ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani AL

01 ago 2014
08 Gusht 2014

08 Gusht 2014

1/8 E PREMTE XVII K.Gj.V. [I]

Sh. Alfons M. de Liguori ipeshkëv e mësues †1787

Jer 26,1-9; Ps 68; Mt 13,54-58

Njerëzit mbetën të mahnitur

Mt 13,48

Njerëzit e Nazaretit mbetën

gojëhapur, pasi mendonin se e

njihnin Jezusin dhe nuk po

e kuptonin se nga i vinte ajo dituri

e aftësi për të bërë mrekullira.

Mahnitja e tyre nuk është një

qëndrim i gabuar, por është mbyllje

në vetvete duke i besuar vetëm

njohjes personale dhe gjykimit

tënd: kjo është krenaria, pikërisht

kjo krenari që pengon të pranosh

surprizat e Zotit.

 

2/8 E PREMTE XVII K.GJ.V. [I]

Sh. Euzebi i Vercellit ipeshkëv † 372;

sh. Pjetri J. Eymard mesh tar † 1868

Lev 23,1.4-11.15-16.27.34-37; Ps80;

Mt 13,54-58

Dëgjojeni fjalën e Zotit, Hyjit tuaj

Jer 26,13

Është thirrja e profetit Jeremi ndaj

popullit që ka nevojë për kthim.

Edhe tek unë, Zot Jezus, arrin zëri

yt për të më korrigjuar nëpërmjet

vëllezërve dhe rrethanave të jetës…

Kur pranoj me besim të përvuajtur,

ja pra që e gjej paqen, jetën dhe

gëzimin! Faleminderit, Jezus!

 

3/8 E DJELË XVIII K.GJ.V. Viti A [II]

Sh. Lidia

Is 55,1-3; Sal 144; Rom 8,35.37-39;

Mt 14,13-21

Të gjithë hëngrën e u nginë

Mt 14,20

Kështu përfundon tregimi i

shumëfishimit të bukëve, i vënë në

veprim nga Jezusi.

Kështu përfundon çdo kërkim i joni

për paqen, gëzimin dhe faljen…

nëse dimë ta orientojmë tek ai.

 

4/8 E HËNË XVIII K.GJ.V. [II]

Sh. Gjoni M. Vianney meshtar † 1859

Jer 28,1-17; Ps 118; Mt 14,22-36

Fepakët përse dyshove? Mt 14,31

Ecja e Pjetrit mbi ujin e liqenit,

drejt Jezusit, i ngjet ecjes së ne të

gjithëve. “Me të parë” Jezusin, kemi

nisur me gëzim të hedhim hapa

drejt tij, ashtu si “mbi ujë”, thuase

të rilindur në një botë të re…

Përgjatë ecjes, nganjëherë, besimi

ynë vihet në provë, lëkundet…

Jezusi, megjithatë, vazhdon të na

dojë dhe na e zgjat dorën e tij.

 

5/8 E MARTË XVIII K.Gj.V. [II]

Zoja e borës

Jer 30,1-2.12-15.18-22; Ps 101;

Mt 15,1-2.10-14

Njeriun nuk e bën të papastër ç’hyn

në gojë… Mt 15,11

“…kjo që del nga goja, pikërisht

kjo e bën të papastër njeriun!”:

është kjo sa Jezusi i njofton turmës

pasi farisejtë e kishin kritikuar, sepse

dishepujt e tij nuk i ndiqnin disa

rregulla të pastërtisë së ushqimit.

Sa është më e thellë, në të kundërt,

pastërtia me të cilën Jezusi na

thërret! Zbret deri në zemër, dhe në

fakt është pastërtia e zemrës.

Nga një zemër e pastër nuk mund

të dalë asnjë mendim, asnjë veprim,

asnjë fjalë ‘e ndyrë’…

 

6/8 E MËRKURË SHNDËRRIMI I

ZOTIT [P]

Lp 7,9-10.13-14; Ps 96; 2Pjt 1,16-19; Mt 17,1-9

Çohuni e mos u trembni Mt 17,7

Jezus, drita që shndrit sot në faqen

tënde dhe zëri që nga retë të shpall

“Biri im, i dashur”, të zbulojnë Perëndi

dhe Zot; dora jote që na prek dhe na

ringre në këmbë, të zbulon nga afër

gjithnjë e më tepër: ti, na prano në

ty, në qenien tënde të Dashurisë, në

qenien tënde të Birit: me ty, Jezus, nuk

druhemi më!

 

7/8 E ENJTE XVIII K.Gj.V. [II]

Sh. Sisti II papë dhe shokët martirë † 258;

Sh. Gajtani meshtar † 1547

Jer 31,31-34; Ps 50; Mt 16,13-23

Do të jem Hyji i tyre dhe ata do të

jenë populli im Jer 31,33

Kjo realizohet, thotë Zoti, kur “të

vendos ligjin tim mes tyre dhe ta

shkruaj në zemrën e tyre”.

Ky ligj është Shpirti i Shenjtë, që

Jezusi i ringjallur do të përhapë

në Kishën e tij, mbi bashkësinë e

dishepujve të vet, si fryt të mundimit

dhe të ringjalljes.

Eja, Shpirt i Shenjtë, jepi çdo anëtari

të Kishës butësinë dhe besnikërinë,

kështu që Ati të mund të gëzojë prej

popullit të vet!

 

8/8 E PREMTE XVIII K.Gj.V. [II]

Sh. Domeniku meshtar † 1221

Nah 2,1.3; 3,1-3.6-7; Ps: Lp 32,35-41;

Mt 16,24-28

Biri i njeriut do t’i paguajë të gjithë

sipas veprave të tyre Mt 16,27

Jezus, nëse shikon veprimet e mia të

mira e të këqia, e di që nuk meritoj

tjetër veç pasojave të egoizmit dhe

të krenarisë. E di, megjithatë, se ti

ke dhënë jetën për mua: ajo çka më

mban pranë teje në lavdinë e Atit

do të jetë falënderimi për këtë dhe

për të të thënë, duke u dorëzuar në

zemrën tënde: “Jezus, shpëtimtari

im, kij mëshirë për mua!”

 

9/8 E SHTUNË Sh. TEREZA

BENEDIKTA e KRYQIT (Edit Shtain)

virgjër e martire † 1942 Pajtore e

Europës [P]

Oz 2,16b.17b.21-22; Ps 44; Mt 25,1-13

Do të të bëj fatin tim të përhershëm

Oz 2,21

Sh. Tereza Benediktë, sot, o Jezus,

qëndron para teje, edhe për ne!

Ti i ke rezervuar një dashuri të madhe:

një dashuri që përzgjedh e shpëton,

një dashuri që ngjall dhuratën e

të gjithë vetvetes, një dashuri që e

mirëpret si falënderim sakrificën

e jetës. Faleminderit, Sh. Terezë

Benediktë, që e mirëprite një dashuri

kaq të madhe: po të thërrasim Pajtorja

e të gjithë Europës dhe Mbrojtësja

e jonë!

 

10/8 E DJELË XIX K.Gj.V. Viti A [III]

Sh. Lorenci xhakua e martir † 258 [P]

1Mb 19,9.11-13; Ps 84; Rom 9,1-5;

Mt 14,22-33

Zemër, jam unë, mos ki frikë!

Mt 14,27

Nëse ekziston frika në zemrën

tënde, duhet ta njohësh veprën e

armikut! Jezusi, në të kundërt,

të do, vetëm, përgjithmonë!

Kërkoje atë dhe do ta gjesh në

Kishën e vet: hapja zemrën!

Do të gjesh paqen e vërtetë e do të

bëhesh mjet për shumë njerëz.

 

11/8 E HËNË XIX K.Gj.V. [III]

Sh. Kjara virgjëreshë † 1253

Ez 1,2-5.24-28; Ps 148; Mt 17,22-27

Aty u ul mbi të dora e Zotit. Ez. 1,3

Vendose mbi mua dorën tënde,

Jezus; bekomë! Do të shikoj gjatë

të gjithë ditës sime, lavdinë e Atit:

do ta kujtoj praninë e tij në çdo

ngjarje, të vogël o të madhe; do të

njoh vullnetin e tij e do të marr pjesë

me gëzim, duke bashkëpunuar tek

planet e tij për paqen e për bijtë

e tij.

 

12/8 E MARTË XIX K.Gj.V. [III]

Sh. Johana de Shantal

Ez 2,8 - 3,4; Ps 118; Mt 18,1-5.10.12-14

Hape gojën e ha çka po të jap

Ez 2,8

Ezekieli i bindet kësaj ftese të

Perëndisë: vendos në gojë atë rotull

të shkruar nga vetë Perëndia dhe

e dëgjon “i ëmbël ashtu si mjalta”.

Nga Perëndia ynë, që është Atë,

nuk mund të na vijë veçse e mira;

Fjala e tij është ushqim i vërtetë, na

komunikon forcën e vet, ëmbëlsinë

e vet, dashurinë e vet, këtë dashuri

që nuk do që të humbasë asnjëri

prej bijve. Pasi ta kemi shijuar, këtë

Fjalë, do të dimë edhe ne ta japim!

 

13/8 E MËRKURË XIX K.Gj.V. [III]

Sh. Ponziani papë e Ipoliti meshtar

martirë † 235

Ez 9,1-7;10,18-22; Ps 112; Mt 18,15-20

Lavdia e Zotit doli nga pragu i

Tempullit e zuri vend mbi kerubinë

Ez 10,18

“Lavdia” e Zotit është bërja e tij të

pranishëm dhe të perceptueshëm.

Kerubinët, të dërguar prej tij, ishin

mjeti i pranisë së tij, i veprës së tij.

Edhe ti, edhe unë, në fund të çdo

kremtimi euharistik “të dërguar” nga

Zoti, e mbajmë me vete: jemi vendi

i lavdisë së tij, i pranisë së tij, dhe i

dashurisë së tij!

 

14/8 E ENJTE XIX K.Gj.V. [III]

Sh. Maksimilian M. Kolbe meshtar e martir

†1941

Ez 12,1-12; Ps 77; Mt 18,21-19,1

Kanë veshët për të dëgjuar e nuk

dëgjojnë Ez 12,2

Po ti, Zot, që je dashuri, atëherë

ke gjetur gjithashtu edhe mënyrën

për t’i folur Popullit tënd: bëre nga

profeti yt një shenjë.

Eja, Shpirt i Shenjtë, e sot prej çdo

dishepulli të Jezusit bëj një fjalë të

tij të gjallë: të jetë “prania” e tij që

ngushëllon, korrigjon, ndihmon

dhe fal!

 

15/8 E PREMTE TË NGJITURIT

e të L. V. MARI në QIELL [P]

Vap11,19;12,1-6.10; Ps 44; 1Kor 15,20-27;

Lk 1,39-56

Shpirti im me hare i brohorit Hyjit,

Shëlbuesit tim Lk 1,47

Shpirti yt i përvuajtur dhe i pastër

ngazëllehet në Shpirtin e Shenjtë:

ti për së pari, ti si model e Nënë e të

gjithë Kishës, ke gëzuar shëlbimin,

fryt të sakrificës së dashurisë

së Birit tënd!

Faleminderit, Mari! Duke e mbajtur

shikimin mbi ty, qiellin e shikojmë

me shpresë!

 

16/8 E SHTUNË XIX K.Gj.V. [III]

Sh. Shtjefni i Hungarisë † 1038; Sh. Rroku †

1327

Ez 18,1-10.13.30-32; Ps 50; Mt 19,13-15

Unë do t’ju gjykoj të gjithëve, secilin

sipas mënyrës së veprimit të vet

Ez 18,30

Duam ta dëgjojmë këtë qortim

tëndin, Atë, ashtu si biri dëgjon

babain ose nënën e tij! Ti për mua

ke një dashuri edhe më të madhe

se ata! Nëse më thërret, kjo ndodh

se më do pranë teje, përgjithmonë,

në gëzimin e vërtetë! Për këtë më

ke dashur, për këtë më ke krijuar!

Faleminderit!

 

17/8 E DJELË XX K.Gj.V. Viti A [IV]

Sh. Jacinti

Is 56,1.6-7; Ps 66; Rom 11,13-15.29-32; Mt

15,21-28

Më ndihmo, o Zot! Mt 15,25

Ky është përgjërimi i një gruaje

të huaj që takon Jezusin: kishte

marrë nga Shpirti i Shenjtë dhuratën

e besimit… Dhuratë që është derë

e hapur për çdo dhuratë tjetër!

Është “lajmi i mirë” për ne:

t’i ofrojmë Atit bindjen e besimin

tonë, dhe ai do të dijë të bëjë

të mbijë dhurata e tij edhe në “tokë

të huaj”, edhe atje ku nuk guxojmë

të shpresojmë!

 

18/8 E HËNË XX K.Gj.V. [IV]

S. Agapiti martir † 274

Ez 24,15-24; Lp 32,18-21; Mt 19,16-22

Nëse dëshiron të hysh në jetë,

zbatoji urdhërimet! Mt 19,17

Urdhërimet, dhënë Moisiut

e shkruar në pllaka guri, por

tashmë më përpara të shkruara

nga Ati në zemrën e çdo njeriu,

janë rruga për një jetë të qartë,

për bashkëjetesën në paqe, e që

përgatisin një terren të favorshëm

për takimin me Jezusin, plotësinë e

Ligjit. Nuk do t’i harrojmë!

 

19/8 E MARTË XX K.Gj.V. [IV]

Sh. Gjoni Eude, meshtar †1640

Ez 28,1-10; Lp 32,26-28.30.35-36; Mt

19,23-30

Vështirë të hyjë i pasuri në

Mbretërinë e Hyjit Mt 19,23

Pasi të flasësh kështu, Jezus, jepmë

një zemër të pastër, të lirë prej

krijesave; mund të të mirëpres si të

vetmin Mbret, e do të gëzoj të gjithë

pasurinë e mbretërisë tënde:

do të jetë e imja vetë zemra e Atit

të gjithë njerëzve!

 

20/8 E MËRKURË XX K.Gj.V. [IV]

Sh. Bernardi abat e mësues †1153

Ez 34,1-11; Ps 22; Mt 20,1-16

Të fundit do të jenë të parët e të

parët të fundit Mt 20,16

Këto fjalë të tuat, Jezus, më

ndihmojnë për të jetuar me

përvujtëri e seriozitet: nëse, në

mëshirën tënde, më ke dhënë që

ta njoh shpejt shpëtimin tënd, kjo

nuk mund të jetë një zbrazëtirë për

mua, por për më tepër është një

impenjim: do të kërkoj që të bëhem

i njëjtë me ty në dashuri, për çdo

ditë e më shumë!

 

21/8 E ENJTE XX K.Gj.V. [IV]

Sh. Piu X papë † 1914

Ez 36,23-28; Ps 50; Mt 22,1-14

Shumë janë të thirrur, por pak janë

të zgjedhur Mt 22,14

Kjo fjalë e Jezusit nuk më frikëson,

por më nxit që ta marr seriozisht

ardhjen e tij, mësimin e tij, ofertën e

tij në kryq, fitoren e tij mbi vdekjen.

Nëse lë me të vërtetë që Jezusi të

jetë udhëheqja e jetës sime, ai do të

më çojë në atë festë të dasmës ku

më pret përqafimi i pasosur i Atit.

 

22/8 E PREMTE XX K.Gj.V. [IV]

Sh. Maria Virgjër e Mbretëreshë

Ez 37,1-14; Ps 106; Mt 22,34-40

Mësues, cili është më i madhi

urdhërim i Ligjit? Mt 22,36

Jezus, Mësues i vërtetë, mes

rregullave të panumërta të Ligjit,

me siguri, ti ke dëftuar“urdhërimin

e madh”; pastaj, duke u shtrënguar

dhe u përthelluar sërisht, ke bërë

të vetmen urdhëresë, të vetmen

rrugë të sigurtë, për njerëzit e tu:

“Duajeni njëri-tjetrin…”.

Urdhëresën tënde, po e bëjmë

përvojë çdo ditë, se nuk është një

rregull shterpë, por është dritë për

çdo hap, është jetë e amshuar.

Mari e Shenjtërueshme, Mbretëresha

e Dashurisë, këndo aleluja e lutu

për ne!

 

23/8 E SHTUNË XX K.Gj.V. [IV]

Sh. Roza nga Lima virgjër † 1617

Ez 43,1-7; Ps 84; Mt 23,1-12

Kush përvuhet do të lartësohet

Mt 23,12

Atë ditë mund të zgjidhja:

t’i dedikohesha ndonjë pastrimi

të prapambetur, në shtëpi, apo të

nisja një punë më pak të lodhshme,

por gjithësesi të dobishme…

Zgjodha shërbimin e parë, për

“t’iu vënë pranë” të tjerëve, që atë

ditë zhvillonin gjithashtu edhe një

punë të lodhshme në kopësht.

Disa ditë më pas jam kërkuar

për këtë shërbim me më tepër

pushim…; edhe për të tjerët kishte

ardhur koha e shplodhjes. Ati sheh

gjithçka!

 

24/8 E DJELË XXI K.Gj.V. Viti A [I]

SH. BARTOLOMEU Apostull [P]

s 22,19-23; Ps 137; Rom 11,33-36;

Mt 16,13-20

Ti je Pjetër-Shkëmb dhe mbi këtë

shkëmb unë do ta ndërtoj Kishën

time Mt 16,18

Pjetri sapo kishte kryer aktin e tij

të besimit në Jezusin: për hirin

e Shpirtit të Shenjtë e kishte njohur

për Bir të Perëndisë! Jezusi, nga ana

e tij, mundi t’i besojë një detyrë

në Kishën e vet!

 

25/8 E HËNË XXI K.Gj.V. [I]

Sh. Ludoviku † 1270 ; Sh. Jozefi Kalasanci,

meshtar †1558

2Sel 1,1-5.11-12; Ps 95; Mt 23,13-22

Hyji ynë t’ju bëjë të denjë për

thirrjen e vet! 2Sel 1,11

Bashkohem sot me këtë lutje të

bukur të Apostullit, në favor të

vëllezërve të mi; do ta bëj duke

kërkuar të përmbush me dashuri

vullnetin e Atit për mua!

 

26/8 E MARTË XXI K.Gj.V. [I]

Sh. Zefirini

2Sel 2,1-3.13-17; Ps 95; Mt 23,23-26

Mos lejoni t’ju gënjejë kush, në

asnjë mënyrë! 2Sel 2,3

Sa e lehtë është ta lë veten të

gënjehem nga ndjenjat e mia dhe

nga arsyetimet e mia, apo edhe nga

mënyrat e mendimet e kësaj bote…!

Ti, megjithatë, Jezus, më mbro, më

ndriço dhe më udhëhiq: më mjafton

vetëm pak përvujtëri; më mjafton të

qëndroj i shtrënguar pas fjalës tënde

dhe në Kishën tënde! Faleminderit,

Jezus, Bariu i im i mirë!

 

27/8 E MËRKURË XXI K.Gj.V. [I]

Sh. Monika †387

2Sel 3,6-10.16-18; Ps 127; Mt 23,27-32

Kur jetuam ndër ju, nuk jetuam në

përtaci 2Sel 3,7

Qenia dishepull i Jezusit dhe jetesa

duke e mbajtur shikimin të fiksuar

nga ai, nuk na heq nga zotimi

i kësaj bote: do t'ju përmbushim

madje me kujdes, me qartësi

e gëzim, duke dhënë dëshminë

e Jezusit e duke u bërë mjeti

i dashurisë së tij.

 

28/8 E MËRKURË XXI K.GJ.V. [I]

Sh. Agustini ipeshkëv e mësues † 430

1Kor 1,1-9; Ps 144; Mt 24,42-51

Rrini gati! Mt 24,44

Po, Jezus, eja: ne jemi të gatshëm!

E gjithë kjo që na zoton, nuk është

tjetër veçse një mënyrë për të

përgatitur e për të përshpejtuar, me

dashuri vepruese, ardhjen tënde, që

je e gjithë Dashuria! Eja!

 

29/8 E PREMTE

Martirizimi i SH. GJON PAGËZUESIT [P]

Jer 1,17-19; Ps 70; Mk 6,17-29

Ata do të luftojnë kundër teje, por

s’do të ngadhënjejnë mbi ty

Jer 1,19

Kjo frazë na bën të këqyrim

martirizimin e Gjon Pagëzuesit

me sytë e Perëndisë.

Fitoret e Zotit janë ndryshme nga

ato që brishtësia e njeriut dëshiron

e që vështrimi i tij miop arrin të

kapë: nuk janë fitore të dukshme

e kalimtare prej dredhimit ndaj një

vuajtje, një lodhje, një dorëheqje…;

fitoret e Zotit kalojnë nëpërmjet

kryqit, dhënies së vetvetes,

drejtpërsëdrejti vdekjes; nuk e

mbrojnë trupin, por atë jetë

të pasosur që, për dhuratë të tij,

është tashmë në ne.

 

30/8 E SHTUNË XXI K.Gj.V. [I]

Sh. Feliksi

1Kor 1,26-31; Ps 32; Mt 25,14-30

Pse u dëftove besnik në sende të

vogla, do të bëj të parë mbi pasuri

të mëdha Mt 25,21

Nëse vihem përballë vëllezërve të

mi shikoj se është tepër e vogël ajo

çfarë mund të bëj për Jezusin…

Në këtë “pak” do të kërkoj të jetoj

një dashuri me besnikëri; e di se

Jezusi, si shpërblim, nuk do e nuk

mund të më japë tjetër veçse zemrën

e vet! E çfarë mund të dëshiroj më

shumë?

 

31/8 E DJELË XXII K.Gj.V. Viti A [II]

Sh. Rajmondi

Jer 20,7-9; Ps 62; Rom 12,1-2; Mt 16,21-27

Kush do ta ruajë jetën e vet, do ta

bjerrë, kurse ai që e bjerr për shkak

timin, do ta gjejë Mt 16,25

Kur, në zemër, e fal vëllanë tim,

të cilit as nuk i ka rënë ndër mend

që të më ketë lënduar, e vazhdoj

ta shikoj me dashuri… Kur shkoj

të fle i fundit, duke kompletuar

në qetësi shërbimin e përditshëm

ndaj vëllezërve të mi familiarë…

Humbas jetën, Jezus, por e humbas

për dashurinë tënde! E ti mos

vono të më japësh gëzimin tënd!

Faleminderit!

In primo piano