kety, sac., † 1473)

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66

Acaba bu çocuk ne olacak? Lc 1,66

Yahya doğdu. Anne yaşlı. Baba dilsizdi ve konuşmaya başladı. Bebeğin adı o aile için yenidir, ancak Tanrı'nın sevgi olduğunu, kimsenin ondan korkmaması gerektiğini ilan eden açıklayıcı bir isimdir. O çocuk sayesinde ilahi, yeni, güzel, kutsal eylemler göreceğiz. Şaşkınlıkla bekliyoruz.

24/12 SAB Ferie Avvento [P]

2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Sal 88; Lc 1,67-79

Atalarımıza merhamet etti. Lc 1,72

Zekeriya'nın ilahisi ondan değil, Kutsal Ruh'tan gelir. Tapınağın yaşlı rahibinin ağzından herkesin normal beklentilerini alt üst eden Kutsal Ruh'tur. Her zamanki gibi cezalar beklediler ve bunun yerine merhamet geldi. Ve ölen babalara bile ulaşacak, cehennemde onları bulacak bir rahmettir. Bu arada nasıl umutla teşekkür ettiğimizi göreceğiz.

25/12 DOM NATALE del SIGNORE [P]

Messa della notte: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

Messa del giorno: Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18

Dünyaya gelen, gerçek ışık vardı. Gv 1,9

Dünya yoğun bir karanlıkla kaplıdır. İnsanlar gelecek görmüyor, umutları yok. Şimdi ahırda saman kutsayan bir çocuk sayesinde bir ışık görmeye başladık. İlk olarak, toplumun reddettiği çobanlar görüyor. Onların, daha fazla umuda ihtiyaçları var. Tanrı'nın onlara güvendiğini anlarlar. O gerçekten de gerçek bir ışıktır.

26/12 LUN S. STEFANO, Primo Martire [P]

At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22

Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Mt 10,22

İsa'nın doğumunun sekizinci gününde nefret hakkında konuşabilir miyiz? Evet, kesinlikle nefret etmemek, ama kendisinin konusu haline getirildiği nefrete katlanmak. Stefano, İsa'nın sevgisine tanıklık etmek için ilk ölen kişidir. Bu ölümün yasını tutmuyoruz, aksine ondan zevk alıyoruz, çünkü bu bir sevgi armağanı, birçoklarının kurtuluşu için sunulan bir hayattır.

27/12 MAR S. GIOVANNI, Ap. ed Ev. [P]

1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8

Olanları gördü ve iman etti. Gv 20,8

"İsa'nın sevdiği" öğrencinin bayramı, Rab'bin doğumunun farklı bir yönünü görmemizi sağlar. Doğumu, dirilişinin başlangıcıdır, ölüm kokusu olmadan yeni bir hayata doğumdur. Yuhanna, "gören ve inanan" ilk kişiydi, hiç kimsenin göremediğini gördü ve doğarak hayat sunmaya başlayan Ona inandı. Doğum mağarası boş olan o mezarın başlangıcıdır!

28/12 MER Ss. INNOCENTI Martiri [P]

1Gv 1,5 - 2,2; Sal 123; Mt 2,13-18

Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak. Mt 2,13

Karanlık bir adam, bu Hirodes. İnsanlara ve Tanrı'ya karşı sevgisiz olan O, tapınağı inşa ederek insanlar ve Tanrı tarafından kabul görmek istedi. Peki, İsa, neden tam da o hüküm sürerken geldi? İnsanlar insanlığı yok etmek istediklerinde, iyilik ve hayat veren Baba'nın eli tezahür eder. Hirodes tarafından öldürtülen çocuklar, yaşam veren Baba'nın ve sevgiyi göstermeye gelen Oğul'un ihtişamını haykırırlar.

29/12 GIO V° giorno dell’Ottava [P]

(comm: S. Tommaso Becket, vesc. e mart,. † 1170)

1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35

Birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak üzere belirlenmiştir. Lc 2,34

O bir çocuk, ama görevi büyük, neredeyse tüm tahminlerin ve ezici beklentilerin üstünde ... Varlığı sayesinde birçok güçlü, uçuruma düşecek ve fakirler, küçükler, dışlananlar yükselecek. İsa dünyada olduğu sürece, bu sürekli tersine dönüş yaşanacak. Ben günahımdan tekrar doğacağım ve Çocuğu, onu armağan edeni ve onu öpmem için bana uzatan Kadının ellerini övmeye devam edeceğim.

30/12 VEN S. FAMIGLIA di GESÙ, MARIA e GIUSEPPE Anno A [P]

Sir 3,2-6.12-14; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23

Kalk! Çocukla annesini al, Mısır’a kaç. Mt 2,13

Gece kaçan bir aile Kutsal Aile'dir. Yusuf, bu garip hac yolculuğunda minik kervanı yönetir. Evet, bu bir hac: Meryem ve Yusuf, İsa ile birlikte nereye gideceklerini bilmiyorlar, ancak o eller, onları her nereye sürüklerse Baba'nın yüzünün onları orada bekleyeceğini biliyorlar. Birçok hacı için hedef haline gelen eşsiz hac. Bugün ben de bu Aileye katılmaya gidiyorum.

31/12 SAB VII° giorno dell’Ottava [P]

(comm: S. Silvestro I, papa, † 335)

1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18

Işık karanlıkta parlar. Gv 1,5

Sadece yıldızlar karanlıkta parlayan ışıklardır. Karanlıkla çevrili ışıklar. İsa da öyledir. Çevremizdeki her şey karanlık olduğunda bile onu tanıyabiliriz. Şükrederek bir yılı bitirelim. Yeni yıl bizi minnettar bulacak, bu da bizi mütevazı kılar. Şükrediyoruz çünkü başkalarına ve Tanrı'ya, bir Baba olarak sevgisine ve onun armağanına, İsa'ya ihtiyacımız olduğunun farkındayız. İsa, yeni yılı, her şeyi sonuna kadar aydınlatacak ışık olacak.

In primo piano