ME
NU

OMELIE / Omelie TR

15 ago 2019
15/08/2019 – Meryem’in Göğe Alınması Bayramı

15/08/2019 – Meryem’in Göğe Alınması Bayramı

 

  1. Okuma Vahiy 11,19; 12,1-6.10 *Mez 44 * 2. Okuma1Korintlilere 15,20-26 * İncil Luka 1,39-56

 

“Allah'ın gökteki tapınağı açıldı ve tapınakta Allah'ın ‘Antlaşma Sandığı’ göründü”. Bu günkü bayramın okumaları bu okuma ile başlamaktadır. Süleyman’ın yaptığı ilk tapınakta, Allah’ın Musa’ya emanet ettiği On Söz, Mısır’dan çıktıklarında çölde gökten yağan man parçaları ve birkaç tane daha kutsal eşya ile birlikte altın kaplı bir kasada, yani ‘Antlaşma Sandığı’ nda muhafaza ediliyordu. İsrail halkı yanında antlaşma sandığı bulundukça, sanki Allah yanlarında imiş gibi kendilerini emniyette hissediyorlardı. Antlaşma sandığı tapınağın en kutsal yerinde muhafaza ediliyor, onu sadece Baş Rahip görebiliyordu. Şimdi tapınak açılmaktadır ve herkes antlaşma sandığını görebiliyor, Allah’ın varlığının bu işaretinden herkes faydalanabiliyor. Artık Allah varlığını saklamıyor denilebilir: Şimdi herkes O'na yanaşabiliyor!

“Antlaşma sandığı” Hristiyanlar eski zamanlardan beri Meryem’e verdikleri ilk unvanlarından biridir. Çünkü, gökyüzü yeryüzüne eğildiği zaman, Allah’ın Oğlunu, Davut’un Oğlunu, İnsan Oğlunu, fiziksel olarak varlığını taşımış olan, Meryem'dir. Meryem'in bedeninde, Allah'ın Kendisinin varlığı bulunmaktadır!...... Gerçekten de Meryem, kendinde Allah ile insanlık arasındaki antlaşmanın tamamlamasını yani Allah'ın sevgisini kapsayan sandıktır! Baba, 'dünyayı o kadar sevdi ki, Biricik Oğlu'nu verdi': Baba'nın sevgisi, İsa'dır. İsa, kendi kanının “antlaşmanın kanı” olduğunu belirtmiştir. İsa Meryem’in bedeninde kapalı kaldı, böylece Meryem Onun kutsallığına, hatta Onun ilahiliğine bile katıldığını söyleyebiliriz.

Sandıktan bahsedildikten sonra, doğum sancıları çeken ve takip edilen bir kadından konuşulur. Bu imajla Rab bize Kilisenin yaşamını göstermek istiyor. Ama düşüncemiz ilk önce “tüm ulusları yönetecek” Oğul’a yaşam veren Kadına gidiyor. Elbette her şeyin merkezi ve Meryem'in de seçilmesi sebebi Oğlu’dur. Meryem'in yaşamının ve hizmetinin amacı da Allah’ın Oğlu, insanların kurtarıcısı, Allah’ın hükümranlığını getiren, Oğludur. Allah, Kendisine sevgiyle hizmet edenleri mükafatlandırır: Bunu İsa'nın Kendisi birçok misal ile söyledi. O, şunu da dedi: “Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır”. Bu günkü bayram, bu vaatlerin üzerine dayalıdır.

Peder’in, Oğlu’nun itaatkar ve sadık annesine sağladığı onur, onuru Verene layıktır. Allah’ın verdiği onur bir madalya olabilir mi? Yoksa daha somut, daha tam, ebedi Allah’a layık bir mükafat olacak mı?

Meryem, aynen antlaşma sandığı gibi içinde taşıdığı varlığın tüm onurunu ve kaderini paylaşıyor. Bu sebepten Meryem’in mezarda çürümemesi haberini kabul etmekte zorlanmıyoruz. Allah’ın Meryem’e yaptığı bu lütfe biz Latin Kilisesi 'Göğe Alınması' diyoruz; Doğu Kilisesi ise bu sırra başka bir isim veriyor: 'Meryem’in uyuması'! Meryem’e verilen bu imtiyaz, tıpkı Baba'nın isteğinin bütün gerçekleştirmelerinin olduğu gibi, biz Hristiyanlar ve tüm insanlar için büyük bir armağandır. Biz Meryem Ananın şana bürünmesinden mutluyuz, çünkü o bizim Annemizdir. Biz bundan mutluyuz ve bundan ümidimizin sürmesi için gücü alıyoruz. Annemizin mutluluğu; evlatları olan bizlerin de zenginliği, tesellisi ve onurdur hem de Annemizin aynı durumuna götürülmemizi teminatıdır.

O halde bugün bayram yapalım, Pederimizin onurlandırdığı Meryem’i kutlayalım! O bedeninde ilahiliğin tüm bütünlüğünü taşıdı. Onunla birlikte Peder’in merhametini, O'nun yoksullara ve günahkarlara olan sevgisini övelim; onunla birlikte de hizmetkarlarının alçakgönüllülüğüne bakan Allah’a minnettarlığımızı söyleyelim. Meryem’le birlikte şükranımızı belirtelim, çünkü biz de benliğimizde Oğlunun kişiliğini taşımaya çağrıldık: Bugün de Onun bedeni ile besleniyor ve böylece bizler de gerçekten Allah ile insanlar arasında antlaşma sandığı oluyoruz. Meryem’den bu lütfu sevinçle ve sadakatle yaşamayı öğrenelim. Bu bizim için ağır bir görevden çok neşeli ve devamlı bir şükran övgüsü olsun!

 

OKUMALAR

 

  1. Okuma Vahiy 11,19a; 12,1-6a.10

Sonra Allah'ın gökteki tapınağı açıldı ve tapınakta O'nun antlaşma sandığı göründü. Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarınmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı ve başında on iki yıldızdan oluşmuş bir taç vardı. Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyor, feryat ediyordu. Sonra gökte başka bir belirti göründü: yedi başlı, on boynuzlu ve yedi başında yedi taç olan, kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birinisürükleyip yeryüzüne attı. Sonra, doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu. Kadın doğurduğu an ejderha çocuğu yutacaktı. Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp Allah'a, Allah'ın tahtına götürüldü. Kadın ise çöle kaçtı. Orada bin iki yüz altmış gün beslenmesi için Allah tarafından hazırlanmış bir yeri vardı. Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum: “Allah'ımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesihinin yetkisi şimdi gerçekleşti”.

Mezmur 44

Kral kızları senin saygın kadınların arasında,

Kraliçe, Ofir altınları içinde senin sağında duruyor.

Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver,

Halkını, baba evini unut.

Kral senin güzelliğine vuruldu,

Efendin olduğu için önünde eğil.

ona eşlik eden kızlar sana getirilecek.

Sevinç ve coşkuyla götürülecek,

Kralın sarayına girecekler.

 

  1. Okuma 1Kor 15,20-26

Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Âdem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek: ilk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar. Bundan sonra Mesih, her yönetimi, her hükümranlığı ve gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Allah'a teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Allah bütün düşmanlarını O'nun ayakları altına serinceye dek O'nun egemenlik sürmesi gerekir. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür.

 

İncil Lk 1,39-56

O günlerde Meryem kalkıp aceleyle dağlık bölgeye, Yahuda oymağının bir kentine gitti. Zekeriya'nın evine girerek Elizabet'i selamladı. Elizabet Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal Ruh'la dolan Elizabet, yüksek sesle şöyle dedi: «Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun, rahminin ürünü de kutsanmıştır! Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Bak, selamının sesi kulaklarıma eriştiği an, çocuk rahmimde sevinçle hopladı. İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rab'bin ona söylediği sözler gerçekleşecektir». Meryem de şöyle dedi:

«Canım Rab'bi yüceltir; ruhum, Kurtarıcım Allah sayesinde sevinçle coşar.

Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi.
İşte, bundan böyle tüm kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı.
O'nun adı kutsaldır. Kuşaktan kuşağa kendisinden korkanlara merhamet eder.
Eliyle güçlü işler yaptı; kibirlileri yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti.
Hükümdarları tahtlarından indirdi, sıradan insanları yükseltti.
Aç olanları iyiliklerle doyurdu, zenginleri ise elleri boş çevirdi. Atalarımıza söz verdiği gibi, İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti». Meryem, üç ay kadar Elizabet'in yanında kaldı, sonra kendi evine döndü.