ME
NU

OMELIE / Omelie TR

10 gen 2016
10/01/2016 – MESİH İSA’NIN VAFTİZİNİN BAYRAMI - C

10/01/2016 – MESİH İSA’NIN VAFTİZİNİN BAYRAMI - C

1.Okuma Yeşeya 40,1-5.9-11* Mezmur 103 * 2. Ok Tt 2,11-14; 3,4-7 * İncil Lk 3,15-16.21-22 

 

1. OKUMA: Yeşeya 4,1-5.9-11

 

"Avutun halkımı" diyor Tanrınız,

"Avutun!

Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin.

Angaryanın bittiğini,

Suçlarının cezasını ödediklerini,

Günahlarının cezasını RAB'bin elinden

İki katıyla aldıklarını ilan edin.

Şöyle haykırıyor bir ses:

"Çölde RAB'bin yolunu hazırlayın,

Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın.

Her vadi yükseltilecek,

Her dağ, her tepe alçaltılacak.

Böylelikle engebeler düzleştirilecek,

Sarp yerler ovaya dönüştürülecek.

O zaman RAB'bin yüceliği görünecek,

Bütün insanlar hep birlikte onu görecek.

Çünkü bu sözler RAB'bin ağzından çıktı."

Ey Siyon'a müjde getiren,

Yüksek dağa çık!

Ey Yeruşalim'e müjde getiren,

Yükselt sesini, bağır,

Sesini yükselt, korkma.

Yahuda kentlerine, "İşte, Tanrınız!" de.

İşte Rab Yahve gücüyle geliyor,

Kudretiyle egemenlik sürecek.

Ücreti kendisiyle birlikte,

Ödülü önündedir.

Sürüsünü çoban gibi güdecek,

Kollarına alacak kuzuları,

Bağrında taşıyacak;

Usul usul yol gösterecek emziklilere.

 

Mezmur 104 

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

Ya RAB Tanrım, ne ulusun!

Görkem ve yücelik kuşanmışsın,

Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün.

Gökleri bir çadır gibi geren,

Evini yukarıdaki sular üzerine kuran,

Bulutları kendine savaş arabası yapan,

Rüzgarın kanatları üzerinde gezen,

Rüzgarları kendine haberci,

Ya RAB, ne çok eserin var!

Hepsini bilgece yaptın;

Yeryüzü yarattıklarınla dolu.

İşte uçsuz bucaksız denizler,

İçinde kaynaşan sayısız canlılar,

Büyük küçük yaratıklar.

Hepsi seni bekliyor,

Yiyeceklerini zamanında veresin diye.

Sen verince onlar toplar,

Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.

Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar,

Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.

Ruhun'u gönderince var olurlar,

Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.

 

2. OKUMA: Aziz Pavlus’un Titus’a Mektubundan 2,11-14; 3,4-7

 

Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünya arzularını reddedip bu dünyada sağduyulu, doğru ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Mesih, bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için kendini bizim uğrumuza feda etti.

Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı. Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak ümit içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.

 

İNCİL: Luka 3,15-16.21-22

 

Halk umut içinde bekliyordu. Yahya'yla ilgili olarak herkesin aklında, «Acaba Mesih bu mu?» sorusu vardı.
Yahya ise hepsine şöyle cevap verdi: «Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama benden daha güçlü Olan geliyor. Ben O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek.

Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. İsa dua ederken gök açıldı ve Kutsal Ruh, bedensel bir görünüm alarak güvercin biçiminde O'nun üzerine indi. Gökten gelen bir ses de, «Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum» dedi. 

 

VAAZ

 

“Ey Yeruşalim'e müjde getiren, yükselt sesini, korkma. Yahuda kentlerine, "İşte, Allahımız!" de”. Yeşeya’nın ilanı, güven, ümit ve teselli ile doludur: Acılar sona erdiler, yeni bir yaşama başlayabiliriz. En güzel söz; bize gerçek teselliyi veren söz, bize artık tek başımıza olmamamızı; sadece kendi kendimize bakmamız gerektiğini; gururlu ve egoist insanların arasında tek başımıza olmamamızı ilan edip bunların bütününe güven veren sözdür: "İşte, Allahınız!". Noel devresinde İsa’nın gelişini ve aramızda var olmasını kutladık, şimdi O’ndan mutluluk almaya ve O’nu tanımak için gayret etmeye devam etmekteyiz. İlk olarak Baba Allah’ın kendisi O’nu gösteriyor. Biz O’nu sadece insan olarak, mütevazı ve alçakgönüllü olarak, tanıyabiliriz: O, o kadar alçakgönüllüdür ki, günahkarların arasında saklanıyor. O, Allah’a ihtiyacı olan her insan gibi, dua etmeye hazırlanıyor. Ve de tam o anda, “Kutsal Ruh güvercin biçiminde O’nun üzerine indi”. Kutsal Ruh, Baba tarafından gönderiliyor. Bu şekilde Baba, insan olan İsa’yı, dünyaya ilahi sevgisinin güzelliğini, şefkatini ve doluluğunu getiren olarak tanıtıyor. Kutsal Ruh, Allah’ın esintisi, O’nun nefesi, O’nun içten ((iç tarafta99 olmasıdır. Şimdi o Esinti buradadır, Yahya’nın vaftiz ettiği o adamın üzerindedir. Kendisini güvercin imajı aracılığıyla göstererek, geliyor. O, kanatlarını kımıldatan kuş gibi yaratılışın üzerinde olan Ruh’un aynısıdır; sonra da, tufanın sona erdiğini bildirerek Nuh’u mutlu kılan Ruh’un da aynısıdır. Güvercin, küçük bir zeytin dalı ile geri dönerek, Nuh’u hayatın yeniden başladığından emin kıldı. Gerçekten hayat, dolu bir hayat, ölüme götüren günahın gölgesi olmayan bir hayat, İsa ile birlikte başlıyor.

Güvercinin konması izlendiğinde, işte yukardan bir ses yankılanıyor: “Sen benim sevgili Oğlum’sun, senden hoşnudum”. Bunlar çok az, fakat çok değerli sözler, ayrıca: Bütün Kutsal Yazılarının yaptığı açıklamayı hatırlatıyor ve özetliyor.

“Sen benim Oğlum’sun”: Allah, Adem’e hitap ederek bu sözü söylemedi: Zaman olmadı. Çünkü Adem, Allah’a olan benzerliği hemen bozdu. Peygamberlik olarak ise, özellikle ikinci mezmurda, Mesih’e yöneltti. Allah, insanı yaratarak, bu projeyi gerçekleştirmek istiyordu: İnsanı kendi benzerliğinin; kendi imajının; kutsallığının ve sevgisinin doluluğunun taşıyıcısı kılmak istiyordu. Proje, Meryem’in Oğlu İsa sayesinde, tamamen gerçekleştirildi. Bunun için, aynı mezmurun söylediği gibi, Allah İsa’ya bütün halkları, onları birliği ve barışı yaşamaya yöneltmek için, teslim etti.

“Sevgili Oğlum”. “Sevilmiş”: Bu söz, İbrahim’in hayatını, arzusunu ve rüyasını kapsan sözdür. Bu söz ile İbrahim, dünyanın bütün aileleri için olan vaadi ve kutsamayı taşıyan oğlu İshak’ı çağırdı. Ayrıca bu sözün içinde, büyük kral Davut ismi de var oluyor. İsrail halkının tüm tarihi, bütün olayları, bu sesten özetlenmektedir. Bu sevgi, Allah’ın eline, çağırmak için, yönetmek için, korumak için, düzeltmek için, kurtarmak için, rehberlik eden sevgidir: Acıma ve merhametle dolu bir sevgi! Şimdi Allah’ın bütün sevgisi, kendisinin üzerinde Yahya’ya iman edenlerinin günahlarını taşıyan, Ürdün nehrinin sularından çıkan o adamın içinde toplanıp gösterilmektedir.

“Senden hoşnudum”: Yukarıdan gelen ses, bizi İsa’ya dikkatle bakmaya ve de O’nu kararlıkla sevmeye götürmek için, peygamberlerin bu ifadesini kullanıyor. İsa, Baba’nın sevincidir, çünkü daima ve sadece Baba’nın iyi isteğini, O’nun projelerini yerine getiriyor. Allah İsa’ya sevinirse, bizler ne yapalım? Bizler de İsa’ya sevineceğiz; bizler de O’na benzemeye çalışıp, Baba’nın hoşnutluğu olabilmemiz için, O’nunla birleşeceğiz.

Yuhanna’nın söylediği gibi, bizzat İsa “Kutsal Ruh’la ve ateşle” bizi vaftiz etmeye gelmektedir. İsa, bizi arınmakla yetinmeyecektir; bizi içerimizden değiştirecektir; bizi Ruh’una daldırarak bizi değiştirecektir. İsa’nın Ruh’u sayesinde bizler, İsa’nın projelerini gerçekleştirmemiz için, İsa’nın ki gibi aynı amaçlardan, aynı arzulardan hareket ettirileceğiz. Egoizmden özgür olacağız, Baba’yı dinlemeye ve her an O’nun sevgisini taşımaya yöneltileceğiz. Dünyaya ateşini, yani O’nun ışığını ve O’nun ısısını, götüreceğiz. Aziz Pavlus’un söylediği gibi, dünya ve onun istekleri bizi artık etkilemeyecektir. Bizler, ölçülü, sağduyulu, doğru olacağız ve kendimizi duaya vereceğiz. Övgünün ve tapınmanın duası artık bize ağır gelmeyecektir, çünkü tanrısızlığı ve dünya arzularını” sevinçle reddedeceğiz. Artık Allah’tan korkmayacağız, hatta, peygamber Yeşeya’nın söylediği gibi, Allah hakkında konuşmak için, O’nu tanıtmak için, yaraşıp, sesimizi yükselteceğiz. Bu şekilde kendi günahı ya da dünyanın günahının sonuçları yüzünden acı çekenlere, teselliyi ve sevinci vereceğiz.

Bugünkü Bayramla, Noel Devresi sona eriyor. Her Pazar Günü İsa ile karşılaşmaya devam edeceğiz. Fakat O’nu gerçekten tanımak için, bize, sormadan, yukarıdan gelen İsa’nın bu şekilde tanıtılmasını gözlerimizin önünde tutacağız.