ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani LT

01 gen 2012
01 Sausis 2012

1/1 Sekmadienis Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja [IŠ]

Sk 6,22-27; Ps 67; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moteris Gal 4,4

2/1 Pirmadienis K.L.

(Šv. Bazilijus Didysis, † 379, šv. Grigalius Nazianzietis., † 390, vyskupai ir Bažnyčios mokytojai)

1Jn 2,22-28; Ps 98; Jn 1,19-28

Taisykite Viešpačiui kelią! Jn 1,23

3/1 Antradienis K.L.

(Švč. Jėzaus Vardas)

1Jn 2,29 - 3,6; Ps 98; Jn 1,29-34

Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jn 1,29

4/1 Trečiadienis K.L.

1Jn 3,7-10; Ps 98; Jn 1,35-42

Ko ieškote? Jn 1,38

5/1 Ketvirtadienis K.L.

1Jn 3, 11-21; Ps 100; Jn 1,43-51

Sek paskui mane! Jn 1,43

6/1 Penktadienis K.L.

1 Jn 5, 5-13; Ps 147; Mk 1, 7-11

Tu mano mylimasis Sūnus, tavim aš gėriuosi Mk 1, 11

7/1 Šeštadienis K.L.

(šv. Raimundas iš Penjaforietis, kunigas, † 1275)

1Jn 5,14 �21; Ps 149; Jn 2, 1-11

Darykite, ką tik jis jums lieps Jn 2, 5

8/1 Sekmadienis Kristaus Apreiškimas [IŠ]

Iz 60,1-6; Ps 72; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Jie be galo džiaugėsi Mt 2,10

9/1 Pirmadienis Kristaus Krikštas

Iz 55, 1-11; Iz 12, 2-6; Mk 1, 7-11

Jis krikštys jus Šventąja Dvasia Mk 1,8

10/1 Antradienis I E.S. [I]

1Sam 1,9-20; 1Sam 2,1.4-8; Mk 1,21-28

Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Mk 1,24

11/1 Trečiadienis I E.S. [I]

1Sam 3,1-10.19-20; Ps 40; Mk 1,29-39

Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis Mk 1,34

12/1 Ketvirtadienis I E.S. [I]

1Sam 4,1-11; Ps 43; Mk 1,40-45

…pasigailėjęs jo… Mk 1,41

13/1 Penktadienis I E.S. [I]

(Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas., † 367)

1Sam 8,4-7.10-22; Ps 89; Mk 2,1-12

Išvydęs jų tikėjimą… Mk 2,5

14/1 Šeštadienis I E.S.

1Sam 9,1-4.10.17-19; 10,1; Ps 21; Mk 2,13-17

Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams Mk 2,17

15/1 Sekmadienis II E.S. B metai [II]

1Sam 3,3-10.19; Ps 40; 1Kor 6,13-15.17-20; Jn 1,35-42

Štai Dievo Avinėlis! Jn 1,36

16/1 Pirmadienis II E.S. [II]

1Sam 15,16-23; Ps 50; Mk 2,18-22

Niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius Mk 2,22

17/1 Antradienis II E.S. [II]

(šv. Antanas, abatas, † 356)

1Sam 16,1-13; Ps 89; Mk 2,23-28

Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui Mk 2, 27

18/1 Trečiadienis II E.S. [II]

Maldų už krikščionių vienybę aštuondienio pradžia

1Sam 17,32-33.37.40-51; Ps 144; Mk 3,1-6

Ar šabo dieną leistina gera daryti, ar bloga? Mk 3, 4

19/1 Ketvirtadienis II E.S. [II]

1Sam 18,6-9;19,1-7; Ps 56; Mk 3,7-12

Netyrosios dvasios šaukdavo: „Tu Dievo Sūnus!” Mk 3,11

 

20/1 Penktadienis II E.S. [II]

(šv. Fabijonas, popiežius ir kankinys., † III amž.; šv. Sebastijonas, kankinys, † 304)

1Sam 24,3-21; Ps 57; Mk 3,13-19

Jėzus pasišaukė, kuriuos pats norėjo Mk 3,13

21/1 Šeštadienis II E.S. [II]

(šv. Agnietė, mergelė, kankinė, † 304)

2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27; Ps 80; Mk 3,20-21

…sakydami, kad jis kaip galvos netekęs Mk 3,21

22/1 Sekmadienis III E.S. B metai[III]

Jon 3,1-5.10; Ps 25; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

Atsiverskite ir tikėkite Evangelija! Mk 1,15

23/1 Pirmadienis III E.S. [III]

2Sam 5,1-7.10; Ps 89; Mk 3,22-30

Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną Mk 3,23

24/1 Antradienis III E.S. [III]

(šv. Pranciškus Salezas, vyskupas ir Baž. mokytojas, † 1622)

2Sam 6,12-15;17-19; Ps 24; Mk 3,31-35

Aplink jį sėdėjo minia Mk 3,32

25/1 Trečiadienis Šv. Pauliaus, apaštalo, atsivertimas [Š]

Apd 22,3-16 (arba Apd 9,1-22); Ps 117; Mk 16,15-18

Kas netikės, bus pasmerktas Mk 16,16

26/1 Ketvirtadienis III E.S. [III]

(šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai, I amž.)

2Sm 7,18-19.24-29; Ps 131; Mk 4,21-25

Jei kas turi ausis klausytis – teklauso! Mk 4,23

27/1 Penktadienis III E.S. [III]

(pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas, †1927)

2Sam 11,1-4.5-10.13-17; Ps 51; Mk 4,26-34

Sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje Mk 4,31

28/1 Šeštadienis III E.S. [III]

(šv. Tomas Akvinietis, kunigas ir Baž. mokytojas, † 1274)

2Sam 12,1-7.10-17; Ps 5ą; Mk 4,35-41

Kas gi jis toks? Net vėjas ir marios jo klauso! Mk 4,41

29/1 Sekmadienis IV E.S. B metai[IV]

Įst 18,15-20; Ps 95; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

Nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti Mk 1,21

30/1 Pirmadienis IV E.S. [IV]

2Sam 15,13-14.30; 16,5-13; Ps 3; Mk 5,1-20

Ėmė skelbti, kokių dalykų Jėzus jam buvo padaręs Mk 5,20

31/1 Antradienis IV E.S. [IV]

(šv. Jonas Bosko, kunigas, † 1888)

2Sam 18,9-10.14.24-25.30-19,4; Ps 86; Mk 5,21-43

Vaikas nėra miręs, o miega Mk 5,39

In primo piano

    Archivio