ME
NU

OMELIE / Omelie TR

21 lug 2019
21/07/2019 – Olağan Devre – 16. Pazar Günü - C

21/07/2019 – Olağan Devre – 16. Pazar Günü - C

İlk Okuma Yaratılış 18,1-10 *Mezmur 14 *İkinci Okuma Koloslulara 1,24-28 *İncil Lk 10,38-42

 

İbrahim ağacın altında üç kişi ağırladı. Onlara ayaklarını serinletme imkanı verdi, açlıklarını gidermeleri için onlara ekmek, süt ve et hazırladı. Sonunda ağırladığı kişinin Allah olduğunu anladı ve beklentisinin çok ötesinde mükafatlandırıldı: Kendi yaşı ve eşi Sara’nın yaşının da ileri olmasına karşın, bir oğlunun doğacağı haberini önceden öğrendi.

Misafirperverlikten İncil de bahsediyor. İsa öğrencileriyle birlikte seyahatte iken, Marta ve Meryem, onları konuk ediyorlar. Öğrenciler, İsa ile Eriha’dan Kudüs’e doğru çıkarlarken, Öğretmen’in kararlarına ve sözlerine uygun olarak ruhsal bir yolculuk da kat etmektedirler. Az önce İsa onlara iyi Samiriyeli hikayesi anlatmıştı. Bu hikaye vasıtasıyla İsa, örtülü bir şekilde de olsa, kendinden bahsetmişti. Aynı zamanda öğrencilerinin herkese nasıl tam hizmet etmeye hazır olmaları gerektiğini de anlatmıştı.

Luka İncilinin kısa bölümü, İsa’yı nasıl karşılamamız gerektiğini anlatmaktadır. İki kız kardeş O’na kapılarını açıyorlar. Marta O’nu evine kabul ediyor, Meryem ise kalbine. Biz ikisini de örnek alacağız!

Marta İsa’nın ve öğrencilerinin maddi ihtiyaçlarını görüyor: Onların yıkanmaya, içmeye ve yemeye ihtiyaçları var. Marta bunları görüyor, meraklanıyor ve onlara kolaylık olsun diye uğraşıyor. İsa tabii ki bunları minnettarlıkla kabul ediyor. Sanki Marta iyi Samiriyeli’nin dersini örnek bir şekilde yaşıyor.

Kız kardeşi Meryem de konukları karşılamaktan memnun fakat o, Rab’bin ayaklarına bir öğrenci gibi çömelerek ağzından çıkacak sözleri dikkatle dinliyor. Meryem, O’nun ağzından çıkanlarla arınıyor, besleniyor ve susuzluğunu gideriyor. İsa, Meryem tarafından ne kadar çok sevildiğini hissetmiştir. Meryem İsa’nın varlığından çok mutlu, O’nu dinleme arzusuyla O’na şunu diyor gibidir: “İsa, benim yaşamım için önemlisin! Benden istediğini söyle, yapacağım. Sen beni eğit, senin arzularını gerçekleştirmek istiyorum!”. Meryem tembellik yapmıyor, fakat kendi arzusunu değil, Rab’bin arzusunu gerçekleştirmek istiyor.

Marta tüm gayretiyle hizmet ediyor, ama bir an geliyor ki patlıyor! Kız kardeşinin hiç bir şey yapmadan oturup İsa’yı dinlemesine kızıyor. Kendinden o kadar emin ki İsa’yı bile azarlamak hakkını buluyor kendinde. Ona, İsa sanki onunla ve onun yaptığı işle ilgilenmiyor gibi geliyor. İsa’nın kendisini kız kardeşinden daha önemli olduğunu görmesini istiyor. Kız kardeşinin de yiyecek ve içeceklerle ilgilenmesini istiyor. Marta’nın söylediği sözler ve itirazlar etrafta sıkıntılı bir ortam yaratıyor: İsa’nın varlığıyla ve sözleriyle etrafa verdiği huzuru ve sakinliği yok ediyor.

Bu noktada İsa konuşmaya başlıyor: Marta’yı sevdiğini ve hizmet ruhunu takdir ediyor. Daha önce öğrettiği gibi kardeşlere hizmet önemlidir, fakat bundan önce “dinlemek” gerekir. Kardeşlere hizmet, ilahi bir hizmet olmalıdır, Allah sevgisiyle dolu ve Kutsal Ruh’tan yönlendirilmiş olmalıdır. Bu sebepten hizmet, Allah’a itaat olmalıdır. Allah’ın arzusunu gerçekten gerçekleştirmek için her şeyden önce O’nu dinlemek gerekir. Meryem; gerçekten iyi olanı seçmiştir, kendisini Allah’ın Sözü ve Kutsal Ruh ile doldurmayı isteyenin seçtiğini yapmıştır.

Biz her iki kız kardeşi de örnek alacağız: Her zaman hizmet etmeye hazır olacağız, fakat aklımıza her geleni yapmak için değil de Rab’bin istediğini yapmak için. Yorgun ve acı çeken kardeşlerin de teselli edilmeleri ve güç kazanmaları için en önemli şey, Allah’ın Sözüdür ve İsa’ya yönelmektir. Çünkü insanın kalbine güç veren ve neşelendiren ekmek, su ve şarap O’dur!

Aziz Pavlus, bizim için acı çekmesinin mutluluğunu hatırlatarak, bize yardım ediyor. O, kendi acılarıyla kendisinde İsa’nın imajını tamamladığını düşünüyor: İsa kendisini feda ederek verdi, bunun için biz de sadece yaşamımızı acı ve fedakarlık pahasına vererek mükemmel olacağız. Bundan güzel ve değerli hizmet yoktur: Herkesi Mesih’te mikemmel kılmak. Tüm konukseverliğimiz buna yönelmelidir, böylece İsa’nın imajı bizde de gerçekleşecektir.

 

Hikmetli ve merhametli Peder, Oğlunun adına toplanan Kilisede, O’nun Sözünü dinlememiz ve kardeşlerimizde O’nu konuk etmemiz için bize alçakgönüllü ve uysal bir kalp sağla!


OKUMALAR

 

  1. Okuma Yar 18, 1-10

İbrahim günün sıcak saatlerinde Mamre meşeliğindeki çadırının önünde otururken, RAB kendisine göründü. İbrahim karşısında üç adamın durduğunu gördü. Onları görür görmez karşılamaya koştu. Yere kapanarak birine, "Ey efendim, eğer gözünde lütuf bulduysam, lütfen kulunun yanından ayrılma" dedi, "Biraz su getirteyim, ayaklarınızı yıkayın. Şu ağacın altında dinlenin. Madem kulunuza konuk geldiniz, bırakın size yiyecek bir şeyler getireyim. Biraz dinlendikten sonra yolunuza devam edersiniz." Adamlar, "Peki, dediğin gibi olsun" dediler. İbrahim hemen çadıra, Sara'nın yanına gitti. Ona, "Hemen üç sea ince un al, yoğurup pide yap" dedi. Ardından sığırlara koştu. Körpe ve besili bir buzağı seçip uşağına verdi. Uşak buzağıyı hemen hazırladı. İbrahim hazırlanan buzağıyı yoğurt ve sütle birlikte götürüp konuklarının önüne koydu. Onlar yerken, o da yanlarında, ağacın altında bekledi.

Konuklar, "Karın Sara nerede?" diye sordular. İbrahim, "Çadırda" diye yanıtladı. RAB, "Gelecek yıl bu zaman kesinlikle yanına döneceğim" dedi, "O zaman karın Sara'nın bir oğlu olacak." Sara RAB'bin arkasında, çadırın girişinde durmuş, dinliyordu.

 

Mezmur 14

Ya RAB, çadırına kim konuk olabilir?

Kutsal dağında kim oturabilir?

Kusursuz yaşam süren, adil davranan,

Yürekten gerçeği söyleyen.

İftira etmez,

Dostuna zarar vermez,

Komşusuna kara çalmaz böylesi.

Aşağılık insanları hor görür,

Ama RAB'den korkanlara saygı duyar.

Kendi zararına ant içse bile, dönmez andından.

Parasını faize vermez,

Suçsuza karşı rüşvet almaz.

Böyle yaşayan asla sarsılmayacak.

 

  1. Okuma Kol 1, 24-28

Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in, kendi bedeni olan inanlılar topluluğu uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum. Allah'ın sizin yararınıza bana verdiği görevle inanlılar topluluğunun hizmetkârı oldum. Görevim, Allah sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş, ama şimdi O'nun kutsallarına açıklanmış olan sırrı her yerde duyurmaktır. Allah, kendi kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizde bulunuyor. Bu da size yüceliğe kavuşma ümidini veriyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Allah'a sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tüm bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz.

 

İncil Lk 10, 38-42

İsa, öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi, Rab'bin ayakları dibine oturmuş O'nun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek, «Rab» dedi, «kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin». Rab ona şu karşılığı verdi: «Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey var. Meryem iyi olanı seçmiştir ve bu kendisinden alınmayacaktır».