ME
NU

OMELIE / Omelie TR

18 apr 2021
18/04/2021 – PASKALYA DEVRESİ - 3. Pazar Günü – B

18/04/2021 – PASKALYA DEVRESİ - 3. Pazar Günü – B

İlk Okuma Hav. Kit. 3,13-15.17-19 Mezmur 4 İkinci Okuma 1Yh. 2,1-5a İncil Luka 24,35-48

Bugünkü tüm okumalar, günahlardan, daha doğrusu günahların affından bahsetmektedir. Günahların affı; Baba ile ve tabii ki Allah'ın Oğlu ile ve Allah'ın evlatları ile de, birlik içinde yeniden olmaktır. Bu, İsa'nın ölümü ve dirilişi sayesinde mümkündür. Her kim İsa'nın haçına bakışını yükseltirse ve O'nu dirilmiş olarak kabul ederse; O'nu göndermiş, O'nu Kendisinin En Sevgilisi olarak tanıtmış, O'nu yaptığı mucizeler ile onaylamış olan Peder ile karşılaşmaktadır. Petrus, ilk kez halk arasında konuşarak Rab'bin ölümünü istemiş olanları pişman olmaya, tövbe etmeye ve günahların affını almaya davet etmektedir. Gerçekten de af olmadan hayatımız nedir ki? İnsanlar üzgün, çünkü af edilmeleri, kendilerinin hayat kaynağı ile yeniden bağ kurmaları gerektiğini hissetmektedirler. İnsanlar kızgın ve tedirginler, çünkü yüreklerini sıkıştıran, onları bağlı tutan bir yükleri var. İnsanlar kolayca birbirlerine şüphe ile bakıyorlar, çünkü bir şey saklamaya mecbur olmaktadırlar. Korku insanlara hükmediyor, çünkü ölmekten korkuyorlar; bu korku, Allah ile berrak ve huzurlu bir ilişkiye sahip olmamalarından gelmektedir; bu ilişki günahlar tarafından bozulmaktadır.

İsa ölümü bize olan bir sevgi eylemi olarak kabul etti. Çünkü dirilmiş olan Kendisine iman ettiğimizden affedildik ve affı ile hayatı elde edeceğimizi biliyordu. Af; ailelerde, karı ve koca arasında, kardeşler arasında, çocuklar ve ebeveynler arasında gereklidir. Aynen sosyal yaşamda, iş çevresinde, arkadaşlar arasında, her yerde gereklidir. Af; yaşamdır, barıştır, sevinçtir, gerçek birliğe doğru ilk adımdır. Af verilmeyen ve af alınmayan yerde karşılıklı güven, huzur ve hürriyet olamaz. Bir ailede af yoksa sosyal yaşamda af yoksa orada herkes içine kapanmak zorunda olacaktır, orada yalnızlık, umutsuzluk artacaktır.

Af edilmek mümkün mü? Aziz Yuhanna İsa'yı, kutsal ve doğru Baba Allah'ın ve günahkâr olan bizlerin arasında savunucu avukat gibi göstermektedir. Baba günahlarımızı bize yüklemiyor, çünkü İsa aramıza giriyor ve biz, O'na iman edip O'nun adına vaftiz olarak, İsa'yla birleşmiş olduk, İşte, bunun için O'nu seviyoruz; Sözünü dinleyerek, buyruklarına uyarak, O'nu seviyoruz. Sözüne uymamız; sevgimizi, dolayısıyla Allah'a benzerliğimizi de mükemmelleştiriyor!

İncil'de İsa'nın Havarilerine söylediği son sözleri dinledik. Bu sözler onların dünyadaki misyonları ile ilgilidir: “Onun adıyla günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalem'den başlayarak tüm uluslara duyurulacak”. İsa, dirilmiş olarak Havarilerine şu görevi vermek için göründü: Peder'in affetmek isteğini müjdeleyerek, tüm halkları tövbe etmeye çağırmak! Yeruşalem'den, yani onlara düşman olarak davranan kişilerden başlayacaklar. Gerçekten de, ilk onlara tövbe teklif etmek ve af müjdelemek gerekir!

Hristiyan'ın kalbinde kin veya antipatilere yer yok, sadece Peder’in herkesin, Oğlu'nun etrafında toplanması isteği için yer var! İnsanlar, her şeyden önce günahkâr olduklarının farkına varmalılar, yani Allah'ın istediği gibi olmadıklarını, yüreklerinden sevgiyi dışladıklarını, evlatları olarak davranmadıklarını kabul etmelidirler. Kim günah işlemediğini söyleyebilir?

Biri Allah'a itaatsizlik ediyorsa, O'nu sevmez olur, bunun için de onun Allah'ı tanıması bozulmuştur. Tersine ne zaman O'nun Sözünü gerçekleştirsek, o zaman O, içimizde mükemmel sevgisiyle yaşamaktadır! O zaman kardeşlerimizi, hatta hala Baba'yı tanımayanları bile, O'nun affını almak için tövbeye çağırmak için gücümüz ve sevincimiz olacaktır.

Rab'bimiz İsa, teşekkürler! Bize affolma imkânının olduğunu tanıttığın için, af dilemek ve affetmek için bize cesaret verdiğin için de teşekkürler. Bu sayede bizler de Peder’in sevgisinin işbirlikçileri oluruz!


OKUMALAR

Havarilerin Kitabından Sözler 3,13-15.17-19

Petrus halka hitap ederek şöyle dedi: 'İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Allah’ı, atalarımızın Allah’ı, kulu İsa'yı yüceltmiştir. Siz O'nu ele verdiniz. Pilatus O'nu serbest bırakmaya karar verdiği halde, siz O'nu Pilatus'un önünde reddettiniz.' Kutsal ve adil Olan'ı reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz. Siz Yaşam Önderi'ni öldürdünüz, ama Allah O'nu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. «Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama tüm peygamberlerin ağzından Mesihinin acı çekeceğini önceden bildiren Allah, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün.

Mezmur 4,2.4.7.9

Sana seslendiğim sana bana cevap verirsin, ey hakkımı koruyan Allah’ım! Bilin ki, Rab sadık kulu için harikalar yaratır; Rab'be seslendiğimde o beni işitir. 'Bize kim mutluluğu gösterecek?! diyenler çoktur. Yüzünün nuru üzerimizde parlasın, ey Rab! Huzur içinde yatacağım ve uyuyacağım; çünkü yalnız sen, ey Rab, beni güven içinde tutarsın.

Aziz Yuhanna'nın 1. Mektubundan Sözler 2,1-5a

Yavrularım, bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba'nın önünde savunur. Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. O'nun buyruklarını yerine getirirsek, O'nu tanıdığımızdan emin olabiliriz. «O'nu tanıyorum» deyip de O'nun buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur. Ama O'nun sözüne uyanın Allah'a olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Allah'ta olduğumuzu bununla anlarız.

Aziz Lukas Tarafından Yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden Sözler 24,35-48

Emmaus'taki öğrenciler yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar. Bunları anlatırlarken İsa'nın kendisi gelip aralarında dikildi. Onlara, «Size esenlik olsun!» dedi. Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. İsa onlara, «Neden telaşlanıyorsunuz? İçinizde neden böyle kuşkular doğuyor?» dedi. «Ellerime, ayaklarıma bakın; işte ben'im! Bana dokunun da görün. Bir hayalette et ve kemik olmaz, ama görüyorsunuz, bende var.» Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Sevinçten hâlâ inanamayan, şaşkınlık içinde olan öğrencilerine İsa, «Sizde yiyecek bir şey var mı?» diye sordu. Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. İsa onu aldı ve onların gözleri önünde yedi. Sonra onlara, «Ben daha sizlerle birlikteyken size şu sözleri söylemiştim: `Musa'nın Yasasında, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir'» dedi. Bundan sonra İsa, Kutsal Yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki, «Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Kudüs'ten başlayarak tüm uluslara O'nun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız.