ME
NU

OMELIE / Omelie TR

16 mag 2021
16/05/2021 – MESİH İSA'NIN GÖĞE YÜKSELİŞİ BAYRAMI - B

16/05/2021 – MESİH İSA'NIN GÖĞE YÜKSELİŞİ BAYRAMI - B

İlk okuma Hav. İşl. 1,1-11 Mezmur 46/47 İkinci okuma Efes. 4,1-13 İncil Markos 16,15-20

Bugün gözlerimizi, Havarilerle birlikte, göğe çevirmekteyiz ve Peder'in sağına oturmak üzere gözlerimizden kaybolan Rab İsa'ya doğru bakışlarımızı yöneltiyoruz. Böylece bizler de, Rab İsa'nın tekrar geleceğini söyleyen melekleri duymuş oluyoruz. Bulut imgesi, en eski zamanlardan beri saklı, aynı zamanda da gerçek Allah'ın var olmasını ima etmektedir. İsa yeniden gelecek! Bu yüzden onun gittiğine üzülmeden, dönüşü için hazırlanarak, yaşamaktayız. Rab'bin bize emanet ettiği hazineleri O'na geri vermeye; O'na layık bir toplumu, O'nun sözlerinin yaşandığı ve O'nun sevgi dolu ve alçakgönüllü ruhunun estiği bir toplumu inşa etmeye hazırlanmaktayız.

Göğe baktıktan sonra, yeniden yeryüzüne bakmaktayız ve onu güzel bir bahçeye, İsa'nın şanına layık bir yere, O'nun krallığının yaşanabildiği bir yere çevirmeye çalışmaktayız. İşte biz dünyayı değiştirmek için O'ndan ışık, lütuf, güç ve sevgi aldık. Rab'bin görünebilir mevcudiyetinin yokluğu, Havarilerin gördüğü İsa'yı, arzuladığımız halde, görmemek, bir mahrumiyet değildir. O tekrar gelecektir ve biz O'nun yaşadığı zamanda aynı şekilde yaşamaya devam edeceğiz: İsa'nın anlattığı bizi bugünkü gizemi anlamaya hazırlayan mesellerdeki hizmetkarların bekledikleri gibi O'nu beklemekteyiz.

O'nu görmemiş olan bizler, O'nun gelişi için Havariler'in başladıkları gibi yeryüzünü hazırlama imkânımız var. Onların sözleriyle bütün insanlara kurtuluşunu ilan etmekteyiz. İnsanlar iman etsin ve iman ederek kurtulsun diye, onların sözleriyle tüm dünyaya Müjde’yi duyurmaktayız öyle ki insanlar iman etsinler ve iman ederek hayat ve kurtuluş elde etsinler. İsa kendisi, O'nu görmesek de, aramızda bulunacağına söz verdi. O, sevgiyle Kendisinden bahsedildiği her yerde daima bulunacak ve oradaki varlığı yapacağı mucizeler aracılığıyla belli olacaktır.

İsa'nın göğe çıkması, Kilise'nin, harekete geçmesinin zamanını başlatır. Bu andan itibaren Havariler, kendilerinin, Hükümranlığı için Peder Allah için gerekli olduklarını sezmeye başlamaktadırlar. Şimdi onlar karar ve seçimler vermeli ve verebilmektedir, dünyada emniyetle ve özgürce hareket etmeliler. Dünya da bazen onları bekler, bazen de onlara, Rab'be davrandığı gibi, aynı düşmanlıkla davranır. Havariler, bu andan itibaren Rab'bin öğretişlerini ciddiye almaya başlıyorlar. Esinleyen Kutsal Ruh'un kudretini beklemektedirler; O, onları İsa'nın ölümü ve dirilişi ile gösterilmiş olan, Peder'in sevgisinin tanıkları kılacaktır. Tanıklıkları, Allah'ın bilgeliğinin ve hikmetinin yönelttiği sayısız şekillerde gerçekleşecektir: Bazen O, sözlerinin gerçekliklerini onaylamak için mucizeler yapar, bazen de, tek bir insanın ya da tam bir ulusun yüreğinin kapılarını imana açmak için, çektikleri acıları ve şehitliklerini de kullanabilir!

Tarih, öğrencilerin Rab'lerine ettikleri her çeşit tanıklıklarla doludur! Ve tarih benim tanıklığımı, senin tanıklığını da bekler! İsa'nın gökte, yani Allah'ın yerinde ve zamanında olduğunu biliyorum: O'nu görmeye hak iddia etmiyorum, tersine başkaları benim yaşamımda O'nun sevgisi ve hikmetini görebilsin diye, O'nun Sözünü yaşamaya gayret ediyorum! Aynı zamanda başka imanlıların birliğinde kalmaya çalışıyorum, çünkü tek başıma, tanıklığım büyük bir iz bırakıp dünya zihniyetini etkilemeyecekti. Her şeyden önce tanıklığım Kilise'nin birliğini ifade etmelidir; çünkü dünyaya İsa'nın kurtuluşunu ulaştıran, Kilise'dir!

Aziz Pavlus Efesliler'e Mektubunda, ısrarla bu konu üstünde duruyor. Allah'ın her bir imanlıya bağışladığı armağan, diğer imanlıların iyiliği için aracı olmalıdır. Rab'den aldığım sevgi, senin aldığın sevgiyi belirtip onun meyve vermesini mümkün kılar! Farklı armağanlar aldık, fakat bunların hepsi faydalı ve Mesih'in tek Bedenini oluşturmak için, onların her birisi gereklidir! Kilise olan bu mistik Beden aracılığıyla, Peder'in sağında bizi bekleyen İsa'nın sevgisi bu dünyada var olmaya devam etmektedir!

OUMALAR

Havarilerin Kitabından Sözler 1,1-11.

Ey Teofilos, İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Allah'ın Egemenliğine dair konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti: «Kudüs'ten ayrılmayın, Baba'nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz.» Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular: «Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?» İsa onlara, «Baba'nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur» karşılığını verdi. «Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız.» İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O'nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında beliriverdi. «Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?» diye sordular. «Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.»

Mezmur 47(46),2-3.6-7.8-9.

Ey bütün uluslar, el çırpın! Sevinç çığlıkları atın Allah'ın onuruna!

Ne müthiştir ulu RAB, bütün dünyanın yüce Kralı.

RAB Allah sevinç çığlıkları, boru sesleri arasında yükseldi.

Ezgiler sunun Allah'a, ezgiler; ezgiler sunun Kralımız'a, ezgiler!

Allah, bütün dünyanın kralıdır, ezgiler sunun Allah'a, ezgiler;

Allah kutsal tahtına oturmuş, Krallık eder uluslara.

Aziz Pavlus'un Efeslilere Mektubundan Sözler 4,1-13.

Kardeşlerim, Rab'bin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her zaman alçakgönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruh'un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Çağrınızdan doğan tek bir ümide çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyin üzerinde, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Allah'ı ve Babası birdir. Ama lütuf her birimize Mesih'in armağanı ölçüsünde bağışlandı. Bunun için Kutsal Yazı şöyle der: «Yükseğe çıktı ve tutsakları tutsak aldı. İnsanlara armağanlar verdi.» Şimdi bu `çıktı' sözcüğü, Mesih önce aşağılara, yeryüzüne indi demek değil de nedir? İnmiş olan ve her şeyi doldurmak üzere tüm göklerden çok yukarı çıkmış olan Kişi aynıdır. Kendisi bazılarını elçi, bazılarını peygamber, bazılarını müjdeci ve bazılarını önder ve öğretmen olmak üzere atadı. Öyle ki kutsallar, hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek için donatılsın. Sonunda hepimiz imanda ve Allah'ın Oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe ve Mesih'in doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz.

Aziz Markos Tarafından Yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden Sözler 16,15-20.

Mesih İsa dirildikten sonra Onbirlere şöyle buyurdu: «Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: benim adımla cinleri kovacaklar, yeni diller konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, bundan zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek.» Rab İsa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Allah'ın sağında oturdu. Öğrencileri de gidip Allah'ın sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu.