ME
NU

OMELIE / Omelie TR

22 dic 2019
22/12/2019  Noel Bayramına Hazırlanış Devresi – 4. Pazar Günü – A yılı 

22/12/2019  Noel Bayramına Hazırlanış Devresi – 4. Pazar Günü – A yılı 

İlk Okuma Yeşaya 7,10-14 * Mezmur 23 * İkinci Okuma  Romalılara * İncil Matta 1,18-24

 

Hazır olan için Efkaristiya daha güzeldir ve mutlaka da daha fazla meyve verecektir. Katılımı kardeşlere en güzel armağandır.

Allah, halkının Oğlu aracılığıyla söylediği Sözü ve kurtuluş mucizelerini karşılamaya hazır olmasını istemiştir: Bunun için çok daha önceden olayları bildirmişti. Bugün Yeşaya peygamberin kitabından okuduğumuz sözleri, Meryem yıllar sonra meleğin ağzından duymuştur. Meryem o sözleri Kutsal Kitap’tan biliyordu, bunun için onları kendisi ile ilgili olarak dinlemeye hazır idi. Matta İncil’inin anlattıklarına göre, Yusuf da rüyasında daha önce bildiği benzer sözleri duyunca, huzur ve barış içerisinde, Meryem’i yanına almaktan kaçınmadı.

Allah’ın Sözünün önemi, bu Pazar günkü ana temalarımızdan biridir: Allah’ın Sözü önemlidir, çünkü gerçekleşmektedir, çünkü insanların tarihine girerek beden almaktadır. Yeşaya peygamberin Kral Akaz’a yönelttiği sözler, aşağı yukarı beş yüzyıl sonra bakire Meryem’i kapsıyorlar ve o gerçekten hamile kalıyor. Meryem hiç bir şey yapmadı, ama Allah'ın Kendisi Kutsal Ruh’u vasıtasıyla etki etti – Ruh kutsaldır, yani yaptığı her şeyi günahı ile kirleten insanın etkisi altında kalmamaktadır -. Kutsal Ruh, Allah’ın Sözünü gerçekleştirdi ve Meryem anne oldu.

İnsan Allah’ın Sözüne kendini tamamen teslim etmeli. Ve Yusuf bunu yaptı: O, Meryem’in Oğluna adı verdi, Yeşaya’nın “Allah-bizimle-birlikte” ve “İmmanuel” sözlerini çeviren o peygambersel adı verdi. Eğer Allah bizimle beraberse, kurtulduk, her zaman için emniyetteyiz, kötülüğün etkisinden kurtulmaktayız! Allah, bizim müttefikimiz oluyor. Ve de böyle bir müttefik kurtuluş garantisini verir. O halde ad şudur: “İsa”, “Allah kurtarıyor”, “Allah kurtarıcıdır”.

Yusuf, Allah’ın Oğluna, isim verdi ve böylece kendini de Onunla ele verdi. İnsanlar onu hor görebilirler, onunla alay edebilirler, onu engellemeye çalışabilirler: Yusuf, Sözü gerçekleştirmek için Allah ile iş birliği yapmakta olduğunu bilmektedir. İnsanlar genellikle Allah’ın Sözünü sadece ret etmeyi bilirler, aynen kral Akaz gibi. İnsanlar daima kendilerini üstün görüyorlar... Onlara sevgi ile konuşan Allah’tan da üstün: O zaman onların, Allah’ın Sözünü 'yapanlarla' hiç bir zaman iyi bir ilişkileri olmayacaktır. Yusuf acı çekti, ama Meryem’in itaatine iştirak etti ve bu şekilde Allah’ın planları için değerli bir insan oldu.

Kısa bir müddet sonra İsa’nın doğumunu kutlayacağız: Peder Allah’a minnettar olacağız, ancak Meryem Ana’ya da şükredeceğiz, çünkü o, İsa’ya beden vermeyi kabul etti; Yusuf’a da teşekkür edeceğiz, çünkü o alçakgönüllü ve gizli bir itaat ile Allah ile işbirliği yaptı; bu Gizemin müjdesini bize ulaştıranlara da teşekkür edeceğiz. Onlar, itaatleri ile “Allah’ın kurtuluşunun” tadını tatmamızı, yanımızda varlığını hissetmemizi ve şimdi bizim taşımamız gereken sorumluluğun bilincine varmamızı sağladılar! Biz; Meryem'in, Yusuf’un, her havarinin ve her öğrencinin “evet”ini tekrar edebiliriz. Böylece, Allah’ın Sözü, sevgisiyle birlikte tüm insanlara, ortamlarında ve tarihlerinde ulaşabilmesi için “beden” olmaya devam edecektir.

Aziz Pavlus bu sorumluluğa sahip olmaktan mutlu, bize de, Peder’e hemen ve cömert bir “evet” deme hevesi iletmektedir. Böylece Oğul; yeni ufukları aydınlatarak doğacak, birçok başka kişiye kurtulmuş, sevilmiş ve herkesin Peder’i tarafından kabul edilmiş olduklarının güvenini hissettirecektir.

  • OKUMALAR

 

1.Okuma: Yeşaya 7,10-14

RAB Ahaz'a yine seslendi:

"Allahın RAB'den bir işaret iste; ölüler diyarı kadar derin, gökler kadar yüksek olsun."

Ama Ahaz, "Hayır, istemem, RAB'bi sınamam" dedi.

Bunun üzerine Yeşaya, "Dinleyin, ey Davut'un torunları!" dedi, "İnsanların sabrını taşırmanız yetmezmiş gibi şimdi de Allahım'ın sabrını mı taşırıyorsunuz?

Bundan ötürü Rab'bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, erden kız gebe kalıp bir erkek çocuk doğuracak ve adını İmmanuel koyacak.

 

  • Mezmur 23

RAB'bindir yeryüzü ve içindekiler,

Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

Çünkü O'dur denizler üzerinde onu kuran,

Sular üzerinde durduran.

RAB'bin dağına kim çıkabilir,

Kutsal Yer'inde kim durabilir?

Elleri pak, yüreği temiz olan,

Gönlünü putlara kaptırmayan,

Yalan yere ant içmeyen.

RAB kutsar böylesini,

Kurtarıcısı Allah aklar.

O'na yönelenler,

Yakup'un Allahı'nın yüzünü arayanlar

İşte böyledir.

 

2.Okuma: Aziz Pavlus’un Romalılara Mektubundan 1,1-7

İsa Mesih'in kulu, Allah'ın müjdesini yaymak için seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus'tan selam! Allah, öz Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili olan bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılarda önceden vaat etti. Bedence Davut'un soyundan doğan Rabbimiz İsa Mesih'in, kendi kutsal ruhu sayesinde ölümden dirilişiyle Allah'ın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Her ulustan insanların iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih'in aracılığıyla ve O'nun adı uğruna Allah'ın lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız. Allah'ın Roma'da bulunan ve kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine, Babamız Allah'tan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.

 

* İncil: Matta 1,18-24

 

İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu: annesi Meryem, Yusuf'la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe kaldığı anlaşıldı. Meryem'in nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan gizlice ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rab'bin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi: «Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur.»
Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O'nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Allah bizimle' demektir.
Yusuf uyanınca Rab'bin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ne var ki, Meryem oğlunu doğuruncaya dek Yusuf onunla birleşmedi. Doğan çocuğun adını İsa koydu.