ME
NU

OMELIE / Omelie TR

25 apr 2021
25/04/2021 – PASKALYA DEVRESİ - 4. PAZAR GÜNÜ - B

25/04/2021 – PASKALYA DEVRESİ - 4. PAZAR GÜNÜ - B

İyi Çoban Pazar Günü ve Ruhsal Çağrılar için Dua Günü

İlk okuma Hav. Kit. 4,8-12 Mezmur 117/118 İkinci okuma 1Yh. 3,1-2 İncil Yh. 10,11-18

Bugün İsa bize, “köşenin temel taşı”, insanların tek “kurtarıcısı” ve “iyi çoban” olarak gösterilmektedir. İlk iki imaj bize Petrus tarafından verildi. İsa, Allah'ın inşa etmek istediği yeni binanın köşe taşıdır. İsa kendisi de, Mezmurlar’da bulunan bu benzerliği kullandı. Köşe taşı, tüm binanın dayandığı sağlam ve dayanıklı taştır. Kim onu seçer? Şüphesiz inşaattan sorumlu olan kişi. Benzetme şunu söylemek ister: Allah, yeni halkının gücü ve desteği olan kişiyi kendi seçer. O, kimsenin onlara güvenmemesine rağmen, Musa'yı ve Davud'u seçmişti. Allah kendisi, sadık halkına rehber olsun diye, baş ve kul olması gereken kişiyi seçiyor. Allah, tanınmamış bir anne babadan doğup yokmuş gibi olan küçücük bir köyde büyüyen İsa'yı seçiyor! Yetkili insanlar O'nu yok edebilmeyi düşünüyorlar: Onlar Allah'ın kendilerinden özgür olduğunu düşünmeyip O'nun seçtiklerini de kabul etmeyi hiç istemiyorlar.

Petrus'un hiç şüphesi yoktur ve bu sözlerle İsa'yı tanıtıyor: “Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur”; kurtulabilmek için, O'nu kabul etmek gerekiyor. Bunu birazcık tecrübe eden bizler, bunun gerçek olduğunu bilmekteyiz: Ancak ve ancak Mesih İsa'ya iman edip O'na güvenerek içsel özgürlüğü tadabiliriz, ancak İsa'yı severek öğrencileri olan kardeşlerle birlikteyiz, ancak Rab İsa'ya itaat ederek sonsuz hayatına kabul edileceğimizin garantisi ile Peder'in yüreğine gireriz.

Egoizmde yaşadığında özgür olmayı düşünen, Baba'nın hikmetli Sözüne itaat etmemek isteyen bu dünyada, Mesih İsa sayesinde insan kurtuluşu bulabilir. Bu dünya Allah'ın evlatlarını reddedip ezer, onları küçümser ve engeller. Aziz Yuhanna dünyanın “Baba’yı tanımadığı için” böyle davrandığını söyler. O'nu tanıtmak, daha doğrusu O'na olan benzerliğimizin aracılığıyla kendisini tanıtmasına izin vermek, görevimizidir. Fakat unutmayalım ki, sadece sevdiğimiz sürece O'na benzemekteyiz! Bunun için sevmeye devam edelim; nefret edilip, zulüm gördüğümüzde, düşmanlıkla çevrelendiğimizde de, sevmeye devam edelim.

İsa kendisini, koyunlarını parçalamak isteyen kurt önüne koyarak, bizi korumaktadır. Her şeyden önce yüreğimizi intikam ve nefret duygularından, bizi çevreleyen düşmanlık yüzünden O'ndan ayrılma denenmesinden de korur. O'ndan uzaklaşırsak, kesinlikle düşmanımız zafer kazanmış olacaktır. İsa'nın Kendisi her durumda, her zorlukta O'nun yanında kalabilmemiz için bize gereken gücü verir. O, iyi çobandır ve henüz O'nun olmayan, fakat O’nun olabilecek koyunlar için de iyi çoban olmak ister!

İsa başka dinlere ait tüm insanların, putperestlerin, düşmanlarımızın da, çobanı olduğunu hisseder. Ancak ve ancak O'nun sayesinde her soydan ve her dilden insanlar, yürek huzuruna ve yaşam mutluluğuna kavuşabilirler. Aziz Augustinus'un söylediği gibi, “Kalbimiz sende huzur buluncaya dek huzursuzdur”! Gerçekten insan yüreği Rab İsa için yapıldı! O'nsuz, insan yüreği susuz, aç, kararsız, yönünü şaşırmış, hatta ümitsiz bile kalır; O'ndan uzak olmayı şiddet ile savunmak isteğinde de. Günümüzde de, İsa sesini duyurtmak ve temsilcileri olmaları için, zavallı insanlardan yararlanmaktadır.

Baba'nın, bu hizmete hazır ve kutsal insanları çağırıp Kilisesine bağışlamaya devam etmesi için dua edelim! O

Rab'bin Kendisi bize bu duayı etmemizi emretti: “Hasat sahibine dua edin ki hasadı için işçileri göndersin”. İşçilerin ödevi, Rab'bin yetiştirdiğini toplamak olacaktır, yani Allah'ın evlatlarını birliğe toplamak ve korumak. Bunu, İsa'nın Sözünü ilan edip merhametle dolu sevgisinin gizemleri ile O'nun varlığını yeniden sunarak yapacaklardır.

Ey Peder, senin yapma şekline göre, aramızda, son sırada olanların, zayıf, yoksul ve dünyada tanınmayanların arasında, senin evlatlarını bir araya toplayacak, onları çoban sevgisi ile besleyecek, onları yalanlardan ve bölünmelerden koruyacak, onları senin şefkat ve beğenilen bakışların altında dinlendirecek kişileri seç. İşçilerine güç ve girişime geçme yetkisi verecek olan, senin Oğlun İsa'dır. Ve bizler işçilerin ile işbirliği yapacağız!


OKUMALAR

Havarilerin Kitabından Sözler 4,8-12

O gün, Petrus İsrail'in Büyük Meclisi tarafından çağrıldı ve Kutsal Ruh'la dolan olarak onlara şöyle dedi: «Halkın yöneticileri ve ihtiyarlar! Eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve tüm İsrail halkı şunu bilin: bu adam, sizin çarmıha gerdiğiniz, ama Allah'ın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, `Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan, ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş'tır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.»

Mezmur118(117),1.8-9.21-23.26.28cd.29

RAB'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur.

RAB'be sığınmak İnsana güvenmekten iyidir. RAB'be sığınmak soylulara güvenmekten iyidir.

Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin, Kurtarıcım oldun.

Yapıcıların reddettiği taş, köşenin baş taşı oldu.

RAB'bin işidir bu, gözümüzde harika bir iş!

Kutsansın RAB'bin adıyla gelen! Kutsuyoruz sizi RAB'bin evinden.

Allahım sensin, şükrederim sana, Allahım sensin, yüceltirim seni.

RAB'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur.

Aziz Yuhanna'nın 1. Mektubundan Sözler 3,1-2

Sevgili Kardeşlerim, bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize ` Allah'ın çocukları' deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba'yı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Allah'ın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki, Mesih göründüğü zaman O'na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O'nu olduğu gibi göreceğiz.

Aziz Yuhanna Tarafından Yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden Sözler 10,11-18

O gün, Mesih İsa halka şöyle dedi:' Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba'yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu Babamdan aldım.»