ME
NU

OMELIE / Omelie TR

08 dic 2012
09/12/2012 -Noel Bayramına Hazırlık Devresi - 2. Pazar Günü – C

09/12/2012 -Noel Bayramına Hazırlık Devresi - 2. Pazar Günü – C -

1.Okuma Baruk 5,1-9 * Mezmur 125 * 2.Okuma Fil. 1,4-6.8-11 * İncil Lk. 3,1-6

Noel bayramına hazırlandığımız bu günler, bizi bekleyiş içersinde olmaya alıştırmaktadır. Doğrusunu söylemek gerekiyorsa bizler hep bekleyiş içersindeyiz; yaşamımızın iyileşmesini bekliyoruz, değişiklikler bekliyoruz, doktor randevularımızı bekliyoruz, birinin bize ilgi göstermesini bekliyoruz… Bu bekleyişler bizi stres altında bırakıyor, huzursuz kılıyor, sık sık içimizde bir kızgınlık doğuruyorlar…! Noel Bayramına Hazırlık Devresinin bizi alıştırdığı bekleyiş ise daha değişik, bu bekleyiş bize sevinç vermektedir. Nitekim kurtarıcıyı bekliyoruz, O bizi her kötülükten iyileştirecek ve yaşamımızın her yönüne yeni anlamlar kazandıracaktır.

Bu devrede okuduğumuz bütün peygamberlikler sevinç habercisidir. Yeremya peygamberin, yazıcısı olan Baruk, dinlediğimiz metinde, Yeruşalim kentine sevinç ve mutluluk vaat etmektedir. Başına gelen kötülüklerden kurtulacaktır. Halk sürgün edildi ama, şimdi geriye dönecektir. Harap olan ve moloz yığınına dönüşen kent tekrardan huzur ve birlik içersinde yaşayan insanların şarkılarıyla şenlenecek. Allah artık yüzünü asmıyor, tam tersine! Tam o halk aracılığıyla şanını belirtecektir. Allah’ın halka göstereceği merhamet o kadar belirgin olacaktır ki, Allah bundan saygınlık kazanacaktır, yüceltilecektir.

Halka ilan edilen ve gerçek sevinç kaynağı olan müjde Mesih’in geleceğidir. O geleceği zaman herkes sevinçli olacaktır, çünkü O, Allah’ın iyiliğinin müjdesi olan İncil’i gerçekleştirecek. Vaftizci Yahya, Beklenen’in gelmesine az kaldığını yüksek sesle bildirmektedir. O geliyorsa, biz de yolunu hazırlamalıyız. Hangi dağların ve tepelerin küçültülmesi ve hangi vadilerin doldurulması gerekiyor? Gelecek Olan, göklerden gelecek, elbette de ayaklarını koyacağı yere bakması gerekmiyor. O vadiler ve dağlar içimizdeler. İçimizde uçurumlar var, iman ve hikmet boşlukları var ve bunlar Allah’ın mevcudiyetini engellemekteler. Aynı zamanda içimizde gurur ve kendimizi beğenmişlik dağları var, bunlar da, alçakgönüllü ve uysal olan Allah’ın sevgisine yer bırakmamaktalar.

İşte Noel bayramına hazırlık devresi budur, sevinç zamanıdır ama aynı anda kendimizi adama zamanıdır. Yılın her günü karnavalmış gibi yaşayamayız, yüzeysellik ve eğlence, zevk arayışı içinde olamayız. İşte bu, doldurulacak bir uçurumdur, yoksa Rab bizi, eğlenmeye devam edenin tipik mutsuzluğunda bizi bırakır ve kullanamaz; tersine huzur ve barışı yaymak için bizi kullanabilmesi gerekmektedir. Ayrıca her şeyimiz tamam, kimseye ihtiyacımız yok, gibi gururlu bir düşünceye ve dua etmeye, sevmeyi öğrenmeye ihtiyacımız yok gibi bir fikre, kapılmamalıyız. Gurur, herkesin cesaretini kıran bir dağdır, Allah dahil, bize yardım etmek isteyenler için, büyük bir engeldir, yaşamımızı ağırlaştıran ve her sevinç ve huzuru yok eden bir dağdır.

Vaftizci Yahya, tövbe edin diyordu ve bir tövbe vaftizi yapıyordu. O, tarihe yön veren “büyüklere” değil de, günahkâr olduklarını kabul ederek çöle gelen anonim kalabalığa vaaz etmektedir. Orada hiçbir konfor yoktu, orada sadece sessizlik var, o sessizlik ki, Allah’ın Sözünü dinleyip derin derin düşünmemizi, Rab’bi sevmeye ve izlemeye sabit bir karar vermemizi sağlamaktadır.

Aziz Pavlus, dua edeceğini vaat ederek, bizi teselli etmektedir. Duası her şeyden önce bir teşekkürdür, çünkü bizler Allah’ın hükümdarlığında şimdiden aktifiz. Sadık Hıristiyanların yaşamı herkes için bir armağandır, İncil’i yaymak için işbirliğidir. Ayrıca duası, Allah’tan bizim için ayırt etme yeteneğinin armağanını dilemektir. Gerçekten de iyi bir Hıristiyan, Allah’ın isteğini insanın yüzeyselliklerinden ve kendini beğenmişliğinden ayırt etmeyi bilmektedir. Bu seçmeyi bilme armağanına devamlılıkla ihtiyacımız vardır, çünkü yaşadığımız durumlar devamlı olarak değişmektedir ve her gün ışığa ve açıklığa ihtiyacımız vardır. Ayırt etme yeteneği, özellikle Gelecek Olan’ın mevcudiyetini, O’nun günlük işaretlerini, istediklerini fark etmek için gereklidir. Aziz Pavlus’un duasına biz de katılıyoruz ve birbirimiz için dua ediyoruz. Yaşamımızı imanın ışığında yaşayabilmemiz için ve İsa’yı hevesle bekleyebilmemiz için Baba’dan ayırt etme yeteneği armağanını dileyelim!