ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani LT

Birzelis
06 Birzelis 2012

1/6 Penktadienis VIII E.S. [IV]

(šv. Justinas, kankinys, † apie 165)

1Pt 4, 7-13; Ps 65; Mk 11,11-26

Jėzus jiems atsakė: „Turėkite tikėjimą Dievu!“ Mk 11, 22

2/6 šeštadienis VIII E.S. [IV]

(šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai, † 304)

Jud 17.20-25; Ps 63; Mk 11,27-33

Kokia galia tai darai? Mk 11, 28

3/6 sekmadienis ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ B metai [U]

Įst 4,32-34.39-40; Ps 33; Rom 8, 14-17; Mt 28,16-20

Tai eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios Mt 28,19

4/6 penktadienis IX E.S. [I]

2Pt 1,1-7; Ps 91; Mk 12,1-12

Jį nusiuntė pas juos paskutinį, sakydamas sau: „Jie drovėsis mano sūnaus“ Mt 12, 6

5/6 Antradienis IX E.S. [I]

(šv. Bonifacas, vyskupas ir kankinys, † 754)

2Pt 3, 12-15.17-18; Ps 90; Mk 12,13-17

Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo - Dievui Mk 12, 17

6/6 trečiadienis IX E.S. [I]

(šv. Norbertas, vyskupas, † 1134)

2Tim 1,1-3.6-12; Ps 122; Mk 12,18-27

Jis ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas Mk 12,27

7/6 ketvirtadienis IX E.S. [I]

2Tim 2, 8-15 Ps 25; Mk 12, 28b-34

Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo Mk 12,32

8/6 penktadienis IX E.S. [I]

2Tim 3, 10-17; Ps 119; Mk 12,35-37

Didelė minia norom klausėsi Jėzaus Mk 12,37

9/6 šeštadienis IX E.S. [I]

(šv. Efremas, diakonas ir Baž. mokytojas, † 373)

2Tim 4,1-8; Ps 7ą; Mk 12,38-44

O ji iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo Mk 12,44

10/6 sekmadienis ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DIEVITINĖS)

Iš 24, 3-8; Ps 116; Žyd 9, 11-15; Mk 14, 12-16.22-26

Imkite, tai mano kūnas! Mk 14, 22

11/6 Pirmadienis X E.S. [II]

(šv. Barnabas, apaštalas)

Apd 11,21b-26; 13, 1-3; Ps 98; Mt 10, 7-13

Dovanai gavote, dovanai ir duokite Mt 10, 8

12/6 antradienis X E.S. [II]

1Kar 17, 7-16; Ps 4; Mt 5,13-16

Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje Mt 5,16

13/6 šeštadienis X E.S. [II]

(šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Baž. mokytojas, † 1231)

1Kar 18, 20-39; Ps 16; Mt 5,17-19

Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų Mt 5,17

14/6 ketvirtadienis X E.S. [II]

1Kar 18, 41-46; Ps 64; Mt 5,20-26

Susitark su savo ieškovu, dar kelyje į teismą Mt 5,25

15/6 penktadienis ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS B METAI [IŠ]

Oz 11,1.3-4.8-9; Ps: Iz 12, 2-6; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37

…tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną Jn 19,34

16/6 šeštadienis X E.S. [II]

(Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis)

1Kar 19, 19-21; Ps 15; Mt 5, 33-37·(arba Iz 61, 10-11; ps: 1Sm 2; Lk 2,41-51)

O kas viršaus, tai iš piktojo Mt 5,37

17/6 Sekmadienis XI E.S. B metai [III]

Ez 17, 22-24; Ps 92; 2Kor 5, 6-10; Mk 4,26-34

Dievo karalystė – tarytum garstyčios grūdelis Mk 4,31

18/6 Pirmadienis XI E.S. [III]

1Kar 21,1-16; Ps 5; Mt 5,38-42

Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs Mt 5,42

19/6 antradienis XI E.S. [III]

(šv. Romualdas, abatas, † 1027)

1Kar 21, 17-29; Ps 51; Mt 5,43-48

Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas Mt 5,48

20/6 trečiadienis XI E.S. [III]

2Kar 2,1.6-14; Ps 31; Mt 6,1-6.16-18

Eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui Mt 6,6

21/6 ketvirtadienis XI E.S. [III]

(šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis, † 1591)

Sir 48, 1-14; Ps 97; Mt 6,7-15

Teateinie tavo karalystė Mt 6,10

22/6 Penktadienis XI E.S. [III]

(šv. Paulinas Nolietis, vyskupas, † 431; šv. Jonas Fišeris, vyskupas, ir šv. Tomas Moras, kankiniai, † 1535)

2Kar 11,1-4.9-18.20; Ps 132; Mt 6,19-23

Verčiau kraukitės lobį danguje Mt 6,20

23/6 šeštadienis XI E.S. [III]

2Kar 24,17-25; Ps 89; Mt 6,24-34

Taigi nesirūpinkite rytdiena Mt 6,34

24/6 sekmadienis ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS [IŠ]

Iz 49, 1-6; Ps 139; Apd 13, 22-26; Lk 1,57-66.80

O kūdikis augo ir jo dvasia tvirtėjo Lk 1,80

25/6 Pirmadienis XII E.S. [IV]

2 Kar 17,5-8.13-15.18; Ps 60; Mt 7,1-5

Pirmiau išritink rąstą iš savo akies Mt 7,5

26/6 antradienis XII E.S. [IV]

2Kar 19,9-11.14-21.31-35.36; Ps 48; Mt 7,6.12-14

Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite Mt 7,12

27/6 trečiadienis XII E.S. [IV]

(šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas ir Baž. mokytojas, † 444)

2Kar 22, 8-13; 23, 1-3; Ps 119; Mt 7,15-20

Jūs pažinsite juos iš vaisių Mt 7,16

28/6 ketvirtadienis XII E.S. [IV]

(šv. Ireniejus, vyskupas ir kankinys, † apie 202)

2Kar 24, 8-17; Ps 79; Mt 7,21-29

Minios stebėjosi jo mokslu Mt 7,28

29/6 Penktadienis ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI [IŠ]

Apd 12, 1-11; Ps 34; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus! Mt 16,16

30/6 šeštadienis XII E.S. [IV]

(Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai, † 64)

Rd 2,2.10-14.18-19; Ps 74; Mt 8,5-17

Tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks Mt 8,7

In primo piano

    Archivio