ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani AL

01 giu 2014
06 QERSHOR 2014

06 QERSHOR 2014

 

1/6 E SHTUNË TË NGJITURIT E

ZOTIT NË QIELL

Sh. Justini, martir † rreth165

Vap 1,1-11; Ps 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

Kur e panë e adhuruan Mt 28,17

Apostujt pranojnë se Jezusi

i ringjallur është i denjë për t’u

adhuruar, pasi jeta e tij është jetë

hyjnore. E menjëherë e kanë provën

sërisht, kur e shikojnë të ngjitet

“atje ku qe më parë”. Tani ai është

i ulur në të djathtën e Atit; gëzon,

e pra, prej autoritetit të dashurisë

së Perëndisë. Na gjykon ai, që ka

vdekur për të na shpëtuar:

do të na mirëpresë, sepse jemi

duke i shërbyer.

 

2/6 E HËNË VII K.P. [III]

Sh. Marçelini e Sh. Pjetri, martirë † 304

Vap 19,1-8; Ps 67; Gjn 16,29-33

Unë e munda botën Gjn 16,33

Ky pohim i Jezusit na bën të

ngazëllehemi në shpresë e në

mirënjohje. E dimë, në fakt, se sa

vështirësi vuajmë, sa herë vihemi

poshtë nga armiku ynë: shkurajimi,

keqkuptimi, dështimi, zhgënjimi…

Të besosh dhe të njohësh se Jezusi

fitoi mbi botën do të thotë se, si

aleatë me të, edhe ne do t’i kalojmë

të gjitha humbjet (përuljet, frikën

dhe stresin e botës) e do të marrim

pjesë në fitoren e tij.

 

3/6 E MARTË VII K.P. [III]

Sh. Karlo Lwanga e Shokët martirë † 1886

Vap 20,17-27; Ps 67; Gjn 17,1-11

Unë për ta lutem Gjn 17,9

Jezusi, para se të nisej nga kjo

botë, i lutet Atit për dishepujt e

vet që mbeten vetëm, pa praninë

e tij të dukshme. Ai e falënderon

Atin, sepse ata do ta merrnin

jetën e pasosur, dhuratën më të

madhe të sjellë nga dashuria e Atit.

Kërkon që të mund të kënaqen në

gëzimin e madh të formimit me

të dhe me Atin, një gjë të vetme,

për të marrë pjesë në festën e tyre

të përjetëshme, edhe në mes të

vuajtjeve e tundimeve.

 

4/6 E MËRKURË VII K.P. [III]

Sh. Françesk Karaçiolo, Sh. Kuirini martir

Vap 20,28-38; Ps 67; Gjn 17,11-19

Që të jenë një sikurse ne Gjn 17,11

Jezusi ia drejton këtë lutje Atit.

Kishte ardhur për të sjellë tek

dishepujt bashkimin me Atin. Do ta

kishin plotësinë e gëzimit, duke ecur

në të vërtetën e fjalës së tij.

Të falënderojmë, Jezus, sepse ti

i lutesh kështu Atit, deri sa përçarësi

të mos gjejë hapësirë mes nesh.

 

5/6 E ENJTE VII K.P. [III]

Sh. Bonifaci, ipeshkëv e martir † 754

Vap 22,30; 23,6-11; Ps 15; Gjn 17,20-26

I deshe ata siç më deshe mua

Gjn 17,23

Jezusi shikon dhe e di se dashuria

e Atit i arrin dishepujt e tij: nuk është

xheloz, madje ndodh e kundërta!

Ai është i kënaqur se dashuria e

Atit e mbjellë në ta të sjellë të njëjtin

fryt që ka sjellë tek ai. Kështu do

të provojnë bashkimin e zemrave

të tyre, e ky bashkim do të jetë

mrekullia që do të shtyjë përpara

shumë njerëz për të besuar se janë

të shpëtuar.

 

6/6 E PREMTE VII K.P. [III]

Sh. Norberti ipeshkëv † 1134

Vap 25,13-21; Ps 102; Gjn 21,15-19

Ti e di se të dua Gjn 21,17

Pjetri, pasi e kishte mohuar tre herë

Jezusin, tani gjendet plot besim të

përvuajtur, përpara Mësuesit të tij

të dashur. E shpall me përvuejtëri

dashurinë e tij të varfër ndaj tij.

Falë kësaj marrëdhënie të thjeshtë

e të përvuajtur me Zotin e tij, do të

mund të jetë në gjendje t’i kullotë,

t’i ushqejë, t’i udhëheqë e t’i mbrojë

ata që i vihen shkollës së Jezusit!

 

7/6 E SHTUNË VII K.P. [III]

Sh. Roberti

Vap 28,16-20.30-31; Ps 10; Gjn 21,20-25

Ti eja pas meje! Gjn 21,22

Është përgjigja e Jezusit për Pjetrin,

që donte të dinte se sa kohë Gjoni,

bashkëdishepulli i tij, kishte për të

qëndruar në këtë botë.

E rëndësishme, i thotë Jezusi Pjetrit,

është t’i shkosh pas personalisht e

të besosh në të. Duke dashur të dish

çfarë do të bëjnë të tjerët, mundet

që vetëm të shqetësosh dashurinë

tonë ndaj Jezusit.

 

8/6 E DJELA E RRËSHAJEVE Viti A [P]

Vap 2,1-11; Ps 103; 1Kor 12,3-7.12-13;

Gjn 20,19-23

Merreni Shpirtin e Shenjtë Tob 12,8

Shpirti i Shenjtë i jepet apostujve

ende të ndalur në çenakullin me

portat me shul nga frika e Judenjve.

Shpirti i Shenjtë i ndriçon vështrimin

drejt jetës së vërtetë dhe u jep gëzim

e kurajë për të hapur dyert që t’i

japin çdokujt njohjen e dashurisë

së Perëndisë Atë. Tani nuk mund të

heshtin më, se është Jezusi dhurata

e Perëndisë ndaj njerëzve të sëmurë

dhe që vuajnë.

 

9/6 E HËNË X K.Gj.V. [II]

Sh. Efremi xhakua e mësues † 373

1Mb 17,1-6; Ps 120; Mt 5,1-12

Jezusi, kur pa turmën, u ngjit në mal

Mt 5,1

Jezusi u ngjit në mal, ashtu si

Moisiu, për t’i paraqitur popullit të tij

nismën e një Besëlidhje të Re, që do

të ishte e volusur më pas me gjakun

e tij mbi kryq. Do ta mirëpresin

dhuratën e Perëndisë, e pra

lumturimin, ata që do të rradhiten

të varfër para tij, duke i parë të tjerët

me mëshirë, e gjithashtu edhe do të

dinë ta mirëpresin me dëshirë, për

hir të dashurisë, vuajtjeve të tyre

dhe persekutimeve.

Faleminderit, Jezus, për këtë

dhuratën tënde të mrekullueshme!

 

10/6 E HËNË X K.GJ.V. [II]

Sh. Diana

1Mb 17,7-16; Ps 4; Mt 5,13-16

Të shndrisë edhe drita juaj para

njerëzve Mt 5,16

Në fillim të bisedës në mal, pas

lumturimeve, Jezusi shpreh gëzimin

në deklarimin se dishepujt e tij janë

drita e botës dhe kripa e tokës.

I inkurajon që të mos rrinë të

fshehur: drita duhet të jetë e

dukshme, jo për t’u admiruar, por

për të ndriçuar o ecjen o punën e

njerëzve.

 

11/6 E MËRKURË Sh. Barnaba,

Apostull (m) [P]

Vap 11,21b-26;13,1-3; Ps 97; Mt 10,7-13

Falas morët, falas edhe jepni

Mt 10,8

Perëndia e krijoi botën jo për

interesat e veta, për përparësinë e

vet, por për dashurinë pa shpërblim.

Jezusi, fytyra e Perëndisë, na e ka

demonstruar këtë, me jetën e vet:

na ka kërkuar ne, ashtu si Pjetrit,

që ta lëmë të na lajë këmbët,

kështu që të mund të na shërbejë

ai vetë! Dora-dorës që e pranojmë

dhe i shkojmë nga pas, edhe ne

kalojmë nga egoizmi në dashurinë

falas, shërohemi e pastrohemi nga

kërkesa e kënaqësisë dhe interesit

për t’ia dhënë jetën Atit, në të mirën

e vëllezërve.

 

12/6 E ENJTE X K.Gj.V. [II]

Sh. Xhovana nga Sh. Fakondo

1Mb 18,41-46; Ps 64; Mt 5,20-26

Pastaj eja e kushtoje dhuratën tënde

Mt 5,24

Sot Jezusi na mëson sa e

domosdoshme është të kesh

mëshirë për ata që jetojnë pranë

nesh. Pa falje nuk mund t’i afrohemi

Perëndisë dhe të mendojnë ta

kënaqim atë. Perëndia, në fakt,

është falje dhe mëshirë.

 

13/6 E PREMTE X K.Gj.V. [II]

Sh. Antoni i Padovës, meshtar e mësues

† 1231

1Mb 19,9.11-16; Ps 26; Mt 5,27-32

Dil jashtë e qëndro në mal para

Zotit 1Mb 19,11

Ja se çfarë i thotë Perëndia Elisë

pasi ka bërë që të vriten profetët

e perëndisë Baal në malin e

Karmelos. Ai ka ikur, tërë frikë, dhe

është strehuar në shkretëtirë, duke

u fshehur në errësirën e një shpelle.

Perëndia i zbulohet jo në dhunën

e zjarrit ose të tërmetit, por në

butësinë e një puhize të lehtë.

“Dil jashtë e qëndro në mal para

Zotit”. Ja ku jam, është gjithçka në

butësi që po më takon: kur të më

njohësh të përvuajtur do të të them

se çfarë duhet të bësh!

 

14/6 E SHTUNË X K.Gj.V. [II]

Sh. Elizeu

1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37

Çkado është më tepër se kaq, vjen

prej Qoftëlargut Mt 5,37

Jezusi vazhdon mësimin e tij.

Kur flasim, duhet të jemi të thjeshtë

e të përgjigjemi me sinqeritet. Me

biseda të ndërlikuara rezikojmë

si të gënjejmë e po ashtu edhe të

dënojmë apo gjykojmë të tjerët:

do të bëheshim bashkëpunëtorët

e përçarësit.

 

15/6 E DJELË E HENJTËRUESHMJA

TRINI VitiA [P]

Sh. Xhermana

Dal 34,4-6.8-9; kant. Lp 3,52-56;

2Kor 13,11-13; Gjn 3,16-18

Hyji i dashurisë dhe i paqes do të

jetë me ju 2Kor 13,11

Jezusi, i shfaqur Palit në rrugën e

Damaskut, ka hyrë në jetën e tij

dhe i ka bërë të njohë Perëndinë,

si Perëndi i paqes dhe i dashurisë.

Mund të jetë njohur kështu, sepse

është Ati i Birit të parëzgjedhur e pra

i të gjithëve atyre që bashkohen me

të. Ai pastaj, ne na jep Shpirtin, që

na bën të aftë e me dëshirën për të

dashur atë dhe vëllezërit. Dashuria

e paqja e mbështjellshin, kështu,

jetën tonë.

 

16/6 E HËNË XI K.Gj.V. [III]

Sh. Fran Regis

1Mb 21,1-16; Ps 5; Mt 5,38-42

Jepja edhe pallton Mt 5,40

Jezusi na mëson si të ngadhënjejmë

mbi të keqen. Keqkuptimet,

dyshimet, zemërimet, xhelozitë na

prishin ne dhe marrëdhëniet me të

tjerët, duke e varfëruar jetën tonë e

duke e transformuar atë dalëngadalë

në një ferr. Jezusi jo vetëm na

mëson për të mos mbajtur parasysh

të keqen e pësuar, por edhe që të

ngadhënjejmë mbi të keqen me

anën e së mirës.

E nuk na lë të vetmuar në këtë punë

të vështirë. Atyre që i shkojnë pas

u jep forcë dhe gëzim për të qenë

dëshmitarët e vet në këtë betejë

kundër së keqes.

 

17/6 E MARTË XI K.Gj.V. [III]

Sh. Izauri, Sh. Inoçenti, Sh. Hermi,

Sh. Pelegrini, Sh. Bazili

1Mb 21,17-29; Ps 50; Mt 5,43-48

Jini të përkryer siç është i përkryer

edhe Ati juaj që është në qiell

Mt 5,48

Jezusi flet për faljen ndaj atyre që na

fyejnë, na urrejnë e na persekutojnë.

Paraqet shembullin e Atit, që bën të

dalë dielli për të mirët e të këqijtë.

Të bashkuar në Jezusin, lodhja e

faljes dhe e dashjes së armiqve

bëhet gëzim e hir dhe shenjë që

brenda nesh jeton Shpirti

i tij i shenjtë.

 

18/6 E MËRKURË XI K.Gj.V. [III]

Sh. Marina

2Mb 2,1.6-14; Ps 30; Mt 6,1-6.16-18

Lutju Atit tënd që është në fshehtësi

Mt 6,6

Është një ndër perlat e mësimit të

Jezusit. Lutja jonë nuk ka nevojë

për vende të veçanta. Ose, më

mirë, Perëndia të dëgjon e të

flet me kënaqësi, kur të gjen të

përkujdesur vetëm ndaj tij dhe jo

të shpërqëndruar në gjëra apo

persona të tjerë. Mos i thuaj askujt

se po lutesh, por bëje këtë dhe lutu

përgjithmonë. Nëse të tjerët do ta

kuptojnë, mos të vijë turp.

 

19/6 E ENJTE XI K.Gj.V. [III]

Sh. Romualdi abat † 1027

Sir 48,1-14; Ps 96; Mt 6,7-15

Na shpëto nga i Keqi! Mt 6,13

Jezusi, për të sjellë në zemrën tonë

ndjenjat e tij dhe marrëdhënien e tij

me Atin, na mëson “Ati Ynë”, lutja

e mrekullueshme që përmbledh të

gjithë Ungjillin. Ajo përfundon me

kërkesën për të na çliruar nga e

keqja, që vjen gjithmonë prej

të keqit.

Ai është quajtur prej Shkrimit:

joshësi i madh, ati i gënjeshtrës,

akuzuesi i vëllezërve.

Vetëm ti, Atë, mund të na çlirosh

nga ky armik më i fortë se ne,

që të bën të vuash!

 

20/6 E PREMTE XI K.Gj.V. [III]

Sh. Silvestri papë, Sh. Hektori

2Mb 11,1-4.9-18.20; Ps 131; Mt 6,19-23

Mblidhni për vete visare në qiell

Mt 6,20

Jezusi i porosit dëgjuesit e vet që

të kenë dëshira të mëdha! I nxit që

të mos kërkojnë të shumëfishojnë

të mirat që janë kalimtare, që

vjetërohen e përkeqësohen: është

marrëzi të vetkënaqesh me të

mirat që vyshken, thahen, ashtu si

bukuria e vetë fytyrës. Ai dëshiron

që të akumulojmë të mirat që i

rezistojnë kohës dhe ruhen në arkat

e përjetshme.

Gjithçka e bërë për dashurinë e tij

ngjyroset me përjetësinë.

 

21/6 E SHTUNË XI K.Gj.V. [III]

Sh. Luigji Gonzaga, rregulltar † 1591

2Kr 24,17-25; Ps 88; Mt 6,24-34

Kjo gjë nuk do t’jua sjellë të mirën,

pasi ju e latë Zotin 2Kro 24,20

Shpesh shkakun e falimentimeve

tona apo të problemeve që na

shkojnë keq, ua atribuojmë të

tjerëve. Para së gjithash, në të

kundërt, duhet të ndalemi e të

bëjmë një shqyrtim të kurajshëm të

ndërgjegjes sonë. Shkaku i parë i

të këqijave tona jemi vetë ne, me

mosbindjet tona ndaj Perëndisë.

 

22/6 E DJELË TË SHENJTËTUESHMI

KORPI e GJAKU i KRISHTIT Viti A [P]

Sh. Paulini nga Nola, ipeshëv † 431;

Sh. Gjon Fisher ipeshkëv e Sh. Toma Moro,

martirë † 1535

Lp 8,2-3.14-16; Ps 147; 1Kor 10,16-17; Gjn

6,51-58

Kush ushqehet me këtë bukë, do të

jetojë në amshim Gjn 6,58

Jezusi ua thotë këto fjalë turmës

e cila një ditë më parë kishte

ngrënë bukën dhe qe nginjur, dhe

i nxit: “Mos kërkoni ushqimin që

shkatërrohet, por atë që reziston

për jetën e amshuar”. Është ai buka

për ta bërë të hyjë në jetën tonë,

që të bëhet energjia e çdo veprimit

tonë. Me Jezusin, në ne, jeta bëhet e

amshuar, e plotë, burim i dashurisë

së pasosur.

 

23/6 E HËNË XII K.Gj.V. [IV]

Sh. Jozef Kafaso

2Mb 17,5-8.13-15.18; Ps 59; Mt 7,1-5

Zoti u zemërua shumë me Izraelin

2Mb 17,18

Perëndia, Krijuesi i qiellit dhe i tokës,

kishte zgjedhur Izraelin, popullin

më të vogël, që të ishte aleati i

vet, pjesëtari i të mirave të tij. Por

ky popull e la veten të tërhiqet në

vajtjen pas perëndive të tjera, në

rrugët e lehta të mosbindjes ndaj

urdhërimeve. Duke u larguar nga

Ai, mbeti i privuar nga mbrojtja

e tij. Për ne, sot, është e lehtë të

pasqyrojmë veten në këtë situatë!

 

24/6 E MARTË LINDJA E

SH. GJON PAGËZUESIT [P]

Is 49,1-6; Ps 138; Vap 13,22-26;

Lk 1,57-66.80

Fliste duke bekuar Hyjin Lk 1,64

Zakaria, babai i Gjon Pagëzorit,

kishte pranuar korrigjimin prej

Perëndisë për pabesinë e vet:

kishte mbetur memec.

Me lindjen e jashtëzakonshme të

birit, duke e parë se sa besnikëri

pati Perëndia ndaj premtimit,

tanimë e lavdëron dhe e bekon

për mëshirën e tij. Ne gjithashtu

e lavdërojmë dhe e bekojmë

Perëndinë për durimin e mëshirën,

pavarësisht mosbindjes dhe

mosbesimit tonë.

 

25/6 E MËRKURË XII K.Gj.V. [IV]

Sh. Guljelmi

2Mb 22,8-13; 23,1-3; Ps 118; Mt 7,15-20

Do t’i njihni profetët prej veprave të

tyre Mt 7,20

Është e rëndësishme të hulumtosh

me kujdes personat që dëgjojmë e

mirëpresim si shembull dhe drejtim

për të vendosur apo sistemuar jetën

tonë. Cilët janë frytet e tyre?

A na ndihmojnë për ta njohur e për

ta dëgjuar Birin e Perëndisë?

Ai është e Vërteta. Na ndihmojnë

për ta ndjekur? Ai është Jeta.

A jetojnë të bashkuar me të?

Ai është Jeta!

 

26/6 E ENJTE XII K.Gj.V. [IV]]

Sh. Josemaría Escrivá de Balaguer

2Mb 24,8-17; Ps 78; Mt 7,21-29

Ez 34,11-16; Ps 39; Ef 2,11-22;

Gjn 10,11-16

Jetën e jap për delet Gjn 10,15

Jezusi ofron jetën: kjo është

dashuria e vërtetë, dashuri që

kushton, dashuri që vlen.

Ne gëzohemi prej kësaj dashurie,

pasi e marrim për ta imituar.

Me Jezusin edhe Sh. Vigjili e ofroi

jetën e tij për të qenë misionar e për

të sjellë Ungjillin. Edhe ne e ofrojmë

jetën, e kështu paraqesim bukurinë

e Perëndisë.

 

27/6 E ENJTE E SHENJTËRUESHMJA

ZEMËR E KRISHTIT Viti A [P]

Sh. Cirili i Aleksandrisë, ipeshkëv e mësues

† 444

Lp 7,6-11; Ps 102; 1Gjn 4,7-16; Mt 11,25-30

Ua zbulove të vegjëlve Mt 11,25

“Të lavdëroj, Atë, Zot i qiellit dhe

i tokës, sepse ia ke fshehur këto

gjëra të diturve dhe ua ke zbuluar

të vegjëlve”. Jezusi shpjegon se

këto gjëra janë njohja që ai e ka

për Atit e me të cilën Ati e njeh

atë. Kjo ndërgjegje është sinonimi

i dashurisë së vërtetë, personale,

të brendshme, e përmbushur me

pjesëmarrje të plotë.

Jam i kënaqur se jam i vogël, pasi

kështu mund të arrij gëzimin më të

madh, atë të njohjes së Birit dhe Atit

që është në qiell!

 

28/6 E SHTUNË XII K.Gj.V. [IV]

Zemra e Papërlyer e së Lumturës Virgjër Mari

Sh. Ireneu ipeshëv e martir, † rreth 202

Lam 2,2.10-14.18-19; Ps 73; Mt 8,5-17

ose Is 61,9-11; Ps: 1Sam 2; Lk 2,41-51

Yt atë dhe unë të kërkuam Lk 2,48

Janë fjalët që E Lumnuara

Virgjër Mari i drejtoi Jezusit

dymbëdhjetëvjeçar, kur mbeti në

tempullin e Jeruzalemit. Përgjigja

e Jezusit: “Nuk e dini se duhet të

merrem me gjërat e Atit tim?”, është

mjaft e rëndësishme për ta njohur.

I krishteri që do t’i shkojë pas Zotit

do ta japë këtë vendosje për jetën

e vet. Ati ka qenë pika e referimit,

adhuruar nga Jezusi adoleshent dhe

i ri, në një jetë me të gjitha gjërat të

barabarta me të tjerët. Me zemrën e

kthyer nga Ati, ai rritej, si shembull,

në shpirt e në trup.

 

29/6 E DJELË SH. PALI E

SH. PJETRI Appstuj [P]

Vap 12,1-11; Ps 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt

16,13-19

Ti je Mesia - Biri i Hyjit të gjallë!

Mt 16,16

Ungjilli i kësaj feste na bën

të marrim në konsideratë

marrëdhëniet mes Jezusit e Pjetrit.

Pjetri paraqet besimin e tij, ndonëse

ende jo i tëri i aftë për të sjellë fryt,

dhe Jezusi e mbështet mbi këtë

besim ndërtesën e re dhe shpirtërore

të Kishës. Në Kishë, mbarështimi i

Pjetrit është bërë nga Jezusi si një

shkëmb i qëndrueshëm ndër shekuj!

Ne, të përforcuar edhe nga dëshmia

e Sh. Palit, vazhdojmë ta shpallim

e ta përjetojmë këtë besim: Jezusi

është Biri i Perëndisë së gjallë!

 

30/6 E HËNË XIII K.Gj.V. [I]

Shenjtërit e Parë Martirë të Kishës së Romës † 64

Am 2,6-10.13-16; Ps 49; Mt 8,18-22

Do të vij pas teje ngado që të

shkosh Mt 8,19

Jezusi duhet t’i përgjigjet këtij

pohimi, të shprehur nga dikush mes

shumë të tjerëve të cilët donin t’i

shkonin nga pas për të qëndruar me

të. Ky njeri nuk kishte as idenë më të

zbehtë të rrugës që kishte përshkuar

Jezusi për të arritur tek Ati, duke e

mbajtur me vendosmëri kryqin.

Sot janë të njëjtat kushte, të njëjtat

vështirësi për t’i shkuar nga pas

Jezusit. Faleminderit, Jezus, që ti na

bën të ekzaltohemi prej gëzimit të

pashprehshëm e të lavdishëm, kur

të besohemi ty!

In primo piano