ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani PL

listopad 2012
11 listopad 2012

ROK B 2012

1/11 Czw. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH [U]

Ap 7,2-4.9-14; Ps 23; 1j 3, 1-3; Mt 5,1-12

Wielka jest wasza nagroda w niebie Mt 5,12

Świętość nie jest przywilejem garstki wybranych, ale wszystkich bez wyjątku największych grzeszników.

2/11 Pt. WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Hi 19,1.23-27a; Ps 26; Rz 5, 5-11; J 6,37-40

A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym J 6,40

Czyściec to ostatni wysiłek miłosierdzia: na mim widnieje napis Miłosierdzie Boże.

3/11 Sob. XXX O.Z. [II]

(ws.d.: św. Marcina de Porres, zakon, † 1639)

Fil 1, 18-26; Ps 41; Łk 14,1.7-11

Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć to zysk Fil 1,21

Myśl o śmierci jest straszna dla tych, którzy żyją w grzechu, a jeszcze bardziej dla tych, którzy służą Bogu dla własnej korzyści i więcej myślą o sprawiedliwości Bożej niż o Jego Miłosierdziu. Dla dusz zaś żyjących życiem wewnętrznym, które złożyły swój los w ręce Boga, myśl o śmierci jest miłą i pocieszającą.

4/11 Ndz. XXXI O.Z. ROK B [III]

Pwt 6, 2-6; Ps 17; Hbr 7, 23-28; Mk 12,28-34

Pan Bóg nasz jest jedynym Panem Mk 12,29

W niebie dla świętych jest światło chwały, umożliwiające oglądanie Boga, a na ziemi – światło wiary, którym mamy się kierować.

5/11 Pn. XXXI O.Z. [III]

Fil 2, 1-4; Ps 130; Łk 14,12-14

…niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani próżnej chwały Fil 2,3

Razem z życiem przemija i radość ziemska, która jest tylko słabym podobieństwem tej, jaka nas czeka w wieczności, gdzie niezmącony pokój i niezakłócona niczym radość będzie naszym udziałem na wieki.

6/11 T. XXXI O.Z. [III]

Fil 2, 5-11; Ps 21; Łk 14,15-24

Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym Łk 14,15

Kto w życiu powtarza często: “Jezu, ufam Tobie!”, tego śmierć nie zastanie śpiącym, lecz czuwającym z przepasanymi biodrami, u tego ufność będzie pochodnia gorejącą w ręku.

7/11 Śr. XXXI O.Z. [III]

Fil 2, 12-18; Ps 26; Łk 14,25-33

Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań Fil 2,14

Poza grobem istnieje świat cierpiący. Są tam bracia moi, którzy już sobie pomóc nie mogą, ale ja im mogę pomóc przez ofiarowanie odpustów, które z miłosierdzia Bożego tu zyskać mogę.

8/11 Czw. XXXI O.Z. [III]

Fil 3, 3-8; Ps 104; Łk 15,1-10

Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi Łk 15,2

Ufność ma być połączona z tęsknotą, czyli pragnieniem oglądania obietnic Bożych. Tęsknota za Bogiem ma zagrzewać nas do zupełnego ofiarowania się Jemu.

9/11 Pt. ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ [Ś]

Ez?47,1-2.8-9.12 (lub 1Kor 3, 9c-11.16-17); Ps 45; J 2,13-22

Gorliwość o dom Twój mnie pochłonie J 2,17

Jak garncarz trzyma w piecu glinę, dopóki się nie stanie dobrą, tak Bóg każe pozostawać w piecu doświadczeń dopóki nie wyćwiczymy się w cnocie.

10/11 Sob. XXXI O.Z. [III]

(ws.: św. Leona Wielkiego, papieża i dokt., † 461)

Fil 4, 10-19; Ps 111; Łk 16,9-15

Żaden sługa nie może dwom panom służyć Łk 16,13

Nie jesteśmy zdolni do wszystkiego, więc i nie wymagajmy od siebie wszystkiego. Możemy mało, to też i Bóg od nas nie żąda dużo, ale domaga się, byśmy z Jego łaską współpracowali. Jeśli chcemy, chciejmy szczerze i czyńmy, co możemy, a modlitwa dopełni czynu.

11/11 Ndz. XXXII O.Z. ROK B [IV]

1Krl 17, 10-16; Ps 145; Hbr 9, 24-28; Mk 12,38-44

Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie monety Mk 12,42

Jak drzewo czerpie swą siłę z korzeni, tak życie chrześcijanina z wiary: ona jest nieodzownym warunkiem wszelkiego życia, wszelkiego postępu duchowego i szczytu doskonałości.

12/11 Pn. XXXII O.Z. [IV]

(ws.: św. Jozafata, bp. i męcz., † 1623)

Tt 1, 1-9; Ps 23; Łk 17,1-6

Dodaj nam wiary! Łk 17,5

Bóg jest wierny w obietnicach swoich i nie dopuści, byśmy byli doświadczeni ponad siły. Jeśli walczyć będziemy jak Dawid, wzywając Imienia Bożego, zawsze wyjdziemy zwycięsko.

13/11 Wt. XXXII O.Z. [IV]

Tt 2, 1-8.11-14; Ps 36; Łk 17,7-10

Słudzy nieużyteczni jesteśmy Łk 17,10

Życie przyszłe dla synów światłości nie będzie nowym życiem, a tylko uchyleniem zasłony, gdy ujrzą Boga twarzą w twarz.

14/11 Śr. XXXII O.Z. [IV]

Tt 3, 1-7; Ps 22; Łk 17,11-19

Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami Łk 17,13

Co to jest zjednoczenie z Bogiem, tego wypowiedzieć nie można, ale tylko odczuć, jak Jan, spoczywający na Sercu Jezusa.

15/11 Czw. XXXII O.Z. [IV]

(ws.d.: św. Alberta Wielkiego, bp. i dokt., † 1280)

Flm 7-20; Ps 145; Łk 17,20-25

Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest Łk 17,21

Gdybyśmy zawsze uważali Boga za Ojca, a siebie za dzieci, wówczas całe życie byłoby hołdem miłości i ufności.

16/11 Pt. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ MATKI MIŁOSIERDZIA [U]

2Gv 1.3-9; Iz 9, 1-3.5-6; Gal 4, 4-7; J 19, 25-27

O od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie J 19,27

Pan Jezus umierając na krzyżu oddał nam swa Matkę na Matkę Miłosierdzia. Maryja jest Matka Miłosierdzia z podwójnego tytułu: jest Matką Jezusa, uosobienia Miłosierdzia Bożego, oraz świadczy nam ustawicznie miłosierdzie.

17/11 Sob. XXXII O.Z. [IV

(ws.: św. Elżbiety Węgierskiej, zakon, † 1231)

3J 5-8; Ps 111; Łk 18,1-8

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie Łk 18,8

Winniśmy o wiarę prosić i za nią dziękować Panu Bogu, jako za jeden z najcenniejszych darów miłosierdzia Jego.

18/11 Ndz. XXXIII O.Z. ROK B [I]

Dn 12, 1-3; Ps 15; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą Mk 13,31

Miłość Stwórcy, to główne prawo świata, to główne i najwyższe przeznaczenie człowieka. Dla tej miłości stworzeni jesteśmy.

19/11 Pn. XXXIII O.Z. [I]

Ap 1, 1-4; 2, 1-5; Ps 1; Łk 18,35-43

Co chcesz, abym ci uczynił? Łk 18,41

Miłość Boga jest świętą i konieczną, ale nie zawsze ona płonie na ołtarzach serc naszych. Ludzie często znajdują sobie innych bogów: mamonę, próżność, rozkosze, do których lgną całą siłą uczucia. Dlatego między innymi Syn Boży stał się Człowiekiem, by nas pouczyć o tym największym obowiązku, a w swoim najsłodszym Sercu dać nam przykład i wzór do naśladowania pod tym względem.

20/11 Wt. XXXIII O.Z. [I]

Ap 3,1-6.14-22; Ps 14; Łk 19,1-10

Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu Łk 19,5

Miłość to prawdziwy ogień niebieski, co kształtuje każdą cnotę i nadaje jej wartość zasługującą na żywot wieczny.

21/11 Śr. XXXIII O.Z. [I]

(ws.: Ofiarowanie NMP)

Ap 4, 1-11; Ps 150; Łk 19, 11-28 ·(lub Za 2, 14-17; Ps 44; Mt 12,46-50)

Obracajcie nimi, aż wrócę Łk 19,13

Miłosierdzie Boga jest to doskonałość Jego działalności, skłaniającej się ku bytom niższym w celu wyprowadzenia ich z nędzy i uzupełnienia ich braków – jest to Jego wola czynienia dobrze wszystkim, którzy cierpią jakieś braki i sami nie są w stanie ich uzupełnić.

22/11 Czw. XXXIII O.Z. [I]

(ws. św. Cecylii, dziew.. i męcz., † ok. 250 ca)

Ap 5, 1-10; Ps 149; Łk 19,41-44

Na widok miasta zapłakał nad nim Łk 19,41

Aby łódź żaglowa płynęła, potrzeba wiatru i pewnego ciężaru, który by ją zanurzał w wodzie, by się nie wywróciła. Tak samo i nam trzeba wiatru ufności i ciężaru bojaźni Bożej. Bez ufności wpadamy w oziębłość, a bez bojaźni rozbijamy się o skałę zarozumiałości. Ufajmy, bo Pan jest wszechmocny i miłosierny.

23/11 Pt. XXXIII O.Z. [I]

(ws.d.: św. Klemensa I, papieża i męcz., † 101; św. Kolombana, opata, † 615)

Ap 10, 8-11; Ps 118; Łk 19,45-48

I nauczał codziennie w świątyni Łk 19,47

Spośród wszystkich swych doskonałości Bóg najpierw objawił ludziom swe Miłosierdzie, podnosząc ich do stanu nadprzyrodzonego, darząc ich mianem swych dzieci przybranych, a po grzechu obiecując odkupienie zamiast ich karać, jak ukarał zbuntowanych aniołów.

24/11 Sob. XXXIII O.Z. [I]

(ws.: św. Andrzeja Dung-Lac, prez., i Towarzyszy, † sec XVI - XVIII)

Ap 11,4-12; Ps 143; Łk 20,27-40

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych Łk 20,38

Kto wielbi Miłosierdzie boże, temu nigdy nie zabraknie ufności, z którą w parze idzie wewnętrzny spokój i równowaga ducha, mimo nieraz największych piętrzących się trudności.

25/11 Ndz. XXXIV O.Z. JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA ROK B [P]

Dn 7, 13-14; Ps 92; Ap 1, 5-8; J 18,33-37

Królestwo moje nie jest z tego świata J 18,36

Bóg wkracza w każdą sytuację, nawet te, które są wynikiem grzechu, by wszystko sprowadzić do swego Boskiego planu, którego celem jest chwała Jego oraz zbawienie i uświęcenie dusz.

26/11 Pn. XXXIV O.Z. [II]

Ap 14,1-3.4-5; Ps 23; Łk 21,1-4

A w ustach ich kłamstwa nie znaleziono Ap 14,5

Miłość w wyższym stopniu jednoczy duszę z Bogiem i ją przeistacza: wpływa na rozum, by myślał o Bogu; na wolę, by ulegała woli Bożej; na uczucia, by do Niego lgnęły; na wszystkie siły nasze, by użyte były w służbie Bożej.

27/11 Wt. XXXIV O.Z. [II]

Ap 14, 14-19; Ps 95; Łk 21,5-11

Strzeżcie się, aby was nie zwiedziono Łk 21,8

Serce nasze stworzone jest dla Boga, dla dobra nieskończonego i tylko Jego posiadanie może napełnić prawdziwą i trwałą radością.

28/11 Śr. XXXIV O.Z. [II]

Ap 15, 1-4; Ps 97; Łk 21,12-19

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie Łk 21,19

Jak Ona [Maryja] kształtuje nas w ukryciu, tak i my powinniśmy w Niej pozostawać w ukryciu, w samotności, zajmując się – jak Ona – jedynie bogiem, zapominając o sobie.

29/11 Czw. XXXIV O.Z. [II]

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9; Ps 99; Łk 21,20-28

Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte Łk 21,26

Chrystus Pan jest wzorem dla wszystkich chrześcijan, którzy również maja usilnie starać się poznać wolę Bożą w stosunku do swojej osoby i spełnić ja jak najdoskonalej, by w końcu życia swego powtórzyć słowa Zbawiciela: “Wykonało się”.

30/11 Pt. św. ANDRZEJA, Apostoła

Rz 10, 9-18; Ps 18; Mt 4,18-22

Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony Rz 10,13

Szczególniejszym dziełem Miłosierdzia Bożego jest stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże. Człowiek różni się od widzialnego stworzenia tym, że posiada dusze rozumną, dzięki czemu łączy w sobie świat materialny i świat duchowy – jest stworzeniem zmysłowo-duchowym. Ta duchowość duszy wraz z jej dwoma głównymi władzami – rozumem i wolną wolą, jest tym, co przede wszystkim czyni obrazem i podobieństwem Bożym.

In primo piano

    Archivio