ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani PL

maj 2012
05 maj 2012

ROK B 2012

1/5 Wt. IV O.W. [IV]

(ws.d.: św. Józefa, rzemieślnika)

Dz 11, 19-26; Ps 86; J 10,22-30

Moje owce słuchają głosu mojego J 10,27

Maryja, zgodziwszy się być szafarką Miłosierdzia Bożego, świadoma jest tego, że istnieje tylko po to, by przekazywać dobrodziejstwo Boże grzesznikom.

2/5 Śr. IV O.W. [IV]

(ws.: św. Atanazego, bp. i dokt., † 373; św. Zygmunta, męcz., † 524)

Dz 12,24 � 13,5; Ps 66; J 12,44-50

Ja przyszedłem na świat jako światło J 12,46

Każdy, kto chce łatwo w krótkim czasie zostać świętym, winien kochać swą Matkę Niebieską, czcić Ją kultem po Bogu najwyższym, gorąco do Niej się modlić i naśladować Jej cnoty.

3/5 Czw. NMP KRÓLOWEJ POLSKI [U]

Ap 11, 19a;12, 1.3-6a.10; Ps: Jdt 13, 18-20; Kol 1, 12-16; J 19, 25-27

Oto Matka twoja J 19,27

Gdybyśmy byli sami z siebie potężni, nie potrzebowalibyśmy może Matki, ale że jesteśmy słabi, mali i biedni, szczególnie w rzeczach duchowych – jak niemowlęta, winniśmy się tulić do łona Matki Miłosierdzia.

4/5 Pt. IV O.W. [IV]

(ws.: św. Floriana, męczennika, † 304)

Dz 13, 26-33; Ps 2; J 14,1-6

Niech się nie trwoży serce wasze J 14,1

Bóg chce, by jedni ludzie okazywali miłosierdzie drugim i zastępowali im niejako miłosierdzie Boże na ziemi – by hojniej obdarzeni dzielili się uboższymi, mocniejsi opiekowali się słabszymi, szczęśliwi nieśli pociechę cierpiącym, słowem, by wszyscy, połączeni węzłem braterskiej miłości, tworzyli jedną, kochającą się wzajemnie rodzinę.

5/5 Sob. IV O.W. [IV]

(ws.d.: bł. Stanisława Kazimierczyka, prez.,† 1489)

Dz 13, 44-52; Ps 97; J 14,7-14

Wierzcie mi, że ja jestem J 14,11

Wiara uczy nas, że Bóg jest naszym Ojcem, Chrystus jest naszą głową, a Duch Święty sprawcą uświęcenia naszego. Przed to miłować bliźniego, to znaczy miłować ukochane dzieci Boże, członków Ciała Mistycznego Jezusa, świątynię Ducha Świętego.

6/5 Ndz. V O.W. ROK B [I]

Dz 9, 26-31; Ps 21; 1J 3, 18-24; J 15,1-8

Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity J 15,5

Z próżnego, czczego i pozbawionego ducha życia nie rozwinie się żywot wieczny, jak z pustej żołędzi nie wyrasta dąb. Dlatego już teraz na ziemi powinienem życie zakrojone na wieczność, czyli życie nadprzyrodzone. Muszę tedy myśleć, chcieć, cierpieć, walczyć, cieszyć się i kochać według zasad wiary.

7/5 Pn. V O.W. [I]

Dz 14, 5-18; Ps 113; J 14,21-26

Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę J 14,23

Jak Ojciec wyczuwa z daleka zbliżenie się syna, tak i nam trzeba wyczuć potrzebę bliźnich, szczególnie znajdujących się w wielkiej biedzie.

8/5 Wt. ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, głównego patrona Polski [U]

Dz 20, 17-18a.28-32.36; Ps 100; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16

I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz J10,16

Jak Ojciec nie czekał aż syn zbliży sie do niego, ale sam wyszedł na jego spotkanie, tak i my nie czekajmy, aż bliźni poprosi nas o wsparcie, lecz wychodźmy na spotkanie wszystkich potrzebujących.

9/5 Śr. V O.W. [I]

Dz 15, 1-6; Ps 121; J 15,1-8

Beze Mnie nic nie możecie uczynić J 15,5

Nigdy nie podchodź do bliźniego od strony negatywnej, a zawsze od strony pozytywnej.

10/5 Czw. V O.W. [I]

Dz 15, 7-21; Ps 95; J 15,9-11

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem J 15,9

Nic tak nie uszlachetnia człowieka, jak to, gdy widząc ubogich materialnie, czy moralnie, spostrzegać w nich samego Chrystusa Pana, wkładając ręce w ich rany materialne czy duchowe wyobrażać sobie, że dotykamy ran samego Zbawiciela.

11/5 Pt. V O.W. [I]

Dz 15, 22-31; Ps 56; J 15,12-17

Wy jesteście przyjaciółmi moimi J 15,14

Jeżeli się odizolujesz, nie uzyskasz pełnej dojrzałości. Jeżeli zaś chcesz ubogacić się przy pomocy innych, musisz połączyć się z nimi miłością.

12/4 Sob. V O.W. [I]

(ws.d.: św. Nereusza i Achillesa, męcz., † III w.; św. Pankracego, męcz., † 304)

Dz 16, 1-10; Ps 99; J 15,18-21

Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał J 15,19

Najmniejsze rzeczy rosną zgodą, a największe upadają niezgodą.

13/5 Ndz. VI O.W. ROK B [II]

Dz 10, 25-26.34-35.44-48; Ps 97; 1J 4, 7-10; J 15,9-17

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem J 15,16

W oczekiwaniu Ducha Świętego nie możemy być bezczynni, lecz mamy się modlić i ćwiczyć się w miłości bliźniego, która jest najlepszym dowodem naszej miłości ku Bogu.

14/5 Pn. ŚW. MACIEJA, Ap. [Ś]

Dz 1, 15-17.20-26; Ps 112; J 15,9-17

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali J 15,17

Ojciec kocha Syna, a Syn nawzajem kocha Ojca. Z tej nieskończonej, przedwiecznej miłości pochodzi Duch Święty jako trzeci Osoba Boska – uosobienie Miłości. Duch Święty nieskończenie kocha Ojca i Syna i nawzajem przez nich jest kochany. Duch Święty - to Miłość.

15/5 Wt. VI O.W. [II]

Dz 16, 22-34; Ps 137; J 16,5-11

Pożyteczne jest dla was moje odejście J 16,7

Działanie Ducha Świętego cechuje niezmierna delikatność: kto się Mu sprzeciwi, zraża Go i zmusza do opuszczenia.

16/5 Śr. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI [Ś]

Dz 12, 10-12; Ps 34; 1 Kor 1, 10-13.17-18; J 17,20-26

Aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich J 17,26

Duch Święty uświęcił człowieczeństwo Chrystusa i wszystkie czyny Jego uczynił wzorem, na którym będzie się wzorować wszelka świętość ludzka.

17/5 Czw. VI O.W. [II]

Dz 18, 1-8; Ps 97; J 16,16-20

Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił J 16,20

Wobec świętości wszyscy jesteśmy początkującymi uczniami, którzy posiadają bardzo niewielką znajomość sztuki; potrzebujemy zawsze przewodnika, jakim jest Duch Święty.

18/5 Pt. VI O.W. [II]

(ws.d.: św. Jana I, papieża i męcz., † 526)

Dz 18, 9-18; Ps 46; J 16,20-23

A radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać J 16,22

Duch Święty nie może wejść do duszy niedoskonałej w obcowaniu z bliźnimi. Brak miłości jest jedną z największych przeszkód w Jego działaniu. Jak woda wstrzymuje działanie ognia, tak brak miłości wstrzymuje działanie Ducha Świętego.

19/5 Sob. VI O.W. [II]

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

Dz 18, 23-28; Ps 46; J 16,23-28

Albowiem Ojciec sam was miłuje J 16,27

Często nasza wola jest uparta, niepojętna, krnąbrna. Pierwszym warunkiem do otrzymania darów jest oderwanie się od stworzeń i od własnego ja. Wówczas Duch Święty przejmuje inicjatywę, aby nas prowadzić skutecznie do Boga.

20/5 Ndz. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA ROK B [Ś]

Dz 1, 1-11; Ps 46; Ef 4, 1-13; Mk 16,15-20

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony Mk 16,16

Wniebowstąpienie jest naszym wywyższeniem i zapoczątkowaniem życia niebieskiego: jesteśmy bowiem członkami mistycznego ciała Chrystusa, skoro głowa jest w niebie, jest nadzieja wezwania i członków. Dlatego Kościół w dniu Wniebowstąpienia wzywa chrześcijan do radości, wesela i wdzięczności.

21/5 Pn. VII O.W. [III]

(ws.d.: św. Jana Nepomucena, prez. i męcz., † 1393)

Dz 19, 1-8; Ps 67; J 16,29-33

Na świecie doznacie uścisku, ale odwagi J 16,33

Duch Święty wspomaga niemoc naszą, On sam błaga za nami, On budzi uczucie pełnej ufności i uwielbienia, pełnej zażyłości i uznania wielkości Boga.

22/5 Wt. VII O.W. [III]

(ws.d.: św. Rity z Cascia, zakonnicy, † 1447)

Dz 20, 17-27; Ps 67; J 17,1-11

Ojcze, nadeszła godzina J 17,1

W upominaniu należy wystrzegać się goryczy, złości, przekąsu, szyderstwa, gdyż Duch Boży jest pełen słodyczy i miłości, gdyż prawda nie połączona z miłością nie pochodzi z prawdziwej miłości.

23/5 Śr. VII O.W. [III]

Dz 20, 28-38; Ps 67; J 17,11-19

Ja im przekazałem Twoje słowo J 17,14

Doznawać ustawicznej litości, a nie mieć jej dla siostry, brata, odbierać przebaczenie, a nie świadczyć go bliźnim, mieć odpuszczone, a nie chcieć odpuścić, nie byłoby to złością wołającą o pomstę?

24/5 Czw. VII O.W. [III]

(ws. NMP Wspomożycielki Wiernych)

Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 15; J 17,20-26

Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał J 17,26

Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa wspiera nieudolność naszą i modli się w nas wzdychaniem niewymownym. Jeżeli modlitwa od Niego pochodzi, z serca, przebija niebiosa i wszystko otrzymuje.

25/5 Pt. VII O.W. [III]

(ws.d.: św. Bedy Czcigodnego, bp. i dokt., † 735; św. Grzegorza VII, papieża, † 1085; św. Marii Magdaleny de’ Pazzi, dziewicy, † 1607)

Dz 25, 13-21; Ps 102; J 21,15-19

Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? J 21,17

Bardzo Zbawicielowi zależy na zgodzie i jedności w Kościele, albowiem od tego zależy moc i jego rozwój.

26/5 Sob. VII O.W. [III]

(ws: św. Filipa Nereusza, prez., † 1595)

Dz 28, 16-20.30-31; Ps 10; J 21,20-25

Ty pójdź za mną J 21,22

Świadcząc miłosierdzie grzesznikom, skarbimy miłosierdzie dla siebie bezpośrednio u Boga i u ludzi dobrej woli, którzy swymi modlitwami obejmą i naszą duszę grzeszną.

27/5 Ndz. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO ROK B [U]

Dz 2, 1-11; Ps 103; Gal 5, 16-25; J 15,26-27;16,12-15

Ale wy także świadczycie J 15,27

Pod natchnieniem Ducha Świętego wschodzą i rozkwitają w męczennikach, dziewicach i wyznawcach cnoty heroiczne, które są jednym z objawów świętości Kościoła.

28/5 Pn. VIII O.W. [IV]

1P 1, 3-9; Ps 110; Mk 10, 17-27

Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go 1P 1,8

W stosunku z bliźnimi obierać zawsze ostatnie miejsce, obchodzić się z wszystkimi z szacunkiem, cieszyć się, jeżeli innych więcej cenią niż nas, przyjmować chętnie rady, zarzuty, nawet wzgardę bez usprawiedliwiania się, nie mówić nigdy o sobie, cierpieć przeciwności, chętniej przestawać z ubogimi i prostaczkami niż z możnymi tego świata.

29/5 Wt. VIII O.Z. [IV]

(ws. św. Urszuli Ledóchowskiej, † 1939)

1P 1, 10-16; Ps 97; Mk 10,28-31

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty 1P 1,16

Mamy być pokorni wobec bliźnich, widzieć w nich dary przyrodzone i nadprzyrodzone, jakie Bóg w nich złożył, podziwiać je bez zazdrości, a na wady ich rzucać zasłonę.

30/5 Śr. VIII O.Z. [IV]

(ws.d.: bł. Jana Sarkandra, prez. i męcz., † 1620)

1P 1, 18-25; Ps 147; Mk 10,32-45

Co chcecie, żebym wam uczynił? Mk 10,36

Kto by stwierdził, że jest miłosierny, a nie zdobyłby się na uczynki miłosierne względem duszy i ciała bliźniego, mając ku temu okazję i możliwości, byłby kłamcą.

31/5 Czw. NAWIEDZENIE NMP [Ś]

So 3, 14-18 (lub Rz 12, 9-16); Ps: Iz 12, 2-6; Łk 1,39-56

Weselcie się nadzieją Rz 12,10

Przed Dziewicą, “łaski pełną”, staje Archanioł i zapowiada Jej, że stanie się Matka Odkupiciela, Matką Miłosierdzia. Świadoma tego przywileju, Maryja dała na to swe przyzwolenie i wówczas poczęła w swym łonie Króla Miłosierdzia, a duchowo – i nas.

In primo piano

    Archivio