ME
NU

OMELIE / Omelie TR

04/12/2011 – 2. NOEL BAYRAMINA HAZIRLIK DEVRESİ
04/12/2011 – 2. NOEL BAYRAMINA HAZIRLIK DEVRESİ

04/12/2011 – NOEL BAYRAMINA HAZIRLIK DEVRESİ

2. Pazar Günü – B -

1.Okuma Yeş. 40,1-5.9-11 Mezmur 84 2.Okuma 2Pet. 3,8-14 İncil Mk. 1,1-8

Aziz Petrus bize Rabbin gelişinden konuşuyor. O gün, güvendiğimiz her şeyin yok olacağı gün olacaktır: “O gün, gökler büyük gürültüyle ortadan kalkacak, doğanın tüm unsurları çözülecek, yeryüzü ve üzerindeki her şey yanıp yok olacaktır”. Bu gün Rab istediği zaman gelecektir: O, iyiliği ve sabrıyla, bize zaman vermek için hala beklemektedir, çünkü bizim hazır bulunmamızı istiyor ve dolayısıyla pişman olabilelim diye bize fırsat veriyor. Bu günün, geleceğini gösteren işaretler vardır; bazı bazı çok ürkütücü olaylar bu uyarı anımsatıyor. Havari bizleri korkutmak istemiyor, ama kutsal bir yaşam devam ettirebilmemiz için bize bir sebep daha vermek istiyor. Biz bu olayların gerçekleşeceklerini biliyoruz, bu sebepten de “bu olayları beklerken, kutsal yaşama bağlı ve Allah'a derin saygı gösteren insanlar” olmaya çalışalım. Allah’ın günü geleceği zaman bizleri “lekesiz, kusursuz ve barış içinde” bulmalıdır.

Peygamber Yeşaya’nın tavsiye ettiği, “Rabbin yolunu hazırlamak”, imanlının, kutsal bir yaşam sürmeye gayret etmesidir. O gerçekten gelecektir ve kendisini bekleyenlere mükâfat getirecektir. Kuzularıyla ilgilenen bir çoban gibi; insanlara, günahlarından af olduklarının mutluluğunu tattırmak için gelmektedir. Ne zaman gelecek? Nasıl gelecek?

Allah’ın, yargılamak ve kurtarmak için, “gelişi” somut bir olaydır. İşte Yahya çölde vaftiz ederken bundan bahsetmektedir. Yahya, gelecek olan Kurtarıcıyı karşılamamıza yine yardım etmektedir. O ciddi ve güçlü bir Noel bayramına Hazırlık Devresi geçirmemize yardım etmektedir. Bu haftalar boyunca iman yürüyüşümüzü tekrar başlamaya hazırlanıyoruz, bunu “günahların bağışlanması için tövbe ederek” yapabiliriz. Tövbe etmek, kendi düşüncelerimizden vazgeçip Allah’ınkileri benimsememizdir. Bizim düşüncelerimiz ve arzularımız geçici şeylere bağlıdır, sadece sevgi olan Allah’ın yüreğinden uzaklaştırırlar. Biz Baba Allah’ın düşüncelerini ve arzularını kabul etmeliyiz: Bu, itaatkâr evlatlar olmaya başlamaktır. Bunu tek başımıza, gücümüzle yapmayı beceremeyiz, çünkü içimize yeni bir ruh koymak gerekmektedir. Bu, Oğul bizimle birlikte olunca gerçekleşecektir, çünkü O, içinde Allah’ın Ruhunu taşımaktadır. O bize de Ruhunu verecek, bizi onunla kaplayıp, dolduracaktır. Vaftizci Yahya bizim Baba’dan uzak olan günahkâr olduğumuzu anlamamızı istemektedir, Gelen’i karşılayabilmemiz için alçakgönüllülükle yardım dilememizi de arzu etmektedir. Aziz Petrus, “Allah’ın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde olmaya gayret edin” demektedir.

Noel bayramından önceki bu devrede bizi meşgul etmesi gereken şey, günahlarımızı itiraf etmemiz ve affı almamız, olmalıdır. Gelen Rabbi nerede karşılayacağız? Egoist bir yürek içersinde mi? Günah dolu bir evde mi? Hayır, biz O’na uygun bir ortam hazırlayacağız. Her şeyden önce af dileyecek neyimiz var düşünelim: Sözüne itaatsizlik, egoist davranışlar, Onun beğenmeyeceği söz, eylem ve düşünceler. Sadece vicdanımızın onaylamadığı şeyler için değil de, Rab’bin onaylamadığı her şey için af dileyelim. Affı yüreğimizin derinliğinde Rab’den diliyoruz, ama gerçek olması ve meyve vermesi için bir vekili aracılığıyla Rab’den af dileyelim. Halk günahlarını Yahya’ya itiraf ediyordu, biz hayatımızı Rab’bin yüreğine göre değiştirmek için, İsa’nın bu görevi verdiği rahiplere itiraf ediyoruz. İtiraf ederken, sadece günahlarımızın affını dilemekle kalmayalım, aynı zamanda İsa’dan kendimizi değiştirme gücünü da dileyelim. İsa, bizleri ‘Kutsal Ruh’una daldırmak’ için, bizleri O’nun Ruh’uyla doldurmak için gelmektedir. Yüreğimizi günahlarımızdan hür kılarak, Onun vereceği hayat yeniliği kabullenmeye hazırlanalım.

“Rabbin günü” gelişi bizi korkutmayacak, tersine bu bizi sevince boğacaktır! Eğer bizler, günahlardan hür bir yürekle hazır isek, bizim için teselli sebebi olacaktır, acı çeken ve ağlayanlar için de sevinç günü olacaktır.