ME
NU

OMELIE / Omelie TR

28 mag 2017
28/05/2017 – MESİH İSA’NIN GÖĞE ÇIKIŞI BAYRAMI – A

28/05/2017 – MESİH İSA’NIN GÖĞE ÇIKIŞI BAYRAMI – A  

1.Okuma Hav İşl 1,1-11 * Mezmur 46/47 * 2.Okuma Ef 1,17-23 * İncil Mt 28,16-20

 

Mesih İsa’nın Göğe Çıkışı’nın gizemi, beni her zaman hayranlığa düşürür: Onu nasıl anlayabiliriz? Nasıl tanımlayabiliriz? Nasıl anlatabiliriz? Göğe çıkan İsa, havarilerine son öğretimini verdi: “Üzerinize inecek” Kutsal Ruh’a güvenip kendinizi teslim etme o öğretimi. Bundan sonra havariler İsa’nın yükseklerde kaybolunmasını görmekte idiler. O anda “beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında beliriverdi”; bunlar havarilere“«Ey Celileliler” diye hitap edince havariler çok şaşkın kalmakta idiler. Nasıl oldu ki o adamlar onları ne “öğrenciler” diye ne de İsa’nın “kardeşleri” diye çağırmadılar? “Celileliler” ünvanı ile ne demek istediler? Acaba, bu dünyanın zor durumuna mı ya da onların zayıflık durumlarına mı ya da diğer insanların arasında onları bekleyen ödevlerine mi onları geri getirmek istediler? “Celileliler”: Onlar, hiçbir şekilde kendilerinle övünmemelidirler, onlar daima balıkçılar kalmakta, daima önceki gibi olmaktadırlar. Onlar, Celileliler kalmakta, bunun için İsa’yı engellemiş oldukları Yahudilerin saygılarından daima yoksun olacaklardır. Onlar, hor görme gibi yankılayan bu ünvandan daima eşlik edileceklerdir. Bundan utanç duymamalıdırlar, aynı zamanda da onlar için gurur duymak için hiç bir sebep olmayacaktır. Hatta belirlenmiş iki adam neredeyse onları azarlamaktadırlar: “Neden göğe bakıp duruyorsunuz?” Sanki şöyle söylermişler: Siz yanlış bir şekilde başlamaktasınız, size düşen iş bu değil de! Bunun yerine Kutsal Ruh’un yüreğinizde söyleyeceğine dikkat edin. Havarilere söylendiklerinin bütününün, bizim için de söylenmiş olduğunu sezmekteyiz. Bizler de zayıf ve cahil olmamızdan bilinçli olmaya teşvik edilmeliyiz, aynı zamanda da Allah’ın sessiz sesini – o ses ki bize sevgi dolu bilgeliğini açıklamak ister - dinlemeye de yüreklendirilmeliyiz.

Gözlerinden artık kaybolan İsa’nın öğrencileri neyi yapacaklar? O’nun sözlerini hatırlayacaklar ve nihayet onları yaşamaya çalışacaklardır. Gerçekleştirmeleri gereken ilk sözler gerçekten gariptirler: “Kudüs’ten ayrılmayın, Baba’nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin” ve “Kutsal Ruh’la vaftiz edileceksiniz”. Tekrarlanan bir tavsiye, bu; ilk önce acele etmemek, beklemek, kendi akıl yürütmelerine göre hiçbir şeye karar vermemek, yapılması gereken şeyler hakkında tartışmamak. Allah’ın Kendisinin, Hükümdarlığına uygun olan düşünceleri ve kararları önermeye ve esinlemeye ilgisi var. Bunu O; uygun zamanda, yani onların alçakgönüllülük ve itaat kanıtlarını verdikten sonra, onların iç olarak barıştırıldıktan sonra, onların her kaygıdan özgürlüğü kazandıklarından sonra, yapacaktır. O zaman Kutsal Ruh onları aydınlatacaktır, özellikle de onları birlik içinde tutacaktır.

İsa’nın göğe çıkışı; O’nun yükselmesidir, O’nun ilahi otoritesini gösteren gizemdir. Bu gizemi kutlanınca bizler; Allah’ı tanımak için İsa’ya bakmamızı, Allah’a itaat etmek için O’nu dinlememizi, Allah ile ilişkimizle ilgili her şey için O’na dayamamızı ilan etmekteyiz. Ve de bunu, akıl yürütmelere dayanarak değil de, Allah’ın Kendisine dayanarak yapmaktayız. Çünkü okuduğumuz gibi: Bu kudret, Allah’ın, Mesih’i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde kendi sağında oturturken O’nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir”. Havari de teminat vermektedir: Her şeyi O’nun ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu, bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi”. Gerçekten şaşırtan bir şey: İsa’nın Allah tarafından Kilise’nin başı kılınması; Kilise’nin İsa için artık yabancı bir varlık olmadığı, tam tersine onun “O’nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğu” demektir.

O halde bugün kutladığımız Bayram; İsa’nın ve O’nunla birleşen Kilise’nin sevinci ve emin olmasıdır. Bugün Başı ve Bedeni, yani doluluğu kutlamaktayız. Kilise olan bizler, İsa’nın Bedeniyiz: İsa tüm yaptıklarını bedeninin üyeleri aracılığıyla yapmaktadır, O’nun kararlaştığı her şeyi bizler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bunun içindir ki İsa’nın Göğe Çıkışı; büyük bir Bayram, bizleri ilgilendiren Büyük bir Bayramdır. İlk önce bizi sevindiren bir Kutlama, sonra da bizi derin bir şekilde sorumluluğumuzdan bilinçli kılan bir Bayram. Sanki Allah şöyle demiş: Kurtuluş projelerimi gerçekleştirmem için, Oğlum İsa’nın üyeleri olan sizleri önemli sayıyor, sizleri işbirlikçim olarak istiyorum.

Tam da bugün Matta’nın İncil’inin aktardığı dirilmiş İsa’nın son sözlerini duymamız, sebepsiz değildir! “Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adirla vaftiz edin…” Ve de, İsa’nın ilahi durumda olduğu için bizlerin artık O’nu görememize rağmen O bizi emin kılıyor: “İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim”, yani bu zamanımızın tamamlanacağına kadar, bu zamanımızın İsa aracılığıyla bize ulaşan Baba’nın sevgisinden eksiksiz kılınacağına kadar ben sizinle birlikteyim! İsa bugün bizimledir: İşte, bu sevincimizdir! Bizler; insan, yani günahkar olmamıza rağmen, dirilmiş İsa tarafından eşlik edilmekteyiz. Bizler Celile’deyiz, yani her tarafımızda tehlikeler var, imanımıza karşı olan da tehlikeler var. Kolayca kırılır pişmiş topraktan vazolarız, fakat içimizde paha biçilemez bir hazineyi taşımaktayız: İçimizde ve bizimle birlikte Allah’ın Oğlunun öğretişini taşımaktayız, içimizde İsa’nın Kendisini, O’nun hayatını, O’nun Ruh’u taşımaktayız. Ve de bu hazineyi bizler, bu dünyada karşılaşacağımız tüm insanlara, onların İsa’nın kazandığı kurtuluşu kabul edebilmeleri için, sunmaktayız.

OKUMALAR

1.Okuma: Havariler İşlerinden 1,1-11

1-2Ey Teofilos, ilk kitabımda[a] İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. 3İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın Egemenliğine dair konuştu. 4Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti: «Kudüs'ten ayrılmayın, Baba'nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. 5Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz.»

6Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular: «Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?»
7İsa onlara, «Baba'nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur» karşılığını verdi. 8«Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız.»
9İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O'nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. 10İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında beliriverdi. 11«Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?» diye sordular. «Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.»

Mezmur 46/47

2 Ne müthiştir ulu RAB,

Bütün dünyanın yüce Kralı.

3 Halkları altımıza,

Ulusları ayaklarımızın dibine serer.

6 Ezgiler sunun Tanrı'ya, ezgiler;

Ezgiler sunun Kralımız'a, ezgiler!

7 Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır,

Maskil[i] sunun!

8 Tanrı kutsal tahtına oturmuş,

Krallık eder uluslara.

9 Ulusların önderleri

İbrahim'in Tanrısı'nın halkıyla bir araya gelmiş;

Çünkü Tanrı'ya aittir yeryüzü kralları.

O çok yücedir.

2.Okuma: Aziz Pavlus’un Efesliler’e Mektubundan 1,17-23

Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve Tanrısal esin ruhunu versin diye dua ediyorum. 18-20O'nun çağrısından doğan ümidi, kutsallara verdiği mirasın[b] yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı'nın, Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde kendi sağında oturturken O'nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. 21Tanrı, Mesih'i tüm yönetim ve hükümranlıkların, tüm güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak tüm adların çok üstüne çıkardı. 22Her şeyi O'nun ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu, bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi. 23Bu topluluk O'nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.

İncil: Matta 28,16-20

16On bir öğrenci Celile'ye, İsa'nın kendilerine bildirdiği dağagittiler. 17İsa'yı gördükleri zaman O'na tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. 18İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. 19Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla[çç] vaftiz edin. 20Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.»