ME
NU

OMELIE / Omelie TR

10 gen 2021
10/01/2021  İSA'NIN VAFTİZİ BAYRAMI – B -

10/01/2021  İSA'NIN VAFTİZİ BAYRAMI – B -

İlk Okuma Yeşaya 55,1-10 Mezmur Yeşaya 12,2.4-6 İkinci Okuma 1Yh. 5,1-9 İncil Markos 1,7-11 

 

Bugün Yahya'nın yanında duralım, onun bize verdiği tanıklığını kabul edelim, böylece İsa'ya hayranlıkla bakmamız için yardım alacağız. İlk önce Yahya layık olmadığını bildiriyor «... Eğilip O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim», sonra kendini İsa ile karşılaştırıyor: “Ben sizi su ile vaftiz ettim, O sizi Kutsal Ruh ile vaftiz edecektir”. Yahya'nın görevi, sadece dış bir eylemdir, bir hazırlıktır. O, yıkamak için su kullanıyor: Kendi hizmeti ile kendilerini alçakgönüllülükle günahkâr olarak tanıyıp Allah ile barıştırmak isteyenlerin hayatlarını arındırabiliyor. Fakat arındırmak ve barıştırmak yeterli değildir, bunlar her şey değildir! İsa daha da çoğunu yapacaktır: O, arınmış insanı Kutsal Ruh'un yeniliği ile dolduracaktır: “O sizi Kutsal Ruh ile vaftiz edecektir”. Kutsal Ruh sayesinde insan kutsallaştırılacaktır, ilahi sevginin taşıyıcısı olacaktır, ilahileştirilecektir!

İsa da suya girdi ve Kendini Yahya tarafından vaftiz ettirdi. O'nun da arınmaya ihtiyacı mı vardı? Elbette ki hayır, ama O, bütün günahkârlarla dayanışma içinde olmak istedi, bunun için onların günahlarının yükünü ve cezasını üzerine almak için Kendini sunuyor. Bu şekilde O, her birimize sevgisini gösteriyor: Tam, mükemmel, beklenmemiş, hayal edilmemiş bir sevgiyi. İsa bunu yapmaktadır, çünkü Kutsal Yazılar daha önceden Allah'ın Hizmetkârının hepimizin günahlarını taşıyacağını belirtmişti. Bu şekilde İsa, Yahya'nın Matta İncil’inde söylediği gibi, her dürüstlüğü yerine getirmektedir, yani Allah'ın peygamberler aracılığıyla açıklanan isteğini gerçekleştirmektedir. Şimdiden, Ürdün nehrinden İsa Golgota'ya doğru çıkmaya başlamaktadır.  Gerçekten de O, sudan günahlarımızla yüklü olarak çıkmaktadır ve onları taşımaktan utanmamaktadır: Bizi dost ve kardeş diye çağıracaktır! 

Bu an; dünyada, günahkâr insanların arasında ilahi sevginin doluluğunun ilk defa belirtildiği andır: Karşılık beklemeyen, başkalarının günahlarının cezasını üzerine alan bir sevgidir, bu. Aramızda kim, haksız yere suçlansa, kendini savunmaya kalkışıp cezadan kaçmaz? Hâlbuki işte, İsa isteyerek bizi temize çıkartmak için tüm suçlarımızı üzerine almaktadır. İsa'da, yeni, ilahi sevgi görünmektedir!

Bu davranışı insanlar arasında dikkat çekmese de, Allah'ın dikkatinden kaçmaz: Allah, hareketsiz kalamaz, gerekeni yapıp bunu tüm dünyanın bilmesini sağlamaktadır. Tüm dünyanın gerçek sevginin ne olduğunu ve onu bize kimin getirdiğini bilmesi gerekmektedir!

Ve işte, Peder İsa'nın üzerine görünür şekilde Kutsal Ruh'u göndermekte ve sesi ile günahkârları temizleyen suya dalmış, alçakgönüllü, sessiz duran insanın kimliğini göstermektedir. Yahya'nın sözü yeterli değildi, bunun için işte işaret, işte Yukarıdan yankılanan ses!

Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum! İsa Oğul’dur, Allah'ın Oğlu’dur. Peder kendi sesi ile Oğlu’nun ilahiliğini belirtmektedir. İsa, Allah'ın Oğlu olduğu için, Allah'ın gerçek yüzünü, Peder yüzünü göstermektedir. Allah yeryüzünde görülmeye başlamaktadır. İnsanların görünmezi görebilmesi için perde yavaş yavaş kaldırılmaktadır. İsa, beden almış Allah'tır, sevgi olan Allah'tır! Gerçek sevgi yeryüzünde var olmaya, hatta tadılmaya da başlamaktadır. Bunu Havari Yuhanna da ikinci okumada söylemektedir. Hatta Yuhanna şunu da eklemektedir: “İsa'ya iman edenler Allah'tan doğmuşlardır”. O halde ilahilik, İsa'ya iman edenlerin çehresinde ve yaşamlarında da gözükmektedir. Bize yardım etmek için İsa, “su ve kanla”, Vaftiz ile ve Efkaristiya ile geldi. Bunlar; İsa'nın üzerinde görünmüş ve O'nda oturan Kutsal Ruh sayesinde, desteklenmemiz için bize verilen en önemli araçlardır.

Yeşaya Peygamber bize Allah'ın düşüncelerinin, insani görme şeklinden, insanların felsefelerinden değişik olduklarını söylemektedir. Bunun için davranma şekillerimizin değişmesi, onların Allah'ın düşüncelerine uygun olmalarının gerekli olduğunu da ısrarla söylüyor. Biz de İsa sayesinde Allah'ın düşüncelerini tanıyabileceğiz ve düşüncelerimizi aşarak Baba'nınkilere katılacağız, öyle ki somut yaşamın şekli ve hayatı huzurlu ve sevinçli kılan arzuların arasında ahenk olabilsin. 

 

OKUMALAR 

İlk Okuma Yeşaya 55,1-10

"Ey susamış olanlar, sulara gelin, parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin.

Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın.

Paranızı neden ekmek olmayana, emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz?

Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz, bolluğun tadını çıkarasınız!

"Kulak verin, bana gelin. Dinleyin ki yaşayasınız.

Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma, Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım.

Bakın, onu halklara tanık, önder ve komutan yaptım.

Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız, sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek.

Allah'ınız RAB'den, İsrail'in Kutsalı'ndan ötürü gelecekler.

Çünkü RAB sizleri yüceltecek."

Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın, yakındayken O'na yakarın.

Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın;

RAB'be dönsün, merhamet bulur, Allah'ımıza dönsün, bol bol bağışlanır.

"Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil,

Sizin yollarınız benim yollarım değil" diyor RAB.

"Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan,

Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden,

Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse,

 

Mezmur Yeşaya 12,2.4-6

Allah kurtuluşumuzdur.

O'na güvenecek, yılmayacağız.

Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir,

Bize O kurtuluş oldu."

O gün diyeceksiniz ki:

"RAB'be şükredin, O'nun adıyla yakarın.

Halklar arasında yaptıklarını ilan edin,

Adının yüce olduğunu duyurun.

 RAB'be ezgiler söyleyin,

Çünkü görkemli işler yaptı.

Bütün dünya bilsin bunu.

Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır!

Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür."

 

İkinci Okuma 1Yh 5,1-9

İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Allah'tan doğmuştur. Baba'yı seven, O'ndan doğmuş olanı da sever. Allah'ı sevip buyruklarını yerine getirmekle, Allah'ın çocuklarını sevdiğimizi anlarız. Allah'ı sevmek, O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır değildir. Çünkü Allah'tan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran, imanımızdır. İsa'nın Allah Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim vardır? Su ve kanla gelen, İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, su ve kanla gelmiştir. Kendisine tanıklık eden Ruh'tur. Çünkü Ruh gerçektir. Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür: Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz; oysa Allah'ın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu, Allah'ın tanıklığıdır, kendi Oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır. Allah'ın Oğluna inanan, yüreğinde Allah'ın tanıklığına sahiptir. Allah'a inanmayan ise O'nu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Allah'ın kendi Oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır.

 

İncil Markos 1,7-11

Yahya şu haberi yayıyordu: «Benden sonra benden daha güçlü Olan geliyor. Eğilip O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruh'la vaftiz edecektir.»

O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria nehrinde vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh'un güvercin gibi kendi üzerine indiğini gördü. Göklerden, «Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum» diyen bir ses geldi.