ME
NU

OMELIE / Omelie TR

15 lug 2018
15/07/2018 – OLAĞAN DEVRESİ - 15. PAZAR - B YILI

15/07/2018 – OLAĞAN DEVRESİ - 15. PAZAR - B YILI

1.Okuma Amos 7,12-15 *Mezmur 85/84 *2. Okuma Efes 1,3-14 *İncil Mk 6,7-13

 

Bugün Allah’ın Sözünün ilanı, rahatsız edici bir olay ile başlamaktadır: Allah’ın mabedindeki kahin, peygamberi kovar. Peygamber sesini Allah’a verir, birçok kere kendi arzusuna karşı konuşmak mecburiyetinde kalır. Çünkü peygamber söylediği sözlerin güçlüler tarafından iyi karşılanmayacağını bilmektedir. Halk; güçlü ve zengin olanların daha da güçlenmek ve zenginleşmek için yaptığı haksızlıklar, baskılar, cimrilikler yüzünden acı çekmektedir. Ve Allah, gerçekten  halkın acılarına duyarlıdır. Allah adına konuşan birçok kere sert sözler kullanır, bu da büyükleri ve zenginleri kızdırabilir. Böylece peygamber Amos, Allah tarafından konuşmak için gönderilmiş olmasına rağmen mabetten uzaklaşmak zorunda kalır çünkü orayı yöneten kahin, kralın ve bakanlarının baskısı altındadır. Fakat peygamber zor işlere ve fakirliğe alışıktı ve susmuyor: Allah’a itaat ediyor ve konuşmaya devam ediyor. İsa, On İkileri gerçek peygamber gibi yolluyor. Onları “ikişer, ikişer” yolluyor. Çünkü Kutsal Kitapta şöyle deniyor, bir şahitliğin inanılır olması için en azından iki şahide gerek vardır. Ayrıca onlar ikişer ikişer giderek karşılıklı sevgiyi de kapsayan ilanlarını sadece konuşmakla değil de yaşayan bir örnekle de beyan edecekler! İsa onları kumanyasız, fakir ve hiç bir garantileri olmadan yolluyor. Onların güveni, Peder’in sevgisidir: O'na şartsız güvenirler. Bu şekilde dinleyicilerin hoşuna gidemeyecek şeyleri de müjdeleye cesaret bulabilir ve onların mesajını kabul etmedikleri takdirde oradan gidebilirler. İsa onlara önceden tembih edip, bu sebepten onların kurtaran sözünü kabul etmemelerineşaşırmayacaktır. Orada onlar ayaklarını o yerindeki tozdan silkeleyeceklerdir çünkü İncil’i kabul etmeyenler, putperestler gibidirler. Museviler kendi kutsal topraklarını putperest toprağı ile kirletmek istemiyorlardı, bu sebepten içeri girmeden ayaklarını silkelerlerdi. Aynen İncil’i yayan kişi onun sözünü ret edenlerle birlik yapmamalıdır, bu onları kandırmak da olurdu: Ret etmesi önemsizmiş gibi olurdu. İtaatkâr öğrenciler, Allah’ın hükümranlığını müjdeliyor ve tövbe etmeye çağırıyorlardı. Hastalara ve acı çekenlere, Peder’in sevgisinin sonucu ve var olan hükümranlığının işareti olan, bedende ve ruhta iyileşmenin sevincini ve güzelliğini gösteriyorlardı. O halde biz de Aziz Pavlus ile birlikte övgü duamızı yükseltelim (II. Okuma). Gerçekten de Allah’ın Mesih İsa’nın ölümü ve dirilişi sayesinde gerçekleşen sevgisinin bildirimi olan İncil, hepimiz için Allah’ın büyük bir kutsamasıdır! Aziz Pavlus kendi tecrübesinden Hıristiyan olmamanın ne demek olduğunu biliyordu. Musevilerin ve putperestlerin yaşamını biliyordu ve İsa’yı ve sevgisini tanımanın ne büyük kurtuluş ve özgürlük olduğunu görüyordu.  Museviler, din yöneticilerinin ve kâtiplerin bildirdiği tüm kanunlara uyamama korkusuyla yaşıyorlardı. Putperestler ise büyü ve batıl inançlardan boğuluyorlardı, kinci ve korkutucu, ahlâksız ilahların korkusuyla yaşıyorlardı. Başkaları ise tek Allah’a inanmakla beraber onu uzak, tanınmaz ve ulaşılamaz olarak görüp kendi hallerinde veya Allah tarafından yollandıklarını söyleyen sahtekârların dediklerine göre yaşarlardı. Daha diğer insanlar var ki, kendilerini Allah'ın bir parçası bile saydıklarından dolayı dinleyip, takip edecek, itaat edecek, zorluklarda güvenecek hiç kimseye sahip olmuyorlar. Bütün bunlar; ruhani yaşamı bilmiyor ve de kendilerini bir Baba'ya teslim etme, O'nun dikkatli ellerine güvenme, O'nun kalbinden barış ve emniyet, af ve bilgelik, gelecek için ve sonsuzluk için ümit alma imkanlarını tanımamaktadırlar.

Allah’ımızı ve Pederimizi tanımak ne güzel bir mutluluktur! Bize O'nu tanıtan, karşılaşma imkânı yaratan hatta Ruhunu, bizim sevilen evlatlarının olduğunu garantileyen, şimdiden “cennette” imişiz gibi hissettiren Kutsal Ruh’unu veren İsa’ya şükran doluyuz. Havarinin övgüsü son bulmuyor sanki, Rab'bimiz Mesih İsa’nın Pederini tanımaya çağrılmamız o kadar büyük bir ayrıcalık ki! Kalbimize yerleştirilen Kutsal Ruh’a itaat ederek, biz bu övgüyü yaşamımızla devam ettirmekteyiz. Dünyanın merkezi, kalbi olan Mesih İsa’ya ümit etmeye devam edelim. Sevinçli ve huzurlu olacağız ve bu sevinçle Allah’ın herkesin uğruna gerçekleştiği kurtuluşun tanıkları olmuş olacağız. Allah’ın bizi cahillikten kurtarmak ve sevgisinin sırrını bildirmek için yolladığı Havariler için şükran dolu olacağız!

 

 

OKUMALAR

 

1.Okuma Amos 7,12-15

Bunun üzerine Amasya Amos'a, "Çek git, ey bilici!" dedi, "Yahuda'ya kaç. Ekmeğini orada kazan. Orada peygamberlik et.

Bir daha Beyt-El'de peygamberlik etme. Çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır."

Amos, "Ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum" diye karşılık verdi, "Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım.

RAB beni sürünün ardından aldı, 'Git, halkım İsrail'e peygamberlik et' dedi.

 

Mezmur 85/84

Kulak vereceğim RAB Tanrı'nın ne diyeceğine;

Halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek,

Yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler.

Evet, O kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir,

Görkemi ülkemizde yaşasın diye.

Sevgiyle sadakat buluşacak,

Doğrulukla esenlik öpüşecek.

Sadakat yerden bitecek,

Doğruluk gökten bakacak.

Ve RAB iyi olan neyse, onu verecek,

Toprağımızdan ürün fışkıracak.

Doğruluk önüsıra yürüyecek,

Adımları için yol yapacak.

 

2.Okuma Efeslilere Mektubundan 1,3-14

İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun. kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı kendi lütfunun zenginliği sayesinde, Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz.
Tanrı, Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize kendi isteğinin sırrını açıkladı. Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki tüm varlıkları Mesih'te birleştirecek. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacına göre önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Öyle ki, Mesih'e ilk ümit bağlamış olan bizler, O'nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Gerçeğin ilanını, kurtuluşunuzun müjdesini duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

 

İncil Markos 6,7-13

On iki öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara, kötü ruhları kovma yetkisini verdi.
Yolculuk için yanlarına değnekten başka bir şey almamalarını söyledi. Ne ekmek, ne torba, ne de kuşaklarında para götüreceklerdi. 9Onlara çarık giymelerini söyledi. Ama, «İki mintan giymeyin» dedi.
«Bir yere gittiğiniz zaman, oradan ayrılıncaya dek hep aynı evde kalın» diye devam etti. «İnsanların sizi kabul etmedikleri, sizi dinlemedikleri bir yerden ayrılırken, onlara uyarı olsun diye ayağınızın altındaki tozu silkin!»
Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. Birçok cin kovdular; birçok hastayı, üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.