ME
NU

OMELIE / Omelie TR

03 nov 2019
3/11/2019 Olağan Devre 31. Pazar Günü – C -

3/11/2019 Olağan Devre 31. Pazar Günü – C -

1.Okuma Bilgelik 11,22-12,2 * Mez 144 * 2.Okuma 2.Selaniklilere 1,11-2,2 * İncil Luka 19,1-10

 

Aziz Pavlus dualarında arzuladığı şeyleri bizimle paylaşıyor: İmanlı yaşamımızın meyvesinin Rab'bimiz İsa’nın şanı olmasını istiyor. Biz dünyevi şeylerle - sağlığımız, zevkimiz ve maddi huzurumuz gibi - o kadar meraklanıyoruz ki, “sadece” İsa’nın şanını arzulamak bize garip geliyor! Fakat İsa’yı insanların kalbine götürmeyi amaçlayanlar; bundan daha büyük ve derin bir sevincin, daha tam bir mutluluğun ve birliğin olmadığını, anlamaktadırlar. Aynı zamanda da İsa'nın şanı, tam Kendisinin insanların kalbine girebilmesidir. Çünkü İsa insanların kalbine girince onları yalnızlıktan, boşluktan kurtarıyor, onları iyileştiriyor ve dolduruyor, onlardan kötü düşünceleri uzaklaştırıyor. Bunun için duamı, Havarinin duası ile birleştiriyor ve senden de aynısını yapmanı diliyorum.

Aziz Pavlus, bazı kişilerin İsa’nın adını kullanarak bizi yanılgıya düşürdüğünü ve kafamızı karıştırdığını da söylüyor. Bunlar kim olabilir? Bunlar; Rab'bin gelişini yakın göstererek, bizi cezalandırmaya veya mahvetmeye geliyormuş gibi korkutmak, huzurumuzu bozmak isteyenlerdir. Biz tersine Rab'bi sevinçle beklemek istiyoruz, çünkü o bizi kötülükten kurtarmak ve şanı ile kaplamak için geliyor!

Bugün İncil bize İsa’nın gelişinin ne kadar güzel olacağını söylemektedir: İsa Eriha'da dolaşırken Kendisini dört gözle görmek isteyen kalabalıktan mutlu değildir. Çünkü o kalabalık; Kendisini kalpleri günahın etkisinden kurtarmaya gelen olarak, ruhunun doktoru olarak görmeyi istememekte ve Kendisine ihtiyaç duymamaktadır. O ise, kendini günahkar olarak bilenleri aramaktadır. Ve işte, bir ağacın dalları arasında günahkar olduğunu bilen ve en azından O’nu görmek isteyen biri: Garip bu şekilde davranmaktadır çünkü, herkesin de söylediği gibi, İsa ile karşılaşmaya layık olmadığını bilmektedir. İsa'ya başka bir şekilde yaklaşmaya cesaret etmemektedir. Ama İsa'nın Kendisi onu yanında istiyor ve onu çağırıyor. Günahkar, İsa’ya hemen itaat ediyor ve ağaçtan iniyor; hissettiği büyük mutluluk, bu ilk yoldaki karşılaşmanın ürünüdür. Kalabalık ise şimdi İsa’yı yargılıyor ve hor görüyor çünkü O, herkesin reddettiği kişi ile, Baba'nın sevgisini tanımaya muhtaç kişi ile karşılaşmak istedi.

Günahkar kalbinde sevinçle İsa’yı evine götürüyor. Rab'bin sevgisi sayesinde, Zakay, başkalarının ne düşündüğünü görmezlikten gelebiliyor. İsa’yı kabul etmekle Zakay fakirlere ve paraya da başka bir gözle bakmaya başlıyor: Bunun nasıl olduğunu kim bilir! Para ve zenginlik o andan itibaren onun için başka bir anlam taşıyorlar: Artık kalbinin ve düşüncelerinin hakimi değillerdir, İsa’ya olan sevgisinin araçları olmaktadırlar! Bundan böyle fakirler ve haksızlığa uğrayanlar, bu para sayesinde Allah tarafından sevildiklerini anlayacaklardır, çünkü ihtiyacı olana verilecektir ve insanlar arasındaki ilişkiyi bozmayacak, tersine yenilerini kurmaya yarayacaktır.

İsa’yı kabul etmek, nihayet o adamın önceden kendisini hor gören şehrinden mutlu olabilmesini sağladı. İsa’yı kabul etmek, o adamın yeni bir kilimliği kavuşmasını sağladı; o adamın “saf” anlamına gelen ismine layık olmasını da sağladı. Daha önceleri adıyla çağrıldığında sanki alay ediliyordu. Adı, yaşamının tam tersiydi. Şimdi ise, adıyla çağrıldığında, utanmasına sebep kalmadı.

İsa yalnızca varlığıyla büyük bir değişiklik meydana getirdi. Şimdi Zakay kurtulmuştur: Artık ne paranın ne de insanların dedikodularının kölesi değildir. İsa’yı kabul ederek o adam hür oldu ve bu hürriyet ona büyük mutluluk verdi. O, çobanın bulduğu, diğer koyunlarla birlikte, emniyette, geri götürdüğü kaybolan kuzunun aynı mutluluğunu paylaşmaktadır.

Gel, İsa, benimle de karşılaşmak için gel! Ben de Bilgelik Kitabının duasını tekrar etmek istiyorum. Ben de günahkarım, senin paylaman doğrudur, ama senin merhametine sığınıyorum:.... Sen var olan her şeyi seversin ve yarattığın hiç bir şeyi hor görmezsin... Her şey senin olduğu için, Rab'bim, herkesi affedersin!

İsa’yı kabul edip O’nunla birlikte tüm yaşamımı tekrar gözden geçirecek, içsel özgürlükte,  insanların bütün düşüncelerinden özgürlükte gelişeceğim. İsa’ya itaat ederek daha dolu bir hayat ve daha derin bir sevinç bekleyen diğer insanlar için ben de, bazen kabul edilmeyen olsa da, bir işaret olacağım.

OKUMALAR

 

1 Okuma Bilgelik Kit 11,22–12,2

Senin gözünde tüm dünya terazinin gözünü bir yana yatıran toz tanesi gibidir, sabahleyin toprağa düşen bir çiğ damlası gibidir. Yine de herkese karşı sevecensin, çünkü sen her şeyi yapabilirsin, insanların sana dönmeleri için günahlarını bağışlayabilirsin. Evet, tüm varlıkları seviyorsun, yarattığın hiç bir şeyden tiksinmiyorsun, çünkü herhangi bir şeyden tiksinseydin, onu yaratmazdın. Sen istemeseydin, bir şey nasıl kalırdı? Sen ortaya çıkmasına neden olmasaydın, bir şey nasıl korunurdu? Yaşamı seven Rabbim, sen her şeyi esirgiyorsun, çünkü her şey senindir. Senin ölmeyen Ruhun her şeyde vardır.

Böylece suç işleyenleri yavaş yavaş yola getiriyor, günah işlediklerinde onları uyarıyor, kötülükten uzak durmaları ve sana inanmaları için onlara öğüt veriyorsun. Öyle ki, ey Rab, kötülükten özgür olsunlar ve sana güvensinler.

 

Mezmur 145

Ey Allah'ım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

Seni her gün övecek,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

RAB lütufkar ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

RAB herkese iyi davranır,

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB,

Sadık kulların sana övgüler sunar.

Krallığının yüceliğini anlatır,

Kudretini konuşur;

Senin krallığın sonsuz bir krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

RAB verdiği bütün sözleri tutar,

Her davranışı sevgi doludur.

RAB her düşene destek olur,

İki büklüm olanları doğrultur.

 

 

2 Okuma: Aziz Pavlus’un Selaniklilere 2 Mektubundan 1,11–2,2

İşte bu nedenle Allahımız sizi çağrısına layık görsün ve iyiliğe yönelik her arzunuzu, imana dayanan her uğraşınızı kendi gücüyle sonuçlandırsın diye sizin için her zaman dua ediyoruz. Öyle ki, Allahımızın ve Rab İsa Mesih'in lütfuyla Rabbimiz İsa'nın adı sizde yüceltilsin ve siz de O'nda yüceltilesiniz.

Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine ve O'nunla birlikte olmak üzere toplanmamıza gelince: kardeşler, size rica ediyoruz, Rab'bin gününün gelmiş olduğunu ileri süren herhangi bir ruh, bir söz, ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup aklınızı hemen karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın. Kimse sizi hiçbir şekilde aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir.

 

İncil: Luka 19,1-10

İsa Eriha'ya girmiş kentin içinden geçiyordu. Orada vergi görevlilerinin başı olan, Zakay adında zengin bir adam vardı. İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor, ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. İsa'yı görebilmek için ileriye koşup bir yabani incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti.
İsa oraya varınca yukarı bakıp ona, «Zakay, çabuk aşağı in!» dedi. «Bugün senin evinde kalmam gerek.» Zakay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti.
Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı: «Gidip günahkâr birine konuk oldu!» dediler.
Zakay ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi: «Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa, dört katını geri vereceğim.»
İsa dedi ki, «Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in bir oğludur. Nitekim İnsanoğlu, kaybolmuş olanı arayıp kurtarmak için geldi.»