ME
NU

OMELIE / Omelie TR

O. D. - 6. Pazar günü B
12/02/2012 O. D. - 6. Pazar günü B

12/02/2012 - Olağan Devre (6. Pazar Günü) – B - 

1.Okuma Lev. 13,1-2.45-46 Mezmur 31 2.Okuma 1Kor. 10,31 - 11,1 İncil Mk. 1,40-45 

Bir insan öyle bir derecede hastalanabilir ki diğer insanlar onu görmek istemeyebilir ve ortak yaşam alanlarına gelmemesini isteyebilirler. Bu durum İsrail halkı çölü geçmeye çalıştığında ortaya çıktı, birkaç kişi cüzam şüphesi altındaydı. Kendileri başkalarını bulaştırmaktan çekinmeleri gerekiyordu: çünkü başkaları bulaşsa, onlar da ”murdar” olacak ve halkın ortak ibadetine katılamayacaklardı. Bu kural yüzyıllardan beri Yasaya girmişti. Ama işte, beklenmedik bir anda İsa’nın önüne bir cüzamlı çıktı ve diz çökerek yalvarmaya başladı. Bu kişi yasaya uymadı: İsa’ya uzak durmasını söyleyeceğine O’na yaklaştı. İsa’nın Yasadan, hatta cüzamdan üstün olduğunu düşündü. “Eğer istersen beni temiz kılabilirsin”: Ortak yaşamdan uzaklaştırılan cüzamlı, bu sözle İsa’ya yöneliyor. Sanki şunu söylüyordu: “Sen bunu yapacak kapasitedesin. Dedikleri gibi iyi misin, bakalım! Beni iyileştirmek senin için kolay. Yapmazsan merhametli değilsin”. Gerçekten de İsa ona acıyor: o insana günah üstün geldi, ama İsa’ya insana olan Allah’ın sevgisi üstün geldi.

Evet, hastalık kötü bir şeydir ve, her kötülük gibi, dünyaya, insanların itaatsizliği sebebiyle girdi. Çoğu kez hasta, başkalarının, birçok neslin, tüm bir toplumun günahının sonuçlarını yaşar. Bazen ise kendi günahının sonuçlarını taşır, ancak bu durumda da denemelerde zayıf olması herkesin günahlarından gelir.

İsa acıyor: Acıması, sadece o insana karşı değil, ailesine, akrabalarına, tüm topluma karşıdır. Bugün, İsa’nın acımasının bizlere kadar ulaştığını hissediyoruz. O, bulaşmaktan ve murdar olmaktan korkmuyor ve cüzamlıyı elliyor. Elinin dokunması ve ağzından çıkan Söz, hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir şeyi gerçekleştiriyor. Cüzamlı iyileşiyor ve topluma iade ediliyor. Neredeyse ölümden dirilmek boyutunda bir mucize gerçekleşiyor: Yaratıcı Allah’tan başka, hiç kimse, böyle bir eylemi gerçekleştiremezdi. Bu şekilde, eğer orada bulunanların gözleri ve yürekleri hazır ve açık olsaydı, İsa’yı tanıyabilirlerdi. Ancak bu da alçakgönüllülükle istenmesi gereken başka bir mucizedir. İyileşen cüzamlı bile İsa’ya itaat edemiyor. İsa onu eve gönderiyor ve hiç kimseye hiçbir şey söylememesini emrediyor, sadece iyileştiğini tasdik edecek ve arınma sunağını kabul edecek kahine kendini göstermesini söylemişti.

Ani iyileşmesi cüzamlıyı İsa’nın sözüne sağır ediyor. İyileşmiş olmaktan o kadar mutlu ki Allah’ın Mesih’i ile karşılaştığını ve Onu tanıdığını unutuyor. Esasında en büyük sevinci bu olmalıydı, ama onun yüreği ve aklı daha ufak sevincin etkisi altında, sağlığına kavuşmuş olmanın geçici sevinci ile meşguldu. Yolda giderken herkese ne olduğunu anlatıyor: Bu sebepten İsa, bir cüzamlıyı ellediği için birkaç gün köylerden uzak kalma mecburiyetindedir: artık herkes Onun bir cüzamlıyı ellediğini biliyor.

İsa’nın alçakgönüllülüğü halkın kendisine koşması sonucunu elde ediyor. O, köylere girmiyor, ama halk Onunla karşılaşmak için köylerden çıkıp yanına gidiyor. Bu büyük bir avantaj: Günlük işlerimizden uzaklaşmak, İsa ile karşılaşmak için bizleri daha dikkatli, Sözünü dinlemeye daha hür kılıyor. Bu sebepten, Allah’ı dinlemek için, gündelik işlerimizden ve ortamımızdan uzak, sessiz günler ve saatler geçirerek Onu dinlemeye davet her zaman geçerli ve çok değerlidir. Her Diyozes, imanlılarının sessizlik içersinde çekilebilmesi ve dua edebilmesi için bazı yerleri, evleri hazırlıyor: burada onlar İsa ile karşılaşabilecek ve Onu dinleyebileceklerdir, içsel dikkatleri dağıtabilecek etkenlerden uzak olacaklardır olabilecek, İsa için de karar verebileceklerdir.

Aziz Pavlus şöyle diyerek cesaret veriyor: “Kardeşlerim, ister yiyiniz, ister içiniz, her ne yaparsanız yapınız, her şeyi Allah'ın yüceliği için yapınız”. Her şeyi Allah’ın yüceliği için yapmak düşüncesi, bizi günahın çekiciliğinden kurtarıyor. Günah, bizleri Allah’tan ve kardeşlerden uzaklaştıran cüzam gibidir. Bizi ondan sadece İsa kurtarabilir: Onunla birlikte olmaya çalışacağız, hiçbir şeyin bizi Onun varlığından ve Kilisesinden uzaklaştırmasına izin vermeyeceğiz.