ME
NU

OMELIE / Omelie TR

14 lug 2019
14/07/201904 – OLAĞAN DEVRE 15. Pazar Günü - C

14/07/201904 – OLAĞAN DEVRE 15. Pazar Günü - C

  1. Okuma Yasa’nın Tekrarı 30,10-14 Mezm 18 2. Okuma Koloslulara 1,15-20 İncil Lk 10,25-37

 

Musa İsrail halkına şöyle konuştu: “Rabbin sözlerini dinşeyin ve Kutsal Kitabında yazılan kurallara ve emirlere uyun. Bütün yüreğinizle ve bütün ruhunuzla Allah’ınıza dönün”. Bütün yüreğinizle ve bütün ruhunuzla sözleri imanlıların Allahlarına olan sevgilerini göstermek için hala kullanılmaktadırlar: sevgi, gerçek ise, tamdır ve bütün varlığını kapsar, yoksa sevgi değildir!  Biz elbette Allah’ı tam olarak sevemiyoruz: sevgimiz mutlaka farkında bile olmadan içimizde taşıdığımız bir egoizmden etkileniyordur. Ancak tam olarak sevmenin arzusunu çoğaltıp İsa ile birlikteliğimizi artırabiliriz: O’nda her şeyin “tamamı” vardır, hatta Peder’e olan sevgi bile O’nda tamdır!  Görünmez Allah’ın görüntüsü olan İsa’da birlik olalım, O Kilisenin başıdır ve dökülen Kanı Allah’a ve insanlara olan tam sevgisinin işaretidir.

İsa ile birlikte olursak Allah’ın emirlerine uymak için kat edeceğimiz yolda daha cesur olacağız, O’nunla birlikte bu emirler ağır gelmeyeceklerdir, tersine bizim için bir övünç kaynağı olacaklardır. Allah’ın emirleri hikmet doludurlar ve uyulduklarında  gerçek barışı, insanlar ve yaratılış arasında ise birliği ve ahengi yaratırlar.

İsa’nın komşusunu nasıl seveceğini bilmeyen din bilginine verdiği cevap, ilahi emirlerin güzelliklerini ve faydalarını göstermektedir. İsa’nın anlattığı hikayeyi bir düşünelim.

Oradan uzaklaşan yaşamını vermekten kaçınıyor mu? Belki de bunun için haydutların eline düşmektedir. Onlar insanı tüm projeleriyle birlikte maaf etmektedirler. Adam her şeyden mahrum kalıyor, yaralı ve kurtulma şansı yoktur. Bu adamın kat ettiği aynı yolu mabedin rahibi ve bir Levilili de kat ediyor: bu kişiler önemli kişilerdir, sosyal yaşamda sorumlulukları vardır, ancak onlar yaralı adama yardım etmiyorlar. Bazı insanlar, onlardan yardım beklense de hiç destek olmuyorlar: hepsi fedakarlıktan kaçınıyor, sadece kendini kurtarmaya bakanlar arasındalar dır.

İnsana güvenirsen hayal kırıklığına uğrarsın. Eğer yaralı ve güçsüz duruma düşersen sana kim yardım edecektir? Kudüs’e çıkan yardım edecektir: Peder için yaşayan, ölümü bile göze alan, yardım edecektir. O İsa’dır. Kudüs’e çıkan kendini düşünmemektedir, durup, eğilebilir. Kendisinden bir şeyler verebilir, başkasının ihtiyacını görüp enerjisini sarf edebilir. İsa ona Samiriyeli diyor: çünkü Samiriyeliler kimse tarafından önemsenmez, herkes tarafından yargılanıp istenmez, imansız bile sayılır.

İsa Samiriyelinin merhametini tasvir ediyor, yani Allah’ın Oğlu olarak yaptığı on iki eylemi anlatıyor. Allah’a yaşamını vermene hazır olan kişinin sevgisi tamdır ve gerçektir. İsa Peder’i tüm kalbi, tüm aklı ve tüm gücüyle seviyor: bunun için şeytan tarafından denenen adamı “görecek” durumdadır ve ona yardım eder. O başkalarını da kurtuluş eylemine dahil ediyor ve onlara gereken gücü veriyor. Hancıya acılı adamı emanet ediyor ve ona 2 para veriyor, böylece ona bakmaya devam edecektir ve bu ona bir mükafat da olabilir. Birileri bu 2 paranın … Allah’ın sevgisi ve komşunun sevgisi olduğunu söyleyebilir. İsa ile iş birliği yapanların düşman tarafından yaralanan adama yardım edebilmesini sağlayan budur.

İsa: “Git ve sen de aynısını yap!” diye sözünü tamamlar. O halde şimdi sıra bizde. Düşmanın kandırmaları ve darbeleri ile düşen biri varsa ona yaklaşalım. Ona yardım edelim, onu hana götürelim, ona bizden iyi bakacak kalifiye birine götürelim. Kardeşlerimize denenmelerinde yardım edelim ancak bizim onları kurtarabileceğimiz yanılgısına düşmeyelim. Allah’a tüm sevgimizi verelim, kardeşlerimize de gereken zamanı ayıralım ve onları Kiliseye doğru yöneltelim, çünkü Kilise İsa tarafından hazırlanan ve istenen handır.

 

Kilisede daima İsa vardır. O yağı ve şarabı ile tüm acıları ve yaraları iyileştirebilir. Onunla birlik içinde olalım, Kiliseye bağlı olalım böylece O’nun gözlerinin nurunu ve ellerinin şefkatini hissedeceğiz ve biz de ellerimizi ve gözlerimizi O’nun için kullanacağız.

 

OKUMALAR

 

1 Okuma Yasa 30,10-14

 

Yeter ki, Allah'ınız RAB'bin sözünü dinleyin, bu Yasa Kitabı'nda yazılı buyruklarına, kurallarına uyun ve bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na dönün.

"Bugün size ilettiğim bu buyruk ne tutamayacağınız kadar zor, ne de ulaşamayacağınız kadar uzaktır.

O göklerde değil ki, 'Kim bizim için göğe çıkacak? Kim yerine getirmemiz için onu alıp yayacak?' diyesiniz.

Denizin ötesinde değil ki, 'Kim bizim için denizin ötesine gidecek? Kim yerine getirmemiz için onu alıp yayacak?' diyesiniz.

Allah sözü size çok yakındır; uymanız için ağzınızda ve yüreğinizdedir. 

 

Mezmur 18

 

RAB'bin yasası yetkindir, cana can katar,

RAB'bin buyrukları güvenilirdir, saf adama bilgelik verir,

     RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,

RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

     RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır,

RAB'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.

     Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur,

Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.

 

2.Okuma Kol. 1,15-20

 

Görünmez Allah'ın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Bedenin, yani inanlılar topluluğunun başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. Çünkü Allah, tüm doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü. O'nun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerde ve gökte olan her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. 

 

İncil Lk. 10,25-37

 

Bir Kutsal Yasa uzmanı İsa'yı sınamak amacıyla gelip şöyle dedi: «Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?». İsa ona, «Kutsal Yasa'da ne yazılmıştır?» diye sordu. «Orada ne okursun?». Adam şöyle karşılık verdi: «Allah'ın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla sev. Komşunu da kendin gibi sev». İsa ona, «Doğru cevap verdin» dedi. «Bunu yap ve yaşayacaksın». Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya, «Peki, komşum kim?» dedi. İsa şöyle cevap verdi: «Adamın biri Kudüs'ten Eriha'ya inerken haydutların eline düşmüş. Onu soyup dövmüşler ve yarı ölü halde bırakıp gitmişler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kâhin geçiyormuş. Adamı görünce yolun öbür tarafından geçip gitmiş. Bir Levili de o yere varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitmiş. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce, yüreği sızlamış. Adamın yanına gitmiş, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek onları sarmış. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip bir hana götürmüş ve onunla ilgilenmiş. Ertesi gün iki dinar çıkararak hancıya vermiş. `Ona iyi bak' demiş, `bundan fazla ne harcarsan, dönüşümde sana öderim'.«Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davranmış?». Yasa uzmanı, «Ona acıyıp yardım eden» dedi. İsa ona, «Git, sen de öyle yap» dedi.