ME
NU

OMELIE / Omelie TR

15 dic 2019
15/12/2019 – NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ 3. PAZARI – A YILI 

15/12/2019 – NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ 3. PAZARI – A YILI 

İlk okuma * Yeşaya 35,1-6.8.10 * Mezmur 145 * İkinci okuma Yakup 5,7-10 * İncil Matta 11,2-11

 

Hatırlıyorumda, ben çocukken ayda bir itfaiye arabaları ayinden önce köyün yollarını yıkayıp temizlerlerdi. Kiliseye gitmek için bayram kıyafetlerini giyip sokağa çıkan herkes temiz ve güzel sokaklarla karşılaşırdı. Rab'bin Gününde, Efkaristiya'ya götüren yolu temizlemek için çalışan, aralarında babamın da olduğu güçlü kişileri görünce kiliseye daha neşeli bir şekilde giderdim.

Efkaristiya, özenle hazırlanılmaya değer önemli bir olaydır. Bu önemli olay için yollar, giysiler, çiçekler ve birçok başka şey hazırlanır. Efkaristiya, onu yaşayanlar, onunla doyanlar ve ona inananlar için önemli bir olaydır.

Bu, Yeşaya peygamberin kitabını okurken aklıma geldi: Bu kitapta düz bir yol’dan, Kutsal Yol’dan bahsediliyor. Bu yoldan geçmesi gereken insanlar; neşe ve mutluluk dolu insanlar, üzüntü ve ağlayış’larını bırakıp sürgünden dönenlerdir. Onlar Siyon’a, Rab'bin olduğu yere dönüyorlar. Biz O’nunla karşılaşmaya ne kadar hazırlanırsak, O da bizimle o kadar konuşuyor ve doymamız için bize o kadar kendini sunuyor!

İsa; bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için, acılarımızda bizi cesaretlendirmek için, yüklerimizi almak için ve bizi teselli eden Söz’ü vermek için gelmiş olan ve gelmekte olandır.

Vaftizci Yahya’nın bazı şüpheleri vardı. Haksız yere hapise konmuş acı çekiyordu: O, bu dünyanın krallarından birine Allah’ın istemini açıkça anlatmıştı. Çektiği acılar ve insani başarısızlığı, İsa'nın bütün günahkarlara sevgi dolu bir merhamet vaaz ettiğini görünce Yahya'ya şu soruyu sorduruyordu: “Hata mı yaptım? İsa'nın Mesih olduğunu söyleyerek hata mı yaptım? Yoksa beklediğim, herkesin beklediği o değil mi? Hata yapıp yapmadığımı bana kim söyleyebilir”? İsa'nın Kendisine bu şekilde sorular sormayı düşünüyor. Ve İsa, Yahya'nın gönderdiği habercileri şahitlere çevirmek istiyor. Bir başkasının sözlerini iletmemeliler, bu bir başkası Kendisi olsa bile. Onlar şahitler olmalılardır. Görüp duyduklarını anlatmalılardır. Peygamberler tarafından Mesih’in günleri hakkında açıklanmış belirtileri gördüler; tatlı, kutsal, teselli edici ve bizim gibi fakir ve üzgün kişilere “ne mutlu”! diyerek sevindiren sözleri duydular

İsa'ya yaklaşan kişi bir şahit olur: İsa'yla karşılaşma insanları değiştiriyor! Lourdes yada diğer kutsal mekanlara yada Rab'bin mevcut olduğu toplantılara giden meraklılara da aynı şey oluyor. Yahya'nın öğrencileri İsa'nın şahitleri oldular.

İsa, Öncüsü olan Yahya’yı Kendisinden şüphe etse bile övgülere boğuyor. O, herkesi Yahya'nın Allah'ın bir peygamberi olduğu konusunda, hatta yol'u hazırlayan kişi olduğu konusunda ikna ediyor. İsa, Yahya'ya olan bu övgüsü ile kendi kimliğini de açıklamış oluyor. O, gerçekten gelmesi beklenilen kişidir!

Bu yüzden bizler O'nu bekliyoruz, O'nu sevgi ile bekliyoruz. Onu sabır ile de bekliyoruz çünkü acılarımız bizim için şüphe kaynağıdır. Aziz Yakup'un bize bahsettiği çiftçinin sabrına sahip olalım.

Tohum eken kişi meyveyi görmek için uzun aylar beklemesi gerektiğini, daha sonra da zahmetle toplaması gerektiğini bilir. Bu süre içinde sabırla yağmuru ve yeni mevsimi de bekler. Tüm hayat beklentiden ve sabırdan ibaret. Biz; Rab'bin gelişinden, O'nun herkesin ve herşeyin yargılayıcısı olduğundan eminiz. O'nun hoşuna gidecek şekilde ve bencilliğimizi yenerek yaşayalım, herşeyi O'nun Söz'ünün ışığında sınayalım.

Bekleyiş ve sabır, Rab'bin ve kurtardıklarının geçtiği yolda bizi uyanık tutarlar: Onlarla birlikte karşılaşmadan sevineceğiz! İsa'nın bize sunacağı övgü, Yahya’ya sunduğundan daha güzel olacak. Nitekim bizler O'nun vücudunun üyeleriyiz! Biz, Gökler Hükümranlığında küçük olsak da, O'nun tarafından yıkanmış, O'nunla doymuş ve O'nun sayesinde tanrısallaştırılmış ve kutsallaştırılmıs olmaktayız.

Şükürler, Rab İsa! Gel, sana hizmet edebilmek için sevinçle Seni bekliyoruz!

OKUMALAR

 

1ª Okuma Yeşaya 35,1-6.8.10

Çöl ve kurak toprak sevinecek, bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek.

Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, sevincini haykıracak.

Lübnan'ın yüceliği, karmel ve Şaron'un görkemi ona verilecek.

İnsanlar RAB'bin yüceliğini, Allahımız'ın görkemini görecek.

Gevşek elleri güçlendirin, pekiştirin çözülen dizleri.

Yüreği kaygılı olanlara, "Güçlü olun, korkmayın" deyin, "İşte Allahınız geliyor!

Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi O kurtaracak."

O zaman körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak;

Topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili.

Çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda.

Kızgın kum havuza, susuz toprak pınara dönüşecek.

Çakalların yattığı yerlerde kamış, saz ve ot bitecek.

Orada bir yol, bir anayol olacak, 'Kutsal yol' diye anılacak,

Murdar kişiler geçemeyecek oradan.

O yol kurtulmuş olanların yoludur.

O yolda yürüyenler, bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak.

Aslan olmayacak orada, yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak;

Orada bulunmayacaklar.

Ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda.

RAB'bin fidyeyle kurtardıkları dönecek, sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar.

Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak neşe ve mutluluk, üzüntü ve inilti kaçacak.

 

Mezmur 146

Rab ebediyen gerçeği korur, ezilenlerin hakkını alan, açlara yiyecek sağlayan O'dur.

RAB tutsakları özgür kılar, körlerin gözünü açar, iki büklüm olanları doğrultur, doğruları sever.

RAB garipleri korur, öksüze, dul kadına yardım eder, kötülerin yolunuysa saptırır.

RAB TAllahın sonsuza dek, ey Siyon, kuşaklar boyunca egemenlik sürecek. RAB'be övgüler sunun!

 

2ª Okuma Yakup’un Mektubundan 5,7-10

 

Öyleyse kardeşler, Rab'bin gelişine dek sabredin. Bakın, çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürününü nasıl sabırla bekliyor! Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rab'bin gelişi yakındır. Kardeşler, yargılanmamak için birbirinize karşı homurdanmayın. İşte, Yargıç kapının önünde duruyor. Kardeşler, Rab'bin adıyla konuşmuş olan peygamberleri sıkıntılarda sabır örneği olarak alın.

 

İncil: Matta 11,2-11

Tutukevinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca, O'na gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu: «Gelecek Olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?» İsa onlara şöyle karşılık verdi: «Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!» Yahya'nın öğrencileri ayrılırken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. «Çöle ne görmeye gittiniz?» dedi. «Rüzgârda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Zarif giysilere bürünmüş bir adam mı? Oysa zarif giysiler giyenler, kralların saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet! Ve size şunu söyleyeyim, gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. 'Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum; o önden gidip senin yolunu hazırlayacak' diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında, Vaftizci Yahya'dan daha üstün olanı ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte, Göklerin Egemenliğinde en küçük olan, ondan üstündür.