ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani AL

11 NENTOR 2012
11 NENTOR 2012

NËNTOR

2012

1

E ENJTE

TË GJITHË

SHENJTËRIT

I madh do të jetë

shpërblimi juaj

në qiell

1/11 E ENJTE

TË GJITHË SHENJTËRIT [P]

Vap 7,2-4.9-14; Ps 23; 1Gjn 3,1-3; Mt 5,1-12

I madh do të jetë shpërblimi juaj

në qiell Mt 5,12

Të dashur Vëllezër e Motra, që

po gëzoni shpërblimin që vetë

Zoti ua ka përgatitur, na mësoni

dashurinë e pastër dhe na mësoni

të bëjmë gjithçka për Jezusin:

dhënien brenda vetes të faljes jo të

kërkuar; kryerjen e vizitës ndaj atij

të sëmuri që nuk mundet as të thotë

faleminderit, asistimin e nënës edhe

nëse sot do të kish qenë turni

i motrës – e cila mbase mund të

ketë harruar…

Unë besoj, o Jezus, në Fjalën tënde,

në Parajsën dhe në jetën e pasosur!

NËNTOR

2012

2

E PREMTE

TË GJITHË

TË VDEKURIT

Do ta ringjall

në ditën e fundit

2/11 E PREMTE PËRKUJTIMI I TË

GJITHË BESIMTARËVE TË VDEKUR [P]

Job 19,1.23-27a; Ps 26; Rom 5,5-11; Gjn

6,37-40

Do ta ringjall në ditën e fundit

Gjn 6,40

Pavarësisht varfërisë sime, e ndoshta

edhe falë saj pasi çdo varfëri tërheq

vështrimin e Hyjit, i cili është Atë,

kam njohur, tashmë në këtë jetë,

pushtetin e Zotit që ringjall, ringre

dhe rijep jetën.

Nuk është e vështirë për mua, që

për këtë arsye të besoj se Jezusi do

të na ringjallë në ditën e fundit. Nga

kjo, gëzimi dhe besimi i madh, është

një etje e vazhdueshme e bashkimit

me Jezusin!

NËNTOR

2012

3

E SHTUNË

Sh. Marti ni i Porres,

Për mua

Krishti është jetë

dhe vdekja fitesë

3/11 E SHTUNË XXX K.GJ.V. [II]

Sh. Martini i Porres, rregulltar † 1639

Fil 1,18-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11

Për mua Krishti është jetë dhe vdekja

fitesë Fil 1,21

Unë nuk e kam arritur ende këtë

pjekuri ose më mirë këtë liri dhe

e ndjej sërisht tërheqjen e fortë të

kësaj toke… Ky pohim i apostullit,

gjithësesi nuk është tepër i lartë dhe

nuk është çështje shenjtërish si sh.

Pali; njoh, në fakt, njerëz që jetojnë

ende në këtë tokë duke shijuar

gëzimet dhe gjërat e bukura, por që

shikojnë drejt takimit përfundimtar

me Jezusin si në një gëzim edhe më

të madh.

Faleminderit Jezus, për këta

vëllezër… me këmbë në tokë, por

me zemër plotësisht në ty!

NËNTOR

2012

4 Sh. Karl Borromeu

Zoti Hyji ynë

është

i vetmi Zot

E DJELË 2012 2012

4/11 E DJELË XXXI K.GJ.V. Viti B [III]

Sh. Karl Borromeu

Lp 6,2-6; Ps 17; Heb 7,23-28; Mk 12,28-34

Zoti Hyji ynë është i vetmi Zot

Mk 12,29

Faleminderit Jezus, sepse në ty

“Zoti Hyj… i vetmi Zot”, që populli

i Izraelit kishte nisur ta njihte, ka

ardhur mes nesh. Tani e dimë kush

është Hyji: është një Atë që na

do dhe për këtë na do gjithmonë

me vete; për të na e bërë këtë

dhuratë ka paguar një çmim të

pallogaritshëm: na ka dhënë ty,

Jezus, që je jeta e tij!

NËNTOR

2012

5

E HËNË

Mos bëni asgjë

për rivalitet

apo mëndjemadhësi

I Lumi Guido

Maria Konforti

5/11 E HËNË XXXI K.GJ.V. [III]

I Lumi Guido Maria Konforti

Fil 2,1-4; Ps 130; Lk 14,12-14

Mos bëni asgjë për rivalitet apo

mëndjemadhësi Fil 2,3

Çfarëdo që të bëj i shtyrë nga

këto ndjenja, nuk mund t’i bëjë

mirë askujt, as mua e as të tjerëve.

Vetëm ajo që bëhet me dashuri,

lind tjetër dashuri, sjell paqe, gëzim

dhe bashkim, pasi mban në vetvete

bekimin e Zotit… dhe jo putrën

e djallit!

NËNTOR

2012

6

Lum ai

që do të marrë pjesë

në gostinë

e mbretërisë

së Hyjit

Sh. Leonardi

E MARTË

6/11 E MARTË XXXI K.GJ.V. [III]

Sh. Leonardi

Fil 2,5-11; Ps 21; Lk 14,15-24

Lum ai që do të marrë pjesë në

gostinë e mbretërisë së Hyjit Lk 14,15

Jezus, me dhutatën e jetës sate,

e hape derën e pranimit të kësaj

lumturie për të gjithë dhe të gjithëve

i ofrove biletën për t’u ulur në

banketin e përjetshëm të dashurisë së

Atit: faleminderit!

Po vij menjëherë, me gëzim: e gjitha

çfarë mbetet nuk është jetë as për

mua e as për vëllezërit e mi!

NËNTOR

2012

7

Bëni gjithçka

pa murmurimë

Sh. Ernesti

E MËRKURË

7/11 E MERKURË XXXI K.GJ.V. [III]

Sh. Ernesti

Fil 2,12-18; Ps 26; Lk 14,25-33

Bëni gjithçka pa murmurimë

Fil 2,14

Sh. Pali, e së bashku me të të gjithë

shenjtërit, na porosisin përherë

rrugën e bindjes dhe të mirëdashjes.

Ata, në fakt, me besimin e thellë që

e kanë marrë si dhuratë, shikojnë

se Hyji është i pranishëm në të

gjithë jetën tonë: gjithçka është

dashur dhe lejuar prej tij. Ne, duke

mirëpritur si bij çdo ngjarje madje

edhe vuajtjet e shkaktuara nga

të tjerët, i japim rast atyre, që të

zgjohen e të kuptojnë se cili është në

të vërtetë Ati i Gjithëpushtetshëm!

NËNTOR

2012

8

Ky i pranon

mëkatarët

dhe po ha me ta

Sh. Gjon

Dun Skoti

E ENJTE

8/11 E ENJTE XXXI K.GJ.V. [III]

Sh. Gjoni Dun Skoti

Fil 3,3-8; Ps 104; Lk 15,1-10

Ky i pranon mëkatarët dhe po ha

me ta Lk 15,2

Farisenjtë thonin kështu duke

murmuruar kundër Jezusit, të

skandalizuar prej këtij qëndrimi

të tij.

Në të kundërt, unë them:

“Faleminderit Jezus!”. Unë, që e

njoh veten larg të qenit ashtu sikurse

Ati më dëshiron, çfarë do të bëja

nëse Jezusi do të mirëpriste vetëm

kë është i denjë të qëndrojë me të?

Faleminderit, Jezus, që ke ardhur të

më kërkosh dhe të më çosh tek Ati.

NËNTOR

2012

9

Zelli

për shtëpinë tënde

më bren

Kushti mi i BAZILIKËS

SË LATERANIT

E PREMTE

9/11 E PREMTE Kushtimi i

BAZILIKËS SË LATERANIT [P]

Ez 47,1-2.8-9.12 (ose 1Kor 3,9c-11.16-17);

Ps 45; Gjn 2,13-22

Zelli për shtëpinë tënde më bren

Gjn 2,17

Streha e vetme e Hyjit është Kisha,

bashkimi i besimtarëve. Për të,

Jezusi Shpëtimtar, besnik në

misionin e Atit, ka dhënë të gjithë

vetveten: e adhurojmë edhe sot në

kryq, ndërsa prej kraharorit të tij

burojnë gjaku dhe uji. Jezus për

Kishën tënde: ti je streha për të dhe

ajo është për ty!

NËNTOR

2012

10

Asnjë shërbëtor

nuk mund

t’u shërbejë

njëkohësisht

dy zotërinjve

Sh. Luani i Madh

E SHTUNË

10/11 E SHTUNË XXXI K.GJ.V. [III]

Sh. Luani i Madh papë dhe mësues † 461

Fil 4,10-19; Ps 111; Lk 16,9-15

Asnjë shërbëtor nuk mund t’u

shërbejë njëkohësisht dy zotërinjve

Lk 16,13

Atë, gjithçka e marr nga ti: jetën,

dashurinë e paqen! E gjithçka unë

jam, dua ta dhuroj ty! Mirëprite,

çast pas çasti, lodhjen time dhe

shërbimin tim ndaj vëllezërve…

jetën time. Faleminderit për gëzimin

e madh që mund të dua në çdo

moment dhe që mund ta bëj një

gjë të tillë së bashku me Birin tënd

Jezus, dhuratën tënde më të madhe!

NËNTOR

2012

11 Sh. Marti ni nga Turi

Erdhi një vejushë

skamnore

dhe hodhi dy lepta

E DJELË 2012 2012

11/11 E DJELEË XXXII K.GJ.V.

Viti B [IV]

Sh. Martini nga Turi

1Mbr 17,10-16; Ps 145; Heb 9,24-28;

Mk 12,38-44

Erdhi një vejushë skamnore dhe

hodhi dy lepta Mk 12,42

E dimë se këto dy monedha të vogla

të ofruara në tempull ishin e gjitha

ajo çfarë kishte kjo grua. Ajo e dinte

se kishte edhe një Hyj, që e donte

dhe mund t’ia besonte të gjithë

ekzistencën e saj.

Unë, që nuk kam vetëm këto dy

monedha, e di se kam një Atë, i cili

meriton të gjithë besimin tim?

NËNTOR

2012

12

Na e shto fenë!

Sh. Jozafati

E HËNË

12/11 E HËNË XXXII K.GJ.V. [IV]

Sh. Jozafati ipeshkëv dhe martir † 1623

Tit 1,1-9; Ps 23; Lk 17,1-6

Na e shto fenë! Lk 17,5

Nga mënyra sesi Jezusi i përgjigjet

kësaj kërkese të nxënësve duket se

besimi i tyre nuk qe i pakët, por qe

madje joekzistent. Efektivisht besimi,

e pra besimi në Zotin ose është ose

nuk është. Nëse nuk ia dal të kem

besimin në të, në situatat e vështira,

do të thotë se, në realitet, edhe në

ata më të thjeshtat nuk besoj në të,

por për më tepër në veten time.

Jezus bëj që besimi të lindë tek unë!

NËNTOR

2012 E MARTË

13

Jemi shërbëtorë

të pavlefshëm

Sh. Stanislav

Kosta

13/11 E MARTË XXXII K.GJ.V. [IV]

Sh.Stanislao Kosta

Tit 2,1-8.11-14; Ps 36; Lk 17,7-10

Jemi shërbëtorë të pavlefshëm

Lk 17,10

Përvujtëria, është me të vërtetë

karakteristika që i ka hije më tepër

nxënësit tënd, Zot Jezus! Vallë

a nuk është përsëri një nder i madh

që të shërbesh ty? E sërisht, a nuk

është vallë hiri yt të sjellësh frytin në

ndonjë vepër të mirë? Faleminderit

Jezus, se prej mëshirës sate edhe unë

mund të shërbej ty, Ati, i Fejuari dhe

Shpëtimtari im!

NËNTOR

2012

14

E MËRKURË

Sh. Veneranda

Jezus, mësues,

ki mëshirë për ne

14/11 E MERKURË XXXII K.GJ.V. [IV]

Sh. Veneranda

Tit 3,1-7; Ps 22; Lk 17,11-19

Jezus, mësues, ki mëshirë për ne

Lk 17,13

Ata dhjetë lebrozë i drejtojnë Jezusit

një pyetje të denjë për Hyjin: në

kohën e tyre, në fakt, të shëroje

një lebroz, ishte e barazvlefshme

të thërrisje dikë nga vdekja për në

jetë, ishte si ‘të qërosh’ nga mëkati.

Sot jam unë Jezus, për të ardhur

tek ti me besimin tim; jam i varfër

dhe në nevojë; jam me të vërtetë

një mëkatar! Megjithatë, besoj në

dashurinë tënde e në dhuratën

tënde hyjnore: e di se do të më

japësh jetën e pasosur, bashkimin

me Atin; edhe unë do të di të dua,

të shërbej, të fal e të lavdëroj!

Faleminderit Jezus!

NËNTOR

2012

15

E ENJTE

Sh. Alberti

i Madh

Mbretëria e Hyjit

është mes jush

15/11 E ENJTE XXXII K.GJ.V. [IV]

Sh. Alberti i Madh ipeshkëv e mësues † 1280

Flm 7-20; Ps 145; Lk 17,20-25

Mbretëria e Hyjit është mes jush

Lk 17,21

Ata farisenj, të verbuar nga

mëndjemadhësia e nga kërkimi

i interesit të tyre, nuk kanë njohur

që ti, Jezus, ishe për ta dhe për të

gjithë popullin dhurata e Hyjit dhe

mbretëria e tyre. Kur të mirëpres,

duke përjetuar njërën prej fjalëve

të tua, atëhere Ati mund të ma japë

jetën e vërtetë, mund të më ndërfusë

në mbretërinë e tij të paqes e të

gëzimit. Me të vërtetë, mbretëria

jote është tashmë midis nesh, Jezus.

Faleminderit!

NËNTOR

2012

16

E PREMTE

Sh. Margarita

e Skocisë

Ecni në dashuri

16/11 E PREMTE XXXII K.GJ.V. [IV]

Sh. Margarita e Skocisë † 1093;

Sh. Gertruda virgjër † 1302

2Gjn 1.3-9; Ps 118; Lk 17,26-37

Ecni në dashuri 2Gjn 1,6

Është kjo, një fjalë, të cilën sot mund

ta mbaj në mendje. Është e shkurtër,

por është e mjaftueshme për të

ndriçuar dhe për të orientuar çdo

veprim, çdo mendim, çdo vendim

të kësaj dite, madje të të gjithë jetës

sime. “Duaj dhe bëj atë çfarë do”

përmblidhte Sh. Agustini.

Çfarë të jetë dashuria e vërtetë,

pastaj, e mësoj nga Jezusi; sot, për

këtë arsye, do të kërkoj të eci

me ty, Jezus!

NËNTOR

2012

17

E SHTUNË

Sh. Elizabeta

e Hungarisë

Kur të vijë

Biri i njeriut,

a thua do të gjejë

fe mbi tokë?

17/11 E SHTUNË XXXII K.GJ.V. [IV

Sh. Elizabeta e Hungarisë rregulltare † 1231

3Gjn 5-8; Ps 111; Lk 18,1-8

Kur të vijë Biri i njeriut, a thua do të

gjejë fe mbi tokë? Lk 18,8

Ti do të vish e do t’më vizitosh edhe

sot gjatë kësaj dite, Jezus: ji besnik!

Thuajmë që të mos pres nga ti gjëra

të veçanta gjatë ardhjes sate: vetëm

një zemër që ka besimin tek ti!

Jezus, ti je me të vërtetë ai që më do

pa interes dhe që shpëton! Eja!

NËNTOR

2012

18 Kushti mi i Bazilikës

së Sh. Pjetrit

dhe Sh. Palit

Qielli e toka

do të kalojnë,

por fjalët e mia

nuk do të kalojnë

E DJELË 2012 2012

18/11 E DJELË XXXIII K.GJ.V. Viti B [I]

Kushtini i Bazilikës së Sh. Pjetrit dhe Sh. Palit

Lp 12,1-3; Ps 15; Heb 10,11-14.18; Mk

13,24-32

Qielli e toka do të kalojnë, por fjalët

e mia nuk do të kalojnë Mk 13,31

Faleminderit Jezus, për këtë siguri

kaq të qartë që na jep. Faleminderit

pasi nuk është pretendim bosh

i një njeriu të çfarëdoshëm, por

vjen nga ti, që ke ngadhënjyer mbi

vdekjen në favor të gjithë njerëzimit.

Faleminderit pasi në çështjet e kësaj

bote të trazuar fjalët e tua japin

paqe e siguri dhe japin gëzim për

t’u kënduar edhe sot: aleluia!

NËNTOR

2012

19

E HËNË

Sh. Balduini

Çfarë dëshiron

të bëj për ty?

19/11 E HËNË XXXIII K.GJ.V. [I]

Sh. Balduini

Vap 1,1-4; 2,1-5; Ps 1; Lk 18,35-43

Çfarë dëshiron të bëj për ty?

Lk 18,41

Jezusi lejon të gjendet për atë që

e kërkon me dashuri dhe besim të

plotë në të. Ai di t’i kënaqë nevojat

tona themelore dhe më të thella;

është gjithmonë i gatshëm për të na

ndihmuar. Faleminderit, Zot Jezus!

NËNTOR

2012

20 KRISHTI, MBRET

I GJITHËSISË

Sot më duhet

të ndalem

në shtëpinë tënde

E MARTË

20/11 E MARTË XXXIII K.GJ.V. [I]

Krishti Mbret i Gjithësisë

Vap 3,1-6.14-22; Ps 14; Lk 19,1-10

Sot më duhet të ndalem në shtëpinë

tënde Lk 19,5

Jezus, sot ndalesh me mua! Besoj

se më je pranë! Ky gëzim do të më

bëjë të aftë, që të bëhem edhe unë

dhuratë dashurie.

NËNTOR

2012

21

E MËRKURË

KUSHTIMI I ZOJËS

Tregtoni

derisa

të kthehem

21/11 E MERKURË XXXIII K.GJ.V. [I]

Kushtimi i të lumes Virgjër Mari

Vap 4,1-11; Ps 150; Lk 19,11-28

(ose Zak 2, 14-17; Ps 44; Mt 12,46-50)

Tregtoni derisa të kthehem Lk 19,13

Gjithçka jam dhe gjithçka më

gjendet ndër duart e mia, është

dhurata e jote, Zot! U bëftë mjeti

i ndertimit të mbretërisë sate, në

pritjen e ardhjes sate. Dhe sot,

që gjendem në krevat me ethe,

çfarë mund të bëj për ty? Të ofroj

vetminë time dhe dhimbjet e trupit

tim të sëmurë: bashkoji, Jezus, me

mundimin tënd të shenjtë për të cilin

na ke shëlbyer!

NËNTOR

2012

22

E ENJTE

Sh. Çeçilia

Kur pa qytetin,

qau mbi të

22/11 E ENJTE XXXIII K.GJ.V. [I]

Sh. Çeçilia virgjër e martire † 250

Vap 5,1-10; Ps 149; Lk 19,41-44

Kur pa qytetin, qau mbi të Lk 19,41

Edhe sot, Zot Jezus, ti vuan për tërë

ata bij që nuk të mirëpresin e kështu

nuk mund të gëzojnë dhuratën e

paqes së vërtetë, të cilën vetëm ti

mund ta japësh. Të ofroj lotët e

mi të sotëm dhe zotimin tim për të

përmbushur vullnetin e Atit: gjëra

të vogla, por që në duart e tua,

mund të bëhen një hap drejt teje për

ndokënd që zemra jote e pret.

NËNTOR

2012

23

E PREMTE

Sh. Klementi I

Sh. Kolumbani

Çdo ditë

mësonte në tempull

23/11 E PREMTE XXXIII K.GJ.V. [I]

Sh. Klementi I papë e martir † 101;

Sh. Kolumbani abat † 615

Vap 10,8-11; Ps 118; Lk 19,45-48

Çdo ditë mësonte në tempull

Lk 19,47

E ndjeje si një detyrë të

domosdoshme, që Ati të ka besuar;

dhe i mbeteshe besnik ndonëse

për ty ishte motiv persekutimi dhe

urrejtjeje. Sot, mësona ti sërisht,

Jezus, në Kishë: dua të jap fryt prej

këtij shërbimi të çmueshëm; ti, pra,

duke më bërë të njoh Atin, ndriçoje

dhe bëje të çmueshme jetën time!

NËNTOR

2012

24

E SHTUNË

Sh. Andrea Dung-Lak

Hyji, nuk është Hyj

i të vdekurve,

por i të gjallëve

24/11 E SHTUNË XXXIII K.GJ.V. [I]

Sh. Andrea Dung-Lak meshtar dhe shokët

martirë nga Vietnami shek. XVI-XVIII

Vap 11,4-12; Ps 143; Lk 20,27-40

Hyji, nuk është Hyj i të vdekurve,

por i të gjallëve Lk 20,38

Që një i krishterë të mohojë

ringjalljen (e për fat të keq ndodh

edhe kjo!) është me të vërtetë

qesharake! Si të mund të thuhet

besimtar në Jezusin e vdekur e

të ringjallur e pastaj të thuash

se… “prej andej nuk është kthyer

kërkush?”. Do të kish qenë edhe më

tepër qesharake, nëse me të vërtetë

nuk do të qe ringjallja dhe që Hyji

të na kish thirrur në emrin e tre të

vdekurve të mbaruar në hiç: “Hyji

i Abrahamit, i Isakut dhe i Jakobit”.

Lavdi të qoftë ty, Hyji i të gjallëve!

NËNTOR

2012

25 Sh. Katerina

e Aleksandrisë

Mbretëria ime

nuk është

e kësaj bote

E DJELË 2012 2012

25/11 E DJELË XXXIV K.GJ.V.

JEZU KRISHTI, MBRET I GJITHËSISË

Viti B [P]

Sh. Katerina e Aleksandrisë

Lp 7,13-14; Ps 92; Vap 1,5-8; Gjn 18,33-37

Mbretëria ime nuk është e kësaj

bote Gjn 18,36

Ti, Jezus, je Mbret sipas zemrës së

Atit, mbret që shërben, që ofrohesh

pasi seicili ta gëzojë paqen,

bashkimin dhe sigurinë.

Dua të mësoj nga ty, Jezus,

Mbreti im!

NËNTOR

2012

26

E HËNË

Sh. Konradi

Nuk u gjet

mashtrim

në gojën e tyre

26/11 E HËNË XXXIV K.GJ.V. [II]

Sh. Konradi

Vap 14,1-3.4-5; Ps 23; Lk 21,1-4

Nuk u gjet mashtrim në gojën e tyre

Vap 14,4

Ti Jezus, dashuria e Atit që zbulohet,

je e Vërteta! Fjalët e gojës sime do

të jenë e vërteta nëse do të vijnë nga

ti, që je mëshira, mirësia, butësia

dhe paqja… Sa shumë mashtrim ka

ende në gojën time! Pastromë,

Zot Jezus!

NËNTOR

2012

27 Sh. Valeriani

Ruajuni

të mos

ju gënjejnë

E MARTË

27/11 E MARTË XXXIV K.GJ.V. [II]

Sh. Valeriani

Vap 14,14-19; Ps 95; Lk 21,5-11

Ruajuni të mos ju gënjejnë Lk 21,8

Si do t’ia dal mbanë, Zot Jezus,

kështu i dobët dhe i pakujtuar siç

jam për fat të keq unë? Do ta ruaj

fjalën tënde, dritën e vërtetë për

çdo hapin tim; do të mbahem i

bashkuar me ty në lutje dhe në

Kishën tënde, e cila ka premtuar

praninë tënde të gjallë deri në

fundin e botës.

Do të pres, me qetësi, Zoti im!

NËNTOR

2012

28

E MËRKURË

Sh. Jakobi

i Markisë

Me qëndresë

do ta shpëtoni

jetën tuaj

28/11 E MERKURË XXXIV K.GJ.V. [II]

Sh. Jekobi i Markisë

Vap 15,1-4; Ps 97; Lk 21,12-19

Me qëndresë do ta shpëtoni jetën

tuaj Lk 21,19

Të mos lodhemi, pra, dhe të mos

humbasim shpirtin. Në fund të

fundit, çdo dashuri nuk do të ishte

dashuri nëse nuk do ta kalonte

provën e besnikërisë.

Duam të mbetemi të drejtuar nga

Jezusi, me besnikëri, edhe kur prova

duket tepër e madhe dhe e gjatë:

do ta shikojmë shëlbimin të cilin ai

tashmë po e përgatit për ne dhe

do të mbetemi sërisht të mrekulluar

përpara madhështisë së tij.

NËNTOR

2012

29

E ENJTE

Sh. Saturini

Fuqitë e qiejve

në fakt

do të lëkunden

29/11 E ENJTE XXXIV K.GJ.V. [II]

Sh. Saturini

Vap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9; Ps 99; Lk

21,20-28

Fuqitë e qiejve në fakt do të

lëkunden Lk 21,26

Të falënderojmë, Atë, për dritën e

diellit dhe të yjeve, për harmoninë e

qetë të universit që na rrethon: është

dhurata e dashurisë sate. Por edhe

më tepër, faleminderit për qiejt e për

tokën e re që ti po përgatit për ne,

bijtë e tu: një qiell e një tokë që nuk

do të kalojnë dhe në të cilin do të

mbretërojë dashuria jote.

NËNTOR

2012

30

E PREMTE

SH. ANDREA

APOSTULL

Kushdo

që do ta thërrasë

emrin e Zotit

do të shëlbohet

30/11 E PREMTE Sh. ANDREA Ap. [P]

Rom 10,9-18; Ps 18; Mt 4,18-22

Kushdo që do ta thërrasë emrin e

Zotit do të shëlbohet Rom 10,13

E kam thirrur shpesh emrin tënd,

Jezus, në rrethana të vogla të jetës,

dhe gjithnjë kam gjetur ndihmën e

paqen. Kështu jam me besimin se

do të kem thirrur me besim e kështu

edhe në ditën e fundit do të më

japësh shëlbimin, atë të pasosurin.

Sot, është Festa e Sh. Andreas

Apostull; prandaj, po të falënderoj

posaçërisht për vëllezërit ortodoksë,

që së bashku me ne besojnë në

emrin tënd të shenjtë.

In primo piano