ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani AL

03 MARS 2012
03 MARS 2012

MARS

2012

1

E ENJTE

Sh. Albini

Kush lyp,

i jepet

1/3 E ENJTE I K.K. [I]

Sh. Albini

E Lum. Giovanna Maria Bonomo virgj. † 1670

Esd 4,1.3-5.12-14; Ps 137; Mt 7,7-12

Kush lyp, i jepet Mt 7,8

Ndonjëherë themi: “Po unë jam

tepër i keq që Zoti nuk po mundet

të më dëgjojë!”. Ky pohim nuk është

në sintoni me Ungjillin.

Zemra e Atit mbetet zemër e Atit

përgjithmonë edhe atëherë, kur unë

largohem nga Ai…

Veshi i tij është gjithmonë

i kujdesshëm ndaj zërit tim; e për

më tepër, nëse ky zë i vjen për

së largu, si thirrje e përvuajtur që

kërkon ndihmën dhe fitimin

e mëshirës.

MARS

2012

2

E PREMTE

Sh. Karli

i Mirë

Nëse drejtësia juaj

nuk do të jetë

më e madhe se ajo

e farisenjve...

2/3 E PREMTE I K.K. [I]

Sh. Karli i Mirë

Ez 18,21-28; Ps 129; Mt 5,20-26

Nesë drejtësia juaj nuk do të jetë

më e madhe se ajo e farisenjve…

Mt 5,20

Farisenjtë ishin pedantë në

vëzhgimin e neneve të ligjit:

t’ua kaloje atyre, thuajse ishte e

pamundur. Por ajo për të cilën flet

Jezusi, është një tjetër ‘drejtësi’:

ajo çka e tejkalon nenin, duke

u bindur me dashuri ndaj dashurisë

së Hyjit. Neni thotë të mos vrasësh,

por Ati më thërret edhe për të

dashur dhe për ta falur vëllanë tim

e madje edhe armikun tim.

Neni më tregon mosngrënien e

mishit të premteve, ndërsa dashuria

e Atit më shtyn për ta ndarë

ushqimin me atë që është në nevojë.

MARS

2012

3

E SHTUNE

Sh. Marini

Lutuni për ata

që ju salvojnë

3/3 E SHTUNË I K.K. [I]

Sh. Marini

Lp 26,16-19; Ps 118; Mt 5,43-48

Lutuni për ata që ju salvojnë

Mt 5,44

A ke provuar ndonjëherë të lutesh

për atë kushëri apo të afërt o koleg,

që të ka bërë keq? Provoje sot,

madje tani. Edhe nëse ndjen tepër

inat, thuaji Atit: “Ti, që më do kaq

shumë, bekoje këtë person, derisa

të rritet në dashurinë tënde!”.

Provoje edhe nesër. Dalëngadalë

ky inat do të svanitet e ti do të

gjendesh me zemër të çliruar dhe

do të provosh gëzimin e të qenurit…

ashtu sikurse Hyji!

MARS

2012

4 Sh. Kazimiri

Petkat e tija

u bënë ndriçuese,

të bardha

E DJELË 2012 2012

4/3 E DJELË II K.K. Viti B [II]

Sh. Kazimiri

Zan 22,1-2.9.10-13.15-18; Ps 115;

Rom 8,31-34; Mk 9,2-10

Petkat e tija u bënë ndriçuese të

bardha Mk 9,3

Në këtë Kreshmë çona ‘në mal’,

o Jezus: do të jemi më pranë

teje, mjaft larg shkujdesjeve e

preokupimeve; duke të shikuar,

duke të dëgjuar, duke mirëpritur

bashkë me ty vullnetin e Atit; edhe

‘veshja’ jonë e jeta jonë, do të

shndrisë nga lavdia jote: do të bëhet

me ty një ‘jetë e ringjallur’!

MARS

2012

5 Sh. Teofi li

Falni

dhe do të jeni

të falur

E HËNË

5/3 E HËNË II K.K. [II]

Sh. Teofili

Lp 9,4-10; Ps 78; Lk 6,36-38

Falni dhe do të jeni të falur Lk 6,37

Për cilën përgatitje më të mirë lidhur

me kremtimin e Pashkëve, bëhet

fjalë, nëse nuk kërkoj të heq dorë

prej mërive, motiveve të inateve dhe

të pëçarjes që ma kyçin zemrën?

Të kremtosh Pashkën, do të thotë

të kremtosh fitoren e Jezusit në kryq,

fitoren e faljes mbi mëkatin.

Si mund të ringjallet në mua Jezusi,

nëse atë e pengoj të më falë?

Gjaku i Jezusit, në të cilin është

fuqia që fal dhe çliron, zbrit mbi

mua dhe më ripërtërij!

MARS

2012

6

Ju të gjithë

jeni vëllezër

Sh. Koleta

E MARTË

6/3 E MARTË II K.K. [II]

Sh. Koleta

Is 1,10.16-20; Ps 49; Mt 23,1-12

Ju të gjithë jeni vëllezër Mt 23,8

Kjo fjalë më ndihmon të ndjehem

në vendin e duhur me të gjithë

dhe t’i shikoj të gjithë me drejtësi.

Më ndihmon që të mos kem frikë

prej atij që e shikoj ‘më lart’ se

veten: ka edhe ai po të njëjtin Zotin

tim, të cilit i jep llogari; edhe unë,

si ai, jam dashur nga i njëjti Atë.

Ndihmomë të mos ndjehem sipër

askujt: nëse kam marrë një detyrë,

e kam marrë për t’u shërbyer

më të vegjëlve. Përkundrazi,

kur ndjehem sipër të tjerëve…

është çasti për të zbritur!

MARS

2012

7

Kelkun tim

do ta pini

Sh. Perpetua

Sh. Feliçita

E MËRKURË

7/3 E MËRKURË II K.K. [II]

Sh. Perpetua e Feliçita, martire † 202/203

Jer 18,18-20; Ps 30; Mt 20,17-28

Kelkun tim do ta pini Mt 20,23

Është një premtim i Jezusit, që mund

të sjellë frikë. Mendoj për sa jetojnë

mërzinë e pritjes së rezultatit të

analizave mjekësore ose edhe për

ata që gjatë kurimit e jetojnë akthin

e rezultatit…

Zot Jezus, sot dua të lutem për këta

vëllezër: bëj që ta ndjejnë dashurinë

tënde, e cila është më e fortë se jeta

dhe vdekja, e që bëhet më e fortë

pikërisht në momentin e dhimbjes;

jepu atyre forcën, që ta ndjejnë

zërin tënd ngushëllues, i cili të jep

sigurinë: “Kurajë, mos u druaj, se

nuk je i vetëm: je duke pirë me mua

nga kupa ime”.

MARS

2012

8

Kanë Moisiun

e profetët;

le t’i dëgjojnë ata

Sh. Gjoni

i Hyjit

E ENJTE

8/3 E ENJTE II K.K. [II]

Sh. Gjoni i Hyjit, rregulltar † 1550

Jer 17,5-10; Ps 1; Lk 16,19-31

Kanë Moisiun e profetët;

le t’i dëgjojnë ata Lk 16,29

E kemi shpesh tundimin për të

mbajtur si të domosdoshme ndonjë

shenjë të jashtëzakonshme lidhur

me kthimin tonë ose të cilitdo që

jeton pranë nesh. Por Zoti na ka

folur dhe përsëri na flet në Kishën

e tij, mbi lodhjen për të besuar

dhe për t’iu bindur konkretisht

Fjalës së Tij: është kjo udha që

na çon në qiell!

Jezus, sot dua të të dëgjoj!

MARS

2012

9

Përsëri dërgoi

shërbëtorë të tjerë

Sh. Françeska

Romake

E PREMTE

9/3 E PREMTE II K.K. [II]

Sh. Françeska Romake, rregulltare † 1440

Zan 37,3-4.12-13.17-28; Ps 104;

Mt 21,33-43.45

Përsëri dërgoi shërbëtorë të tjerë

Mt 21,36

Sot jemi ne, Kisha e bashkuar

në Jezusin, ‘hardhia’ për të cilën

Ati kujdeset: dashuria e tij bën të

mundur që ne të sjellim fryte të reja

dashurie. E kur ai do të dërgojë

punëtorë e tij – rrethanat e jetës,

frymëzimet, fjalët e vëllezërve – për

të vjelur ndonjë prej këtyre fryteve,-

t’ia ofrojmë me gëzim: falë atij

e në këqyrjen e tij është jeta jonë

e përvuajtur!

MARS

2012

10

Bir,

ti je gjithmonë

me mua

Dyzet marti rët

e Sebastës

E SHTUNË

10/3 E SHTUNË II K.K. [II]

Dyzet martirët e Sebastës

Mik 7,14-15.18-20; Ps 102; Lk 15,1-3.11-32

Bir, ti je gjithmonë me mua Lk 15,31

Po, Atë, kjo është dhurata më

e bukur që mund të marr nga ti!

Kur e fal vëllanë tim, kur e ruaj

zemrën time në paqe e në besim,

kur prej jetës sime, orëve të mija,

dhuratave me të cilat ti më ke

pasuruar, unë bëj një dhuratë dhe

e di që jam me ty.

Faleminderit, Atë i mirë!

MARS

2012

11 Sh. Kostandini

Jezusi u ngjit

në Jeruzalem

E DJELË 2012 2012

11/3 E DJELË III K.K. Viti B [III]

Sh. Kostandini

Dal 20,1-17; Ps 18; 1Kor 1,22-25; Gjn 2,13-25

Jezusi u ngjit në Jeruzalem Gjn 2,13

Jezusi ngjitet në Jeruzalem për të

kremtuar Pashkën e tij, Pashkën

e vërtetë.

Të mësojmë nga ti, Jezus: të

mos bëjmë që pashka ‘e jonë’ të

përmbahet vetëm në ndonjë lutje

ose praktikë, e cila nuk mund të

na prekë në zemër; ajo, në të

kundërt, falë edhe zotimit kreshmor,

do të jetë festa e të gjendurit më

pranë e më të bashkuar me ty, për

t’u kënaqur e për t’i dhënë jetë

dashurisë së Atit.

MARS

2012

12

E nxorën

jashtë qytetit

Sh. Maksimiliani

E HËNË

12/3 E HËNË III K.K. [III]

Sh. Maksimiliani

2Mbr 5,1-15; Ps 41-42; Lk 4,24-30

E nxorën jashtë qytetit Lk 4,29

Është qyteti i Nazaretit, pikërisht

ku Jezusi ishte rritur.

Zot Jezus, të falënderoj: për mua e

për të gjithë, sepse pa u ankuar, ke

vuajtur refuzimin, pakuptueshmërinë

dhe vetminë. Përvujtësisht të kërkoj

dritën për të të rinjohur e për të të

mirëpritur: e di se ti më viziton dhe

më flet për çdo ditë.

MARS

2012 E MARTË 2011

13

E liroi

dhe ia fali

dënimin

Sh. Lazri

13/3 E MARTË III K.K. [III]

Sh. Lazri

Lp 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35

E liroi dhe ia fali dënimin Mt 18,27

Ky padron jo vetëm që e dëgjon

përgjërimin e shërbyesit borxhli,

por shkon edhe më tutje: nuk i jep

as kohën për të larë borxhin, por,

madje ia fal krejt atë.

Kjo është drejtësia që shëlbon dhe

drejtësia e dashurisë që çliron.

Edhe unë dua të jem ‘i drejtë’ ashtu

si Ati im!

MARS

2012

14

E MËRKURË

Sh. Mati lda

Kam ardhur

që ta përkryej ligjin

14/3 E MËRKURË III K.K. [III]

Sh. Matilda

Lp 4,1.5-9; Ps 147; Mt 5,17-19

Kam ardhur që ta përkryej ligjin

Mt 5,17

Duke të parë ty, Jezus, në

shembullin e mrekullueshëm që më

ke dhënë gjatë jetës sate tokësore,

e duke ardhur tek ti për të kërkuar

përvujtësisht dritën e forcën, ja tek

jam i sigurtë për të qenë gjithnjë

përpara Atit në dritën e birit.

Jezus, ti je përmbushja e Shkrimit,

ti je e tëra ajo që Ati, ngahera,

a dëshiruar të më japë!

Faleminderit!

MARS

2012

15

E ENJTE

Sh. Luiza

e Marillac

Memeci nisi të flasë

15/3 E ENJTE III K.K. [III]

Sh. Luiza e Marillac

Jer 7,23-28; Ps 94; Lk 11,14-23

Memeci nisi të flasë Lk 11,14

Çfarë ndryshimi të jetë për atë njeri,

që tanimë mund të flasë!

Mbase, ashtu si për Zakarinë edhe

për këtë njeri, fjalët e para do

të kenë qenë fjalë falënderimi e

lëvdimi.

Ndoshta edhe unë jam memec, në

drejtim të asaj se shpesh nuk di të

falënderoj; nuk i jam mirënjohës

as Zotit dhe as atij që më qëndron

pranë…

Derisa jeta ime të bëhet e re, gjatë

kësaj kohe, në lutjen time, do të

kem kujdesin për t’i dhënë përparësi

fjalës faleminderit!

MARS

2012

16

E PREMTE

Sh. Herberti

Nuk je larg

mbretërisë së Hyjit

16/3 E PREMTE III K.K. [III]

Sh. Herberti

Oz 14,2-10; Ps 80; Mk 12,28-34

Nuk je larg mbretërisë së Hyjit

Mk 12,34

Jezusi i thotë këto fjalë siguruese

Skribit, që e kishte pyetur: shikon

që ai e kishte kuptuar se cili është

vullneti kryesor i Atit; për më tepër,

e kishte kuptuar se cili është qëllimi

i çdo urdhëri hyjnor dhe cila duhet

të jetë shtysa për çdo vëzhgim fetar

në çfarëdolloj veprimi: dashuria -

dashuria si përgjigje mirënjohjeje

ndaj Hyjit dhe si hap konkret

drejt vëllait.

MARS

2012

17

E SHTUNË

Sh. Patriku

O Hyj, ki mëshirë

për mua mëkatarin

17/3 E SHTUNË III K.K. [III]

Sh. Patriku ipeshkëv † rreth 461

Oz 6,1-6;

Ps 50; Lk 18,9-14

O Hyj, ki mëshirë për mua

mëkatarin Lk 18,13

Për çdo ditë kam rastin ta bëj timen

lutjen e tagrambledhësit dhe kjo

ngjet, kur ndjehem në dobësi ose në

mëkat; e kështu nxitoj menjëherë tek

Jezusi dhe kërkoj ndërhyrjen

e tij të mëshirshme; vetëm atëherë,

ndjehem i zgjidhur nga mëkati dhe

i ripërtërirë e madje kam deri

besimin që ai di ta kthejë në të mirë

edhe mjerimin tim. E kur kjo ngjet

në Sakramentin e Rrëfimit,

fjala e meshtarit jep sigurinë ndaj

besimit tim.

Faleminderit, Zot Jezus!

MARS

2012

18 Sh. Çirili

i Jeruzalemit

Kush beson

në të

nuk dënohet

E DJELË 2012 2012

18/3 E DJELË IV K.K. Viti B [IV]

Sh. Çirili i Jeruzalemit, ipeshkëv e mësues

† 386

2Kr 36,14-16.19-23; Ps 136; Ef 2,4-10;

Gjn 3,14-21

Kush beson në të nuk dënohet

Gjn 3,18

Zot Jezus, sot e në të gjithë këtë

javë, duam të sjellim ata njerëz që

nuk e dinë se kanë nevojën për ty:

ata nuk e shikojnë mëkatin e tyre

dhe nuk kujtohen për dënimin që

peshon mbi ta.

Le të mund të vijnë tek ti, që të

marrin shpëtimin tënd e të njohin

paqen e vërtetë!

MARS

2012

19

E HËNË

SHËN JOZEFI

Ti ngjitja emrin

Jezus

19/3 E HËNË SH. JOZEFI,

I FEJUARI i së LUM.VIRGJ. MARI [P]

2Sam 7,4-5.12-14.16; Ps 88;

Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24

Ti ngjitja emrin Jezus Mt 1,21

Faleminderit Jezus, për emrin tënd

dhe faleminderit për dhuratën

e mundësisë së të shprehurit në

brendësinë e zemrës dhe përkarshi

të tjerëve.

Faleminderit, se ti që je Hyj, e le

veten të edukohesh prej një njeriu.

Faleminderit Shën Jozef, që ke

qenë baba.

Faleminderit babait tim dhe të gjithë

asaj çka më ka transmetuar prej

dashurisë sate.

MARS

2012

20 Sh. Niketa

Jezusi e mori vesh

se është për

kohë të gjatë

në atë gjendje…

E MARTË

20/3 E MARTË IV K.K. [IV]

Sh. Niketa

Ez 47,1-9.12; Ps 45; Gjn 5,1-3.5-16

Jezusi e mori vesh se është për kohë

të gjatë në atë gjendje… Gjn 5,6

Jezus, ti e shikon të gjithë varfërinë

time. Shikon sesi prej vitesh tërheq

zvarrë jetën e besimit sipërfaqësor,

shikon të gjitha pabesitë e mia,

zotimin tim të pakët dhe dashurinë

time të brishtë për ty.

Faleminderit që e kthen sërisht

vështrimin mbi mua e më kërkon:

“A do që të shërohesh?”.

Faleminderit që prej fuqisë

së dashurisë sate, mund të filloj

të hedh hapa të reja: tashmë jo

për të nesërmen, por për të

tanishmen, menjëherë.

MARS

2012

21

E MËRKURË

Sh. Benvenuti

E quante

Hyun

Atin e tij

21/3 E MËRKURË IV K.K. [IV]

Sh. Benvenuti

Is 49,8-15; Ps 144; Gjn 5,17-30

E quante Hyun Atin e tij Gjn 5,18

Për krerët e Judenjve ky ishte ‘faji’

i Jezusit: të guxonte që të bëhej aq

i afërt me Hyjin! Porse nuk e kishin

kuptuar ose nuk donin ta kuptonin

se Jezusi ndjehej përpara Atit si Biri,

për t’iu përgjigjur dashurisë së tij

dhe për ta shpallur atë;

jo si satanai, i cili kishte dashur të

vihej në vend të Hyjit për të zotëruar.

Në leximin e parë, të sotmin, Ati na

thotë: “Nëse do të ishte edhe një

grua e vetme, që do ta harronte të

birin, unë nuk do të të harroj kurrë”.

Ati na do edhe ne, po aq pranë

vetes, si bij; nëpërmjet Jezusit, na ka

thënë se mund ta quajmë Atë.

MARS

2012

22

E ENJTE

Sh.Kristi ani

Nuk doni

të vini

tek unë,

që ta keni jetën

22/3 E ENJTE IV K.K. [IV]

Sh. Kristiani

Dal 32,7-14; Ps 105; Gjn 5,31-47

Nuk doni të vini tek unë, që ta keni

jetën Gjn 5,40

Zot Jezus, ja pra ajo çfarë të bën që

të vuash: pamundësia e dhënies së

jetës! Kur në etjen time për dritë, për

falje, për dashuri dhe për gëzim,

nuk të drejtohem ty, mbetem i

pashpaguar e pajetë…

E ti, që pret prej meje vetëm të

drejtohem me besim, po vuan ende!

Falmë, o Jezus!

MARS

2012

23

E PREMTE

Sh. Turibi

i Mongrovejës

Nuk erdha

prej vetvetes

23/3 E PREMTE IV K.K. [IV]

Sh. Turibi i Mongrovejës ipeshkëv † 1606

Ur 2,1.12-22; Ps 33; Gjn 7,1-2.10.25-30

Nuk erdha prej vetvetes Gjn 7,28

Me çfarë gëzimi e njeh Jezusi të

ardhurit në emër të Atit! Ai është

me të vërtetë Bir: jeton për Atin,

lejon që në ndjenjat e tija, në fjalët

e tija, në gjestet e tija, të kalojë e të

konkretizohet dashuria e Atit!

Jezus, ti je gëzimi i Atit, ndërsa na

bën që ta njohim Atë!

MARS

2012

24

E SHTUNE

Sh. Katerina

e Suedisë

Asnjëri

s’vuri dorë

në të

24/3 E SHTUNË IV K.K. [IV]

Sh. Katerina e Suedisë

Jer 11,18-20; Ps 7; Gjn 7,40-53

Asnjëri s’vuri dorë në të Gjn 7,44

Kjo fjalë, Jezus, do të më japë

paqen gjatë të gjithë kësaj dite!

Jeta ime e bashkuar me tënden,

është në duart e Atit: asgjë nuk

mund të më ngjasë, nëse ai nuk

dëshiron dhe nuk e lejon, e gjithçka,

në ty e falë teje, do të jetë

vetëm dashuri!

MARS

2012

25 Sh. Rikardi

Kur të jem

lartësuar nga toka,

do t’i tërheq tek unë

të gjithë njerëzit

E DJELË 2012 2012

25/3 E DJELË V K.K. Viti B [I]

Sh. Rikardi

Jer 31,31-34; Ps 50; Eb 5,7-9; Gjn 12,20-33

Kur të jem lartësuar nga toka, do t’i

tërheq tek unë të gjithë njerëzit

Gjn 12,32

Jezusi po u përgjigjet nxënësve të

tij: i kishin thënë se Grekët, njerëz

paganë, po e kërkonin.

Jezusi e kupton se po i afrohej ‘Ora’

e vet, çasti i kryqit: në fakt, është

flijimi i tij, përgjigjja e dashurisë së

tij ndaj pritjes së shëlbimit

për çdo njeri!

MARS

2012

26

E HËNË

PARALAJMËRIMI

I LINDJES SË KRISHTIT

Të falem,

o Hirplote

26/3 E HËNË LAJMËRIMI I ZOTIT [P]

PARALAJMËRIMI I LINDJES SË KRISHTIT

Is 7,10-14;Ps 39; Heb 10,4-10; Lk 1,26-38

Të falem, o Hirplote Lk 1,28

Në përshëndetjen e Marisë nga

engjëlli jehon ftesa e gëzimit

shëlbues, drejtuar shpeshherë nga

profetët për popullin: është njoftimi

i gëzimit më të madh, i vetmi gëzim

i vërtetë; ai që Ati ka përgatitur për

çdo njeri!

Ky gëzim je ti, Jezus, je ti pranë

nesh, pra ti në ne, për të na dashur,

mbrojtur e shpëtuar!

Faleminderit, që na ke mirëpritur së

pari ti Mari me besim të pastër e me

dashuri të pastër, ti që je Dhurata

e Atit!

MARS

2012

27 Sh. Ruperti

Nuk më la

vetëm

E MARTË 2011

27/3 E MARTË V K.K. [I]

Sh. Ruperti

Neh 21,4-9; Ps 101; Gjn 8,21-30

Nuk më la vetëm Gjn 8,29

Përse u kujtove, Jezus, që Ati ishte

gjithmonë me ty? Ti e pate sigurinë,

pasi e ndjeje të jetonte në zemrën

tënde e në duart e tua dashuria e tij;

sytë e tu dhe zëri yt ishin mjetet

e kësaj dashurie!

MARS

2012

28

E MËRKURË

Sh. Shtjefni

Nëse do ta mbani

fjalën time,

vërtetë do të jeni

nxënësit e mi

28/3 E MËRKURË V K.K. [I]

Sh. Shtjefni

Dan 3,14-20.46-50.91-92.95; Dan 3,52-56;

Gjn 8,31-42

Nëse do ta mbani fjalën time,

vërtetë do të jeni nxënësit e mi

Gjn 8,31

Prej shumë vitesh po kërkoj që të

ndjek Jezus e për çdo ditë e më

tepër bindem se të jesh nxënësi yt

nuk është vendimi i një momenti

ose një qëllim i arritur një herë e

përgjithmonë. Është, për më tepër,

një vendim në vazhdimësi, është një

diçka ‘e mbetur’, është besnikëria

e sotme, e tanishmja ndaj Jezusit.

MARS

2012

29

E ENJTE

Sh. Bertoldi

Ai, që më lavdëron,

është im Atë

29/3 E ENJTE V K.K. [I]

Sh. Bertoldi

Zan 17,3-9; Ps 104; Gjn 8,51-59

Ai, që më lavdëron, është im Atë

Gjn 8,54

Po mësoj prej teje, Jezus; çdo

përkujdesje, për jetën time, po ia

lë Atit, duke pritur gjithçka prej

duarve të tija: gëzimin e dhimbjen,

përvujtërinë e lëvdimin.

Unë merrem vetëm me të, për

mbretërinë e tij, me dashuri!

MARS

2012

30

E PREMTE

Sh. Amadeu

… pse thashë: Jam

Biri i Hyjit”?

30/3 E PREMTE V K.K. [I]

Sh. Amadeu

Jer 20,10-13; Ps 17; Gjn 10,31-42

… pse thashë: “Jam Biri i Hyjit”?

Gjn 10,36

Mësomë përsëri, Jezus, jetën tënde

të birit: jetë që vjen çast pas çasti

nga zemra e Atit, jetë që është një

vazhdim i të dhënit me përvujtëri!

Atëherë emri i birit të Hyjit, që e

mbaj nga Pagzimi i Shenjtë, nuk

do të jetë motiv mburrjeje, ashtu si

mendonin farisenjtë për Jezusin:

do të jetë ‘lavdia’ e Atit!

MARS

2012

31

E SHTUNË

Sh. Beniamini

Jezusi

do të duhej

të vdiste

31/3 E SHTUNË V K.K. [I]

Sh. Beniamini

Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Gjn 11,45-56

Jezusi do të duhej të vdiste Gjn11,51

Jezusi ‘duhej’ të vdiste: ishte, pra,

vullneti i Hyjit që Jezusi me vdekjen

e tij, transformuar në aktin e

dashurisë më të madhe, të bëhej

Shëlbuesi i çdo njeriu!

Jezus, ndërsa përgatitem për të

jetuar Javën e Madhe, të adhuroj,

të dua e të falënderoj!

E di se duke të mbetur pranë, do

të marr Shpirtin tënd e do të mësoj

edhe unë për të ofruar ‘të vdekurën’

time të përditshme për Atin,

me dashuri!

In primo piano