ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani LT

rugpjutis
08 rugpjutis 2012

1/8 trečiadienis XVII E.S. [I]

(šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas ir Baž. mokytojas, † 1787)

Jer 15,10.16-21; Ps 59; Mt 13,44-46

Kas turi ausis, teklauso! Mt 13,43

2/8 ketvirtadienis XVII E.S. [I]

(šv. Euzebijus Vercelietis, vyskupas, † 372; šv. Petras Julijonas Eimaras, kunigas, † 1868)

Jer 18,1-6; Ps 145; Mt 13,47-53

Taip ir bus pasaulio pabaigoje: išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų ir įmes juos į žioruojančią krosnį Mt 13,49

3/8 Penktadienis XVII E.S. [I]

Jer 26,1-9; Ps 69; Mt 13,54-58

Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų Mt 13,58

4/8 šeštadienis XVII E.S. [I]

(šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas, † 1859)

Jer 26,11-16.24; Ps 69; Mt 14,1-12

Jono mokiniai atėję pasiėmė kūną, palaidojo ir davė žinią Jėzui Mt 14,12

5/8 sekmadienis XVIII E.S. B metai [II]

Iš 16,2-4.12-15; Ps 78; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35

Mano Tėvas duos jums iš dangaus tikrosios duonos Jn 6,32

6/8 pirmadienis KRISTAUS ATSIMAINYMAS [Š]

Dan 7,9-10.13-14; Ps 97; 2Pt 1,16-19; Mk 9,2-10

Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo! Mk 9,7

7/8 antradienis XVIII E.S. [II]

(šv. Sikstas II, popiežius, ir draugai, kankiniai, † 258; šv. Kajetonas, kunigas, † 1547)

Jer 30,1-2.12-15.18-22; Ps 102; Mt 14,22-36

Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami: „Tikrai tu Dievo Sūnus!“ Mt 14,33

8/8 trečiadienis XVIII E.S. [II]

(šv. Dominykas, kunigas, † 1221)

Jer 31,1-7; Ps: Jer 31,10-13; Mt 15,21-28

„O moterie, didis tavo tikėjimas!“ Mt 15,28

9/8 ketvirtadienis ŠV. KRYŽIAUS TERESĖ BENEDIKTA († 1942) mergelė ir kankinė, Europos globėja [Š]

Oz 2,16b.17b.21-22; Ps 45; Mt 25,1-13

Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos Mt 25,13

10/8 Penktadienis ŠV. LAURYNAS, diakonas ir kankinys, † 258 [Š]

2Kor 9,6-10; Ps 112; Jn 12,24-26

Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas Jn 12,26

11/8 šeštadienis XVIII E.S. [II]

(šv. Klara, kankinė, † 1253)

Hab 1,12 - 2,4; Ps 9; Mt 17,14-20

Viešpatie, pasigailėk mano sūnaus! Mt 17,15

12/8 sekmadienis XIX E.S. B metai [III]

1Kar 19,4-8; Ps 34; Ef 4,30 – 5,2; Jn 6,41-51(52)

Kas tiki, tas turi amžinąją gyvenimą Jn 6,47

13/8 Pirmadienis XIX E.S. [III]

(šv. Poncijonas, popiežius, ir Ipolitas, kunigas, kankiniai, † 235)

Ez 1,2-5.24-28; Ps 148; Mt 17,22-27

Jie nužudys jį, o trečią dieną jis prisikels Mt 17,23

14/8 trečiadienis XIX E.S. [III]

(šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas ir kankinys, † 1941)

Ez 2,8 - 3,4; Ps 119; Mt 18,1-5.10.12-14

Jei neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę Mt 18,3

15/8 trečiadienis ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (ŽOLINĖ) [IŠ]

Apr 11,19;12,1-6.10; Ps 45; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56

Mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju Lk 1,47

16/8 ketvirtadienis XIX E.S. [III]

(šv. Steponas Vengras, † 1038)

Ez 12,1-12; Ps 78; Mt 18,21 - 19,1

Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą Mt 18,27

17/8 Penktadienis XIX E.S. [III]

(šv. Hiacintas, kunigas, †1257)

Ez 16,1-15.60.63; Iz 12,2-6; Mt 19,3-12

Kas atleidžia žmoną ir veda kitą svetimauja Mt 19,9

18/8 šeštadienis XIX E.S. [III]

Ez 18,1-10.13.30-32; Ps 51; Mt 19,13-15

Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane Mt 19,14

19/8 sekmadienis XX E.S. B metai [IV]

Pat 9,1-6; Ps 34; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58(59)

Tas, kuris mano valgo, gyvens per mane Jn 6,57

20/8 Pirmadienis XX E.S. [IV]

(šv. Bernardas, abatas ir Baž. mokytojas, † 1153)

Ez 24,15-24; Ps: Įst 32,18-21; Mt 19,16-22

Ateik ir sek paskui mane Mt 19,21

21/8 antradienis XX E.S. [IV]

(šv. Pijus X, popiežius † 1914)

Ez 28,1-10; Ps: Įst 32,26-30.35-36; Mt 19,23-30

Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima Mt 19,26

22/8 Śr. XX O.Z. [IV]

(Švč. Mergelė Marija Karalienė)

Ez 34,1-11; Ps 23; Mt 20,1-16

(arba Iz 9,1-6; Ps 113; Łk 1,26-38)

Paskutinieji bus pirmi, o pirmieji - paskutiniai Mt 20,16

23/8 ketvirtadienis XX E.S. [IV]

(šv. Rožė Limietė, mergelė, † 1617)

Ez 36,23-28; Ps 51; Mt 22,1-14

Vestuvės, tiesa, surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti Mt 22,8

24/8 Penktadienis ŠV. BALTRAMIEJUS, APAŠTALAS [Š]

Apr 21,9-14; Ps 145; Jn 1,45-51

Tu pamatysi didesnių dalykų! Jn 1,50

25/8 šeštadienis XX E.S. [IV]

(šv. Liudvikas, † 1270; šv. Juozapas Kalasantas, kunigas, † 1648)

Ez 43,1-7; Ps 85; Mt 23,1-12

Nenusivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus Mt 23,10

26/8 sekmadienis XXI E.S. [I]

Joz 24, 1-2a.15-17.18b; Ps 34; Ef 5, 21-32; Jn 6, 60-69

Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius Jn 6,68

27/8 Pirmadienis XXI E.S. [I]

(šv. Monika, † 387)

2Tes 1,1-5.11-12; Ps 95; Mt 23,13-22

Kvaili jūs ir akli! Kas gi didesnis – auksas ar šventovė, kuri pašventina auksą? Mt 23, 17

28/8 antradienis XXI E.S. [I]

(šv. Augustinas, vyskupas ir Baž. mokytojas, † 430)

2Tes 2,1-3.13-17; Ps 96; Mt 23,23-26

Pamirštate, kas svarbiausia Įstatyme – teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę Mt 23,23

29/8 trečiadienis Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas

Jer 1,17-19; Ps 71; Mk 6,17-29

Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą Mk 6,20

30/8 ketvirtadienis XXI E.S. [I]

1Kor 1,1-9; Ps 145; Mt 24,42-51

Budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats Mt 24,42

31/8 penktadienis XXI E.S. [I]

1Kor 1,17-25; Ps 33; Mt 25,1-13

Su dangaus karalyste bus panašiai, kaip su dešimtimi mergaičių... Mt 25,1

In primo piano

    Archivio