ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 ago 2022
Takvim: 08 Ağustos 2022

08 Ağustos 2022

1/8 LUN XVIII° T.O. [II]

(m: S. Alfonso M. de’ Liguori, vesc. e dott., † 1787)

Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,13-21

Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi. Mt 14,14

Yüce İsa, şefkatin büyük bir armağandır. Biliyorum, çünkü benim için birçok kez şefkatli oldun. Bunu sana itaatsizlik ettiğimde beni bağışlamak için, hasta olduğumda huzur, dinginlik vermek ve kendimi Peder’e terk etmemi sağlamak için kullandın. Teşekkürler. Eminim ki hala herkese merhamet duyuyorsun.

2/8 MAR XVIII° T.O. [II]

(mf: S. Eusebio di Vercelli, vesc., † 372; S. Pietro G. Eymard, sac., † 1868)

Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14,22-36

Dua etmek için tek başına dağa çıktı. Mt 14,23

Bugün, onu korumak isteyen insanları memnun etmek yerine, kendi başına giden İsa'yı görüyoruz. Babayı memnun etmek, yani onunla yakınlık yaşamak istiyor. Ve işte dua ediyor; onun duası gerçektir, çünkü sevgisiyle dolmak ve sevgisini kuşanmak için Baba'nın yüreğine dalar.

3/8 MER XVIII° T.O. [II]

Ger 31,1-7; sal: Ger 31,10-13; Mt 15,21-28

RAB, halkını kurtatır. Ger 31,7

Yeremya peygamber, halkı ümit etmeye ve Tanrı'nın sadık sevgisini tanımaya davet eder: İsa Mesih'te, yalnızca İsrail için değil, tüm halklar için tam olarak tezahür edecek olan sevgi. Bugünün İncil'i bunu bizim için doğruluyor. Gerçekten de, imanı İsa tarafından "büyük" olarak takdir edilen pagan kadının duası, hemen kabul ediliyor!

4/8 GIO XVIII° T.O. [II]

(m: S. Giovanni M. Vianney, sac., † 1859)

Ger 31,31-34; Sal 50; Mt 16,13-23

Siz ne dersiniz” dedi, “Sizce ben kimim? Mt 16,15

Önemli ve her zaman yeni bir soru. İsa hakkındaki bilgim, dünyanın sahip olabileceğinden, ama aynı zamanda da, dün sahip olduğum bilgiden ayırt edilmelidir. Onunla her karşılaştığımda, gözlerimde daha büyük ve daha güzel oluyor. Sen benim hayatımsın İsa!

5/8 VEN XVIII° T.O. [II]

(mf: Dedic. Basilica di S. Maria Maggiore)

Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; sal: Dt 32,35-41; Mt 16,24-28

…kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Mt 16,24

Bunlar seninle gelmenin koşulları, Rab İsa, zor ama mümkündürler. Alçakgönüllülük ve her şeyden kopmayı gerektirirler ...ve bu bir kurtuluştur. Haçlarımdan utanmadığın için teşekkür ederim, süper bir insan olmamı istemediğin için, halimden memnun olduğun ama seninle büyümemi istediğin için teşekkür ederim.

6/8 SAB TRASFIGURAZIONE del SIGNORE [P]

Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; Lc 9,28-36

Yüzünün görünümü değişti, giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. Lc 9,29

Bugün, İsa'nın başkalaşımının bayramı: o sadece üç havarisiyle dağdadır. Onlar için ama ne sürpriz! Bu ışık, duasının meyvesiydi: Tanrı'nın ışığı ona yansıdı. O gerçekten Babasının kalbine dalmıştı! Gerçekten dua ettiğimde, ben de değişiyorum, dışarıda değil, içimde, kalbimde başkalaşıyorum!

7/8 DOM XIX° T.O. Anno C [III]

Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Lc 12,33

İsa bunu önermemiş olsaydı, böyle bir öğüt veren birinin deli olduğunu söylerdik. Ama İsa ne dediğini bilir: Bu dünyadaki şeyleri terk etmeye başlayan ve onları sevmek için kullanan kişi, cennetteki Baba'ya benzemeye başlar. Böylece, her zaman hayal edilmiş olan nihai taşınma başlar.

8/8 LUN XIX° T.O. [III]

(m: S. Domenico, sac., † 1221)

Ez 1,2-5.24-28; Sal 148; Mt 17,22-27

Üçüncü gün dirilecek. Mt 17,23

Balığın ağzındaki gümüş sikkeyi bulmak için Petrus'u balık avlamaya göndermeden önce İsa kendi ölümünü ve ardından dirilişini duyurdu. O asla sadece ölümden bahsetmez, aksi takdirde endişe eder, korkuya kapılırız. Ölümden bahsettiği zaman, dirilişin yeniliğinden ve güzelliğinden de bahseder: Bir bedeli olsa da bunu arzularız!

9/8 MAR S. TERESA BENEDETTA della CROCE, (Edith Stein, † 1942), verg. e mart., Patrona d’Europa [P]

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13

Seninle evleneceğim. Os 2,21

Bu Tanrı'nın halkına vaadidir. Böylece, halk sadakatsiz de olsa, sevgisini ifade eder. Ancak bu her birimiz için de geçerli olabilecek güzel bir sözdür. Azize Teresa Benedetta gibi, tüm varoluşlarını Rabbe sunanlar, bunu kişisel sevginin samimiyeti olarak hissederler.

10/8 MER S. LORENZO, diacono e martire, († 258) [P]

2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26

Buğday tanesi ölürse çok ürün verir. Gv 12,24

Aziz Lorenzo bayramı olan bugün bize İncil'in bu sözleri verilmektedir. İsa hem kendisinden hem de onunla birleşenlerden söz ediyor. Toprağa konan diğer tahıllara hayat vermek için ölen tahıl odur! Şehit Lorenzo, korkusuzca, kararlı bir şekilde onu takip etti ve ölümü de Kilise'de çok meyve verdi.

11/8 GIO XIX° T.O. [III]

(m: S. Chiara, verg., † 1253)

Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21-19,1

Efendisi borcunu bağışladı. Mt 18,27

Teşekkürler, beni defalarca bağışlayan İsa, bunun için ıstıraplı döneminde ve çarmıhta acı çektin. Kutsal Ruh'u dinlerken uysal kalarak acı çekmeyi ve affetmeyi senden öğrenmek istiyorum.

12/8 VEN XIX° T.O. [III]

(mf: S. Giovanna Fr. de Chantal, relig., † 1641)

Ez 16,1-15.60.63; sal: Is 12,2-6; Mt 19,3-12

İkisi tek beden olacak. Mt 19,5

İsa’ya, karısını boşama olasılığı sorulduğunda, emin bir şekilde yanıt verir, çünkü Baba Tanrı'nın insanın kalbini nasıl oluşturduğunu bilir. Ve Baba'nın düşüncesi en iyisidir, hatta bireyi, çifti, çocukları ve tüm toplumu iyi hissettiren tek kuraldır. Tanrı boşanmayı öngörmedi. Bu, bencillik yüzünden aranan veya bencillikten kaynaklanan sahte bir çaredir.

13/8 SAB XIX° T.O. [III]

(mf: Ss. Ponziano, papa, e Ippolito, sac., martiri, † 235)

Ez 18,1-10.13.30-32; Sal 50; Mt 19,13-15

Günahınızdan dönün de yaşayın! Ez 18,32

Eşlerin boşanmasıyla ilgili konuşmanın hemen ardından işte çocuklar. Nasıl olur da ayrılan ebeveynler tarafından dikkate alınmazlar? Neden onları sevdiklerini iddia ediyorlar ve buna rağmen onlar için dayanılmaz acılar yaratıyorlar? Peygamberin daveti her zaman geçerlidir: dönün, İsa'nın çarmıhını taşıyın, hayata sahip olacaksınız ve onu çocuklarınıza vereceksiniz.

14/8 DOM XX° T.O. Anno C [IV]

Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53

Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Lc 12,49

İsa, Baba'nın kendisine emanet ettiği görevi nasıl anladığını bize anlatır. Büyük bir değişim getirmek için geldi. Onun geçişinden sonra, insanlar artık eskisi gibi olmayacak: ve bu doğru. Onun bilgisi geldiğinde, insanlar bölünür: haçı duymak istemeyenler vardır ve bu nedenle, çoğu zaman bir bedeli olan sevgiyi reddederler. Ama bu sevgi ateşinin kendilerini ısıtmasına ve arıtmasına izin verenler de vardır.

15/8 LUN ASSUNZIONE della B.V. MARIA [P]

Ap 11,19;12,1-6.10; Sal 44; 1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56

Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Lc 1,47

Bugün cennette büyük bir kutlama var: Kraliçe geldi, tüm azizler tarafından bir anne olarak sevildi! Ve yeryüzünde büyük bir kutlama var, çünkü burada da annelerinin neşesi ve ihtişamından zevk alan çocuklar var. Kendisi de büyük sevincine katılmamızı teklif ediyor: Tüm hayatını tasarımlarına adamasını istemesine rağmen, sevincinin nedeni sevgi olan Tanrı’dır.

16/8 MAR XX° T.O. [IV]

(mf: S. Stefano di Ungheria, † 1038)

Ez 28,1-10; sal: Dt 32,26-28.30.35-36; Mt 19,23-30

Tanrı için her şey mümkündür. Mt 19,26

İsa, öğrencilerinin rahatsızlığına yanıt veriyor. Onlar da kendi durumlarını kötü görüyorlar, çünkü onların ruhlarında da her zaman cennetin krallığına girişi engelleyen, zenginliğin çekiciliği vardır. Tanrı'nın bu ayartmayı yüreklerimizden çıkarması mümkündür: O'ndan bunu istiyor muyuz?

17/8 MER XX° T.O. [IV]

Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16

Siz de bağa gidin. Mt 20,7

İsa'nın kral olduğu krallığın başka bir görüntüsü. Her zaman işçilere ihtiyaç duyan bir krallık. Son gelenler için bile, herkes için iş var. Usta davet etmekten asla yorulmaz. Maaş konusunda ise endişelenmiyoruz: onun için çalışabilmek zaten bir hediye.

18/8 GIO XX° T.O. [IV]

Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14

Düğün şöleni hazır. Mt 22,8

Cennetin krallığını tanımak için başka bir benzetme. Hepimiz Oğul’un düğün ziyafetine davet edildik. Davet edilmeyenler bile davetlidir. Ve herkes düğüne layık bir elbise alır. Reddedilebilir, ancak reddetmek uygun değildir. Alçakgönüllü olmak ve hediyeyi kabul etmek gerekir.

19/8 VEN XX° T.O. [IV]

(mf: S. Giovanni Eudes, sac., † 1680)

Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40

RAB olduğumu anlayacaksınız. Ez 37,14

Hezekiel'in gördükleri, yeni bir rüzgar sayesinde ete bürünen ve ayağa kalkan ölülerin kemiklerine hayran kalmamızı sağlıyor. Bugün insanlık, İsa'nın üflediği Kutsal Ruh sayesinde sevmeye ve dolayısıyla yaşamaya başlıyor: önce Tanrı'yı ​​tüm kalbiyle seviyor ve dolayısıyla her yere kutsal sevgi yayıyor.

20/8 SAB XX° T.O. [IV]

(m: S. Bernardo, abate e dott., † 1153)

Ez 43,1-7; Sal 84; Mt 23,1-12

RAB’bin görkemi tapınağı doldurdu. Ez 43,5

Baba Tanrı'nın gerçek tapınağı olan İsa'da, onun ihtişamını görebiliriz: alçakgönüllüler, küçükler onu nasıl tanıyacaklarını bilirler, çünkü İsa gökteki Babanın merhameti, bilgeliği, barışı ve sonsuz sevgisidir. İncil'in bana tavsiye ettiği gibi ona bakacağım: tümüyle kendimi verme noktasına kadar herkesin kurtuluşunun hizmetkarı olacağım.

21/8 DOM XXI° T.O. Anno C [I]

Is 66,18-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30

Dar kapıdan girmeye gayret edin. Lc 13,24

İsa yolunun Golgota’ya doğru yokuş yukarı olduğunu biliyor. Öğrencileri de bundan daha iyi bir yol bulamayacaklar. Kapıdan eşyasız ve kol kola tutunmadan geçebilmek için hırsları ve arzuları ile derhal savaşmaya başlamaları gerekecek. Beni kendimden kurtar, Rab İsa!

22/8 LUN XXI° T.O. [I]

(m: B.V. Maria Regina)

2Ts 1,1-5.11-12; Sal 95; Mt 23,13-22

Budalalar, körler! Mt 23,17

Gücenmeyin ve İsa hakkında kötü düşünmeyin. O, bu sözleri, doğru da olsalar, katiplere ve Ferisilere, dindar ve eğitimli insanlara hitap ederken kullanır. Dindarlıklarına rağmen kendilerini kandırırlar, ve başkaları da aldatırlar çünkü öğrettiklerini uygulamaya koymazlar. İsa onları seviyor, bu yüzden onları kınıyor.

23/8 MAR XXI° T.O. [I]

(mf: S. Rosa da Lima, verg., † 1617)

2Ts 2,1-3.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26

Kurtulmanız için sizi ta başlangıçtan seçti. 2Ts 2,13

Kendini ateist ilan eden birinin hayatının anlamını aramasına tanık oldum. Kadın-erkek birlikteliğinin oluşturduğu ailenin ve çocuk sahibi olmanın önemine, çalışmanın değerine ve şükranla yaşamaya büyük önem veriyordu. İsa'ya, kendisine inanmayanlara bile, Sözü ekerek, en beklenmedik şekillerde ulaşan Kilisesi için teşekkür ettim.

24/8 MER S. BARTOLOMEO, Ap. [P]

Ap 21,9-14; Sal 144; Gv 1,45-51

Rabbi, sen İsrail’in Kralı’sın! Gv 1,49

Bunlar Ptolemy oğlu Nathanael'in, yani Bartholomeus'un sözleridir. O Onikilerden biri ve bugün Kilise'deki varlığı için teşekkür ediyoruz. Filippus’un daveti üzerine, İsa'yı Tanrı tarafından gönderilen kral olarak tanıdı, öyle ki buna İsa bile şaşırdı. Baba, Kutsal Yazılara olan sevgisi için onu ödüllendirdi. İsa, Tanrı Sözü'nü derinleştirmeye çalışırken kendisini gördüğünü söylemek için "Seni incir ağacının altında gördüm" dedi.

25/8 GIO XXI° T.O. [I]

(mf: S. Ludovico, † 1270; S. Giuseppe Calasanzio, sac., † 1648)

1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51

Sizi sonuna dek pekiştirecektir. 1Cor 1,8

Aziz Pavlus Korintliler'e yazıyor ve mektuba bir övgü ile başlıyor, çünkü İsa'yı tanıyarak ve karşılayarak, Tanrı'nın armağanlarıyla zenginleşen bir yola başlamışlar. Bu yolda ayartmalar var, bu yüzden sadık kalmaları için dua ediyor. Bu, Baba'nın kendisinden istenecek bir hediyedir. Onun müdahalesi olmadan, Hıristiyan yaşamı ilerlemiyor. Dua, her zaman gereklidir.

26/8 VEN XXI° T.O. [I]

1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13

Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum. Mt 25,12

Harika işler yapmış olmakla övünenler hakkında bu sözleri daha önce duyduk. Onları yapanın Tanrı olduğunu ve her zaman sadece şükredebileceğimizi anlamadılar. Bugün 'damat', onu beklemeleri gereken zaman geçerken onu düşünmeyen bakirelere bunu söylüyor.

27/8 SAB XXI° T.O. [I]

(m: S. Monica, † 387)

1Cor 1,26-31; Sal 32; Mt 25,14-30

Şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Mt 25,30

Yararsız köle kendisine emanet edilen yeteneği saklamış olandır. Ustası için hiçbir şey yapmaz. Bu, sadece kendisini düşünerek yaşadığını gösterir. Bu Hıristiyanların sıkça düştüğü bir denenmedir, İncil ile veya Allah’ın Krallığı ya da Kilisenin yaşamı ile ilgileneceklerine kendi işleriyle ilgilenirler.

28/8 DOM XXII° T.O. Anno C [II]

Sir 3,17-20.27-28(19-21.30-31); Sal 67; Eb 12,18-19.22-24; Lc 14,1.7-14

Gidip en arkada otur. Lc 14,10

Göksel Krallıkta nasıl yaşanır? İsa bu konuda tavsiyelerde bulunmak için her fırsatı değerlendirir. Yeni yaşam, alçakgönüllü olacak, hizmetiyle damga vuracaktır. Hayatını sunmak için gelmiş olan İnsan Oğlu’nun yaşamına benzer bir yaşam olacaktır.

29/8 LUN Martirio di S. Giovanni Battista (m) [P]

Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29

Hirodes Yahya’dan korkuyordu, çünkü Onun doğru ve kutsal bir adam olduğunu biliyordu. Mc 6,20

Bugün Vaftizci Yahya’nın ölümünü anıyoruz. Hirodes bile onu “doğru ve kutsal bir adam” kabul ediyordu. Halbuki kendisi, kral, günahı sebebiyle esir, günahı sebebiyle bağlıydı. Hirodiya’yı evine götürmüş olmakla bir hazine kazanmış olduğunu sanıyordu. Ama bu kadın kötülüğüyle ona hakim olmuştu.

30/8 MAR XXII° T.O. [II]

1Cor 2,10-16; Sal 144; Lc 4,31-37

Kendisiyle ilgili haber bütün bölgeye yayıldı. Lc 4,37

Sinagogda bir adam İsa’yı gücendirdi. Ancak o, adamı bağırttıran ruhu susturdu. Başka kimse sinagogdaki duanın bu varlık tarafından rahatsız edilmekte olduğunu fark etmemişti. Bu yüzden, herkes şaşırıyor ve bu yeni olaydan bahsediyor.

31/8 MER XXII° T.O. [II]

1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44

Her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Lc 4,40

İsa, “Değişik marazları olan hastalara” dokunuyor. O nasıl oluyor da zayıf, gereksizden de kötü olan, hem acı çeken hem de acı çektiren bu kişilerle ilgileniyor? İsa'nın kendisine her zaman görevini hatırlatan bir adı var: Tanrı kurtarır! Acı çekenler değilse kimin kurtarılması gerekiyor?

In primo piano