ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 ago 2020
Takvim: 08 A─čustos 2020

08 A─čustos 2020

 

1/8  SAB  XVII° T.O. [I]  (m: S. Alfonso M. de’ Liguori, vesc. e dott., † 1787)

Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12  

Beni gerçekten RAB size gönderdi Ger 26,15

Yeremya peygamber, halk─▒ kötü davran─▒┼člar─▒ sebebiyle uyard─▒─č─▒nda ölüme mahkûm edilmek üzereydi. Dün oldu─ču gibi bugün de gerçek peygamberler günahkâr insan taraf─▒ndan zulüm görür. Kutsal Ruh’un lütfuyla Allah’─▒n kutsal sözlerini söylemekte cesur olaca─č─▒z; onlar taraf─▒ndan e─čitilmek ve yönlendirilmek için de alçakgönüllü olaca─č─▒z.

 

2/8  DOM  XVIII° T.O. Anno A [II] 

Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21  

Onlara ac─▒d─▒ ve hasta olanlar─▒n─▒ iyile┼čtirdi  Mt 14,14

─░sa, sen gerçekten çok merhametli “bizimle olan Allah”s─▒n. Sözüne ve yard─▒m─▒na ihtiyaç duydu─čumuzda ve seni arad─▒─č─▒m─▒z─▒ gördü─čünde program─▒n─▒ de─či┼čtirmeye haz─▒rs─▒n, bizi sefaletlerimizden kurtar─▒rs─▒n. Bugün Kutsal Ayinde olacaks─▒n: seninle kar┼č─▒la┼čmak istiyoruz.                              

 

3/8  LUN  XVIII° T.O. [II] 

Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,22-36  

Peygamberin sözü yerine gelirse, onun gerçekten RABbin gönderdi─či peygamber oldu─ču anla┼č─▒l─▒r  Ger 28,9

Peygamber Yeremya bu sözlerle kendisini kovmak isteyen yalanc─▒ peygamber Ananya’dan korunmak istiyordu. Gerçekten de Yeremya halk─▒n ba┼č─▒na gelecek felaketlerin kehanetini yap─▒yordu, Ananya ise bar─▒┼č gelece─čini ilan ediyordu. Yeremya’n─▒n söyledikleri gerçekle┼čti ve dolay─▒s─▒yla Allah taraf─▒ndan gönderilmi┼č gerçek peygamber olarak kabul edildi. Isa, sana itaat etmemizi sa─čla, sen Baba’n─▒n bize verdi─či gerçek Sözsün.

 

4/8  MAR  XVIII° T.O. [II]  (m: S. Giovanni M. Vianney, sac., † 1859)

Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 15,1-2.10-14  

Böylece siz benim halk─▒m olacaks─▒n─▒z, Ben de sizin Tanr─▒n─▒z olaca─č─▒m  Ger 30,22

 

Allah halk─▒n─▒n isyanc─▒lar─▒n─▒ cezaland─▒rd─▒ktan sonra onlar─▒n yaralar─▒n─▒ sar─▒yor ve sad─▒k olmalar─▒n─▒ sa─čl─▒yor. Rab’den uzakla┼čt─▒─č─▒m─▒z zamanlar kendi kendimizi cezaland─▒r─▒yoruz ama o bizi yine iyile┼čtirmeye ve kabul etmeye haz─▒r. Tövbe etmemiz için bizi te┼čvik eden Aziz Giovanni M. Vianney için te┼čekkürler!

 

5/8  MER  XVIII° T.O. [II]  (mf: Dedic. Basilica di S. Maria Maggiore)

Ger 31,1-7; salmo: Ger 31,10-13; Mt 15,21-28  

Rab milletini kurtard─▒ Ger 31,7

Peygamber Yeremya halk─▒ ümitli olmaya ve Allah’─▒n─▒n sad─▒k sevgisini tan─▒maya davet ediyor. O kendini tamam─▒yla Mesih ─░sa’da gösterecek ve bu sadece seçilmi┼č halk, ─░srail ülkesine yönlendirilmi┼č bir sevgi olmayacak, tüm halklara hitap edecektir. Bugünkü Ayinin ─░ncil’i bunu onaylamaktad─▒r. Putperest kad─▒n, gösterdi─či “büyük” iman sayesinde gerçekten de ─░sa taraf─▒ndan takdir ediliyor ve arzusu hemen gerçekle┼čiyor!

 

6/8  GIO  TRASFIGURAZIONE del SIGNORE [P] 

Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1- 9

Ba┼člar─▒n─▒ kald─▒r─▒nca ─░sa’dan ba┼čka kimseyi göremediler Mt 17,8

 

Te┼čekkürler, ─░sa: seninle birlikte, ayr─▒ bir yerde, sevgiyle kald─▒─č─▒m─▒zda yüre─čimizde parlayarak kendini hep daha fazla tan─▒t─▒yorsun.

Bize kar┼č─▒ gösterdi─čin sevgi giri┼čimleri için te┼čekkürler: sen hepimiz için ya┼čam ver gerçek ─▒┼č─▒ks─▒n.

 

7/8  VEN  XVIII° T.O. [II]  (mf: Ss. Sisto II, papa e Compagni, martiri, † 258; S. Gaetano, sac., † 1547)

Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; salmo: Dt 32,35-41; Mt 16,24-28  

─░┼čte tepelerin üzerinde, bar─▒┼č─▒ bildiren bir ula─č─▒n ad─▒mlar─▒ Na 2,1

 

─░sa, gerçekten ne mutlu seni ilan eden ulaklar─▒n ad─▒mlar─▒na! “Tepelerin üzerinde”, duygular─▒n ötesinde, yeryüzünün üzerini kirleten k─▒skançl─▒k ve cimriliklerden uzak, seni affederken, sevgiyle ayd─▒nlat─▒rken ve kurtar─▒rken sunanlara ne mutlu! Onlar hakikaten Babayla ve karde┼člerle olan sevgiyi ve gerçek bar─▒┼č─▒ müjdeliyorlar!

 

8/8  SAB  XViffffffffffffffffffffff┼črf┼čü4üiffffffffffffffffffffff┼črf┼čü4ü5ücIII° T.O. [II]  (m: S. Domenico, sac., † 1221)

Ab 1,12 - 2,4; Sal 9; Mt 17,14-20  

Ey imans─▒z ve sapm─▒┼č ku┼čak! Sizinle daha ne kadar kalaca─č─▒m? Mt 17,17

Bize s─▒k─▒nt─▒ veren her durumdan kurtarmas─▒ için Baba taraf─▒ndan gönderilen ─░sa, ona iman etmedi─čimizi gördü─čünde gerçekten de ac─▒ çekiyor. Kendisine tam olarak güvendi─čimizi gördü─čünde ise merhameti ve gücü ile bizi kurtar─▒yor. ─░sa, sana güveniyorum. 

 

9/8  DOM  XIX° T.O. Anno A [III] 

1Re 19,9.11-13; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33  

Cesur olun, benim, korkmay─▒n! Mt 14,27

 

Mutfakta çal─▒┼č─▒rken ço─ču kez her ┼čeyi zaman─▒nda yeti┼čtirememekten korkuyorum. Ancak ─░sa’n─▒n varl─▒─č─▒na güvenerek korkmamaya çal─▒┼č─▒yorum. Ona te┼čekkür ediyorum çünkü s─▒kça yapt─▒─č─▒m becerisizliklerimi ┼čikâyet etmeden kabulleniyorum. Yeme─či sab─▒rla bekleyenleri örnek al─▒yorum. ─░sa varken korkuya yer yok!

 

10/8  LUN  S. LORENZO, diacono e martire, († 258) [P] 

2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26  

Herkes yüre─činde niyet etti─či gibi versin   2Cor 9,7

Aziz Lorenzo, ─░sa’y─▒ örnek olarak ald─▒: fakirlere hizmet etmek için ya┼čam─▒n─▒, Rabbe sad─▒k kalmak için de kan─▒n─▒ verdi. ─░sa, zenginken bizim için fakir oldu. Sen ─░sa, yard─▒ma ihtiyac─▒ olan herkese yard─▒m edebilmemiz için bize cömert bir yürek verdin.  

 

 

11/8  MAR  XIX° T.O. [III]  (m: S. Chiara, verg., † 1253)

Ez 2,8 - 3,4; Sal 118; Mt 18,1-5.10.12-14  

Kim bu çocuk gibi alçakgönüllü olursa, en büyük odur Mt 18,4

 

─░sa, sen kendini bebek yapt─▒n, ebeveynlerine ve göksel Babana daima itaat ettin, sevgisi için hac─▒ bile kabul ettin; senin ad─▒mlar─▒n─▒ izlememe izin ver. Kendi küçüklü─čümü kabullenmeyi çocuklardan ö─čreniyorum.

 

12/8  MER  XIX° T.O. [III]  (mf: S. Giovanna Fr. de Chantal, relig., † 1641)

Ez 9,1-7;10,18-22; Sal 112; Mt 18,15-20  

Size do─črusunu söyleyeyim, yeryüzünde ba─člayaca─č─▒n─▒z her ┼čey gökte de ba─članm─▒┼č olacak. Yeryüzünde çözece─činiz her ┼čey gökte de çözülmü┼č olacak Mt 18,18

─░sa, ö─črencilerinin cemaatine konu┼čuyor. Onlar─▒n birbirleriyle birlik, anlay─▒┼č ve ahenk içerisinde olmalar─▒n─▒ çok önemsiyor: bu ┼čekilde de Allah’─▒n ya┼čam─▒n─▒n güzelli─čini göstereceklerdir. Bu ya┼čamda Baba O─čul’a ba─čl─▒, O─čul Baba’ya ve Kutsal Ruh’a itaatkâr ve birlikte sevgilerini tüm yarat─▒lanlara gösteriyorlar. Tüm cemaat da birbirine ba─čl─▒ oldu─čunda Allah onlar vas─▒tas─▒yla hareket edecek ve ilahi sevgisinin damgas─▒n─▒ yapt─▒klar─▒n─▒n üzerine koyacakt─▒r.

 

13/8  GIO  XIX° T.O. [III]  (mf: Ss. Ponziano, papa, e Ippolito, sac., martiri, † 235)

Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21-19,1   

Efendisi borcunu ba─č─▒┼člay─▒p onu sal─▒verdi  Mt 18,27

─░sa, beni birçok kere affetti─čin ve bunun için ac─▒lar çekti─čin ve haçta öldü─čün için te┼čekkürler. Ac─▒ çekmeyi ve affetmeyi senden ö─črenmek istiyorum: lütfunla Kutsal Ruh’u uysall─▒kla dinleyece─čim.

 

14/8  VEN  XIX° T.O. [III]  (m: S. Massimiliano M. Kolbe, sac. e mart., † 1941)

Ez 16,1-15.60.63 (breve 16,59-62); Is 12,2-6; Mt 19,3-12

Seninle yeniden antla┼čma yapaca─č─▒m  Ez 16,62

Bugün, ikinci dünya sava┼č─▒n─▒n din ┼čehidi Aziz Massimiliano Kolbe’yi anal─▒m. ─░sa’ya olan sevgisi, bir aile babas─▒n─▒n yerine ölmesine yard─▒m etti. Bu hareketi Rab için aile sevgisinin ne kadar önemli oldu─čunu göstermektedir. Bunu bugün ─░sa bize tekrar hat─▒rlatmaktad─▒r. E┼člerin birli─čini kurtarmak için haçlar─▒n─▒ ta┼č─▒maya haz─▒r olmalar─▒ gerekir.

 

15/8  SAB  ASSUNZIONE della B.V. MARIA [P] 

Ap 11,19;12,1-6.10; Sal 44; 1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56  

Ruhum, Kurtar─▒c─▒m Tanr─▒ sayesinde sevinçle co┼čar  Lc 1,47

Meryem, yeni ya┼čam yürüyü┼čünün ba┼č─▒nda bu sözleri söyledi. Ya┼čam─▒n─▒ kendisi için de─čil Baba’n─▒n arzusunu gerçekle┼čtirmek için ya┼čamak istedi. Bugün o gerçekten de sevinçten co┼čabilir, çünkü bekledi─či ve arzulad─▒─č─▒ kurtulu┼č gerçekle┼čiyor. Biz ona konu┼čan ve ona güvenen Allah’a olan sadakati için te┼čekkür ediyoruz. Allah’─▒n da sadakatli oldu─čunu görerek seviniyoruz ve ona olan sadakatimizin mükâfat─▒n─▒ bize de verece─činden mutluyuz.

 

16/8  DOM  XX° T.O. Anno A [IV] 

Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28   

Diledi─čin gibi olsun   Mt 15,28

 

─░sa’n─▒n bu cevab─▒ ne kadar güzel! Bunu hak etmek için o kad─▒n ne yapt─▒? Kararl─▒ davrand─▒, güvenle istemek için kararl─▒ ve alçakgönüllüydü. Bu alçakgönüllülü─čü sayesinde küçük köpeklere benzetilmeyi kabul ediyor ve ┼čeytan─▒n k─▒z─▒ndan ç─▒kmas─▒ lütfunu elde ediyor. Gerçekten de ┼čeytan, alçakgönüllü insanlar─▒n evinde kalmaz.

 

17/8  LUN  XX° T.O. [IV] 

Ez 24,15-24; Dt 32,18-21; Mt 19,16-22  

Var─▒n─▒ yo─čunu sat, paras─▒n─▒ yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur...  Mt 19,21

─░sa’n─▒n teklifi çok talepkâr. Kesin bir soruya cevapt─▒r: “Ebedi ya┼čam─▒ elde etmek için ne iyilik yapmal─▒y─▒m?”. Emirlere uymak tam ve sonsuz ya┼čam─▒n kap─▒s─▒na ula┼čmak için ilk ad─▒md─▒r. Girmek için ise... Baba’n─▒n yüre─čine, ─░sa’n─▒n oldu─ču yere girmek gerekir. Dolay─▒s─▒yla da dar kap─▒dan girilir yani hiçbir bagaj ta┼č─▒madan. Bu olsa olsa Allah’─▒n fakirleri için sevgi olabilir!

 

18/8  MAR  XX° T.O. [IV]  (S. Agapito, mart., † 274)

Ez 28,1-10; Dt 32,26-28.30.35-36; Mt 19,23-30  

Ama Tanr─▒ için her ┼čey mümkündür  Mt 19,26

─░sa, dünkü ö─čretisine devam etmektedir. ─░nsanlar─▒n zenginli─či arzulamamas─▒ imkâns─▒z, ama Baba’n─▒n lütfu sayesinde insanlar ─░sa’y─▒ arzularlar. ─░sa’y─▒ arzulayan da art─▒k zenginlikleri yüre─činde hazine gibi tutmaz: ─░sa onu tamam─▒yla doldurur ve ba┼čkas─▒na yer kalmaz!

 

Dopo il 31 agosto trovi il foglietto per la richiesta del calendario 2021. Se lo desideri, non attendere. Se lo richiedi già ora ci fai un favore! Grazie!

 

19/8  MER  XX° T.O. [IV]  (mf: S. Giovanni Eudes, sac., † 1680)

Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16  

Ben kendim koyunlar─▒m─▒ aray─▒p soraca─č─▒m   Ez 34,11

Allah koyunlar─▒n─▒ aramaktad─▒r, yani da─č─▒lm─▒┼č ve kaybolma tehlikesi içinde olan o─čullar─▒n─▒. Onlar─▒ ─░sa arac─▒l─▒─č─▒yla ar─▒yor. Bunun için de ─░sa mümkün olan her yolu kullan─▒r. ─░┼čsiz kalan i┼čçilerin hikâyesinde bunu dinliyoruz. ─░sa’n─▒n sevgisi o kadar büyük ki herkesi, her saatte, kabul eder ve herkese en iyisini verir: onunla birlik içerisinde olman─▒n getirdi─či yürek huzurunu verir.

 

20/8  GIO  XX° T.O. [IV]  (m: S. Bernardo, abate e dott., † 1153)

Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14  

─░çinize yeni bir ruh koyaca─č─▒m Ez 36,26

Peygamber Hezekyel, Allah’─▒n ad─▒n─▒ kutsalla┼čt─▒rmak için ne yapt─▒─č─▒n─▒ anlatmaktad─▒r. Paganlar aras─▒na da─č─▒lm─▒┼č olan halk─▒n─▒n üyelerini toplar. Sonra etkisi alt─▒nda kald─▒klar─▒ putperestliklerden onlar─▒ ar─▒nd─▒r─▒r. Sonunda da onlara yeni bir ya┼čam, yeni bir esinti, yeni bir ruh verir: kendi ruhunu! Bu andan itibaren ya┼čamlar─▒ Allah’─▒n ad─▒n─▒n kutsall─▒─č─▒na tan─▒kl─▒k eder!

 

21/8  VEN  XX° T.O. [IV]  (m: S. Pio X, papa, † 1914)

Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40 

Benim RAB oldu─čumu anlayacaks─▒n─▒z   Ez 37,14

─░nsanlar Kutsal Ruh olmadan ölü gibidirler, ölü kuru kemikler gibi. ─░sa’ya yak─▒n oldukça ve Kutsal Ruh’u teneffüs ettikçe kar┼č─▒l─▒kl─▒ sevgide ve sevinçte büyürler. Onun ya┼čam─▒n─▒ ya┼čad─▒kça Allah’a itaat etmeye ve Rab olarak övmeye gerçekten lay─▒k oldu─čunu anlarlar.

 

22/8  SAB  XX° T.O. [IV]  (m: B.V. Maria Regina)

Ez 43,1-7; Sal 84; Mt 23,1-12  

RABbin görkemi tap─▒na─č─▒ doldurdu Ez 43,5

─░sa’da, Baba Allah’─▒n gerçek mabedini, insanlar aras─▒ndaki mevcudiyetini, ┼čan─▒n─▒ görebiliriz; alçakgönüllüler ve küçükler onu tan─▒may─▒ bilirler, çünkü ─░sa merhamet, bilgelik, bar─▒┼č, göksel Baba’n─▒n sonsuz sevgisidir. Onu ─░ncil’in tan─▒tt─▒─č─▒ gibi özellikle de haç üzerinde dü┼čünece─čim.

 

23/8  DOM  XXI° T.O. Anno A [I] 

Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20  

Göklerin Egemenli─činin anahtarlar─▒n─▒ sana verece─čim  Mt 16,19

Bu sözlerle ─░sa, Petrus’a göklerin egemenli─činin giri┼čini açmaya ve kapamaya izin vermektedir. Kim bilir neden saatlerce diskolarda kapal─▒ duran gençler akl─▒ma geliyor. Petrus onlara da kap─▒lar─▒ açabilir ve arad─▒klar─▒ mutlulu─ču bulabilecekleri yere varmalar─▒n─▒ sa─člayabilir. Orada ─░sa onlar─▒ sevinçle dolduracak, harika bir ┼čekilde sevildiklerini ve sevebileceklerini anlayacaklard─▒r, orada yeni bir müzikle dans edip gözleri ─▒┼č─▒k yans─▒tan farlar gibi olacakt─▒r!

 

24/8  LUN  S. BARTOLOMEO, Ap. [P] 

Ap 21,9-14; Sal 144; Gv 1,45-51  

Seni incir a─čac─▒n─▒n alt─▒nda gördüm Gv 1,48

Bu sözlerle ─░sa, kendisine “Beni nas─▒l tan─▒yorsun?” diye soran Bartolomeus’a cevap vermektedir. “─░ncir a─čac─▒n─▒n alt─▒nda” cevab─▒ ise ┼ču anlam─▒ ta┼č─▒yordu: “Kutsal Yaz─▒lar─▒ dikkatle çal─▒┼čt─▒─č─▒m için”! ─░sa, eminim ki bize daima bak─▒yorsun ve Sözünü ya┼čamak için dinledi─čimizde bundan çok mutlu oluyorsun. Bana sevgi dolu bak─▒┼č─▒n için te┼čekkür ediyorum.

 

25/8  MAR  XXI° T.O. [I]  (mf: S. Ludovico, † 1270; S. Giuseppe Calasanzio, sac., † 1648)

2Ts 2,1-3.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26  

Tanr─▒ kurtulman─▒z için sizi ta ba┼člang─▒çtan seçti  2Tess 2,13

 

Kendini dinsiz sayan biri ile konu┼čurken, ya┼čam─▒n anlam─▒n─▒  ara┼čt─▒rd─▒─č─▒n─▒ dinliyordum. Çocuk sahibi olmak için kad─▒n ile erke─čin birli─či ile olu┼čan aileye, i┼čin de─čerine ve minnettarl─▒k içinde ya┼čamaya çok önem veriyordu. ─░sa, halen ona inanmayanlara bile meyvesini vermek için gönderdi─čin ve Sözünü  yayan Kilise için te┼čekkürler.

 

26/8  MER  XXI° T.O. [I]

2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32  

Esenlik kayna─č─▒ olan Rabbin her durumda esenlik versin  2Tess 3,16

─░sa, sen bar─▒┼č─▒n Efendisisin. Senle birlik içinde olunca ayn─▒ çubuklar─▒n asmaya ba─čl─▒ oldu─ču gibi zorlukta da olsak bar─▒┼č kayna─č─▒ olan sevgi ruhunu al─▒yoruz. Daima var oldu─čun için te┼čekkürler.

 

Dopo il 31 agosto trovi il foglietto per la richiesta del calendario 2021. Se lo desideri, non attendere. Se lo richiedi già ora ci fai un favore! Grazie!

27/8  GIO  XXI° T.O. [I]  (m: S. Monica, † 387)

1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51  

Mesih’te her bak─▒mdan -her tür söz ve bilgi bak─▒m─▒ndan- zenginle┼čtiniz 1Cor 1,5

Allah’─▒n Sözünün arma─čan─▒n─▒ ve zenginli─čini dü┼čündükçe gençken durup birkaç sat─▒r─▒n─▒ okumak için çok zorluk çekti─čimi hat─▒rl─▒yorum: bu bana neredeyse imkans─▒z gibi geliyordu! ─░sa’y─▒ yeni bir ┼čekilde tan─▒d─▒ktan sonra art─▒k buna ihtiyaç duyuyordum. Onu art─▒k ilgiyle okumaya ba┼člad─▒m, ─░ncil ile meditasyon yapt─▒m, günlük seçimlerim ve davran─▒┼člar─▒m için ondan ─▒┼č─▒k ald─▒m.

 

28/8  VEN  XXI° T.O. [I]  (m: S. Agostino, vesc. e dott., † 430)

1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13  

Ama biz çarm─▒ha gerilmi┼č Mesih’i duyuruyoruz  1Cor 1,23

 

Aziz Pavlus, baz─▒ ki┼čilerin insani bilgeli─či ve mucizeleri arad─▒─č─▒n─▒ söylüyor, ama içimize gerçek ya┼čam─▒ ve bilgeli─či veren sadece ─░sa’n─▒n ya┼čam─▒, ölümü ve dirili┼čidir. Bize bilgeli─čini ve ya┼čam─▒n─▒ vermek için Kilisende mevcutsun, bunun için sana te┼čekkür ediyorum, ─░sa.

 

29/8  SAB  Martirio di S. Giovanni Battista (m) [P] 

Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29  

Seni kurtarmak için ben seninleyim Ger 1,19

Bu sözleri Rab, peygamber Yeremya’ya söylemektedir, onun görevi de halk─▒ tövbeye ça─č─▒rmakt─▒. E─čer ─░sa, sana veya bana bir görev veriyorsa onu gerçekle┼čtirmemiz için de gücü verir ve bizi korur. Rabbim senin lütfun sayesinde buraday─▒m, senin için!

 

30/8  DOM  XXII° T.O. Anno A [II] 

Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27  

Can─▒n─▒ benim u─čruma yitiren ise onu kurtaracakt─▒r  Mt 16,25

 

Baz─▒ arkada┼člarla bir misyonerlik etkinli─či için kâ─č─▒t ve cam toplarken i┼č yerimin önünden geçmem gerekiyordu. Garanti birkaç i┼č arkada┼č─▒ beni görecekti. Beni tan─▒mamalar─▒ için yol de─či┼čtirmek üzereydim ki ─░sa’n─▒n bu sözü akl─▒ma geldi: “Daha ufak karde┼člere yapt─▒─č─▒n─▒z herhangi bir ┼čeyi bana yapm─▒┼č olursunuz”. Bu söz bana cesaret verdi ve i┼čime devam ettim. Hemen kendimi insanlar─▒n yarg─▒s─▒ndan uzak büyük bir hürriyet içerisinde hissettim.

 

31/8  LUN  XXII°  T.O. [II] 

1Cor 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30  

Size zay─▒fl─▒k ve korku içinde geldim 1Cor 2,3

─░sa taraf─▒ndan ─░ncil’in yay─▒lmas─▒ için ça─čr─▒lan Aziz Pavlus, Korintos’taki H─▒ristiyanlara insani niteliklere dikkat etmeyip sadece Kutsal Ruh’un yard─▒m─▒na güvendi─čini söylüyordu. Çünkü o kendimizi aciz hissetti─čimizde bile içimizdedir. Kutsal Ruh, te┼čekkürler: ─░ncil’i yaymak için gücümüz sensin!