ME
NU

OMELIE / Omelie TR

19 gen 2020
19/01/2020 Olağan Devre 2. Pazar Günü – A

19-01-2020  Olağan Devre 2. Pazar Günü – A  

İlk Okuma Yeşaya 49,3.5-6 *Mezmur 39 * Ikinci Okuma 1Korint. 1,1-3 * İncil Yuhanna 1,29-34

 

Bugün vaftizci Yahya günahkar olduğumuzu hatırlatmaktadır. Noel zamanı tamamlandı ve litürji bize Yahya'nın İsa'yı tanıtması üzerinde düşünmeye çağırıyor. Yahya, İsa'yı vaftiz ettiği zamanı hatırlatıyor ve O'nun yaklaştığını görürken yine O'na tanıklık etmektedir. Yahya'nın dikkatimizi çekmek istediği en önemli nokta, İsa'nın üzerinde Kutsal Ruh'un var oluşudur, bu varlık O'nun ilahi kimliğini belirtmektedir ve aynı zamanda da O'nu kabul edenleri kutsallaştırmaktadır. Gerçekten de Kutsal Ruh'un barınağı olan İsa, Kutsal Ruh ile vaftiz eder, yani kendisine iman edenlere Allah'ın sevgisi ve kutsallığında olan yaşamı verir. Ancak Yahya bu yeni armağandan bahsetmeden önce başka bir hazırlayıcı armağandan bahsetmektedir.

İsa, her şeyden önce, “dünyanın günahlarını kaldırır”. Bu gerçekten gerekli bir eylemdir. Ben de bir şişeye yağ, şarap veya başka bir değerli sıvı koymadan önce, şişenin temiz olmasına dikkat ediyorum. Böyle yapmasam, içine koyacağım sıvıdan tam olarak faydalanamam, hatta onu bozarım. Ruhunu verebilmek için İsa, “dünyanın günahlarını kaldırır”. Günahı kaldırmak için ne yapacaktır? Bu soruyu cevaplandırmak için Yahya Kutsal Kitaplardan bir alıntı yapar: İsa, “Allah'ın kuzusudur”! Bu imaj bizi Yeşaya Peygamberin Allah'ın hizmetkarından bahsettiği sayfaya götürür. Burada Allah'ın Kulu, hayatını “kesime götürülen kuzu gibi” sunarak “hepimizin günahlarını kaldıran” olarak gösterilmektedir. Kuzun tasviri, dikkatimizi Paskalya günü Allah'a kurban edilmiş ve yenmiş kuzuya da çekiyor: Bu kuzuyu yiyerek halk, Allah ile birlik oluyor ve dolayısıyla herkes ile de birlik içinde oluyor.

İsa, Yahya tarafından barışımız için, Peder ile bizim aramızda birlik için, kendisini sunan olarak tanıtılıyor. Çünkü İsa, yaşamımızı Allah'tan ve kardeşlerden ayıran günahı yok ediyor. Bunu yaptıktan sonra kalplerimizi ve bedenlerimizi Ruh'un armağanı ile doldurabilecektir!

Günah! Zenginlik ve israf içeresinde olan dünyamız artık bu kelimeyi kabul etmiyor. Ya da o, korku uyandırıyor, konuşulmaktan sakınılıyor. Günahtan konuşan, başkalarının vicdanını yargılamakla suçlanıyor. Peygamberlerin vazifesini unutuyor muyuz? Natan, Davut'un yüzüne karşı, günah işlediğini söylemişti: Günümüzde de mahkemeleri haksızlıklarla dolduranlara, kürtaj yapan ve yaptıranlara, sevmeye hazır olmayıp da evlilik denemesi yapanlara, çocuklarını sadece bilgi ile eğitmek isteyenlere, müşterilerini aldatanlara, dünya aç insanlarla dolu iken ekmeklerini atanlara, v.s., günah işledikleri söylenemez mi?

Yaptığınız bir şeye günah diyen biri, teşekkür edilecek bir kişidir: Hatamızı fark etmemize yardım etmektedir ve bu şekilde yaşamımızı mahv edip başkalarına zarar vermemizi önlemektedir. Özellikle de günahtan konuşan af ümidini canlandırmaktadır. Bunu sadece Allah'a, günahı kaldıran kuzu olan İsa'nın Allah'ına iman eden yapabilir. Günahtan konuşmayan hatadan bahsedebilir, fakat af imkanını tanımamaktadır.

Yahya İsa'yı müjdelerken herkesin O'nunla karşılaşmasını istiyor: O, dünyanın günahını kaldıran kuzudur. Sadece günahkar olduğunu kabul eden, sadece Peder Allah'a itaatsizlik yapmış olan veya O'nu tanımazlıktan gelmiş olduğunu kabul eden, Allah'ın kuzusuna yaklaşabilecektir. Günahkar olmak, bütüm milletlerin tüm insanlarını birbirine bağlayan bir gerçektir. Fakat her birimizin günahı, bizi ayırmaktadır. Kuzunun kanı ve onun etini yiyerek kutladığımız Paskalya bizi birleştirmelidir: Böylece Kuzudan bizi insandan Allah'ın sevgisini taşıyabilen evlatlara dönüştüren Ruhunu da elde edebileceğiz!

 

OKUMALARI

 

1 Okuma: Yeşaya 49,3.5-6

Rab bana şöyle dedi, "Kulumsun, ey İsrail,

Görkemimi senin aracılığınla göstereceğim" dedi.

Ama ben, "Boşuna emek verdim" dedim,

"Gücümü boş yere, bir hiç için tükettim.

RAB yine de hakkımı savunur,

Allah'ım yaptıklarımın karşılığını verir."

Kulu olmam için, Yakup soyunu kendisine geri getirmem,

İsrail'i önünde toplamam için

Rahimde beni biçimlendiren RAB şimdi şöyle diyor:

(O'nun gözünde onurluyum.

Allah'ım bana güç kaynağı oldu.)

"Yakup'un oymaklarını canlandırmak,

Sağ kalan İsrailliler'i geri getirmek için

Kulum olman yeterli değil.

Seni uluslar için ışık da yapacağım.

Öyle ki, kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın."

 

Mezmur 39/40

RAB'bi sabırla bekledim;

Bana yönelip yakarışımı duydu.

Çokları görüp korkacak

Ve RAB'be güvenecekler.

Ne kurban istedin, ne sunu,

Ne yakmalık sunu istedin, ne günah sunusu.

Ama kulaklarımı açtın.

O zaman şöyle dedim: "İşte geldim;

Hakkımda yazılmış kitap tomarında.

Ey Allah'ım, istemini yapmaktan zevk alırım ben,

Yasan yüreğimin derinliğindedir."

Büyük toplantıda müjdelerim senin doğruluğunu,

Sözümü esirgemem,

Ya RAB, bildiğin gibi!

Doğruluğunu içimde gizlemem,

Bağlılığını ve kurtarışını duyururum,

Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan.Okuma:

 

  1. Okuma Aziz Pavlus'un Korintoslulara birinci Mektubundan 1,1-3 

Allah'ın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis'ten, Allah'ın Korint'teki topluluğuna selam! Mesih İsa'da kutsal kılınmış ve kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese, Babamız Allah'tan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. Allah'ın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Allah'ıma şükrediyorum. Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği

 

İncil: Yuhanna 1,29-34

Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: «İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Allah'ın Kuzusu! Kendisi için, `Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı' dediğim kişi işte budur. Ben O'nu tanımıyordum, ama İsrail'in O'nu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim.» Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü: «Ruh'un güvercin gibi gökten indiğini, O'nun üzerinde durduğunu gördüm. Ben O'nu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, `Ruh'un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh'la vaftiz eden O'dur' dedi. Ben de gördüm ve `Allah'ın Oğlu budur' diye tanıklık ettim.»