ME
NU

OMELIE / Omelie TR

03 gen 2021
03/01/2021  NOEL DEVRESİ - 2. PAZAR - B YILI 

03/01/2021  NOEL DEVRESİ - 2. PAZAR - B YILI 

Birinci okuma  Sirak 24,1-12  Mezmur 147 İkinci okuma  Efes. 1,3-6. 15-18  İncil Yuhanna 1,1-18

 

Noel Devresi Epifanya Bayramı'na kadar sürmektedir. Bu yüzden bugün de Allah'ın Oğlu'nun Beden Alması sırrına dikkatle bakalım! Bu sır bizi sevinçle dolduran, ve aynı zamanda bizi hayatın, her şeyin ve bütün olayların, yeni ve derin anlamını düşündüren bir sırdır.

Birinci okuma olarak, Sirak Kıtabı'ndan bir metin dinleyelim. Konuşan, 'Bilgelik'tir; bir insanmış  gibi konuşmaktadır. Biz anlamak için zorlanmıyoruz: Allah’ın Kelamı ve Oğlu konuşuyormuş gibidir. O şunu söylüyor: "Tahtım bulutlar arasında idi. Her şeyi Yaratan... bana şöyle dedi:'Çadırını Yakub oğulları arasında kur'... Ben ebediyete dek kalacağım".

 

Bu sözler bugünkü İncil'in metnini okumak için güzel bir önsözdür. Noel Bayramında da İncil'in aynı bölümünü dinledik, fakat bu bölüm o kadar derin ve zengin ki, asla okumaktan ve yeni anlamları keşfetmekten bıkmayacağız! Bu metinde "Kelam", "dünyaya gelen gerçek ışık" olarak adlandırılıyor. Işık her insan için gereklidir. Tabii ki 'ışık' kelimesi sadece güneşin ışığı anlamına gelmemektedir, daha çok, kendisini sevilmiş, faydalı, önemli, gerçek insan ve özellikle Allah'ın oğlu olarak hissedebilmesi için, her insana gereken aydınlık ve bilinç söz konusudur. Şimdi dünyaya gelen gerçek ışık, insanın kendisi hakkında görüşünü devamlı tehdit eden yanılgıları ve şüpheleri çözen ışıktır. Felsefe denilen, bir çok düşünme tarzları, fikirler ve düşünce modaları, yüzyıllar boyunca birçok insana tuzak kurup, onları aldatmıştır!

 

İşte nihayet “gerçek ışık”! Bu Işık'ta Baba tarafından sevildiğimi, O'ndan geldiğimi, hayatımı kurabileceğim emin bir sözü O'ndan alabildiğimi biliyorum, oğul olduğumu ve birçok kardeşimin olduğunu keşfediyorum! Bu Işık'ta kutsallığına çağrıldığımı ve her ruhsal kutsamayla takdis edildiğimi anlıyorum!

Aziz Pavlus da ikinci okumada bu şekilde konuşmaktadır. O da, yukarıdan aydınlanmış olarak, hem kendi gerçek ruhsal kimliğini, hem de Yüceliğin Babası olan Allah'ın gerçek kimliğini sevinçle keşfetti. Bunu tecrübe ettikten sonra, onun, biz Hristiyanlar için tek bir arzusu var: "kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum".

Mesih İsa ışığımızdır: O'nun sayesinde Baba'yı tanıyoruz ve Baba'nın sevgisinin doluluğunu alıyoruz!

 

Rab İsa sana tapınıyoruz; Sen yüreğimizde sık sık sakladığımız karanlıkları aydınlatıp, yeniyorsun. Sen sahte ışıklar aracılığıyla bize tuzak kuran çevremizdeki karanlıkları yenebilmemiz için, geliyorsun ve bizi güçlendiriyorsun. Yaşayan Allah'ın Oğlu, sana secde ederiz! "Nur'dan Nur, gerçek Allah'tan gerçek Allah", sana tapınıyoruz, seni arzu ediyoruz! Geldiğinde, bizi Baba'nın evlatları, Allah'ın gerçek evlatarı olarak, kılıyorsun! Senin sayende Baba'ya, O'ndan aldığımız sevgi için, karşılık verebiliriz! Sana teşekkür ediyoruz, Rab İsa! 

 

OKUMALAR

 

Birinci okuma  Sirak 24,1-12

Bilgelik övünür, Yandaşları arasındayken çok ünlüdür.

Yüce Allah'ın katındayken konuşur, O'nun varlığıyla kıvanç duyar.

"Ben yüce Allah'ın ağzından kopup geldim, yeryüzünü sis gibi kapladım.

Otağımı yükseklerde kurmuştum, tahtım bulutlardan yapılmış sütunlar üstündeydi.

Tek başıma gökyüzünün kemerini kuşattım, denizlerin dibine indim.

Denizin dalgalarını, tüm yeryüzünü, tüm ulusları, tüm ülkeleri yönettim.

Bunların arasında mutluluğu aradım, kimin ülkesinde çadır kurabileceğimi araştırdım.

"O zaman her şeyi yaratan bana bilgi verdi, beni yaratan çadırım için yer buldu. O şöyle dedi: 'Çadırını Yakup'ta kur, İsrail senin mirasçın olsun.' Öncesizlikte, başlangıçta O beni yarattı, ben sonsuzluğa dek kalacağım. Kutsal tapınakta O'nun katında hizmet ettim, böylece İsrail halkına kendimi kabul ettirdim.

Sevgili kentte O bana dirlik verdi, Yeruşalim'de yetkimi kullanıyorum.

Ayrıcalıklı bir ulusa, Allah'ın mülküne ve mirasına kök saldım.

 

Mezmur  146/147

RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim! Allah'a övgüler sun, ey Siyon!

Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar, İçindeki halkı kutsar.

Sınırlarını esenlik içinde tutar, seni en iyi buğdayla doyurur.

Yeryüzüne buyruğunu gönderir, Sözü çarçabuk yayılır.

 Sözünü Yakup'a, kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir.

Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu, onlar O'nun ilkelerini bilmezler.

RAB'be övgüler sunun! 

 

İkinci okuma    Efes. 1,3-6. 15-18

 

Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Allah'a övgüler olsun; O, kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.

Bunun için, Rab İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için durmadan şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in Allah'ı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve Tanrısal esin ruhunu versin diye dua ediyorum. O'nun çağrısından doğan ümidi, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum.

 

İncil Yuhanna 1,1-18

Başlangıçta Söz vardı. Söz Allah ile birlikteydi ve Söz Allah idi. Başlangıçta O, Allah ile birlikteydi,Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir.
Allah'ın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. O, tanıklık için, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi o ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O, dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O'nu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi. Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Allah'ın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine, Allah'tan doğdular.
Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un yüceliğini gördük. Yahya O'na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: «`Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı' diye sözünü ettiğim kişi budur.»
Nitekim hepimiz O'nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Allah'ı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. O'nu, Baba'nın bağrında bulunan ve Allah olan biricik Oğul tanıttı.