ME
NU

OMELIE / Omelie TR

21 mar 2021
21/03/2021 –PASKALYA'YA HAZIRLIK DEVRESİ -5. Pazar Günü B

21/03/2021 –PASKALYA'YA HAZIRLIK DEVRESİ -5. Pazar Günü B

İlk Okuma Yeremya 31,31-34 Mezmur 50/51 İkinci Okuma İbranilere 5,7-9 İncil Yh 12,20-33

Yeremya'nın peygamberliği iyi haberdir, yani “Müjde”dir. Allah, “yeni bir antlaşma” kuracağına söz verir, bu sadakatsiz halkına karşı gösterdiği yeni bir iyi niyettir! İlk antlaşma gereğince halk Allah'ın verdiği emirlere uymalıydı ve karşılığında Allah onu koruyacağını ve huzurlu bir yaşam için gerekenleri sağlayacağına söz verirdi. Fakat halk birçok kere Allah'ın emirlerini bir yük gibi görürdü ve onları sadece gösteriş için yerine getirirdi, içinde ise hürriyet ve bağımsızlık arzularıyla doluydu ve itaatsizlikle bunlara ulaşacağını zannediyordu. Bu itaatsizliklerin sonucunda aile ilişkilerini ve sosyal bağları zedeliyordu ve tüm milletin kötülüğüne sebep olurdu, dolayısıyla halk, alanını istila etmeye çalışan düşmanlardan kendini koruyamaz hale gelirdi.

İnsanın ve halkının yaşamaya devam edebilmesi, sevinç ve barışı tekrar elde etmesi için Allah yeni bir antlaşma yapmaya karar verir. Artık öğretileri yüreğinin dışından, zorlama gibi gelmeyeceklerdir, içlerinden geleceklerdir. Allah her insanın kalbine Sözünü koyacaktır, onu kalbine yazacaktır. Böylece herkes Allah'a itaati, kendisiyle barış içinde, sevinçle, kendi gerçekleştirmesinin en güzel, en gerçek anı olarak yaşayacaktır. Bu şekilde insan Allah tarafından sevildiğini anlayacak, Allah ile barışık yaşayacak ve Mezmur'un, “Kaybolmuş olanlara yolunu öğreteceğim ve günahkârlar sana döneceklerdir!” diye seslendiği gibi, başkaları için ilahi sevginin aracısı olmaktan mutlu olacaktır.

Gerçekten de Allah'ın sevinci tam budur: “En küçükten en büyüğe kadar herkes beni tanıyacaktır”. Bu, Allah'ın sevincidir, çünkü evlatlarının Kendisini sevmek için aradıklarında Kendisi ile olan karşılaşma sayesinde mutluluklarını gerçekleştirdiklerini görmektedir.

İsa Allah'ın mutluluğuna katılmaktadır: Grekler, yani putperestler O'nu tanımak için aradıklarında yeryüzündeki görevinin tamamlanmak üzere olduğunu anlamaktadır. Diğer halklardan insanlar, Kendisi ile karşılaşmak istediklerinde, İsa, “Yeni Antlaşma'nın” Peder tarafından tüm insanlığa verilmek üzere olduğunu anlamaktadır. Grekler, Filipus ve Andreas vasıtasıyla İsa'ya yanaşmaktadırlar. Onlar, On İkilerden tek Grek isim taşıyanlardır: Bu, Grekler'in dileklerini göstermek üzere onlara yaklaşmalarını kolaylaştırdı. Önceden Peygamberler de, putperestlerin Allah ile, gerçek Allah ile karşılaşmalarına yardımcı olsunlar diye Yahudilere yaklaşmalarının zamanının geleceğini ilan etmiştiler. İsa saatinin geldiğini anlamaktadır, çünkü Yeni Antlaşma O'nun kanıyla yapılacaktır.

O anda İsa, birkaç sözü bize bağışlamakta, bunlar sanki O'nun vasiyetidir. Buğday tanesinin örneğiyle öleceğini haber veriyor ve de ölümünün anlamını da açıklıyor: Ölümü, buğday tanesinin filizlenip çok meyve getirmesini sağlayacaktır. İsa, kendisini sevmemizin zor olacağını da biliyor, çünkü Kendisinin ölmekte iken herkes tarafından nefret edileceğini göreceğiz: Bu dünyadaki yaşamımızdan nefret edersek bize ebedi yaşam sözü vermektedir, bu dünyadaki insanların övgülerini aramazsak da Peder'inin bizi öveceğini garantilemektedir. İsa'yı izlediğimizde bu dünya bizi hor görecek, reddedecek, ama Peder'in Kendisi bizi onurlandıracaktır.

Rab İsa, ölümünün yaklaştığını görerek içten acı çekmektedir, ama yaşamını sunması tüm insanları seven Allah'ın şanı olduğunu bilmektedir. Allah, gökten gelen bir sesle onu tasdik ediyor, bu ses kalabalık tarafından duyuluyor, ama bir gök gürlemesi olarak algılanıyor. Allah'ın o sesi ise, İsa'ya doğru ilerlememizi yüreklendirmektedir. O, haçın üzerinde olunca, O'na merakla değil de, sevgi ile O'nunla birleşme arzusu ile bakacağız ve bu, kurtuluşumuz olacaktır. İbranilere mektupta şöyle yazılıdır: “O'na itaat edenler için kurtuluş olacaktır”. O halde İsa'ya itaat edip kalbimize girmesine izin vereceğiz; O, Peder'in yüreğimize yazılmış Sözü olacaktır! “Oğul olmasına karşın, çektiği acılarla söz dinlemeyi öğrendi”: O halde biz de O'na itaat edeceğiz! İmanlıları vuran nefretten gelen acılara şaşırmayacağız. Tam da Allah'ın evlatları olduğumuzdan dolayı acı çekeceğiz ve dünyayı kurtarmaya katılacağız. Bizler de ölüp dünyada yeni hayat olmak üzere toprağa ekilen buğday taneleri olacağız.

OKUMALAR

İlk Okuma Yeremya 31,31-34

"İsrail ve Yahuda halkıyla

Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor" diyor RAB,

"Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün

Onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek.

Onların kocası olmama karşın, bozdular o antlaşmamı" diyor RAB.

"Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur" diyor RAB,

"Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım.

Onların Allah'ı ben olacağım, onlar da benim halkım olacak.

Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini,

'RAB'bi tanıyın' diye eğitmeyecek.

Çünkü küçük büyük hepsi

Tanıyacak beni" diyor RAB.

"Çünkü suçlarını bağışlayacak,

Günahlarını artık anmayacağım."

Mezmur 50/51

Ey Allah, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

Ey Allah'ı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

Beni huzurundan atma,

Kutsal Ruhun'u benden alma.

Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,

İstekli bir ruhla bana destek ol.

Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,

Günahkârlar geri dönsün sana.

İkinci Okuma İbranilere 5,7-9

Mesih, yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçte olan Allah'a büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua ve yakarışlarda bulunmuş ve Allah korkusu nedeniyle işitilmişti. Oğul olduğu halde, çektiği acılardan söz dinlemeyi öğrendi. Yetkin kılınmış olarak Allah tarafından Melkisedek düzenine göre başkâhin atanan Mesih, sözünü dinleyenlerin hepsi için sonsuz kurtuluş kaynağı olmuştur.

İncil Yuhanna 12,20-33

Bayramda tapınmak üzere Kudüs'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar, Celile'nin Beytsayda kentinden olan Filipus'a gelerek, «Efendimiz, İsa'yı görmek istiyoruz» diye rica ettiler.
Filipus gitti, bunu Andreya'ya bildirdi. Andreya ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler.
İsa, «İnsanoğlu'nun yüceltileceği saat geldi» diye karşılık verdi. «Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven, onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran, onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? `Baba, beni bu saatten kurtar' mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba, adını yücelt!»
Bunun üzerine gökten bir ses geldi: «Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim.»
Orada duran ve bunu işiten kalabalık, «Gök gürledi» dedi.
Başkaları, «Bir melek O'nunla konuştu» dedi.
İsa, «Bu ses benim için değil, sizin içindi» dedi. «Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim.» İsa bunu, nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu.