ME
NU

OMELIE / Omelie TR

01 gen 2021
01/01/2021 – ALLAH’IN ANNESİ MERYEM BAYRAMI 

01/01/2021 – ALLAH’IN ANNESİ MERYEM BAYRAMI 

1.Okuma Çölde Sayım 6,22-27 Mez  66/67 2. Okuma Galatyalılar 4,4-7 İncil  Lk 2,16-21

 

İbrani çocuklar doğumlarından sekiz gün sonra sünnet olurlar ve o gün onlara isim verilir. Sünnet aracılığıyla çocuk Allah’ın, İbrahim ile yaptığı Antlaşma’nın halkına ait olmasının simgesini kendi bedeninde taşımaya başlar. Aynı zamanda tüm diğer insanlar arasında tanınabilmek için kendi ismini alır.  İsa da tam olarak bu dünyaya, yeryüzüne ait biridir. O da herkes gibi bir halkın üyesidir, herkes gibi kendi özel adını taşıyor. Tüm bebekler gibi, şimdilik hiçbir karar almıyor, hiçbir şey yapmıyor; şimdilik başkaları, yani Meryem ve Yusuf onun hakkında karar veriyorlar. Meryem sessiz kalıyor, fakat en aktif insan odur. Sessizlikte Bebeği ile birlikte kalıyor ve tam onun sessizliği aracılığıyla hayretle Bebeğe bakanlara Onu sunuyor.  Onlar Allah’ın bu harika eserine hayretle baktıktan sonra, sevinçle geri dönüyorlar. Meryem ise kendi sessizliğinde kalmaya devam ediyor. Fakat onun bu sessizliği bir kapanış ve bitiş değil, tam tersine her şeyi yenileyen gizeme doğru giden giriştir. Onun Bebeği halkın üyesidir, ancak halk Bebeğinden anlam ve önem kazanıyor. Bebeği halk tarafından kabul ediliyor, fakat halkın, Allah’ın sevgisini yaşamasını sağlayan, o Bebek olacaktır. Meryem her şeyi anlıyor. O sadece annesidir, fakat kendisinin, Allah’ın Kelamı’nın annesi olduğunun bilincindedir. Kucaklayıp okşadığı bebeğin, “En Yüce Olan’ın Oğlu” olarak çağırılacağını biliyor. Bu yüzden, dokuz ay önce meleğin sözlerini duyduğunda olduğu gibi, yüreğinde şaşırmaya devam ediyor, çünkü kendisine Allah’ın Annesi deneceğini biliyor. Allah’ın Annesi! İmkânsız bir unvan, buna rağmen Baba’nın tasarılarına tamamen hazır, alçakgönüllü ve sessiz olan hizmetkârı için Allah’ın istediği unvandır! Meryem Allah’a insan hayatını verdi; onun Bebeği Allah’tır, Nur’dan Nur’dur, ebedi hayattan gerçek hayattır! “Allah’ın Annesi”; bu sadece bir unvan değildir, bir görevdir. Meryem, sevgiyle kendisine bakan insanların yüreğinde Allah’ı doğurmaya devam ediyor: Sayısız insan, Meryem’in sessiz aracılığı sayesinde Mesih İsa’ya vardılar, yeni hayata eriştiler. Biz de, çobanlar gibi, annesini bulduktan sonra, Bebeğini de bulduk!

Bugün biz de 431 yılında Efeslilerin yaşadığı sevince katılıyoruz. Onlar kesin bir şekilde Mesih İsa’nın tanrısallığını beyan etmek için, coşkuyla Meryem’i bu unvanla onurlandırdılar. Allah olan Mesih İsa ile bağlı kalmak istiyoruz, o zaman tüm bu yeni yıl boyunca O’nun takdisi, ışığı ve barışı üzerimizde olacak. Bugün takvim değiştirip, yeni yıla başlıyoruz. Bu zor zamanda uzaktan da olsa, birbirimize iyilik, sağlık ve özellikle barış dileyerek, arkadaşlık ilişkilerimizi ve birliğimizi yenilemek için güzel bir fırsat oluyor. Bugün özel bir şekilde barış üzerine düşünmek ve onun sağlanması için dua etmek için seçilmiş gündür. Barış olmadan hayatımız korkularla geçer, herkes kendini savunma amacıyla egoistçe içine kapanır. Ama barış nereden gelir? Barış nedir? Bunu Beytlehem’deki mağaraya çobanları yönelten melekler, ilahilerinde söylediler; yeryüzünü değiştirip gökyüzüne dönüştüren barış, bugün “İsa” adını alan Bebek’tir. İsa'nın kendisi insanlar için barış kaynağı olarak kendisini tanıttı. Barışı tatmak için, barışı sağlayan olmak için, Allah’ın barışının ilacı ile dünyadaki acıları hafifletmek için, İsa’ya bağlı kalmamız gerekiyor. Bunun için kucağımıza da gelmek isteyen Bebek İsa'yı bize sunan Annesine güvenle yalvaralım.

Bebeğin adı “Allah Kurtarır” anlamına gelen İsa’dır. O’nu hayatımıza kabul ederek Allah’ın Kurtarışının tatlılığını ve güvenliğini tadabiliriz. Bu haldeyken bizi hiç bir zorluk, hiç bir hastalık, ölüm bile korkutamaz! İnancımızdan dolayı bize yönelen nefret bile kalplerimizi İsa’dan uzaklaştıramaz!

Biz de, Annesinden öğrendiğimiz gibi O’nu “İSA” diye çağırıyoruz. Başkasına onun gerçek tesellisini ve kurtuluşunu nerede bulabileceğini söylememiz gerektiğinde ona İsa'nın ismini ilan edeceğiz. Dünyanın boş çekiciliğine aldanmış, insansal zayıflıkları yüzünden düş kırıklığına uğramış, zorlukların yükü altında ümit kaybetmiş olan kişilerle karşılaştığımızda da yüksek sesle “İSA”  adını hatırlatalım.

 

Meryem Ana, Allah’ın Annesi ve Barış Kraliçesi, sevin, coş ve insan hayatını verdiğin Mesih İsa’ya bizim için dua et ki bize ve tüm insanlığa kurtuluşu bağışlasın!

 

OKUMALAR

 

1.Okuma: Sayılar 6,22-27

 

RAB Musa'ya şöyle dedi:

"Harun'la oğullarına de ki: 'İsrail halkını şöyle kutsayacaksınız. Onlara diyeceksiniz ki:

RAB sizi kutsasın

Ve korusun;

RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin;

RAB yüzünü size çevirsin

Ve size esenlik versin.'

"Böylece kâhinler İsrail halkını adımı anarak kutsayacaklar. Ben de onları kutsayacağım."

 

Mezmur 66

 

Allah bize lütfetsin, bolluk versin,

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Sela

Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

Halklar sana şükretsin, ey Allah,

Bütün halklar sana şükretsin!

Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin.

Halklar sana şükretsin, ey Allah,

Bütün halklar sana şükretsin!

Allah bize bolluk versin,

Dünyanın dört bucağındakiler O'ndan korksun!

 

  1. Okuma; Galatyalılara 4,4-7

 

Ama zaman dolunca Allah, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım. Oğullar olduğunuz için Allah, öz Oğlunun «Abba! Baba!» diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi. Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Ve oğullar olduğunuz için Allah sizi aynı zamanda mirasçı yaptı.

 

İncil: LUKA 2,16-21

 

Çobanlar aceleyele Beytlehem’e gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce, çocukla ilgili olarak kendilerine anlatılanları onlara bildirdiler. Bunu duyanların hepsi, çobanların kendilerine söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem isebütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde sakladı. Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Allah'ı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı.Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, kendisine İsa adı verildi. Bu, O'nun ana rahmine düşmesinden önce meleğin O'na vermiş olduğu isim di.