ME
NU

OMELIE / Omelie TR

13 dic 2020
13/12/2020 – NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ – 3. Pazar Günü - B 

13/12/2020 – NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ – 3. Pazar Günü - B 

İlk Okuma  Yeşaya 61,1-2°.10-11 Mezmur  Luka 1,46-50.53-54 İkinci Okuma   1Selaniklilere 5,16-24   İncil  Yuhanna 1,6-8.19-28

 

İlk Okuma İsa'da gerçekleşen bir peygamberliktir: Rab'bin Ruh'u üzerine indi ve böylece O, Allah'ın insanlığa armağanı oldu! O, herkesin beğendiği bir armağandır, çünkü Peder'in sevgisini müjdelemekte, bize onu tanıtmakta, O'nun huzurunda kalmamızı, yüreğindeki sırları dinleyip O'na cevap vermemizi sağlamaktadır. İsa bir armağandır, çünkü bizi Allah'ın yanlış algılanmasından, O'nu bir patron olarak gören algıdan gelen korkudan ve kölelikten kurtarmaktadır. İsa'nın müjdesini dinleyerek kavuştuğumuz içsel hürriyet ise, bizi yeni bir yaşam şekline götürür, yani yakınlarımızdakilerle dikkatli ve onları sevmeye istekli olmamızı sağlamaktadır. Böylece bugün okumaların arasındaki mezmur olarak okuduğumuz Meryem'in ilahisinde sezilen sevinç dolu iman, barış, huzur, mutluluk, çevremizde de yeşerecektir.

Yeşaya'nın peygamberliği önceden gelmektedir. Fakat gerçekleşeceği zamanın gelmiş olduğu Yahya'ya açıklanmaktadır. Yahya'nın kendisinden konuşması istenmektedir, fakat o bunu reddediyor, çünkü o sadece Gelecek Olan için yaşamakta ve çalışmaktadır. Kendisi hakkında sadece  «Değilim» söylüyor, sesi ise Var Olan'ın hazır bulunmasını ilan etmektedir! Yahya sadece ruhları Gelecek Olan'ı kabul etmeye hazırlamak istiyor, çünkü yürekleri Allah'ın Kutsal Ruh'u ile dolduran O olacaktır! Yahya Gelecek Olan'la karşılaşmayı bir arınma ile hazırlamaktadır: kendini dinleyenlerin, kendilerinin günahkar, yani Allah'tan uzak ve O'nun kurtarışına muhtaç oldukları bilincini uyandırmakta ve yüreklerinin günahı doğuran o içsel tutumlardan uzaklaşmalarına yardım etmektedir.

Yahya; “sizin tanımadığınız birini”, kimsenin O'nun hizmetkarı olmaya layık olmadığı kişiyi bizi alçakgönüllülükle kabul etmeye hazırlamaktadır. Yahudilerin kolayca anlayabildikleri, bizim ise anlayabilmemiz zor olan bir cümle kullanmaktadır: “Ben O'nun çarıklarının bağlarını çözmeye bile layık değilim". İsrail halkının bir yasasını hatırlatan bu cümle ile Yahya, kendisinin Gelecek Olan'dan, halkın damadı rolünü, yani Allah'ın rolünü çalmak istemediğini söylemek istiyor. İsa; Allah'ın halkına olan sevgisinin gerçekleştiği ve Allah'ın adına halkının O'na olan sevgisini kabullenen kişidir. O; damattır, gerçek ve üretken bir sevgi ile seven tek damattır. İsa'nın bizi sevmesine izin vererek biz de Allah'ın evlatları oluyor ve ailesini büyütüyoruz. Kutsal Yazılarda sık sık Allah'tan, halkın damadı olarak bahsediliyor: Şimdi O, temelli olarak halkını sevmek için geliyor, bunu görülür şekilde İsa aracılığıyla yapıyor: Bunu haçta ispatlayacaktır.

Bunun için bizler bu dünyadaki yürüyüşümüze, İsa'nın tam açıklanmasının uyanık bir bekleyişinin içerisinde devam etmekteyiz. Bu Noel Hazırlık Devresini, İsa'ya dönük, O'nunla karşılaşmak için istekli, O'na hizmet etmekte dikkatli olmamız için bir alıştırma olarak yaşayacağız.

Aziz Pavlus bize İsa'nın sevgisine sevgimiz ile cevap veren birkaç yararlı ve gerekli davranış şekli önermektedir: Sevinçli olmak, sebatlı dua edip şükretmek, denenmelerden kaçınarak iyi olanı seçmeye dikkat etmek. Rab bizi sevmeye devam etmektedir ve bizi bu davranışlar içerisinde bulursa bizi tamamen kutsallaştırabilecektir, yani hayatımızı Kutsal Ruh'u ile doldurabilecektir. O zaman biz de İsa'yla şöyle diyebileceğiz: “Yüce Allah'ın Ruh'u üzerimdedir… Yoksullara müjde vermek için beni gönderdi!” ve Meryem ile birlikte şöyle tekrar edeceğiz: “Ruhum, Kurtarıcım Allah sayesinde sevinçle coşar!”.


OKUMALAR 

İlk Okuma Yeşaya 61,1-2°.10-11

 

Rab Yahve'nin Ruhu üzerimde. Çünkü yoksullara müjde iletmem için beni O meshetti.

Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını,

Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, RAB'bin lütuf filini ilan etmek, gönderdi beni RAB

RAB'de büyük sevinç bulacağım, Allah’ımla yüreğim coşacak.

Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, takılarını kuşanmış gelin gibi,

Bana kurtuluş giysisini giydirdi, beni doğruluk kaftanıyla örttü.

Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse,

Rab Yahve de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.

 

Mezmur Luka 1,46-50.53-54

 

Meryem de şöyle dedi:

«Canım Rab'bi yüceltir;
ruhum, Kurtarıcım Allah sayesinde sevinçle coşar.
Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi.
İşte, bundan böyle tüm kuşaklar beni mutlu sayacak.
Çünkü güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı.
O'nun adı kutsaldır.
Kuşaktan kuşağa kendisinden korkanlara merhamet eder.
Eliyle güçlü işler yaptı;
kibirlileri yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti.
Hükümdarları tahtlarından indirdi,
sıradan insanları yükseltti.
Aç olanları iyiliklerle doyurdu,
zenginleri ise elleri boş çevirdi.
Atalarımıza söz verdiği gibi,
İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek
merhamet etmeyi unutmayarak
kulu İsrail'in yardımına yetişti.»

 

İkinci Okuma 1Selaniklilere 5,16-24

 

Her zaman sevinin. Durmadan dua edin. Her durumda şükredin. Çünkü Allah'ın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. Ruh'u söndürmeyin. Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun. Her çeşit kötülükten kaçının. Esenlik kaynağı olan Allah'ın kendisi, sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz, Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz bulunmak üzere korunsun. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir ve bunu yapacaktır. Kardeşler, bizim için dua edin. Bütün kardeşleri kutsal öpüşle selamlayın. Rab'bin adına

 

İncil Yuhanna 1,6-8.19-28

 

Allah'ın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. O, tanıklık için, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi o ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Yahudiler Yahya'ya, «Sen kimsin?» diye sormak üzere Kudüs'ten kâhinlerle Levilileri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu - açıkça konuştu, inkâr etmedi - «Ben Mesih değilim» diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine, «Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?» diye sordular. O da, «Değilim» dedi. «Sen beklediğimiz peygamber misin?» sorusuna, «Hayır» cevabını verdi. O zaman ona, «Kimsin, söyle de bizi gönderenlere bir cevap verelim» dediler. «Kendin için ne diyorsun?» Yahya, «Yeşaya peygamberin dediği gibi, `Rab'bin yolunu düzleyin' diye çölde yükselen sesim ben» dedi. Yahya'ya gönderilen bazı Ferisiler ona, «Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen, niye vaftiz ediyorsun?» diye sordular. Yahya onlara şöyle cevap verdi: «Ben suyla vaftiz ediyorum, ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen O'dur. Ben O'nun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim.» Bütün bunlar Şeria nehrinin ötesinde bulunan Beytanya'da, ahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu.