ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani PL

grudzień 2012
12 grudzień 2012

ROK B 2012 (ADWENT C)

1/12 Sob. XXXIV O.Z. [II]

Ap 22, 1-7; Ps 94; Łk 21,34-36

Uważajcie na siebie Łk 21,34

Z każdej stronicy Ewangelii jaśnieje dobroć, miłosierdzie, łaskawość, przywiązanie Jezusa do ludzi. Nie jest to urojenie, ale rzeczywistość, opierająca się na fakcie samego Wcielenia. Jezus Chrystus się nie zmienia. Jego Serce było, jest i będzie najbardziej miłujące.

2/12 Ndz. I O.A. ROK C [I]

Jer 33, 14-16; Ps 24; 1Tes 3, 12 - 4, 2; ·Łk 21,25-28.34-36

Czuwajcie się więc i módlcie się w każdym czasie Łk 21,36

Miłość Boga w ścisłym znaczeniu wyraża się we wzajemnym stosunku Osób Boskich do siebie – jako upodobanie w doskonałościach. Gdy zaś mówimy o miłości Boga ku stworzeniom, a w szczególności ku ludziom, mamy na myśli miłość nędzy, czyli miłosierdzie Boże.

3/12 Pn. I O. A. [I]

(ws.: św. Franciszka Ksawerego, prez.., † 1552)

Iz 2, 1-5; Ps 121; Mt 8,5-11

Przyjdę i uzdrowię go Mt 8,7

Dusza dążąca do wyższej doskonałości, winna przede wszystkim powierzyć Maryi wyzbywanie się starego człowieka – syna Ewy, a przyodziewanie się w nowego – syna Maryi.

4/12 Wt. I O.A. [I]

(ws.d.: św. Jana Damasceńskiego, prezb. i dokt..., † 749;

ws.d.: św. Barbary, dziew. i męcz.., III w.)

Iz 11, 1-10; Ps 71; Łk 10,21-24

I spocznie na niej Duch Pański Iz 11,2

Bóg postępuje z nami jak ze swymi dziećmi i prowadzi nas przez całe życie ku swej niezrównanej miłości ojcowskiej.

5/12 Śr. I O.A. [I]

Iz 25, 6-10; Ps. 22; Mt 15,29-37

Żal Mi tego tłumu! Mt 15,32

Chrystus rozpoczyna zbawienie świata od swej Matki, zasługi swoje przede wszystkim jej przydziela i sprawia, że ona zaczyna ścinać głowę szatanowi już w pierwszej chwili swego poczęcia. Nie przystało bowiem, by choćby na jeden moment była w niewoli grzechu i podlegała władzy szatana.

6/12 Czw. I O.A. [I]

(ws.d.: św. Mikołaja, bp., † 326)

Iz 26, 1-6; Ps 117; Mt 7,21.24-27

Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze Iz 26,4

Maryja jest wzorem duszy dążącej do ścisłego współżycia z Bogiem. Jest Ona i jednocześnie przewodniczką ku temu, bo prowadzi do Jezusa i poucza, jak skierować do Niego wszystkiego swe uczucia i oddać się Mu całkowicie.

7/12 Pt. I O.A. [I]

(ws: św. Ambrożego, bp. i dokt.., † 397)

Iz 29, 17-24; Ps 26; Mt 9,27-31

Według wiary waszej niech się wam stanie Mt 9,29

Tęsknota adwentowa przenika nas do głębi duszy, która się żali, płacze, tęsknym okiem spogląda w niebo i błaga: “Rorate coeli desuper”.

8/12 Sob. NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY [U]

Rdz 3,9-15.20; Ps 97; Ef 1,3-6.11-12;

Łk 1,26-38

Bądź pozdrowiona, łask pełna, Pan z Tobą Łk 1,28

Miłość Maryi to ożywczy promień słoneczny wśród ciemności świata, to dobroczynna rosa niebieska, co pielęgnuje, żywi i podtrzymuje kwiat niewinności, to wprost zasada życiowa i płodne ziarno cnót wszelkich, to niezbędny warunek miłości Najmiłosierniejszego Zbawiciela.

9/12 Ndz. II O.A. ROK C [II]

Ba 5, 1-9; Ps 125; Fil 1, 4-6.8-11; Łk 3,1-6

I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże Łk 3,6

Serce, oddane tysięcznym próżnym myślom i niepotrzebnym zajęciom, nie jest zdolne do słuchania głosu Serca Zbawiciela.

10/12 Pn. II O.A. [II]

Iz 35, 1-10; Ps 84; Łk 5,17-26

Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj Łk 5,26

Bez skupienia największe łaski znikają bez śladu, jak słowa zapisane na piasku lub obraz odbity w wodzie, nie przynoszą żadnego w duszy owocu.

11/12 Wt. II O.A. [II]

(ws.d.: św. Damazego I, papieża, † 384)

Iz 40, 1-11; Ps 95; Mt 18,12-14

Podnieś mocno twój głos Iz 40,9

Nic nie zmuszało Boga do odkupienia rodzaju ludzkiego. Bóg zawsze był w sobie szczęśliwy, jest i będzie. Jak może się obejść bez upadłych aniołów, tak by się obszedł i bez ludzi po ich upadku. Jeżeli jednak postanowił ich odkupić, uczynił to jedynie z nieskończonego miłosierdzia swojego.

12/12 Śr. II O.A. [II]

(ws.d. : NMP z Guadelupe)

Iz 40, 25-31; Ps 102; Mt 11,28-30

Ci, co zaufali Panu… biegną bez zmęczenia Iz 40,31

Zbawiciel poleca wszystkim uczyć się cichości, a siebie stawia za wzór pod tym względem. Ta cnota nigdy nie odstępowała od Niego i tchnęły nią wszystkie Jego słowa i czyny.

13/12 Czw. II O.A. [II]

(ws: św. Łucji, dziew. i męcz., † ok. 404)

Iz 41, 13-20; Ps 144; Mt 11,11-15

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą Iz 41,13

Poufne obcowanie z Panem nie polega na wyszukiwaniu jakiś słów wzniosłych. Można bez słów spokojnie wzrok duszy skierować do Pana, by się w Nim rozmiłować.

14/12 Pt. II O.A. [II]

(ws: św. Jana od Krzyża, prez. i dokt., † 1591)

Iz 48, 17-19; Ps 1; Mt 11,16-19

Ale z kim mam porównać to pokolenie? Mt 11,16

Nadzieja budząc w nas tęsknotę za niebem i posiadaniem Boga, rozpala w nas zapał, energię i gorliwość, by osiągnąć pożądane dobro.

15/12 Sob. II O.A. [II]

Syr 48,1-4.9-11; Ps 79; Mt 17,10-13

Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi Mt 17,11

Prostota jest to miłe dziecięctwo duszy zawsze pełne niewymownej radości, kroczy odważnie przez przykrości i trudy życia, mając zawsze tylko jedno na oku i jedno w sercu – podobanie się Bogu.

16/12 Ndz. III O.A. ROK C [III]

So 3, 14-18; Iz 12, 2-6; Fil 4, 4-7; Łk 3,10-18

Królestwo Boże jest w was – powiedział Pan Jezus, zaznaczając, że mamy szukać Boga w swej duszy, a znajdziemy go tam tylko w skupieniu. Tu Bóg zasiada na tronie swego Miłosierdzia i oczekuje na swoje stworzenie.

17/12 Pn. Początek Nowenny przed Bożym Narodzeniem

Rdz. 49,2.8-10; Ps 71; Mt 1,1-17

Nie zostanie odjęte berło od Judy Rdz 49,10

Obierając Maryję na Matkę dla Syna, Bóg nie uważa jej za służebnicę, jak ona nazywa sama siebie, lecz wprowadza ją do swej rodziny i czyni powierniczką swoich największych tajemnic, uczestniczką swojego życia, wtajemniczając ją w swoją największą szczęśliwość.

18/12 Wt. przed Bożym Narodzeniem

Jer 23, 5-8; Ps 71; Mt 1,18-24

Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki Mt 1,20

Koniecznym warunkiem działania Boga w duszy jest skupienie, czyli zainteresowanie się tym działaniem i skierowanie nań swojej uwagi. Łaska Boża nie może działać tam, gdzie panuje wylanie się duszy na zewnątrz, niepokój i zakłócenie.

19/12 Śr. przed Bożym Narodzeniem

Pnp 13,2-7.24-25; Ps 70; Łk 1,5-25

Twoja prośba została wysłuchana Łk 1,13

Jak ogień przenika całe rozpalone żelazo i doprowadza je do swojej jasności, ciepła i czystości, łącząc się z nim w jedno – tak przy Wcieleniu Bóstwo przeniknęło całą naturę ludzka i połączyło się ze wszystkimi jej władzami.

20/12 Czw. przed Bożym Narodzeniem Iz 7, 10-14; Ps 23; Łk 1,26-38

Bądź pozdrowiona, pełna łaski Łk 1,28

Jak magnes pociągając ku sobie żelazo, nic nie traci z swych własności i nie otrzymuje nic od żelaza, a tylko obdarza je siłą przyciągania – tak Słowo Przedwieczne przyjmując naturę ludzką nic ze swej Boskości nie traci, a tylko podnosi tę naturę do synostwa Bożego.

21/12 Pt. przed Bożym Narodzeniem

(ws.d.: św. Piotra Kanizjusza, prez. i dokt., † 1597)

Pnp 2, 8-14 lub So 3, 14-18; Ps 32; Łk 1,39-45

Błogosławiony jest owoc Twojego łona Łk 1,42

Cnota milczenia nie na tym polega, by nic nie mówić, ale by to mówić, co potrzeba, z czego może być zbudowanie i pożytek.

22/12 Sob. przed Bożym Narodzeniem

1Sm 1, 24-28; Ps: 1Sm 2,1.4-8; Łk 1,46-55

Zostaje oddany Panu 1Sm 1,28

Bóg nie zwraca uwagi na stanowisko osób, a tylko na ich cnoty i według nich nagradza. Wynagradza nawet takie czyny, o których nikt nie wie.

23/12 Ndz. IV O.A. ROK C [IV]

Mi 5, 2-5; Ps 79; Hbr 10, 5-10; Łk 1,39-48

Wielbi dusza moja Pana Łk 1,46

Jesteśmy chrześcijanami nie dlatego, że kochamy Boga, ale dlatego że uwierzyliśmy, iż Bóg nas kocha i nad nami się lituje.

24/12 Pn. Wigilia Bożego Narodzenia

2Sm 7,1-5.8-12.14.16; Ps 88; Łk 1,67-79

…i moc zbawczą naw wzbudził Łk 1,69

Oto Bóg posyła Syna swego, darowuje Go nam na własność jedynie dla dobra naszego. To przechodzi wszelkie pojęcie.

25/12 Wt. NARODZENIE PAŃSKIE [U]

Msza nocna: Iz 9, 1-6; PS 95; Tt 2, 11-14; Łk 2,1-14

Msza z dnia: Iz 52, 7-10; Ps 97; Hbr 1, 1-6; J 1,1-18

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas J 1,14

Całe życie człowieka jest wędrówką do Betlejem, bo życie jest dla nas wędrówką do oglądania Boga.

26/12 Śr. św. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

Dz 6, 8-10; 7, 54-59; Ps 30; Mt 10,17-22

Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia Mt 10,22

Prostota jest najkrótszą drogą do doskonałości – to znamię Serca Najmiłosierniejszego Zbawiciela – to cecha duszy wielkiej i wzniosłej. By wejść do nieba, trzeba się dostroić do prostoty dziecięcej.

27/12 Czw. św. JANA, ap. i ew.

1J 1, 1-4; Ps 96; J 20,2-8

Ujrzał i uwierzył J 20,8

Doskonałość osoby miłowanej udziela się miłującemu. Jeżeli człowiek należycie kocha boga, sam się udoskonala i uszczęśliwia.

28/12 Pt. Św. MŁODZIANKÓW, męcz.

1J 1, 5 - 2, 2; Ps 123; Mt 2,13-18

Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności 1J 1,5

Jeżeli Chrystus jest uosobieniem Miłosierdzia Bożego, to Kościół jest tego Miłosierdzia urzeczywistnieniem. Syn Boży z nieskończonego Miłosierdzia złączył się naprzód z ludzką naturą w sposób hipostatyczny, a następnie łączy się w Kościele z całą ludzką społecznością, którą przemienia w swoje Ciało Mistyczne.

29/12 Sob. V dzień Oktawy

(ws.d..: św. Tomasza Becketa, bp. i męcz., † 1170)

1J 2, 3-11; Ps 95; Łk 2,22-35

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu Łk 2,34

Wszystkie łaski przychodzą nam przez Chrystusa, a Bóg o tyle nas miłuje, o ile kochamy Jezusa i wierzymy w Niego.

30/12 Ndz. ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA ROK C [Ś]

1Sm 1,20-22.24-28; Ps 83; 1J 3, 1-2.21-24; Łk 2,41-52

Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Ojca mego? Łk 2,49

Jakkolwiek Pismo św. Wyraźnie nie wspomina o życiu modlitwy i uczynkach miłosierdzia w Nazarecie, ale możemy przypuścić, że cała św. rodzina modliła się przy każdej okazji zarówno w domu jak i w synagodze, jak również świadczyła w miarę możliwości uczynki miłosierdzia swoim sąsiadom.

31/12 Pn. VII dzień Oktawy

(ws.d.: św. Sylwestra I, papieża, † 335)

1J 2, 18-21; Ps 95; J 1,1-18

Przyszło do swojej własności J 1,11

Ufność w Miłosierdzie Boże to najkrótsza droga do świętości.

In primo piano

    Archivio