ME
NU

OMELIE / Omelie TR

26/02/2012
26/02/2012 – PASKALYA’YA HAZIRLIK DEVRESİ – 1. P. G. B

26/02/2012 – PASKALYA’YA HAZIRLIK DEVRESİ – 1. Pazar Günü - B – 

1.Okuma Tekvin 9,8-15        Mezmur 25          2.Okuma 1Petrus 3,18-22          İncil Mk 1,12-15 

Nuh peygamber birinci ve ikinci okumanın ana kişisidir. O, Allah ile konuşan ilk insan örneğidir, daha doğrusu Allah’ın kendisi insanlık ile yeni bir anlaşma kurmak istediği anda Nuh, O’nu dinleyen insan örneğidir. Bu anlaşma gereği, insanlık hala isyankar kılan günahın etkisi altında olmasına rağmen, Allah’ın artık insanları tufan gibi bir afetle cezalandırmayacağıdır. Allah insanları hep sevecektir, kendi sınırsız merhameti sayesinde hep sevecektir. Aziz Petrus da, tufan örneğini tekrar kaleme alarak, vaftizi hatırlamaktadır. Nasıl ki Nuh’un gemisi kötülerin öldüğü su tarafından desteklenmişse, aynen vaftiz suyu, İsa’nın ölümden dirilişi sayesinde, kurtuluş getirmektedir. Bu kurtuluş vaftizi alan herkese verilmektedir, havari de vaftizi şu sözle açıklamaktadır: “İsa Mesih'in dirilişi sayesinde, temiz vicdanla Allah'a bağlanmak demektir”. Kurtaran İsa’dır, “Mesih İsa, bizleri Allah'a kavuşturmak için günahlarımıza karşılık kurban olarak bir kez öldü. Günahsız olan O, günahkâr olanlar için öldü”. Şimdi kötülerin bu fırsatları var: Kurtuluşu arzulamak, Kurtarıcı ile birleşerek Baba’ya Onunla birlikte yönelmek!

İsa’yı daha sonra İncil bölümünde görüyoruz: Çöle doğru ilerliyor ve kırk gün için orada kalıyor. Çölde geçirdiği bu devre, ileride yaşayacakları için, yani yapacağı vaazlar için ve O’nun reddedilmesi için bir hazırlık dönemi gibidir; yapacağı vaazlar ve göstereceği işaretler Onu beklenen Mesih olarak gösterecekler, O’nun reddedilmesi de, O’nu, Allah’ın insanlara karşı olan mükemmel sevgisini de ispatlamak durumuna koyacaktır. Böylece O, ölümüyle, günahkârların kurtulmak için alacakları vaftize değer vermeye hazırlanmaktadır.

İsa çöle doğru, Ruh’a itaat ederek, ilerliyor. Ruh, peygamberler aracılığıyla konuşmuş olandır, tarih boyunca eylem göstererek insanlığına yeni yürek hazırlamaktadır; bu Ruh, acı çeken ve kendini tüm insanların günahının sonuçlarını iyileştirmek için kendini sunan Allah’ın hizmetkârı üzerine konmaktadır. O kırk gün içersinde Ruh, tufanın suyunun yerini almaktadır: İsa buna daldırılmaktadır. Tüm insanların günahının yükü üzerindedir, sonra dirildiğinde Baba’ya dönme yürüyüşlerinde onlara rehberlik edecektir. O’nu şeytan denemektedir: insanları Allah’tan uzaklaştırmaya çalışan tüm güçler şimdi O’na karşı savaşıyorlar. Şeytan, İsa’nın kendisini dinlemesini istiyor. O’nu kandırıp, itaatkâr Oğul olmaktan çıkarmak ve Allah’ı kendisinden uzak, ilgisiz göstermek istiyor. Şeytan, İsa’nın kendi başına hareket etmesini arzuluyor, sanki Allah uzak ve O’na danışmak, O’nu dinlemek gerekmiyormuş gibi davranmasını istiyor. İsa’nın bizim gibi olmasını, bizim gibi devamlı bir ateizme, imansızlığa düşmesini istiyor. İşte o kırk günde İsa dünyadaki tüm düşmanlığı yaşıyor: İncil yazarı bunu bize “vahşi hayvanlar” örneğiyle açıklıyor. Bunlar öngörülemezler, korkutucudurlar ve parçalamaya çalışırlar. Allah’ın Oğlu kaçmıyor, gerektiği kadar bu durumda kalıyor, kırk gün için orada kalıyor, aynı tufanın sürdüğü kırk gün kadar. Nasıl ki Nuh güvercinle teselli olduysa da, aynen İsa melekler tarafından teselli ediliyor; onlar O’nun itaati ve sebatı sebebinden Baba’nın hoşuna gittiğine O’nu temin ediyorlar.

Şimdi İsa yaşamının yeni bir devresini yaşamaya hazır: Her çeşit denenmeleri aştığından artık Allah’ın İncilini bildirebilir: herkese çölde kendisine dokunan Allah’tan ve kendini O’na sunmasından bahsedebilir. Allah’ın insanlara yakın olduğu güzel haberini müjdeliyor, Allah’ın, Nuh’u kurtardığı gibi, insanları kurtarmaya hazır olduğunu, Baba ile karşılaşmaya hazırlamaları ve götürmeleri için kendisini yolladığını ilan ediyor. Ne zaman ki vaftizci Yahya susturuldu, o zaman İsa, insanlardan artık korkmadığı için konuşmaya başlıyor. Bildirimi Markos tarafından iki haber ve iki emirle özetlenmektedir. Bekleyiş zamanı sona erdi, çünkü kurtarıcı Mesih geldi. Hükümdarlık da hazır çünkü kral geldi. Bu sebepten düşünme tarzınızı değiştirin: beklemeniz gerekmiyorsa O'na katılmalısınız. Kral burada: O'nu kabul edin ve Allah’ın arkadaşları olun, sevgisinin tamlığından faydalanacaksınız.