ME
NU

OMELIE / Omelie TR

19 giu 2016
19/06/2016 OLAĞAN DEVRESİ – 12. Pazar Günü C

19/06/2016 - OLAĞAN DEVRESİ – 12. Pazar Günü - C 

1. Okuma Zek 12,10-11 * Mezmur 62 * 2. Okuma Gal 3,26-29 * İncil Lk 9,18-24


MEDİTASYON


Aziz Pavlus İsa’nın, merkez noktası olduğunu, yani O’nun önemini hatırlayıp O'nu vurgulamaktadır. Bizim Tanrı’nın oğulları olmamızı sağlayan şey, O’na olan imandır. Bazen herkesle iyi olma arzumuz bizi aldatır, çünkü bunu yanlış bir şekilde yaparız, yani imanın önemini bir kenara koyarız ve kolayca her insan, sırf insan olduğu için, Tanrı’nın oğludur deriz. Ancak bu şekilde düşüncelerimiz karışık olur ve “Tanrı’nın oğlu” ifadesi de fakirleştirilir. Oğul olmak, yaratık olmaktan daha çoktur. Oğul olmak, sadece Tanrı’nın benzerliğini değil, Tanrı’nın özünü yani O’nun aynı sevgisini taşımak demektir. Baba’nın sevgisini tanıyan, onun ancak ve ancak İsa tarafından tamamen yaşandığını bilir. İsa gerçekten Biricik, tek gerçek Tanrı’nın Oğludur. Dolayısıyla ancak “Mesih’i giyinmiş” olan, çok alçakgönüllülükle kendisini “Tanrı’nın oğlu” olarak görebilir. Aziz Yuhanna’nın, İncil’de ve mektuplarında yazdığıyla aynı kanıda olarak, Aziz Pavlus der ki, “Hepiniz vaftizle Mesih’e bağlanarak Mesih’i giyindiniz”. Tanrı’nın oğulları olabilmek için gereken şart, Mesih’e ait olmaktır. O’na ait olmak ne demektir? Bu soruya cevap vermek, teorik olarak kolay, ama yaşam somutluğunda kolay değildir. Ben ne zaman Mesih’e ait olurum? Sadece O’na “seninim” dediğimde değil; daha da çok O’nun duygularına ve Baba’ya itaatine göre yaşadığımda, insanlarla olan ilişkilerimi Kutsal Ruh’un yönetimine göre yaşadığımda O’na ait olurum. Tanrı’nın oğulları olmak bize haysiyet, saygınlık bağışlar ki, aramızdaki tüm ayrımlar kaldırılır. Aziz Pavlus’un yazdığı gibi, artık ne doğal ne de sosyal farklılıkları, ne ırk ne de dil farklılıkları önem taşırlar. Farklılık var, ancak onları nazarı itibare almak gerekmez, ayrım nedeni olmazlar. Yahudi misin, başka bir halktan mısın? Eğer Tanrı’nın oğlu olursan, O seni aracı olarak aynı şekilde kullanabilir. Köle mi, özgür insan mısın? Tanrı oğlu haysiyeti bu farklılığı siler çünkü her durumda aynı Rab’bin Sözünü yaşayabilirsin. Erkek mi? Kadın mısın? Kutsal Ruh herkese önder edebilir ve herkeste sevinci, barışı, iyiliği, sadakati ve birliğin meyvelerini olgunlaştırabilir. Bütün Tanrı’nın oğulları için peygamberlikler gerçekleşir. Peygamber Zekerya der ki, “Üzerlerine bir lütuf ve yalvarış ruhu indireceğim. Onlar bedenini deldikleri adama bakacaklar”. Haçta olan İsa’ya yönelen bakış herkesi birleştirir ve aynı kılar. İsa’ya bakmak, imandan gelen ilk sevgi eylemidir, sonra bu sevgi imanı arındırır ve İsa’nın sunuşuna katılacağımız kadar olgunlaştırır. İsa bunu dünyadakinden farklı gözler ile O’na bakmaya başlayan öğrencilere bildirmek ister. Dünya İsa’ya hayranlıkla ve şaşkınlıkla bakar. Dünya için İsa özel ve gizemli bir şahsiyettir, fakat O’nu, birkaç ay önce (Vaftizci Yahya) veya birkaç yüzyıl önce (İlyas), misyonunu bitirmiş ve artık yok olmuş bir peygamber olarak görür, O’nun hakkında her şeyin bilindiği bir şahsiyet olarak ve artık yeni bir şeyi ilave edebilecek olmayan bir şahsiyet olarak görür. O’nun öğrencileri ise böyle değil, farklı bir şekilde O’nu görürler. O’nu tek ve eşsiz olarak, “Tanrı’nın Mesih’i” olarak görürler. Ancak onlar da, daha önce hiç kimse için kullanmamış olan bu ifadenin anlamını tamamen anlamazlar. Onlar için yeni bir imanın başlangıcıdır. İsa bu ifadeyi kabul edip, doğru bir şekilde anlaşılmasını ister. Petrus’un kullandığı bu ifade peygamberlerden gelir. Peygamberler de, Tanrı’nın Mesih’inin, yetkili insanlar tarafından acı çektirilip öldürüleceğini, fakat sonra Tanrı tarafından yüceltileceğini bildirdiler. Mesih’in yeryüzünde olan yolu, yürüyüşü insanların düşündüğünden tamamen farklıdır. Onlar yetkinin ve başarının peşinden koşar, O ise asla koşmaz. O, dünyayı değiştirmek için gelir, bunun için önce dünyanın kötülüğünün acı meyvelerini kendi üstüne almalıdır. O, kendi içinde dünyayı yener, nitekim dünyanın kötülüğünün ve ahlaksızlığının kendini etkilemesine izin vermez. O’nunla yolunda yürüyenler, O’nu sevenler, O’nunla birlikte Tanrı’nın tarafında olmak isteyenler ne yapacaklar? Bunu İsa cesaretle ve açıklıkla Petrus’a ve diğerlerine söyler. Onların imanı, O’nunla birlikte O’nun ıstırap yolunu katederek olgunlaşmalıdır. Onlar kendilerini inkar etmelidir, yani içlerindeki dünyayı red etmelidir. Kendi nefislerini yenmek ve haçlarını yüklemek; bu, dar ve dip, anlaşılamayan yeni bir yoldur. Bu yol, İsa’ya doğru gerçek ve olgun bir sevgi olmadan, herkes tarafından hemen reddedilecek bir yoldur. Bu yol ancak ve ancak sevgi ile ve sevgi için kat edilebilecek bir yoldur; uğrumuza delinen İsa için güçlü bir sevgi gerekir. İsa’ya, “Senin sevgin yaşamdan iyidir, bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. Ömrümce sana övgüler sunacağım, senin adınla ellerimi kaldıracağım. Canım sana sımsıkı sarılır, sağ elin bana destek olur” diyeceğiz. İsa arzularımızın ve düşüncelerimizin merkezi, atacağımız her adımın başlangıcı ve varış noktası olacak.

OKUMALAR


1. Okuma Zek 12,10-11
 

Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. O gün Yeruşalim'de büyük bir matem günü olacaktır.


Mezmur 62


 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,

Seni çok özlüyorum,

Canım sana susamış,

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,

Bütün varlığımla seni arıyorum.

     Kutsal Yer'de baktım sana,

Gücünü, görkemini görmek için.

     Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

     Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

     Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

     Çünkü sen bana yardımcı oldun,

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

     Canım sana sımsıkı sarılır,

Sağ elin bana destek olur. 


2. Okuma Gal 3,26-29


Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı vardır. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Ve eğer Mesih'e aitseniz, o zaman İbrahim'in soyundansınız, vaade göre de mirasçılarsınız. 


İncil Lk 9,18-24


Bir gün İsa tek başına dua ediyordu, öğrencileri de yanındaydı. İsa onlara, «Halk benim kim olduğumu söylüyor?» diye sordu. Onlar şöyle cevap verdiler: «Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas diyor, kimi de eski peygamberlerden birinin dirilmiş olduğunu söylüyor». İsa onlara, «Ya siz» dedi, «ben kimim dersiniz?». Petrus, «Sen Tanrı'nın Mesihisin» cevabını verdi. İsa, onları uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. «İnsanoğlu'nun çok acı çekmesi, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektir» dedi. Sonra herkese şunları söyledi: «Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkâr etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek; canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır».